Jump to content

Egenkapital


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym
Er vell prisen for prior som no er kommet på borde.alle produsenter i nortura burde betale tilbake bonusen vi fikk sist gang de vart betalt ut bonus.Den motok vi på feil grunnlag,da \&quot\;butiken\&quot\; i realiteten hadde underskudd alerede da,de vesle overskudde da kom av salg av eiendom. styre i nortura har utvist svært dårlig gangsyn,og burde gått av ,snu oprasjonen vi no ser skulle vert satt i gang for 3 år siden ,minst. De var vist viktiger å snekkre samen knallgode pangsjonsavtaler til gamle sjefer som kansje har de største ansvaret for situasjonen vi no har.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonym

\&quot\;Prior hadde kanskje ikke den kapitalen de burde for å leve videre, men er ingen tvil om at Priordelen har drevet bra tidligere, og driver generelt bedre enn \&quot\;Gilde\&quot\;.\&quot\;

 

Det er fin argumentasjon Idefox.

Har de drevet slik at de ikke har kapital til å fortsette så har vel ikke drifta vært så veldig god?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Og salg av kylling har vel hatt ein enorm auke etter fusjonen( flere 100 prosent tror jeg). Dette er vel pga av overproduksjon, og stort fokus fra nortura til å markedsføre å få dette kjøttet billigt ut på markedet. Det kan vel være grunn til å tro at dette enten har kostet nortura litt, eller at det i det minste har tatt litt fokus fra rødt kjøtt....
Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1
På sikt kan det sikkert være lurt og ha 2 ben og stå på som \&quot\;idefox\&quot\; skriver.Men og betale kyllingprodusenter for IKKE å produsere kylling,og å leie lokaler i Sverige for å fryse ned tonnevis av kylling,pluss og selge kalkun til langt under kostpris rundt juletider kan umulig være med på og bedre Norturas økonomi.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Trur prior var ganske bånnskrapa økonomisk da fusjonen kom.kapitalen norske svin -sau og storfebønder hadde opparbeida seg i gilde var borte over natta.No skal alle betale inn 12000 kr enten du leverer 30 lam 1500 gris eller tusenvis med fjørfe,de er ein fin måte å kvitte seg med dei minste leverandørane på.
Link to comment
Share on other sites

Guest Endre

Ser at mange er opphengt i Prior/Gilde problematikken.Den saken er avgjort for mange år siden.Nå må man se fremover.

Spelarjakob : De tiltaka jeg ramsa opp var hverken ønsketenkning eller tatt fra Bondebladet.De var henta fra Norturas hjemmeside,om LØFT.De er ikke ønsketenkning - det er tiltak som er igangsatt.Mi liste var heller ikke komplett.Det er flere tiltak som er igangsatt.Igangsatte tiltak er bereknet å tilsvare 1,3 milliard i økt inntjening i 2013.Økt andelskapital skal brukes til å finansiere planlagte tiltak,i tillegg til det som er nevt,tilsammen 1,2 milliard.

Du svarte ikke på mitt spørsmål : Hva mere krever du ?

Beklager at jeg ikke svarte deg før - men jeg så ikke at du har svart

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
de er vel ikke frivillig når du blir exskludert som eigar,den dagen eg blir tvangsutmeldt av nortura so leverer eg heller ikke dit.(ca 30 tonn )
Link to comment
Share on other sites

Guest J.A.N_1

Lest Nationen i dag.

 

Ser at en tidligere bondelagsleder har hoppet av samvirket. Har selv vært inne på den tanken, men har kommet fram til at hvis mange nok begynner sånn rakner hele Nortura. En kan sikkert kritisere måten Nortura er blitt drevet på de siste åra men jeg tror at vi må se på innskuddet av egenkapital som ei innvestering i egen framtid som kjøttprodusent. Undheim oppgir som grunn at samvirket favoriserer de store, og det kan vel hende men noe må de jo finne på for å beholde de produsentene med litt volum. Selv leverer jeg 13-1400 slaktegris i året, og jeg hadde ganske sikkert også fått en god del mer ved å gå til Furuseth eller Fatland, men jeg har kommet til at jeg blir i Nortura. Trur ikke at de private aktørene er like generøse med bonuser o.lign uten et sterkt samvirke. KLF er jo ikke akkurat noen pådriver for høyere målpriser foran jordbruksoppgjøra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Eli_1

Fusjonen mellom prior og gilde er som sagt ett avsluttet kapitell å vi skal se framover. Men syns vi kan ta ett tilbake blikk på grunnen til overproduksjon av kyllingkjøtt var mer sammensatt enn at Nortura ikke hadde kontrollpå markedet.Her var også de private aktørene inne å fyret opp til en utbygging som ikke hadde realitet i markedet. Nortura tok ansvar og trakk tilbake konsesjoner til nybygg som ikke var påbegynt å valgte itillegg kjøpe ut innsett. Dette for at situasjonen ikke skulle bli enda verre. Salg av hvitt kjøtt går jo påbekostning av rødt kjøtt å visa versa men dette er nå engang slik. Folk spiser jo ikke ubegrenset med kjøtt.

Så over til diskusjonen til egenkapitalen.

Vi som allerede er eiere har jo betalt inn en andel, litt ulik

sum utfra om vi er prior, gilde eller prior/gilde leverandører. Denne summen blir jo trukket ifra de 12000.

Så vi øker jo bare ett innskudd som ikke er regulert på mange år.Vi må nok erkjenne at vi ikke har passet på nortura godt nok ei heller krevd de resultatene vi vil ha.

Men om en ser seg litt irundt i denne finanskrisa har vi ei bedrift som faktisk tross store utfordringer har holdt det gående, klart en grei utbetalingspris og hatt grei kontroll med markedet i en vanskelig situasjon.

Men nå har vi kommet inn en situasjon der markedet er i stor endring og vi må ta ett valg som bønder. Vil vi fortsatt ha kontroll med markedet eller skal vi la kjedene ta kontroll over råvarene våre? eller skal vi prisgi oss politikerne som kan snu ved neste korsvei?

Kjedene er nå inne med full tyngde for å ta markedsandeler, for vi er i en sårbar situasjon der flere av oss tviler.

Politikken er iallefall ett usikkert kort da vi begynner å bli rimlig få stemmer i norgesland.

Jeg for min del vil være med å vidreutvikle Nortura å ta tilbake makta over rett pris for mine råvarer.Om det da blir i form av en \&quot\;medlemspris\&quot\; for kjøttet eller noe annet vil vise seg når Regionsmøtene å Styret har fått behandlet forslagene å innstillingene ifra kretsmøtene. Men det krever at vi kan samle oss å finne en vei sammen som leverandører for vi vil vel alle ha et marked i balanse og en riktig pris for det vi leverer?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ha levert til privat slakteri sia i 95,å æ skjikkele tefreds mæ den mottakeren (Nordfjord kjøtt),men viss Nortura greier få ting på rett kjør att,så blir det levert til Nortura heretter.
Link to comment
Share on other sites

Guest Steinar_1

Er ikke medlem i Nortura, her på bruket har vi vel aldri vært det så vidt jeg vet. Har blant annet hatt med transportavstander for slakt å gjøre, private har ligget mye nærmere og har vært veldig fleksible blant annet på å hurtigslakte dyr når det har vært nødvendig.

Jeg ser på private som et nødvendig korrektiv til samvirket slik at også samvirke må legge seg i selen for produsentene/eierne og ikke bli et for topptungt og arrogant selskap (av og til glemmer selskap hvem som er eierne, og blir en stat i staten - derfor er en viss konkurranse sunt)

Med den situasjonen som nå har oppstått, vurderer jeg å melde meg inn i Nortura. Dette rett og slett fordi at vi trenger et sterkt samvirke i bunnen, og korrektivet som de private bør være, begynner nå å overta markedsmakt i for stor grad. Med kun en mindre, ensidig melkeproduksjon som bare leverer kuslakt, vil jeg sannsynlivis tape på dette isolert sett. Men gud hjelpe meg dersom Nortura går på dunken og bøndene blir prisgitt KLF. Da blir det nok ikke rare prisene på slakt framover.

I forholdt til egenkapitalinnskuddet så må en huske på at man får jo med seg dette ved eventuell utmelding. Det dreier seg da om et vilkårsløst lån til samvirket som eventuelt kan forrente seg i form av bonus/bedre priser en gang i framtiden samt i form av å sikre samvirkets eksistens slik at KLF ikke får rå makta alene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

god og sakeleg diskusjon folkens!

når det gjeld dei 12 000 er vel ingenting avgjort. det var vel ein av fleire modellar? var vel fleire modellar, kor ein og gjekk på prosent, i tillegg til innbetaling, men med eit øvre tak. er vel og snakk om ein eigenkapital konto, ala det som er på trappene i fk, men over 3 år i staden for 5? ser at 1 prosent kan bli store summar for ein som leverar mykje, so eit tak er nok ikkje dumt. men eg er av den meininga at det som er mest \&quot\;rettferdig\&quot\;, om det er snakk om innbetaling eller utbetaling av overskot, er å dele etter prosentvis eigarpost.

 

når det gjeld undheim si avgjerd, forstår eg jo argumentasjonen hans, men tykkjer det er heise at han forlet nortura til fordel for eit privat slakteri. mulig at dei ivaretar interessene til bøndene betre enn nortura, men eg har vanskeleg for å tru det. må og seie at eg stille meg undrande til at han kallar seg ein liten levrandør når han leverar dette: \&quot\;Fra gården sin vil Undheim ved årets slutt ha levert rundt 45 tonn svinekjøtt, 10 tonn storfekjøtt og 2000 kilo fårekjøtt\&quot\;.

 

klart at puljetillegget på gris er høgt, men det er fritt fram for alle å gjere seg nytte av det i størst mogleg grad. dessuten er det jo totalen til nortura sit att med som er viktig. om dei betalar godt i puljetillegg, noko dei store profiterar på, er det meg likegyldig så lenge selskapet totaltsett tenar på det. i teorien har jo alle like store moglegheitar å ytnytte tillegget, kanskje ikkje ein voldsomt god samvirke tanke, men eg tykkjer det er greit at dei levrandørane som er mest kostnadseffektive for nortura får noko igjen for det. det ligg vel dessutan i korta at det skal justerast noko til sommaren og? puljetillegg har det jo vore lenge på storfe, ikkje same summane men likevel. her er fungerar det dessutan som eit effektivt reiskap for å fylle bilen på færre stopp, meir effektiv innkøyring.

 

til slutt berre ein tanke: om ein seier at det med puljetillegg på grisen er dårleg samvirke, korleis ser ein på nortura sin framgangsmåte omkring kontraktsskriving med eggprodusentar? ein skriv kontraktar med dei som vil satse og bygge nytt for å tilfredstille krava som kjem i 2012, samstundes som dei som ikkje vil bygge nytt og satse etter 2012 får redusert pris og dermed signal om at ein ser helst at dei legg ned før 2012?

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Ja kva meir krev eg?? ( E. Østbø )

Svaret er igrunnen ingenting, avdi eg har funne meg annan varemottakar. Dette har mest med transportid å gjere.

Dersom eg såg ei ærleg framferd overfor bøndene, kunne eg vel tenkt ein gong til, men det er der mykje av vansken ligg.

Det er litt for lett for Nortura å spele bajas med bøndene sine pengar, for så å bortforklare og bagatellisere det heile.

Nortura er ikkje dyktige og konsentrerte om det dei skulle drive med, altså slakteri.

Skal ta nokre få eksempel: Valderøy fiskeindustri. Dette dreiv Vestlandske med tap ei årrekke, uansett kva vi argumenterte med for å få slutt på dette.

Pastaeventyret til Vestlandske: Der svidde dei av over 30 millionar .

Så nedlegging av distribusjonen i Ålesund, og flytte den til Molde.Ein oppnådde 7 timar lenger tid med bil på hovedvarestraumen, pluss investeringar i Molde. Så kjem egget: Neste år vart Molde nedlagt. Som medlemar såg vi idiotien i desse planane, og protesterte med det vi hadde, til inga nytte. Dette har ikkje fått konsekvensar for dei som sto bak, og medlemsbonusen er bagatellisering og bortforklaring.Medlemsforholdet til Nortura minner meg om ei gudsteneste for HVPU kandidatar. Ved ei slik anledning, såg ein gut at gjenta framføre han reiste seg og kjolen hadde hengt seg opp i rumpa. Han tok tak i kjolen og drog den forsiktig ut, og vart løna med eit drabeleg svingslag. Neste gong dei reiste seg opp, hang kjolen som den skulle, men då tok han flathanda og stakk den inn, slik den var førre gong, med nok eit svingslag som resultat. Hans konklusjon var følgande: \&quot\; Ho veit ikkje kva ho vil \&quot\; Eg vonar Nortura veit kva dei vil, men eg trur det ikkje.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1
Vi sliter med økonomien, sa Nortura. Kan dere, \&quot\;eierne\&quot\; våre, hjelpe oss på beina igjen? Imens kan jo vi kjøpe oss opp i slakterier i Afrika.....
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Eli_1

invsteringen i afrika er jo ett bra tiltak.De sikrer da rett pris på kjøttet som uansett kommer inn til Norge. For betales det rett pris for dette kjøttet blir ikke forskjell mellom vårt eget og import så gigantisk.

Samt at Nortura da får mer kontroll på totalmarkedet å kan sette rett pris.

For som tidligere skrevet og ikke minst observert i Jordbruksforhandlingene som pågår,tror jeg vi kan se langt etter politisk vilje til å gi oss riktig lønn.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...