Jump to content

Julekalender


Guest

Recommended Posts

Når får vi høre om fasiten på julenøtten 15 Desember er riktig ?

Jogeir ! Du lovte å komme tilbake med svar når problemstillingen hadde vært forelagt skkyndige ! Min påstand er fortsatt at fasiten er feil !

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply

Når får vi høre om fasiten på julenøtten 15 Desember er riktig ?

Jogeir ! Du lovte å komme tilbake med svar når problemstillingen hadde vært forelagt skkyndige ! Min påstand er fortsatt at fasiten er feil !

Link to comment
Share on other sites

For ordens skyld så repeterer jeg hva jeg har skrevet tidligere om denne saken:

 

 

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:

&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;

Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

 

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

 

I loven om yrkestransport står følgende:

§ 16. Eigentransport av gods

(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.

(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.

(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .

M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

 

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.

Rett skal være rett !

 

Link to comment
Share on other sites

For ordens skyld så repeterer jeg hva jeg har skrevet tidligere om denne saken:

 

 

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:

&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;

Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

 

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

 

I loven om yrkestransport står følgende:

§ 16. Eigentransport av gods

(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.

(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.

(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .

M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

 

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.

Rett skal være rett !

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...