Jump to content

Egenkapital


Guest

Recommended Posts

Guest spelarjakob_1

Korleis ser forumets deltakere på Nortura si meining om å hale meir egenkapital ut av medlemane?

Har dei stellt seg slik at dei har tillit til å forvalte meir pengar?

Har dei teke grep som vil gje ei betre drift?

Har bøndene råd til å tape meir på dei?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply

Korleis ser forumets deltakere på Nortura si meining om å hale meir egenkapital ut av medlemane?

Har dei stellt seg slik at dei har tillit til å forvalte meir pengar?

Har dei teke grep som vil gje ei betre drift?

Har bøndene råd til å tape meir på dei?

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jeg er desverre ikke bonde sjøl, men har interesse for landbruk (det går særlig i storfekjøttproduksjon) godt over snittet vil jeg si, og det inkludert mange praktiserende bønder =)

 

....så, jeg har en mening om dette også. Jeg synes Nortura driter seg ut (igjen). De ber om 12.000 per leverandør/medlem, for å rette opp sin egen grøftestyrte økonomi. Var det ikke noe sånt som at de trengte 2 mrd? Alle monner drar osv, men med utgangspunktet (ønsket?) at 90% ville slutte opp, så blir det liksom ikke aaaaaall verden de får inn allikevel. Bøndene har levert for billig råvare for lenge, og nå ber Nortura om mer kapital fra \&quot\;eierne\&quot\; for å reise seg igjen! Jeg syns det stinker. Attpåtil har de mage til å true med reduserte priser og ekskludering fra bonuser (hehe, hvor skulle de komme fra?!) til de som ikke slutter opp. Greit at det sikkert koster å være markedsregulator som det heter, men allikevel - det må pekes på hvilken himmelvid forskjell det er i resultat hos Furuset og Fatland, kontra Gilde/Nortura.

Og som alle vet, de private betaler rundt 10% mer for kjøttet.....

Link to comment
Share on other sites

Har vi råd til å la være ?

Etterpåklokskap hjelper sjelden.Nå må vi se opp og fram.

At vi har fått for store kostnader,skyldes ingen andre enn oss selv.

Ansvaret havner til slutt hos eierene i alle bedrifter.

 

For å ha sikker avsetning,og storst mulig andel av verdiskapningen,ser jeg ingen annen løsning,enn at vi eier en størst mulig andel av foredlingsleddet sjøl.

 

Styret har med LØFT-prosjektet satt igang en prosess som skal øke lønnsomheten med 2,5 milliard før 12.12.2012

Med det viser de at de har tatt grep.

Nå er det bare opp til oss,at vi ikke saboterer dette med den evige lokaliseringsstriden.

 

For å ha nok egenkapital til dette ber styret oss om å øke andelskapitalen.For meg og mange andre er 12000 kr mye penger.

Men det er den billigste måten for Nortura å få inn egenkapital.

Det blir akkurat like dyrt for oss om de trekker det på oppgjøra.

Men da kan vi ikke få det ut igjen,og vi får heller ikke avkastning.

Dersom vi skal slippe inn andre investorer,så må vi i all fremtid dele kaka med dem.

Jeg mener vi skal stille krav,kreve innsyn,henge over i alt som skjer,

kort sagt engasjere oss mere enn hva vi har gjort på lang tid.

Det vi kan tape mere på,er å lå Nortura ikke være istand til å gjøre den jobben det er tiltenkt å gjøre - og til det kreves det nå at vi stiller opp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1
Jeg tror ikke noe på dette med at avregningsprisene vil deise drastisk nedover den dagen Nortura ikke er der lengre. (Nå tror jeg ikke samvirkeslakteriene blir borte da men...) Og mitt inntrykk er snarere det motsatte, Rune\; jeg har inntrykk av at de private famner om de små også, mens Gilde/Nortura gir signaler som går andre veien.
Link to comment
Share on other sites

Å betale inn 12 000 i EK må sees på som å sette 12 000 i banken. Dersom ikke Nortura klarer sikre en avkastning på disse 12 000 som er høyere enn den renta man får i banken så er dette en ulønnsom investering for bønder. Etter min mening blir det helt feil å betale inn 12 000 kr for å være lojal og vise solidaritet, det har vi funnet oss i i alt for mange år. I tillegg må jeg si at jeg blir på kanten til forbannet til de tiltakene som er gjort i forhold til oss bønder. For egen del har tiltaket med reduksjon i utbetalingspris hos Nortura for å berge selskapet gitt en inntektsreduksjon for siste halvår 2009 på ca 30 000. Hvem andre enn oss bønder har gått ned like mye i lønn i Nortura-konsernet det siste halvåret? Jeg tenker også på svinebøndene, og spesielt slaktegrisbøndene som med 2 % prisreduksjon, også har gått ned titusener i lønn.

 

Når det gjelder pris ut til bonde vet jeg at Nortura er like så bra på storfesiden som de andre private, men når det gjelder gris er det her et langt etterslep. Men her har faktisk Nortura fått opp øynene og økt puljetilleggene. Men da skriker enkelte om at dette ikke lenger er samvirke og at de små finansierer de store osv. Disse trenger en nærmere forklaring: Nortura er i ferd med å bli totalt utkonkurert i de mest lønnsomme områdene og hos de mest lønnsomme produsentene i landet.(Jæren, Østlandet, Trøndelag.) Dette fordi konkurentene tilbyr bedre pris. Dette har styret sett og satt inn tiltak sånn at de lukrative produsentene skal komme tilbake til Nortura. Bonden på Østlandet er en som går i pluss sett med Nortura-øyne, og vi må bare leve med at bonden på Finnmarksvidda er en som går i minus. Da er vi alle tjent med at flest mulig produsenter i lønnsomme strøk leverer til Nortura, også om de får litt ekstra betalt, men dette er det tydeligvis ikke alle som forstår.

 

Ble mye aggresjon her nå, men dersom ikke Nortura ser andre løsninger enn å berge selskapet på enn å hente inn kaptial fra eierne kan det være det samme for meg. Jeg driver ikke med landbruk for enhver pris.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1
...Nortura henger etter på storfe også, som er den produksjonen jeg kjenner best til (når det gjelder gris er jeg faktisk mer oppdatert på det som skjer i Sverige da jeg kjenner en som er stor på gris der) og Fatland f.eks, betaler vel over tre kroner mer enn Norturas veiledende notering.
Link to comment
Share on other sites

Minner om KLF`s mål om avrekningspriser på linje med nabolandene.

Dersom Nortura ikke klarer å holde prisen oppe - hvilket de ikke klarer dersom de mister for stor andel av produksjonen - så vil prisene hos KLF gå ned tilsvarende.

Som bonde, velger jeg en mottaker som har en langsiktig strategi,som samsvarer med min strategi.Nortura vil opprettholde jordbruksavtalepris - KLF vil ha svenskepriser : Hva er rett valg ?

 

Å skyte inn mere egenkapital handler ikke om naiv lojalitet,

men en nødvendig handling for å skyte inn kapital i egen bedrift.

Alternativet er å redusere egenkapitalen,og tape penger,ved at vi

får dyrere finansiering og mindre handlingsromm.

Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
dette er enda ett bevis på NORTURA sin innefektivitet, all skryt om distrikt å sånnt, menn fålkens, vi bønnder må drive butikk og tjene penger.jeg er en meget ihuga samvirkeperson, menn nå er jeg lei av att vi skall fø og betale lønn til daukjøtt, vi kann ikke selge eigendommer får og skaffe kapital hver gang ting går på tverke. jeg har sannsen får det Svein Tore Jakobsen gjorde med felleskjøpet trondheim, tok vare på annsatte som gjorde en insatts og ville yte noe og sparka dem som var overflødig... mye frustrasjon her. sånn er det bare.....
Link to comment
Share on other sites

Hos meg er det Nortura eller nedlegging. Har eit privat slakteri like ved, som sjølvsagt ligg over Nortura i kilospris, men kva hjelper det når dei nektar å køyre gardsvegen? Nortura sender ein litt mindre bil, utan å klage, trass i at det jo må bety dårlegare økonomi.

Det vi taper i lågare pris hos Nortura, meiner eg bestemt at vi har tatt att i betre kvalitet pga at Nortura (i alle fall til no) har hatt ei rettleiingsteneste som har gjort oss til betre bønder, slik at vi sender lam av betre kvalitet enn vi ville gjort utan den hjelpa vi har fått, og med det får vi betre betaling

Eg har ikkje 12000 å sette i banken eller Nortura, men det er da vel ikkje slik at det er 12000 eller ingenting? Eg vil i alle fall bidra etter evne og avsjå eit ulloppgjer eller to i første omgang. For meg er Nortura den desidert viktigaste forutsetninga for at det skal vere noko framtid i å drive gard.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Endre Østbø - hvem ligger nærmest målpris, Nortura eller de private? Svaret er vel egentlig at de private har ligget over målpris, og dermed godt over Nortura. (Forresten, se aldri på veiledende noteringer i Sverige. På ung okse f.eks, ligger prisen rundt 26-27 kr for best betalte vektgruppe hos Scan/Swedish meats, men faktum er at de aller fleste ligger nærmere 30kr/kg. Det forhandles pris over telefon i større utstrekning der enn her hjemme. Som her betaler de private også bedre i Sverige\; Blå kustens slakteri betaler 33kr/kg for ung okse til en kompis av meg)

 

Hehe, ja, faktisk er underskuddet så formidabelt selv med salg av eiendommer, Wold landbruk!

Link to comment
Share on other sites

Bullseye : Hvordan tror du det ville gå,dersom vi skulle forhandle på tlf rundt om i Norge ?.Enkelte sentrale strøk kan nok konkurere med Sverige,men hva med resten ?

Den totale prod i landet ville gå kraftig ned.Den politiske aksepten for en landbrukspolitikk likeså.

I hvor stor del av Sverige er det landbruksprod i ?

Norge og Sverige er forskjellige,og det betyr forskjellig landbrukspolitikk også.

Det bøndene i sentrale strøk taper på å delta i den fellesløsningen vi har,tar de inn på den godviljen vi oppnår ved at vi har landbruk hele landet,fra Halden til Grense Jakobs elv.

Det diskusjonen gjelder nå,er egenkapitalsituasjonen til vår dominerende markedsaktør,og om vi vil at den dominerende markedaktøren skal være dominerende også i fremtiden

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Du må ikke tro at jeg forsøker å fremelske svenske forhold og at jeg ønsker meg tilsvarende i Norge (selvom jeg har lært mye der borte og mener det er masse å ta med seg for norsk landbruk generelt), men det er ikke så nattsvart i grisgrendte strøk i Sverige faktisk. Private, små slakterier vokser og det kommer til flere.

Jeg tror at det hadde vært mulig å prisforhandle for en liten produsent i Jølster også, for om vi ser til slakteristrukturen i land som har rasjonalisert hardere enn oss, ja så ser man at det alltid er rom for små produsenter og små slakterier, og jeg tror at det er forenlig med et aktivt jordbruk i hele landet, fortsatt.

Link to comment
Share on other sites

Nortura skakk-kjørt? Javel, Har vi som eiere vært på medlemssamlinger og varsla hvor skapet skal stå? eller har vi vært \&quot\;opptatt\&quot\; med annet når møtene har vært?

Her på gården ser vi på slakteriet som en forlengelse av gården. Med samfunnets krav må dyret innom et godkjent slakteri før omsetning som matvare. Da anser vi samvirket som det eneste slakteriet som vil (ønsker å) være til stede i nåtid og framtid, og har derfor ingen problemer med å låse 12.000 kroner til Nortura. Penger som både er rentebærende og som vil bli tilbakebetalt ved utmelding.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

(redigeringsfunksjonen funker ikke for meg....)

 

Haldor - nå veit jo ikke jeg noe som helst om omfanget av din produksjon, hvor mange lam du leverer, og hvor lang gårdsveien din er, men min spontane tanke er\; \&quot\;fiks gårdsveien!\&quot\; Ville det ikke svare seg da, med det bedre betalende slakteriet like ved?

Men som jeg sa, det kommer selvsagt an på hvor lang vei du har osv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Brage_1

Mange bra poenger der Rune !

At det er Nortura som setter prisen blei jo greit bevist i sommer når prisen bli satt ned med 2%. Gikk ikke mer en tre timer før Furuseth fulgte etter !!

Er selfølgelig ikke alt som fungerer optimalt men det er kort vei til toppen i Nortura og alle vi medlemer har gode muligheter til og påvirke hvis vi gidder !!

Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
her i bygda er det mange som har starta med kylling, og dem leverer til norsk kylling på støren. der er det en del bråk, men vi lar det ligge, på norskkylling er det en administrasjon som er meget effektiv i forhold til antal kg kylling di leverer. hadde det vert nortura tørr jeg ikke en gang tenke på hvor mye ansvarlige, vise dirr, sektorsjefer, åversjefer, fagrådjiver, sjefsrådjiver og mange andre fine stillinger det hadde blitt. såm sagt, jeg er en samvrkebonde, men jeg vill ha betaling får det jeg leverer, og da må bedrifta mi drives lønnsomt og rasjonelt.... jeg er ikke interisert i og betale ei svett krone inn til nortura. SUKK....
Link to comment
Share on other sites

Bønder må ærlig talt skylde seg selv.

 

Det var kort tid tilabake en kar som sammenlignet Tines utbetalinger noen tiår tilbake med dagens utbetalinger:

 

Dengang fikk bøndene tilbake 2/3 av Tines omsetning

I dag får de tilbake 1/3 av Tines omsetning.

 

Når det gjelder Nortura og svin, har jeg forstått at bonden i dag ikke får mer i antall kroner for et svin enn han gjorde på 80 tallet, mao Nortura er slik som Tine.

 

Hvorfor... jo...

 

Det er kun bønder som har godtatt å ikke få sin arbeidsgodtgjørelse øket de siste tiårene... alle andre yrkesgrupper har fått økning.

 

 

Dvs den 1/3 bøndene har miste er gått til administrasjon og ansatte i Tine og Nortura, samt investeringer. Det er ikke sikkert det er gjort noe spesiellt galt fra Tine og Norturas side, bortsett fra at forrige konsernsjef fikk ca 22 mill i fallskjerm av bønda for å få sparken. Men bønder er jo rause folk må vite..

 

Når det gjelder Nortura må en spørre seg hvorfor styret, som består av bønder, ikke forlangte redusksjoner i kostnader for flere år siden. Reduksjonen på mange hundre millioner i fjor ble gjennomført på få måneder.....

 

Til syvende og sist må sannheten frem...

 

Bønder er tjukke i huet, når de ikke besørger å styre sin egen butikk bedre

 

 

Med hilsen

 

Bonde

 

(Ja, jeg er bonde, med økonomiske kunnskaper i tillegg)

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1
2/3 (eller 1/3) av OMSETNINGEN?? Du mener overskuddet. Ikke for å være spydig men du sa du hadde økonomiske kunnskaper...
Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Etter mi meining har Nortura brukt pengar som ein \&quot\;full sjømann\&quot\;.

Eg har delteke i organisasjonsarbeidet i ein mannsalder. Har aldri opplevd at det som kjem frå medlemane vert vektlagt. Viktige ting selskapet har tenkt seg til med, vert nemnt i bisetningar eller fortia.

Alle dei tapsprosjekt som er funne på, kjem såvisst ikkje frå medlemene.

Kan nemne Vestlandske - pasta. Storinvestering i Molde - nedlegging året etterpå. Millionrestaurering av kjøttbasaren. osv. osv.

Dette vert det utbetalingspris av !!

Det er ikkje rart at bondens produkt kostar tredjeparten av fisk i butikken

Link to comment
Share on other sites

Jeg har skrevet OMSETNING i i mitt innlegg over, fordi det er hva det dreier seg om... derfor skrev jeg også at bønder i dag ikke får mer for grisen i dag, enn hva de fikk på 80-tallet....

 

Hva måtte du gi for en øl i 1980 kontra i dag...30,- kontra 79,-

 

Hva kostet en bolig i 1980 kontra i dag (1/3 av dagens priser...)

 

Men en gris fra bonden til slakteriet koster det samme... ??

 

Spør om konstatering, før du er spydig..

 

Mvh

 

Bonde

Link to comment
Share on other sites

Mykje bra innlegg! både frå den eine å den andre sida, MEN..

Kan vere med på at våre slakteri å meieri kunne styrt økonomien berte osv osv... men sjå på våre priser kontra priser hjå våre naboland som sverige å danmark, Eg lurer Jævlig hardt på korleis dykk private fanatikere vil forsvare dykk den dagen samvirke evt ikkje eksisterer lengre, då er det ikkje snakk om verken 14øre melkeliteren eller ei krone å 2 på kjøter dykk skal levere, då vil dykk gladelig gje vekk ei krone å 2 på melka, å 10-20 kr pr kg på kjøttet?

nortura å tine skal tross alt vere markedsregulator, mottakspliktige, prøve å hente ut mest mulig pris i henhold til tollsatser å WTO avtaler!! kunne nok selvfølgelig henta inn nokre kroner på bedre å mykje stammere økonomistyringer osv, men det er bare blåbær i forhold til kva som hadde blitt realitet utan amvirke!! då hadde ikkje det norske landbruket overlevd, Så eg vil helse Dykk private å sei: den lille meirprisen dykk får nå i dag på å levere privat, koster dykk mykje meir en den smaker inn i framtida!!

å ta heller å lån 12000kr til nortura (med god rente) ca 2% over norske bank sine innskuddsrenter, det vil seie ein god høgrenetekonto!

å den holdninga dykkar med at samvirke tar oss tilbake om nødvendig, er alt for egoistisk!

Er heller ikkje enig i alt samvirke gjer, men gå heller ut med dykkar meininger om det som er galt, ta nå ikkje å svartmal heile samvirket, for det er faktisk grunnen til at det ennå er norsk landbruk!!

Link to comment
Share on other sites

Bullseye: Puss brillene og les Gjest sine innlegg ein gang til. Står ingenting der at det er bonus som er 2/3 (1/3) av omsetning. Trur nok det stemmer det Gjest skriver. Eventuelle bonuser er nok berre ein liten bit av kaka, og bonus har sammenheng med overskuddet, men ikkje den ordinære utbetalinga.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...