Gå til innhold

Egenkapital


Gjest

Anbefalte innlegg

Gjest spelarjakob_1

Eg har stor sans for 6470 sitt innlegg idag 11:10, og for

Magne sitt innlegg 13:53, bortsett frå nest siste avsnitt.

Eg vegrar meg for å gå inn i Nortura med 12000 kroner. Dei har rota vekk så mykje egenkapital, at spora skræmer.

Dei har heller ikkje teke dei grep dei må for å få organisasjonen konkurransedyktig, og då snakkar eg ikke om dei som arbeider med slaktet, men om alle dei andre som kokar suppe på spikaren.

Det har også med tillit å gjere. Slik Nortura framstår idag, er det ikkje garden sin forlenga arm, eller bondens tenar.

Det er heller bonden sin overformyndar, uten økonomisk ansvar for sine handlingar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Svar 89
  • Opprettet
  • Siste svar

Hvilke grep mener du må til ?

Personlig synest jeg 2,5 milliard i forbedring innen 2013 er et sabla stort grep.

¨-30 % reduksjon på personal skal tross alt innarbeides i bedriften

-Investerinsstopp

-Ingen lønnsøkning i fjor

-flere fabrikker lagt ned

-mere samkjøring

-Begrenset utgifter (reising,eksterne prosjekt mm)

-Sortimentsgjennomgang

-permitteringer

-reforhandlet kontrakter og innkjøpsavtaler

Spareprosjekter for tilsammen 1,2 milliard er igangsatt

hva mere ?

I

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Bullseye_1

Ordet \&quot\;samvirkefantaster\&quot\; er blitt introdusert, og det stemmer egentlig veldig bra. Fatter ikke hvorfor noen kan være så utrolig firkantede at man kan kalle det en \&quot\;merkelig grunn\&quot\;, å være \&quot\;mot\&quot\; samvirke! I farten kommer jeg ikke på noe annet uttrykk for denne holdningen, enn å kalle det en form for \&quot\;rasisme\&quot\;. Man hører sjelden eller aldri denne holdningen fra de som har valgt å samarbeide med private slakterier.

 

Nå er det vel forsåvidt ingen som er \&quot\;imot\&quot\; samvirke her, men det blir rettet skarp kritikk mot økonomistyringa der, og kanskje også i forhold til andre holdninger de utviser. Dette er fullt ut berettiget kritikk, og det må man tåle selv om man har vært samvirkebonde siden jesus var en gutt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Litt på sidelinja dette,men jeg har et spørsmål til dere som ivrer for private mottakere.

Hva er det som gjør at dere ikke vil være med å støtte opp om deres egen bedrift i stedet for å støtte private eiere??

 

en annen ting er at bøndene her i landet nok må ta mye av skylda for at nortura er der de er i dag, for det er veldig lite engasjemang på grasrotnivå. Har inntrykk av at det er større engasjemang hvert år i mai når staten skal tynes for kroner enn å ta ut fortjeneste i egne bedrifter.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Bullseye_1

...man kan jo tenke seg at det har noe med hvordan beslutningene fattes. Det inviteres ikke til medlemsmøter eller høringer i forkant av strategiske beslutninger.

 

Til dere som mener at Nortura holder en arm rundt de små produsentene - har dere lest saken om puljetilleggene deres, i Bondebladet? Det er svada å si at samvirkeslakteriene er garantisten for de med små leveranser.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har stor tro på att omsettningen av norske landbruksvarer forstatt skal skje av produsenteide bedrifter,men stiller meg usikker til om,i dette tilfellet, Nortura er det eneste og beste alternativet slik bedriften i de siste årene er drevet.Jeg har også stor respekt for det Gilde og samvirket for øvrig har stått for og gjort for det norske landbruket.Men så kom tiden da også samvirkets ledere måtte effektivisere driften for og ha noe og vise til da de skulle få en ny og bedre betalt jobb.Det er blitt brukt milliarder for og spare millioner,Store slakterier er blitt bygd,ja såpass store att de kanskje aldri kommer opp i full kapasitet.Det kalles overinvistering.

 

Norturas ledelse har fått to av norges best renomerte merkenavn lagt i hendene,produkter som nesten selger seg selv i stort omfang.Likevel klarer de og kludre det til.Hvilket A/S ville gitt ledelsen fornyet tillit blant sine aksjonerer til og fortsette på denne måten?Og attpåtil gått inn med frisk kapital?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det skrives både for og mot her, men EN ting skal vi huske på at disse \&quot\;private\&quot\; slakteriene er stort sett tilslutta KLF, Kjøttbransjens Landsforbund. Og de, mine ærede lesere, har det uttalte målet at de gjerne vil ha samme råvarepris i Norge som i nabolandene. Hadde det ikke vært for disse hersens bøndene som hadde opprettet dette samvirket da, så hadde de kunnet kjøre rett fram med sitt mål.Også satt vi der da og måtte akseptere det de tilbød oss.

Men nå sitter jeg ikke høyere på min hvite hest enn at jeg selv har levert til private slakterier i begynnelsen av min bondekarriere. Men man lærer så lenge man lever!

Og Magne, du som ofte skriver så fornuftig her inne, bla. fra Danmark: Det liberalistiske danske landbruket hadde vært parkert for lenge siden om de ikke hadde hatt en så sterk andelsbevægelse i alle sine salgsledd. De har stått sammen, og slik har de kjempet seg fram. Og spør gjerne en dansk landmand om hvor mye kapital han har innestående, enten det er i Danish Crown, Tican eller Arla.Det er ikke lite det!

På New Zealand må melkebonden sette inn 6 sifrede beløp i Fonterra for å få levere melk!

Likevel så betyr ikke dette at jeg er så veldig fornøyd med det Gilde har gjort de senere åra.Noen har slett ikke gjort jobben sin. Men DC i Danmark sliter og det svenske kjøttsamvirket ble solgt til Finland.Så det er ikke noen gullforgylt bransje vi lever i da....bortsett fra noen direktører som tja....jeg sier ikke mer.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bonden skrev: \&quot\;Dersom samvirke blir borte, så vil det fremdeles være en konkurranse om vårt råstoff blandt de gjenværende aktører. \&quot\;

 

Du tar det som en forutsetning at det vil finnes flere private aktører innenfor 8 timers avstand, noe som slett ikke blir en selvfølge i grissgrendte strøk... Ellers er det ingen konkurranse og ikke noe valg. Og om det eneste private slakteriet ligger 5 timer unna, så velger likevel kanskje de å bare hente hos de produsentene som ligger nærmere enn tre-fire timer?! Særlig i perioder hvor tilbudet av slaktedyr overstiger etterspørselen, som 6045 nevner...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Som mx 135 sier, KLF ønsker samme råvarepris som i våre naboland,Mye av grunnen til at prisen er nesten den samme nå som for 30 år siden er jo netopp at forskjellen mellom norge og våre naboland ikke skal være alt for stor. Men dette har vi fått kompensert i form av økte produksjonstilskudd fra staten. Så det er ikke nortura sin feil at 1/3 del av pris i butikk går tilbake til produsent nå,kontra 2/3 i 1980

Var ikke mange som fikk en sjekk på 250-300 tusen av staten i februar i 1980

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det blir kritisert at debatten blir for/mot samvirke.Det er ikke så rart,fordi når debattanter som ikke er samvirkelev. blir svar skyldig,avfeier de saken med \; Dere er samvirkefundamentalister - jeg gidder ikke mer.

Saken er ikke så enkel......... Det er en sterk sammenheng mellom Norturas egenkapital og reduserte tilførsler.Nortura betaler for en del tjenester privatleverandører får.Det tærer på økonomien i Nortura.Privatleverandører bør tenke over hva som skjer dersom Nortura ikke får økt egenkatitalen - det vil nemlig gå ut over dem også.Vi bønder er tjent med at det er konkuranse på slakterisektoren.Konkuranse fører til skjerping,og det fører til at markedet for våre produkter blir litt større.Så langt er vi enig !

Men konkuranse fører også til overkapasitet,og den må vi kjøttleverandører betale for.Nå er den prisen i største laget.Det er litt for enkelt å si at dagens situasjon skylden dårlig økonomistyring.

Vi må også bli litt mere bevisst hvordan vi optrer ,og hvilken strategi hver og en av oss skal velge,for å ha forutsigbare rammebetingelser,så langt vi kan påvirke dem

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Magne_1

Fra bladet Kjøttbransjen nr 10 år 2009:

Nortura slanker ledelsen.

 

Nortura reduserer toppledelsen med 2 personer fra 9 til 7. Det er ingen kvinner i toppledelsen

 

Tidligere konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt Nina Sundquist er nå ute av ledelsen og skal rapportere til konsernsjef olsvik som skal lede enheten Nortura Kommunikasjon og Samfunnsoppgaver.

De to som slutter i Nortura er konserndirektør Marked- Jon Ekedal og konserndirektør Logistikk- John Helge Bergflødt. Konserndirektør Knud daugaard blir seniorrådgiver og skal arbeide med datterselskapene og rapportere til Konserndirektør Økonomi,Finans og IKT- Kai Linnes.

Inn kommer personaldirektør Tor Aamot, og i tillegg skal det tilsettes ny markedsdirektør der konsernsjef Geir Olav Opheim for tiden er konstituert.

 

Her er det mange Konserdirektører og jeg vil tro at nina Sundquist ikke går ned i lønn selv om hun ikke er direktør lengre.

Nei, dere kan være sikker på at ledelsen klarer å beskytte seg selv og holde på sine stillinger innad.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Samme hvordan de gjør det,bare det gjøres !

267 årsverk er borte av adm stillinger.Totalt i fjor nesten 500 årsverk mindre.Det er da noe.Om de gjenværende kalles overbuljongpakkmester,konsulent eller direktør - samme for meg,bare vi får jobben gjort.Vi kommer ikke ifra at det kreves en del

personale i et så stort selskap.Det burde være tydelig for alle at nå er fokus satt på skjerping.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Lederene og direktørene og hva de nå er alle i toppledelsen i nortura. er ikke ovebetalte og for mange sammenlignet med andre bedrifter på denne størrelsen. Nortura omsetter for 17 milliard i året!!!! Men du Magne som det Geniet innen økonomi du er, og med en enorm arbeidskapasitet som du har.....hvorfor driver ikke du Nortura? Hvorfor engasjerer du deg egentlig i denne debatten? Du er jo tydelig motstander av samvirke? Det er ikke i toppstillingene de store pengene i Nortura har havnet.....de millionene som går i lederlønninger er bare småpenger samenlignet med tilsvarende bedrifter.Ser i Nationen at Nortura har effektivisert og redusert i varemangfoldet fra over 3000 varenummer til ca 1500 tror jeg det var. Det er sånne grep som gir penger i kassen..... å sparke en sjef som kansje bør være der for å spare 1 mill er bare tull og slår ikke ut på kjøttprisen....
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dette er en debatt for eller imot å være med å invistere 12000 kroner.....( ikke tvangsinnbetaling av 12000 som mange tror), i Nortura. Bøndenes egen bedrift. Det er du og Magne som har laget dette til en usaklig debatt for eller imot samvirke. Jeg påpeiker bare at Det er viktig å ha et grunnlag for sine uttalelser, og der mener jeg Magne har bommet litt ett par ganger.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det var flott med en samvirkedebatt. Og det må være rom for uenighet uten å bli stempla som det ene eller andre.

Det blir alltid voldsom fokus på lederlønninger i disse debattene, noe som, med respekt å melde, er en avsporing. Hvis vi skal tiltrekke oss flinke folk i denne bransjen må vi selvsagt være konkurransedyktige på lønn. Om ei lønn til økonomidirektøren på f.eks. 4 millioner hadde spart oss for 400 millioner i andre enden ville jeg valgt han. Her må vi bare betale for å få de beste folka.

 

Det er nok og sånn at mye av nedbemanningen som har skjedd i Nortura neppe hadde vært mulig å få til om ikke det hadde blitt denne krisa. Sånn sett er det jo bra at de har tatt i såpass og \&quot\;smidd mens jernet var varmt\&quot\;

 

De som tror vi hadde beholdt utbetalingspris til bonden uten samvirke trur jeg nok tar skammelig feil. Det er flere flinke private aktører, men de er helt avhengig av å ligge litt over i pris hele veien for å få levrandører. Hver gang Nortura har satt ned eller opp prisen, følger de private slavisk etter. Det er derfor i vår interesse at samvirke er sterke nok i markedet til å være effektiv markedsregulator og trendsetter på pris. Ingen skal innbille meg at vi idag hadde hatt samme pris uten Nortura.

Samvirke sin store fordel er oss lojale medlemmene som danner grunnlag for stabilt råstoff til anleggene våre.

Når det er sagt trenger vi og noen private som sparker oss litt på leggen. Og ikke minst i forhold til forbrukerne er det viktig og ikke ha fullstendig monopol i markedet.

 

Egenkapiltalsaken som dette dreier seg om er jo egentlig noe annet enn en samvirkedebatt. Jeg må si jeg synes det er merkelig tilnærming de har her. Har egenkapitalen plutselig blitt for lav??

I mitt hode er det da enten brukt for mye, eller tjent for lite. At de ikke har sett dette komme er uansett ikke annet enn \&quot\;piss poor management\&quot\; Spesielt provoserende var det å bli presentert for dette på et medlemsmøte samtidig som de elendige tallene forsøksvis ble forklart. En smule mer ydmykhet fra styre og ledelse hadde vært på sin plass, for det er faktisk INGEN andre å skylde på, selv om det forsøkes..

Nå er det nok bare å redde det som er igjen så godt vi kan, om det så betyr å skyte inn penger. Og så får vi møte opp å velge bedre tillitsvalgt ved første korsvei.

Mange av oss som leverer til Nortura, leverer og til Tine og låner penger i Landkreditt. Dette er våre felleseide bedrifter, men de opererer helt på hver sin tue. Går det an å tenke seg en felles finansavdeling som kunne serve fellesressursene bedre? TINE har landets største pensjonskasse, og LK er gode på pengeplassering. På tide å tenke litt nytt kanskje, det er vi bønder som betaler hele gilde.

Kan det og tenkes at det bygges anlegg og gjøres investeringer som ikke kun er økonomisk motivert, men og politisk begrunna? Jeg trur ofte det investeres noe uvettig så alle landsdelene får \&quot\;sitt\&quot\; prestisjeanlegg. For meg er det kun prisen som betyr noe, de kan kjøre mjølk og kjøtt hvor det måtte passe. Men mange tenker anderledes.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest spelarjakob_1

I og med at eg drog igang denne tråden, ( eg ventar litt med å svare Deg Endre Østbø 08.02.2010. kl. 20:31 ) vil eg kome med nokre tankar til.

Har vore bonde i 40 år, med mjølk og kjøt, og vore lojal medlem og leverandør til samvirkebedriftene.

Ei privat slakteribedrift eg kjenner til, er berre tiandeparten så stor som det lokale samvirkeslakteri, som no er nedlagt avdi det er forlite.Eigaren av det private er på topp for inntekt og formue, år etter år.

Dei har eit veldig godt samarbeid med leverandørane sine, og det såvisst ikkje brukstrukturen i området deira som gjer utslaget.

 

Eg veg på å skifte slaktmottakar, og det er mest av dyreverngrunnar, avdi eg synest inntransportida til samvirkeslakteri vert uforsvarleg.

 

Kvifor skal samvirket rote vekk bondens pengar på tapsbringande sideverksemder, år etter år?

Er det litt for lett å snylte på lojale medlemer?

Eg har problem med å sjå lojaliteten andre vegen. ( mot bonden )

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Nils_Neteland_1
Det er bøndene som eig og styrer Nortura.Du kan ta ein telefon til styreleiar og sei di meining,og diskutera og få belyst ting ein vil vita.Det er veldig enkelt,har gjort det sjølv.Du kan sjølvsagt ikkje få gjennomslag for alt,men du vil verta høyrd.Lukke til!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har lest igjennom alle innlegg og det er endel vettige innspill sauset sammen med ideologi og politikk. For det første så høres det ut som at de private aktørenes agenda først og fremst er å lure bøndene inn i sitt garn, få kverket samvirke og så bruke bøndene som leilendinger. Sånn er det selvsagt ikke. Alle er itnressert i å tjene penger men de siste 20 år har Samvirke lagt ned det ene anlegg etter det andre og dette har gikk både volum og antall til de private. Ergo, feil samvirkestrategi.

 

Service, de private forstår at det er viktig å kunne hjelpe til bla annet med å kjøre beitedyr etc. Det sluttet Nortura med for 10 år siden, dyrebilene må kjøre krøtter på E6!

 

Innskudd:

Hos fatland får jeg nå 4.5% på kapitalen, det er bra betaling det og i tillegg hjelper jeg til med å redusere finanskostnadene til slakteriet som igjen gjør at de kan betale bedre for mine kjøttfeokser.

Nortura krever 12.000,- flatt av alle og dette tør jeg påstå at blir en gedigen flopp og skape en situasjon som vil ete samvirke innenfra. Er det noen mening i at en liten saueprodusent som leverer for 20.000 i året skal betale inn like mye som en flesk og kjøttprodusent på Jæren som selger for 3-4-5 mill til Nortura ?. Dette viser bare at dagens ledelse og ikke minst styre sitter så langt unna \&quot\;folk flest\&quot\; at de ikke forstår hvor galt det er at de små skal redde de store som igjen får ekstra betalt via alle mulige volum og antallsparametre.

 

Jeg tror faktisk det kun er staten som kan redde Nortura og det bør nok Sp gjøre - for andre landbrukspolitiske seire har de ikke i pipelinen - ikke i historien heller for den sags skyld!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kjellp_1

Leverer til nordfjord Kjøtt. Upåklageleg service frå den kanten, bedre på pris enn nortura. Veldig fornøgd. har ingen grunn til å bytte til samvirke.

 

Men kan likevel tenke meg å vere med på å låne nortura 12.000,- av mine pengar, dei lovar jo trass alt å betale betre rente enn banken :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Charolais \; Det er at faktum at KLF arbeider aktivt for å få leverandørprisene ned mot svensk nivå.Det ba de regjeringen om i november.Hvem tror du ellers det var regjeringen ville hjelpe når importkvotene nylig ble satt opp ?

Hvor mye kapital innestående på Fatland ? Hvordan bereknes det ?

Der er nå engang i et medlemsdemokrati ,så bør alle medlemmene være like mye verd.Derfor samme beløp.

Pga samvirkeloven er mulighetene til å øke egenkapitalen begrenset :

enten må det tas av drifta,eller så må eierene sette inn.

Poenget er jo å høyne egenkapitalen,slik at lånene Nortura har blir rimeligst mulig

Lenke til kommentar
Del på andre sider

denna avgjersla får faderen ta, men eg e vel litt skeptisk. ein kan ikkje berre spytte inn penga i ei bedrift som går i minus, men dette er jo eit av mange tiltak som er sett i verk, og dei virka etter det eg har lese litt betre enn det var kalkulert med og det er jo meget bra. spørsmålet er jo kvifor ein ikkje gjorde ein del av dei tiltaka før situasjonen vart so kritisk. det må leiinga ta dei heile og fulle ansvaret for. det er dei som skal forvalte eit selskap som er eigd av svert mange, og dei bør vise seg den tilliten verdig. dei har antageleg ikkje vore kompetente nok, enkelt og greit. i samvirkeforetaka har ein vel eit mål om at eigenkapitalen skal vere på minimum 35%. i 08 var vel den nermare 30. noko vart gjort feil, og eg meiner situasjonen nok hadde vore ein annan vis ein ikkje hadde fusjonert med prior, som gjekk dårleg før fusjonen, noko gilde ikkje gjorde. følgande spørsmål er jo om prisane har vore for gode? vis ein slit med eigenkapitalen og hadde problem med å behalde låneavtalane, burde ein kanskje redusert prisane til produsent? det har vel tross alt vore gode prisar siste året, om ikkje dei siste to åra?

 

det avsluttande spøsmålet er jo kva som vil skje vis ein ikkje betalar? å ikkje ha eit sterkt samvirke har ein som bønder i alle fall ikkje råd til!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

For å begynne med det siste,så er jeg helt enig.Dersom ingen har en bedre løsning,så må vi velge den som ligger på bordet.

 

Hvorfor egenkapitalen ble så lav kan man sikkert diskutere i all evighet,men den blir ikke høgere av det.

Vi hadde en \&quot\;høgest pris\&quot\; strategi,hvor vi skulle stoppe fragangen av produsenter.Den lyktes ikke.Så skjedde mange ting fort i forbindelse med finanskrise.I ettertid kan man se i årsmeldingene at styret har jo advart,men det har ikke vært enighet om tiltak.Nå er det lett å si at vi har tatt ut for mye i pris kontra egenkapital - men hvem har fått for mye ? Ikke meg og sikkert heller ikke deg.

Men nå har vi en plan (LØFT).Å gi seg er ikke noe alternativ - derfor er det bare å stå på !

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Enig med Endre , vi må stå på ! 12000 kr er mye penger, men det går kanskje an å la være å handle nye maskiner på ei stund. Slite mer på de vi har, det er mange bønder som har mye nytt og flott utstyr, eller kjøpe nyere brukt. Det er mange som er opptatt av å kjøpe ``kjekt å ha `` siste uka i desember, bruk dem heller på geen samvirkebedrift.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...
Gjest spelarjakob_1

Til Endre Østbø, 08.02.2010.

Dei tiltaka Du listar opp kunne vore klipt ut av Bondebladet. For meg ser det ut som ønsketenking eller fri fantasi.

I forrige Bondeblad ser Du at Nortura har teke grep, dei har forbetra drift osv.

Realiteten er at dei har eit veldig millionunderskot, så har dei selt eigedom , og teke det til inntekt.

Dette er i beste fall eit forsøk på å føre produsentane bak lyset.

Eigedomssalg er ikkje eit resultat av forbetra drift.Det er også uærleg å framstille det slik at denne kapitalmangelen er noko som har kome til i det siste.

Slakteriorganisasjonen er tynt for egenkapital gjennom feilvurdering, vekkroting av pengar på sideverksemder, og vanstyre gjennom mange år.

Eg seier det slik: Det er \&quot\; lommepengegenerasjonen \&quot\;, som skal prøve seg: \&quot\; Det er berre å rote vekk pengar, og tigge etter meir.\&quot\;

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar


×
×
  • Opprett ny...