Jump to content

Ammeku


Guest

Recommended Posts

Guest Magne_1

Under denne tråden har jeg tenkt at vi som driver med ammeku kan fortelle litt/utveksle erfaringer om produksjonen man har. Tenker da på driftsopplegg, kalving, föring, avl mm.

 

Med andre ord\;

Alt mulig som har med ammeku å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply

Under denne tråden har jeg tenkt at vi som driver med ammeku kan fortelle litt/utveksle erfaringer om produksjonen man har. Tenker da på driftsopplegg, kalving, föring, avl mm.

 

Med andre ord;

Alt mulig som har med ammeku å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Hei Mr T.

Det går bra for deg på Staur ser jeg :)

Har ei inseminering etter Vital, ellers er det jo som jeg tidligere har skrevet en del Putin, Victor og Dice som vi har brukt.

Har litt stilstand i kalvingen nå for tiden, fått 16 til nå, flest oksekalver.

For håpe at Vegard synes det er noen interessante av dem. Er jo veldig artig å følge med på testrapportene som bli lagt ut på nettet.

Må også nevne at vi ble nødt å ta keisersnitt på ei kvige. Men det gikk bra med både mor og kalv og jeg må skryte litt av han dyrlegen vi har. Han er bare fantastisk. Gjør et veldig grundig arbeid med syingen. Syr hvert lag hver for seg med tråd, bruker ca 1.5 -2 timer på det, men da det blir gjort ordentlig unngår man betennelse. Noe vi har vært plaget med når andre vetrinærer har uført keisersnitt, pga. de bruker ståltråd til å sy de ytterste lagene og dette gir et svært gapende sår.

Og så bruker han på eget intiativ å komme innom å se til kuen dagen etterpå og evt. gi den litt mer smertestillende.

 

Vi driver jo med både melkeku og Hereford, og fjøset hvor herfordkuene står i er tilknytting til det andre. Vi snakker om et isolert fjøs 12x20 m med 15 båser på den ene siden

og 5 spaltebinger på den andre.

Ved båssiden er det skillegitter for hver tredje bås slik at det går tre og tre kalver sammen i gruppe. Etter som det fylles opp her flyttes de eldste over til spalteboksene. Vi binder moren fast til bingefronten med gummimatte under. Bak tar vi bort gitteret og legger ut gummimatter langs med veggen som kalvene kan ligge på. Vi har festet en høyjekk i hver binge til kalvene. Kraftfor og litt fullforblanding spiser de fremme ved mora. Faktisk er de ikke mere enn 5-6 dager før de er fremme å spiser grovfor.

Systemet fungerer bra, vi har god oversikt, men det er mye arbeid med renhold. Savner løsdrift.

 

Hvordan er ditt system?

 

Leste noe om en ny amerikansk toppokse men husker ikke hva navnet var, vet du?

Eies idag av en amerikaner, en canadier og en fra Danmark med 1/3 hver. Tror den ble solgt for 30.000§ pr. tredjedel..

 

Sender over noen bilder på mail.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Elvinsnerken_1

Kven kan gi rådgjeving angåande dette med å byrje med ammekyr? Slutte med mjølk? Kva bygningar som kan brukast og korleis økonomien vert?

Er ikkje Gilde leverandør.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Di fleste private slakterier har jo ogs&amp\;aring\; r&amp\;aring\;djivere som skall ha greie p&amp\;aring\;det du ettersp&amp\;oslash\;r men etter min menging er dagens radgjivere i slakterier altfor kunskapsl&amp\;oslash\;se p&amp\;aring\; bedrifts&amp\;oslash\;konmi alts&amp\;aring\; profesjonell &amp\;oslash\;konomisk r&amp\;aring\;dgjivng p&amp\;aring\; &amp\;oslash\;konmoien i forskjellige driftsgreiner. Hvis du vil har r&amp\;aring\;dgjivning p&amp\;aring\; driftsbygninger til ammeku og ombygging/bruk av eksisterende bygningsmasse ved overgang til ren kj&amp\;oslash\;ttproduskjon og &amp\;oslash\;konmoiske driftskalkyler p&amp\;aring\; ammeku og valg av rase. S&amp\;aring\; legg ut en mail adressen din s&amp\;aring\; kan jeg sende deg en mail. S&amp\;aring\; kan du stille di sp&amp\;oslash\;rsm&amp\;aring\;l du m&amp\;aring\;tte ha kan ogs&amp\;aring\; sende kalkyler p&amp\;aring\; mail. mvh
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Syns siste innlegg her virker veldig useri&amp\;oslash\;st. F&amp\;oslash\;rst g&amp\;aring\;r du i strupen p&amp\;aring\; det r&amp\;aring\;dgiverapparatet som finnes - og s&amp\;aring\; presenterer du deg sj&amp\;oslash\;l som r&amp\;aring\;dgiver, uten &amp\;aring\; si hvem du er, eller &amp\;aring\; signere med ei skikkelig underskrift. H&amp\;aring\;per flere ser dette, og helst ser jeg at moderator sletter innlegget - kj&amp\;oslash\;p og salg kan en drive med andre plasser, i alle fall n&amp\;aring\;r det blir framlagt p&amp\;aring\; denne m&amp\;aring\;ten!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Nortura har rådgivare på dette ja, eg var på eit kurs i vinter med nortura om ammeku, kom fram mykje bra der
Link to comment
Share on other sites

Guest Svein_1

Fatland har en kjempe rådgiver på gris og storfe, absolutt verdt og fårhøre deg med en god rådgiver vis du skal bygge!

Hadde hjelp av han når vi skulle bygge grisehuset, det var absolutt noe av det beste jeg gjorde i byggeprossesen.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

har i fleire år hatt dårlig tilslag etter oksen

spredd kalving/tomme kyr/sein kalving

har ein liten besetning simmentalxlimmousin

har brukt limmousin okse desse åra,er det ein

sammenheng med rase og fruktbarhet?

Brukte simmental okse tidlegare og hadde minimale

vanskar med dette då.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er vel variasjoner innenfor de forskjellige rasene like mye som variasjon mellom de forskjellige rasene.

Bruker du testa okse eller gårdsokse?

Samme oksen eller flere Limousine okser?

Hvordan er det med minneraler, salt etc...

Link to comment
Share on other sites

hei bruker som regel ungokse(eldre enn 1 år) kåra.

dyra går ca 2 mnd på fjellbeite juli aug men får da

saltslikkestein m/mineraler

Link to comment
Share on other sites

Guest 702_1
Etter min erfaring er det helt avgjørende for å få kalv i kua att en bruker fri tilgang med mineralnæring.Bruker selv dette fra dyrene kommer hjem fra beite ca.20 sept.til dyrene slippes ca.10 juni.Til min besetning,25 kalvinger pluss ungdyr går det ca.300 kg mineralnæring.Slurvet ett år med dette og har aldri hatt så mange tomme kviger,dette skal aldri gjenta seg hos meg.
Link to comment
Share on other sites

Guest 702_1
Bruker appetitt og storfe og geit-blanding.Gir ikke mineraler på utmarksbeite.Tror att lagrene i dyrene er fylt opp om vinteren,og att behovet er mindre på grunn av mer variert meny,uten att jeg kan dokumentere dette.Om en vil gi tilskudd på beite,prøv microfeeder.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg gir også fri tilgang med mineraler både ute og inne

i tillegg til saltstein. Har prøvd microfeeder frem til jeg møtte ei av kuene lykklig beitene med microfeedern fast i horna.

En ungokse kan også bare gå med et begrenset antall ammekuer

Link to comment
Share on other sites

Guest 702_1
Har du kyr med horn prøv bøtter med mineralnæring fra Felleskjøpet,disse vil også kalvene benytte.Ungokser kan være utfordrende å bruke,men følg godt med første 3 uker av bedekningssesongen og kontroller evt. omløp.En god okse vil etter min erfaring klare opp mot 30 bedekkinger iløpet av en 9 ukes tid.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette kan bli en bra tråd!

 

Vel, jeg bruker microfeeder til kuene hele året. Bruker helt standard storfe &amp\; geit mineralblanding pluss at jeg legger i 10 kg saltstein. Dette fungerer utmerket. Feederen får litt hard medfart til tider men tåler utrolig mye!.

 

Okse, jeg mener det er svært viktig å ha en skikkelig okse og etter å ha kjøpt noen kåra okser av litt ymse kvalitet har jeg de siste årene kjøpt okser på Staur. Er kjempefornøyd med kvaliteten, de koster litt mer men får mer når de sleges videre. Rolige fornuftige okser med godt gemytt og sikre gener!

 

Rådgivning, jeg må bare anbefale Fatland. De gjør en superjobb og er mye mer tilgjengelige enn hva Nortura kan tilby.

 

Areal, jeg har ca 1.5-2 da siloeng til hver ku. Bruker bare hundegras!. Fôrer ikke opp okser. Det skal sies at kuene går på kulturbeite fra 17 mai til slutten av sept med noe tilleggsforing av ammoniakkhalm. Når kalvene tas ifra går kuene på høstbeite, undersår raigras i korn og tilleggsforer med halm. Bruker ellers dyppelutet halm, ammoniakkhalm og avrens gjennom vinteren. Kun kraftfor fra kalving til beiteslipp. Dette fungerer bra. Gjennomsnittlig kalvingsintervall er nå under 12 mnd men det kan godt reduseres litt til.

 

Er det noen her som får økonomi i å fôre opp oksene selv og valgt dette istedet for å ha flere kuer ?

Link to comment
Share on other sites

har ikkje rekna på d,forar fram oksekalvane til ca 14 mnd alder

med snittvekt ca 320kg gjer dette av gml vane men burde nok

rekna på dette. D har og noko med innredning og plass å gjera.

Fint forum forresten !

Link to comment
Share on other sites

pleier å dyppa navlestrengen med jodblanding så snart kalven kan stå

men får ikkje tak i jodosan, apoteket sel d ikkje lenger

er d nokon som brukar andre middel eller som har andre rutiner på dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest 702_1

Bruker ingenting på navlestrengen.Har ikke hatt noe problemer med betennelser av den grunn.Den beste til å holde reint og i orden er kua som pusser kalven.Vet att endel bruker blåspray.

Hvordan går det med kalvingen rundt omkring?

Her har det kommet 24 av 25 kalver nå og alt ser greit ut så langt når en ser bort fra været.Utedrift er utfordrende med mye regn og bløt snø i tilegg til snøsmelting....

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...