Jump to content

Julekalender


Guest

Recommended Posts

Heldigvis fanger det opp rett bruker når det vart publisert, men kva systemfeil gjer dette. Vil legge til at eg prøvde å trykke på rediger på innlegget til kv, men innlegget hans kom eg ikkje inn på. Tok bilde av skjermen nå eg fikk fram at eg var pålogga som kv dersom BG har interesse av det.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply
Heldigvis fanger det opp rett bruker når det vart publisert, men kva systemfeil gjer dette. Vil legge til at eg prøvde å trykke på rediger på innlegget til kv, men innlegget hans kom eg ikkje inn på. Tok bilde av skjermen nå eg fikk fram at eg var pålogga som kv dersom BG har interesse av det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Agrostar_1
Dagens nøtt kan virke som ei skikkeleg nøtt, men etter å ha fundert i nokre få minutt, nett sett på ein liten konklusjon her på sida og so sett på nøtta igjen var svaret enkelt. Kan godt hende at svara ikkje er rett om ein skal tenke på fart på hengaren og traktoren, men om ein kun skal tenke på oppgåva så er svaret kjempelett.
Link to comment
Share on other sites

Guest Agrostar_1
Dagens nøtt kan virke som ei skikkeleg nøtt, men etter å ha fundert i nokre få minutt, nett sett på ein liten konklusjon her på sida og so sett på nøtta igjen var svaret enkelt. Kan godt hende at svara ikkje er rett om ein skal tenke på fart på hengaren og traktoren, men om ein kun skal tenke på oppgåva så er svaret kjempelett.
Link to comment
Share on other sites

Guest MacJoJo

Dagens oppgave var skikkelig lur, ser at det er fler enn meg som setter feil fokus....

 

Når en først finner hvor fokus skal være, så er det faktisk svar å finne på nett.

 

Det er lurt å lese bladet, der står det mye klokt...

 

Skal se det blir mange som faller fra med denne oppgaven??

Link to comment
Share on other sites

Guest MacJoJo

Dagens oppgave var skikkelig lur, ser at det er fler enn meg som setter feil fokus....

 

Når en først finner hvor fokus skal være, så er det faktisk svar å finne på nett.

 

Det er lurt å lese bladet, der står det mye klokt...

 

Skal se det blir mange som faller fra med denne oppgaven??

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Som vanlig et godt innlegg Idefox, men det var vel flere halmstrå for rett svar, som at &quot\;guttungen&quot\; ikke kunne kjøre, og han var vel med i to av tre alternativ? (Godt gjort å ikke huske tilbake til i går...)
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Som vanlig et godt innlegg Idefox, men det var vel flere halmstrå for rett svar, som at &quot\;guttungen&quot\; ikke kunne kjøre, og han var vel med i to av tre alternativ? (Godt gjort å ikke huske tilbake til i går...)
Link to comment
Share on other sites

Denne nøtta var litt vanskelig ja, eg gjekk ut at det var ein reg 40 km traktor. Traktoren gjekk i 50km men det var ikkje opplyst om den var reg. i 50km. Det er ein kjensjerning at det er ein god del traktorer som går i 50 men er reg. i 40.Valtra har jo levert slike traktorer i ein årrekke.
Link to comment
Share on other sites

Denne nøtta var litt vanskelig ja, eg gjekk ut at det var ein reg 40 km traktor. Traktoren gjekk i 50km men det var ikkje opplyst om den var reg. i 50km. Det er ein kjensjerning at det er ein god del traktorer som går i 50 men er reg. i 40.Valtra har jo levert slike traktorer i ein årrekke.
Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Det sto ikke at det var konstruktiv hastighet 50 km/h, som jeg kommenterte tidligere. Men når BG skriver at den går 50 km/h, så er det naturlig at de mener at den er registrert som det også.

 

Ellers er jeg enig med Idefox. Men siden hun som hadde CE uten yrkesjåfør beviset, men siden hun ble utelukket pga &quot\;guttungen&quot\; så var jo svaret forholdsvis enkelt.

 

Lykke til videre nøtteknekkere \;)

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Det sto ikke at det var konstruktiv hastighet 50 km/h, som jeg kommenterte tidligere. Men når BG skriver at den går 50 km/h, så er det naturlig at de mener at den er registrert som det også.

 

Ellers er jeg enig med Idefox. Men siden hun som hadde CE uten yrkesjåfør beviset, men siden hun ble utelukket pga &quot\;guttungen&quot\; så var jo svaret forholdsvis enkelt.

 

Lykke til videre nøtteknekkere \;)

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg tolker forskriften vedt. Yrkesbevis, så gjelder den når det er snakk om

ervervsmessig transport som utløser løyveplikt ! M.a.o så trengs ikke beviset ved

egentransport. Å transportere egentilvirket ved frem til kunde kan neppe kalles noe

annet enn egentransport. Hvis du mot formodning skulle transportere ved eller annet

gods for en produsent/grossist ut til kunder, og du fakturer det som en utført transporttjeneste da blir det noe annet. Og da må du ha godstransportløyve.

Det som i dag kalles egentransport utløser ikke løyveplikt, og som følge av det

så kreves det heller ikke yrkesbevis for sjåfør ! Enkelt og greit ! Bedre Gårdsdrift

trenger ikke fremstille lovverket vanskeligere og strengere en det i virkeligheten er !

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg tolker forskriften vedt. Yrkesbevis, så gjelder den når det er snakk om

ervervsmessig transport som utløser løyveplikt ! M.a.o så trengs ikke beviset ved

egentransport. Å transportere egentilvirket ved frem til kunde kan neppe kalles noe

annet enn egentransport. Hvis du mot formodning skulle transportere ved eller annet

gods for en produsent/grossist ut til kunder, og du fakturer det som en utført transporttjeneste da blir det noe annet. Og da må du ha godstransportløyve.

Det som i dag kalles egentransport utløser ikke løyveplikt, og som følge av det

så kreves det heller ikke yrkesbevis for sjåfør ! Enkelt og greit ! Bedre Gårdsdrift

trenger ikke fremstille lovverket vanskeligere og strengere en det i virkeligheten er !

Link to comment
Share on other sites

Det er vel slik at det er hvorvidt det er løyveplikt eller ikke som utløser krav til kompetansebevis/yrkesbevis. Altså ikke løyveplikt, så er det ikke krav til yrkesbevis.

Husk å skille mellom førerkortkrav/-rett, og krav til yrkrsbevis. Det er to forskjellige lover som kommer til anvendelse her ! Og jeg vil se den personen fra biltilsynet som med loven i hånd kan ilegge gebyr for brudd på loven om krav til yrkesbevis , når du kjører ved, rundball, potet, møkk osv. Det blir noe annet hvis traktoren brukes til å transportere grus/pukk etc. i anleggsdrift, og tjenesten blir FAKTURERT som en transporttjeneste !

Link to comment
Share on other sites

Det er vel slik at det er hvorvidt det er løyveplikt eller ikke som utløser krav til kompetansebevis/yrkesbevis. Altså ikke løyveplikt, så er det ikke krav til yrkesbevis.

Husk å skille mellom førerkortkrav/-rett, og krav til yrkrsbevis. Det er to forskjellige lover som kommer til anvendelse her ! Og jeg vil se den personen fra biltilsynet som med loven i hånd kan ilegge gebyr for brudd på loven om krav til yrkesbevis , når du kjører ved, rundball, potet, møkk osv. Det blir noe annet hvis traktoren brukes til å transportere grus/pukk etc. i anleggsdrift, og tjenesten blir FAKTURERT som en transporttjeneste !

Link to comment
Share on other sites

Har sakset følgende tekst, som sier litt om hva som er løyvepliktig eller ikke:

Lov om yrkestransport.

Kap. 4 Transport som kan drivast utan løyve

Til § 16 Eigentransport av gods

Første ledd svarar til § 8 nr. 1.

I tredje punktum er det presisert at godstransporten berre må vere ein

hjelpefunksjon i høve til verksemda sin samla aktivitet dersom den skal kunne reknast som eigentransport. Den særskilte tilvisinga til lov 24. oktober 1952 om godkjenning av entreprenørar er tatt ut. Entreprenørverksemd må vurde- rast i høve til den generelle avgrensinga i paragrafen.

Link to comment
Share on other sites

Har sakset følgende tekst, som sier litt om hva som er løyvepliktig eller ikke:

Lov om yrkestransport.

Kap. 4 Transport som kan drivast utan løyve

Til § 16 Eigentransport av gods

Første ledd svarar til § 8 nr. 1.

I tredje punktum er det presisert at godstransporten berre må vere ein

hjelpefunksjon i høve til verksemda sin samla aktivitet dersom den skal kunne reknast som eigentransport. Den særskilte tilvisinga til lov 24. oktober 1952 om godkjenning av entreprenørar er tatt ut. Entreprenørverksemd må vurde- rast i høve til den generelle avgrensinga i paragrafen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:

&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;

Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

 

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

 

I loven om yrkestransport står følgende:

§ 16. Eigentransport av gods

(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.

(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.

(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .

M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

 

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.

Rett skal være rett !

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:

&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;

Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

 

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

 

I loven om yrkestransport står følgende:

§ 16. Eigentransport av gods

(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.

(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.

(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .

M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

 

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.

Rett skal være rett !

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Challenger mt

Eg syns dagens nøtt var vanskeleg. For når eg skulle svare stod det Logg inn for å svare. Ingen tilgang. Og korleis skulleg eg då svare, jo eg måtte registrere meg.

Er det ikkje merkeleg å måtte registrere seg for å svare på resten av kalendaren? Kvifor var dette nødvendeg? Er det bare for at dere skal få fleire brukarar på forumet?

Dere burde informert om dette ei gode stund før julekalendaren begynte. Eller venta til neste julekalendar, og informera om dette i gode tid. :(

Link to comment
Share on other sites

Guest Challenger mt

Eg syns dagens nøtt var vanskeleg. For når eg skulle svare stod det Logg inn for å svare. Ingen tilgang. Og korleis skulleg eg då svare, jo eg måtte registrere meg.

Er det ikkje merkeleg å måtte registrere seg for å svare på resten av kalendaren? Kvifor var dette nødvendeg? Er det bare for at dere skal få fleire brukarar på forumet?

Dere burde informert om dette ei gode stund før julekalendaren begynte. Eller venta til neste julekalendar, og informera om dette i gode tid. :(

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...