Du er her

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Som de fleste kan se så ble dette innlegget satt på trykk før jeg leste korektur.
Dere får bære over med meg med skrivefeil og håper dere skjønner samenhengen og meningen

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Rune: synd at du oppfatter situasjonen som du gjør. Men kun den som står oppe i situasjonen, er kompetent til å ta avgjørelsen \&quot\;what now?\&quot\;. Ingen av oss andre skal prøve å belære deg nå.
Var selv oppe i den samme vurderingen for 7 år siden og solgte kvota. Men jeg lever i en del av landet der vi kan dyrke korn og har gått fra heltidsbonde til deltidsbonde.
Men jeg kjenner ikke igjen beskrivelsen fra deg og en del andre av Bondelaget. Er helt enig i at de ikke har nådd de resultater som vi forventer, lang der ifra. Men det er ikke det samme som ikke å gjøre jobben sin, med all den kløkt og energi de har. Er selv lokallags-tillitsvalgt og kjenner en del tillitsvalgte og ansatte på alle nivå. Påstandene om at de meler egen og forsikringsmedlemmers kake er svært langt fra den virkeligheten jeg oppfatter. Fokus på møter, på hørings-uttalelser, på aksjoner osv vitner om fokus der den skal være: på bondens økonomi og sosiale rettigheter.
Hvorfor har de da ikke nådd frem? \&quot\;Heltidsbonde\&quot\; gir mye av svaret i sitt innlegg: \&quot\;bønder og jordarbeidere i hele verden produserer verdens viktigste vare for knapper og glansbilder.\&quot\; Altså: dette er ikke et Norsk problem, det er et verdensvidt problem. Og dette er ikke noe særtrekk for matprodusenter, det er et særtrekk for primærprodusenter verden over. Det indikrer at dette er et problem som er svært vanskelig å løse så lenge de som bestemmer (økonomisk og politisk) har nok mat på bordet.
Betalingen blir bedre og bedre dess lenger opp i pyramiden man kommer.
Spørsmålet blir da: hvordan bryte dette mønsteret? Den som kan gi et bra svar på det, er verd sin vekt i gull (forresten en tåpelig sammenligning, mennesker er mye mer verd enn sin vekt i gull. Men dere skjønner hva jeg mener.)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Rune og HeltidsBonde godt å se vi er flere som tenker likt.
Det fundamentale gale med landbrukspolitikken her i landet er at det først og fremst er en jungel av byråkrati. Bønder har bevist gjennom generasjoner at de er i stand til å ta vare på jordens ressurser.
Hadde det ikke vært for bønder hadde det faktisk ikke vært noe kulturlandskap å frede. Tross alt er kulturlandskapet menneskeskapt og har stadig vært i utvikling, MAO bønder må ta tilbake sjølråderetten over egen eiendom.
Tilskuddsordninger:
Ja det ligger i ordet tilskudd. Det er slettes ikke noe matprodusenter skal basere drifta si på.( Noe som er en realitet at mange gjør. (jfr mange innlegg her på bg)
Tilskuddsordningene var i utgangspuntet tiltenkt som et økonomisk hjelpemiddel for at forbrukerne skulle ha råd til å spise seg mett.
Når får vi tilskudd for hesjing, vedlikehold av gamle bygninger osv
Dette er vel noe som skulle ha gått av Miljøvern dep
og ikke fra Landbruks dep.
Men som Heltidsbonde og PLS var inne på er det et verdensomspennende prob at matprodusenter jobber på dugnad nederst i pyramiden.
Siden du PLS er fullt klar over dette hvorfor har du ikke tatt tak i det igjenom Bondelaget samtidig som du leser høringsutskrit fra Byråkratene?
Ledelsen i bondelaget har vel kontakt utover landets grenser?????????? eller har de ikke?
I såfall ikke jobbes det med relasjoner over landegrensene?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ola Bonde: din beskrivelse av byråkrati og tilskuddsordninger stiller jeg meg stort sett bak.
På laveste trinn i tillitsmannsapparatet, har jeg selvsagt begrenset oversikt over alle forhold i Bondelaget, prøv heller å stille spørtsmål til de som sitter høyere oppe. Men noe vet jeg og alle kan følge med på dette uten å være \&quot\;inside\&quot\; Bondelaget:
Bondelaget jobber med å skaffe alliansepartnere verden over, noe som i noen grad også har lykkes, ikke minst i den 3. verden. Indiske bønder trenger, akkurat som de norske, en beskyttelse for ikke å bli overkjørt av \&quot\;råkapitalistene\&quot\; i verden, her noen av de store eksportlandene + diverse mulitnasjonale selskaper, f.eks. Monsanto. Så langt jeg mener å ha oppfattet, er f.eks. Indiske bondeorganisasjoner noen av de som Bondelaget har funnet sammen med. Men disse relasjonen har jeg begrenset oversikt over og anbefaler heller en kontakt direkte med Bondelaget sentralt.
Og i forhold til f.eks WTO, er Bondelaget temmelig på bølgelengde med Norges Regjering i disse spørsmålene: å skaffe aksept for å ha rett til å produsere mat til egen befolkning.
Men noe av det store problemet med matpriser på verdensbasis, er nettopp at mat håndteres annerledes ann andre produkter:
De fleste land prøver sånn stort sett å produsere mat til egen befolkning. Derved har det til nå stort sett vært et bitte lite overskudd, noe som har ført til ekstremt lave priser på verdensmarkedet. Langt under produkssjonskostnader. Da har mange, bl.a den norsk regjering, den nåværende som tidligere, sett på dette prisnivået og innbilt seg at SÅ lite koster det å produsere mat. I virkeligheten har ingen klart å produsere mat til den prisen. Selv supereffektive bønder i USA og Canada har vært avhengig av tilskudd for å få det til å gå rundt. Og millioner av bønder i fattige land, der de ikke har økonomi til å støtte bøndene, har gitt opp og flyttet inn til byene fordi de er utkonkurrert av et absurd lavt prisnivå på verdensmarkedet. Dette blir svært tydelig fordi mat har liten priselastisitet: du må senke prisen svært mye for å øke etterspørselen nevneverdig. Har man for mye korn, er det nesten umulig å selge det til \&quot\;vettuge\&quot\; priser. Overskuddskorn har blitt dumpet, dels til dumpingpriser, dels som \&quot\;uhjelp\&quot\; i u-land.
Når man så kommer i en underskuddsituasjon, eller traderene tror vi kommer i en underskuddsituasjon, eksploderer prisene.Det ser vi nå, vi så det i 2008, i 1995/96, i 1972-73.
Men da blir andre tiltak satt inn: maxpriser, eksportforbud etc. Derved er prismekanismene satt ut av spill: vi blir rammet av lave priser når vi produserer nok. Men vi kan ikke utnytte høye priser når det er underskudd fordi myndigheter setter inn tiltak for å stoppe prispress. Og i mellom sitter meglere etc som klare til å stjele fra kaka hvis en sjangs byr seg. Bare se på Yara: når prisene steg i 2007/08, øket de prisene på gjødsel mer enn hele \&quot\;tidens landbruksoppgjør\&quot\; i 2008. (Staten måtte inn og dekke dette etterpå.) I en slik setting, er det ikke sælig lett å skaffe skikkelige priser, hverken for Bondelaget eller andre. Sannsyneligvis er det kun en permanent underskuddsituasjon som kan endre på dette bildet. Baksiden av den medaljen er at da vil de som har for lite penger sulte.

Anonyms bilde
TF_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Når det først er snakk om tilskuddsordninger og matvarepriser: Er det noen som har gjort seg noen refleksjoner rundt hva som skjer dersom(les\;når) Høyre og Frp kommer til makten ved neste stortingsvalg? Dagens regjering har vel ikke gjort den store forskjellen i positiv forstand i de årene de har styrt, og det er vel ingenting som tyder på at det blir bedre med høyresiden i posisjon? Personlig er jeg svært usikker på den politiske fremtiden, noe som gjør at jeg vegrer meg mot å ta store investeringer i gården....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ja TF jeg har gjort meg visse refleksoner.
Jeg tror ikke det betyr det helt store forskjellen for oss bønder hvem som sitter i reiering.
Nå har bøndnenes eget parit sittet i reigjering noen år. Avskalingen av bøner har i hvertfall akselrert her i bygda, å det er ikke de minste som slutter men derimot de som vi så på som storbønder før.
Det er vanskelig å gi råd om du skal innvistere eller ikke. Alt er indivuduelt.
Men råder deg til å se lengre enn til naboen, se ut i verden, kjenn på magefølelsen.
Det er du som vet best hva som er riktig på sikt.
På sikt mener jeg 15 til 20 års perspektiv.
Vanskelig JA.
Men Bøndenes magefølelse tar skjelden feil

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

PLS mellom linjene du skriver leser jeg din frustrasjon. Tror vi har felles forståelse for matprodusentens negative økonomiske utvikling.
Men å stille spm opp i systemet er fånyttes. Tro meg jeg har prøvd.
ok med India og den tredje verden,men er det riktig sted å starte på?
De nordiske matprodusenter har vel felles utfordring også selv om bruksstørrelsen varierer mye.
Ett stjerneeksempel på en produksjon som har klart å holde prisen oppe tross overproduksjon er oljeprodusentene.
Har vi noeå lære av Opec?
Er det noe vi matprodusenter kan dra paraleller til??
Men å nå opp i systemet for å bli hørt ser jeg på som en utfordring.
Hva med en ny Hitra-aksjon for å bli hørt?
Personlig har jeg sterk tro på grasrota
Skal det bli forandring må det faktisk komme fra grasrota i hvert enkelt land
Men vi trenger talerør som når til topps.

Vil avslutte med ordspråket
Som man sår høster man.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Korrekt oppfattet om min frustrasjon. Men vi kommer ikke vidre ved å skyte på de som faktisk prøver å tale vår sak.
Tror vi har vansker med å få med svensker og dansker på laget. De lever i en ekstrem markedsrettet tankegang og ser i liten grad andre formål med jordbruket enn et salgsprodukt. Lite fokus på slikt som mattrygghet, kulturlandskap og distriktspolitikk. De var sjokkerte da de skjønte at vi i Norge ikke uten vidre kunne hente ut en merpris når verdensmarkedet gikk høyere enn innenlandsprisen. Typiske holdninger i land som er eller har vært nettoeksportører av mat. Men vi holder kontakt på lokalplanet over grensa og prøver å forstå hverandre.
En ny grasrotaksjon ville være gull verd. Er overbevist at Bondelaget (og Småbrukerlaget) ville være glade for det. Ledelsen i en organisasjon er maktesløse dersom motparten opplever at de mangler trykk fra undersiden. En passiv stor medlemsmasse er nesten dårligere en ingen medlemsmasse: \&quot\;hvor er kampviljen dersom forholdene er så dårlige?\&quot\; Det spiller ingen rolle om opprøret kommer fra Bondelagets medlemmer, Småbrukerlagets medlemmer eller uorganiserte bønder. Men den må være massiv og ekte.
Det jeg prøver å si er: vi kommer ingen vei uten dyktige talsmenn. Og de kommer ingen vei uten en grasrot som tør å si ifra, høyt og tydelig.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Enig PLS
Det må spire og gro fra grasrota,men det forunderer meg at alle bønder vil ha bedre dekningsbidrag uten å egasjere seg.
som Hans Rotmo sa: De e ittnå som kjæm tå sæ sjøl.
Kanskje er dette feil forum å diskutere i.
Legger merke til at det er viktigere å diskutere led lamper og hk.
En grasrot kampanje må etter min mening skje i samarbeid med bondelaget. Her handler det om å gjøre hverandre større for å nå ett felles mål.
Hvor i landet holder du til PLS å er det mulig å nå deg på mail eller tlf??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Bruk linken ut til høyre

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Slik eg ser av mine tal, har inntekta som bonde pr. årsverk stått still frå omlag 1980.
Den gongen kunne du leige ein snikkar for 60 - 70 kroner pr. time.
All den produktivitetsvekst eg har prestert etter 1980 har staten inndrege konsekvent.
Dette som dei kallar \&quot\; jordbruksforhandlingar \&quot\; er berre apekattstreker. Det er mest sjølvskryt i bondebladet før seansen startar. For bonden er resultatet berre negativt, år etter år.
Så har du det forholdet at ein forhandlar om prisar på vare levert ut av meieri og slakteri.
Dette betyr at desse etatane sine kostnader skal dekkast inn av same potten.
Før var kanskje desse organisasjonane garden sin forlenga arm, og \&quot\; på bonden si side \&quot\; Det er ikkje lenger tilfelle.
Forhandlingane burde flyttast eit hakk ned , til pris i fjøsdør, slik at bonden slapp å betale for desse organisasjonane sine økonomiske miserer. Dei er uhyggeleg mange og store.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er vel liten tvil om at det er en felles oppfatning at inntektsnivået er for lavt i Norsk landbruk.
Jeg er så freidig at jeg spør, er det vilje blant mine yrkesbrødre til å sette makt bak krava?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ser det er mange som ikkje er nøgde. selg garden då og bli snekker. Kvifor erga seg over meieri og slakteri når det er oss bønder som har fått dei der dei er i dag. våres egne orginisasjoner har og bidratr med full støtte frå medlemane. likar du det ikkje bytt jobb.....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Problemet ditt Ola Bonde, er at du ikke har noen makt å sette bak krava.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ta tilskudd fra alle hobbybønder.....( trengs ikkje støtte for å drive hobby), og gi det til dei som lever av garden eller har ein stor del av inntekta frå garden. Alt for mange tilskuddsjegerar i landbruket. Driv litt for løye, og har fordeler med avskriving av alt slags dei har lyst på. Skal vedde på halvparten av tilskotet til landbruket havner i denne kategorien. Da vil det bli langt bedre for dei som vil drive, og kansje ikkje fult så interessant for dei som vil utnytte div. \&quot\;fordeler\&quot\; med å drive en liten jordlapp.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ta tilskudd fra alle bønder som ikke har en skikkelig jobb ved siden av....., og gi det til dei som bruker \&quot\;fritida\&quot\; si på matproduksjon. Alt for mange som ikke bidrar med lønnsomme jobber her i landet. Driv litt for løye, og har fordeler med avskriving av alt slags dei har lyst på. Skal vedde på halvparten av tilskotet til landbruket havner i denne kategorien. Da vil det bli langt bedre for dei som vil drive gården i tillegg til en skikkelig jobb, og kansje ikkje fult så interessant for dei som vil utnytte div. \&quot\;fordeler\&quot\; med å bruke hele arbeidsdagen på å drive en liten jordlapp.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Men korleis gjer ein dette? Eg kjenner ekstreme tilfeller der ein bonde har minstekvote og ikkje jobb utanom og ein annan har 200.000 liter i kvote og halv jobb utanom. Kven skal ein ta tilskotet frå? Eg trur vi bør oppmuntre til å redusere byråkratiet og ikkje auke det.

Den beste måten å kome dette i møte på er å flytte tilskot frå antall dyreeiningar/areal til faktisk produksjon i form av grunntilskot og distrikstilskot. Direkte auke i målpris er vanskeleg då marknad utanom på storfe ikkje tillet det.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Jeg fatter ikke at det skal være nødvendig å gå i strupen på hverandre!
Dersom noen ønsker å jobbe ræva av seg gir jordbruket gode muligheter for det, og dersom noen vil drive litt mer tilbakelent er det også rom for det. Jeg tror ei midlere løsning gir størst nettoinntekt.
Jeg har bruk for alle naboene mine, enten de driver heiltid eller deltid. Og skulle der være et \&quot\;utskudd\&quot\; som ikke driver etter boka har de andre noe å prate om utover sutring og klaging på dårlig lønnsomhet.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Når eg ser spriket i dei ymse kommentarer og innlegg, forstår eg litt av kva som er grunnen til at årsverkinntekta til bonden har stått still i over tretti år.
Kannibalisme er iallfall ikkje vegen å gå.
Eg er fullstendig klar over at einsretting og kommunisme er gangbar mynt, både frå bonden sine såkalla organisasjonar ,og frå ei mengd instansar som grev seg ned i skyttargrava si ilag med ein eller annan kontrollfunksjon, og vert der verande, med aukande budsjett, og kun på utkik etter ein eller annan alliansepartnar, for å sikre eigen eksistens.
Bruk litt tid på å finne ut kor mykje av dei pengane bonden vert skulda for, som verkeleg hamnar i bonden si lomme.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ein annan faktor som seier litt om lønsnivået til bonden er viljen il å produsere. På mjølk, egg og dei fleste kjøtproduksjonar er det marknadsdekning. Inntektene er tydlegvis høge nok til at bønder ser seg tent med det.

Ikkje sjå dette som eit forsvar av bonden si låge inntekt, men som ei erkjenning av faktiske forhold.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Nei det e kje løye d e krig i verden. avensjugå e nokk fortsatt den farligaste sjukdommen ein kan få.......
men det hadde vell våre kolosalt gale viss adle va fornøyde og.....

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Har av og til undra meg på kva for forbedringsanstalt dei har rømt ifrå som får jobb på handelshøgskulen.
I dag på nyheitene får vi vete at bønder har større inntekt enn anna folk.Dei arbeider med anna enn jordbruk må vete. Det kan til og med hende at dei har ei kone som er lærar-------, og då må sjølvsagt dette også reknast med!!!!!!!!
Er tida inne for å ta opp nye medlemer i Dusteforbundet?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

jasså, trenger dere flere medlemmer?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hoved problemet er at forbrukerne ikke er villige til å betale for maten. De sier at vi må importere billig mat ifra utlandet, men mye av maten som importeres er overskuddsproduksjon som de selger ut for å få det bort. Dette er en tankegang som kan fungere i noen år til, men landene som produserer, får som alle andre land flere folk. Da må landene ha maten sin selv, og hvor skal vi i Norge få maten vår ifra da? Husker ikke hvor mye av maten vår vi produserer selv idag, men det er langt ifra alt!

Anonyms bilde
Peter_Raugland_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Jeg syntes det er viktig at de som er bonde av yrke erkjenner noen samfunnsforhold. Jeg syntes også det er viktig at andre segmenter av samfunnet erkjenner de samme forholdene. Slik at vi kan få en økt forståelse for helheten og dynamikken som alle må forholde seg til.

Er bonden godt betalt? Det er et dårlig spørsmål fordi en ikke kan gi det et godt svar, da det ikke inneholder noen premisser. Er bonden godt betalt, i forhold til sykepleiere? Tja, det er kanskje et bedre spørsmål. Har bonden en god lønn, tatt bondens funksjon i samfunnet i betraktning? Nå begynner det å nærme seg noe. Om vi så klarer å bestemme HVA bondens funksjon er i samfunnet, bestemme hvilke tjenester det forventes at han/hun yter overfor samfunnet og så bestemmer nytteverdien av de funksjonene han/hun yter. Vel, da kan vi begynne å diskutere om hvorvidt bondens lønn er god.

La oss diskutere hva bondens funksjon skal være (eller er?) i vårt samfunn, fra Nordkapp til Lindesnes. Hva er det de rundt 50.000 bøndene i Norge bidrar med?
- Som bonde: Lage mat.
- Som bonde: Holde jorden, kunnskap og plante DNA i hevd, opprettholde matsikkerhet for fremtiden.
- Som bonde: Delta i forsøksringer, bidra til å skape ny kunnskap.
- Som bonde: Rapportere til Staten om sin drift, om sine rutiner, om sine produkter, om sin fortjeneste.
- Som deltager i velferdsstaten: Betale skatt, avgifter, etc.
- Som kunde: Kjøpe gjødsel, såkorn, settepotet, sprøytemiddel.
- Som kunde: Kjøpe Traktor, Tresker, Redskap, Bil, Planker, Maling, Gjerder.
- Som grunneier: Tilrettelegge for jakt og fiske, fritidsboliger, tur og rekreasjon.
- Som grunneier: Landskapspleie, kulturlandskap.
- Som grunneier: Avgi områder til nødvendig infrastruktur.
- Som menneske: Delta i politikk, delta i organisasjoner, mene noe.
- Som menneske: Videreføre tradisjon, arv, livssyn til barn.
- Som bonde: Generere arbeidsplasser.

Ok. Dette er grovt sett noen av bondens funksjoner i det norske samfunnet. La oss så diskutere verdien av de oppgavene han/hun utfører.

Lage mat: Trenger vi norsk mat i Norge? Trenger vi norsk ost, slik at vi kan forsvare en 500% skatt på utenlandsk ost? Trenger vi norsk korn? Trenger vi norsk melk? Trenger vi norske jordbær? Trenger vi pinnekjøtt? Fårikål? Trenger vi tidligpoteter? Trenger vi sporbarhet?
Slik jeg forstår det (mulig jeg tar feil), så inngår det meste av den maten som lages i Norge, i produkter som Nordmenn syntes godt om. Korn blir til Melk. Melk blir til Ost. Norske jordbær fremfor belgiske, etc.

Holde jord og kunnskap i hevd. Det er gjennom årene mye kunnskap som er tapt. Hvem vet vel hvordan en driver en damp-maskin i dag? Hvem vet hvordan en fløter tømmer? Eller lafter? Hvem vet hvordan en lager ild med pinner?? Kanskje noen, men vi kunne ikke drevet samfunnet med damp basert på den kunnskapen vi har i dag. I motsetning til teknikk, så er ikke mat, jord og biologi noe som går av mote og erstattes av noe nyere og bedre. Det har vært slik i millioner av år, og vil fortsette med det. Alle som lever av råvarer burde forstå verdien av å kunne lage råvarer. Joda, folk sitter på jordbruks kunnskap i utlandet også. Men hvem kjenner de norske forholdene bedre enn den norske bonden? Hvem kan få mest ut av den norske jorda?

Deltager i velferdsstaten: Hvor mye betaler den gjennomsnittlige bonden i skatt? Og hvor mange bønder er det? Trengs disse pengene egentlig? Skulle vi klart oss uten?

Som kunde: Hvor mange arbeidsplasser eksisterer i Norge p.g.a den norske bonden? 200.000? 300.000? Hvor stor er bondens gjennomsnittlige renteutgifter p.a? Hvem betaler så skatt av de rentene? Hvem nyter godt av den skatten? Alle? Hvor mange offentlige stillinger eksisterer p.g.a norsk landbruk? Hvor mye skatt betaler de menneskene? Hvor stor er omsettingen i det norske landbruk og hvor mye skatt genereres årlig p.g.a det norske landbruket?

Hvor viktig er det norske kulturlandskapet for Turismen i Norge? Og hvor stor del av trekkplasteret er det norske Kulturlandskapet (ved siden av natur) for turister? Hvor mange ad hoc arbeidsplasser eksisterer p.g.a turister? Hva betaler så disse arbeidstakerne i skatt?

Osv.

Kutt ut det norske landbruket i morgen, importer all mat til lavest pris og dette vil skje: 150.000-350.000 nordmenn vil stå uten jobb. De vil så trappe opp på NAV og få dagpenger. Hvem skal betale dagpengene? Den norske forbruker som liker norske jordbær og norsk melk vil nå få jordbær fra Belgia og melk fra Danmark. Fint nok. Det koster jo heller ikke så mye. Men neste år, når 12mnd med NAV lønn til 150.000-350.000 (hvor 100.000 til 300.000 faktisk hever en fornuftig personlønn) skal betales, hvor mye må ikke da den norske forbruker betale i skatt? Kanskje 1%.poeng mer, kanskje 10%.mer? kanskje 20%.poeng mer? Kjedelig å måtte gå fra å betale 48% skatt, til 68% skatt, fordi en har lyst på Belgiske jordbær og Dansk melk?

Dette er satt på spissen, men det er slik jeg oppfatter norsk jordbruk. At det er et minst felles multiplum mellom alle nordmenns interesser. Og derfor er alle fra bønder til maskinselgere, politikere, forskere og forbrukere missfornøyd med det norske landbruket. Men er dette unikt for landbruket?

Sykepleiere og leger. Vi kan stortsett bruke dem gratis i Norge, vi betaler en egenandel hos f.lege, men sykehus er gratis (dog litt kø). Sykepleiere setter du pris på den dagen du har fått hånda i vedkløveren. Da setter du pris på alle de overtidstimene de jobber, at noen gidder å jobbe natt-turnus. At en lege gidder å operere deg. Denne yrkesgruppen kunne sikkert fikset en annen deal, privatisert og tatt den lønna de faktisk fortjener. Men har du råd til Luftambulanse, privat sykehus og privat sykepleier når du står med hånda i vedkløvern, i det du er i gang med å dra inn en fortjeneste på 100,- for en pall med ved??

Hva med veibygging så? Ja vi driver med det i Norge, men ingen er tilfreds med det. Verken FRP eller Forbruker. La oss bygge 100 nye veier, ned med veiavgift, ingen bompenger. Men hva med bilistene? De vanlige menneskene, de som har lest på BI. De betaler en god de de også. Mens bøndene kjører igjennom bomringene gratis, kjører med avgiftsfri Diesel, etc. Det er klart de er sure på bøndene. Men så stopper de på Shell og kjøper pølse med potetstappe.

Mekanismene i den norske storhusholdningen (nærmest) henger (slik jeg ser det) ganske så ømfintlig sammen. Jeg tror at slik vi har det, er til det beste. Skulle jeg ønske at bøndene fikk bedre betalt for de oppgavene de bidrar med i samfunnet? Joda, men jeg tror nok at \&quot\;vi\&quot\; stadig har muligheten til å gjøre ting billigere. Litt på samme måte som jeg tror at NSB stadig kan gjøre deres jobb bedre enn de gjør i dag. Litt som jeg tror at forvalterne av oljefondet kan få mer ut av det, enn de gjør i dag. Men jeg forstår at om vi legger ned arbeidet med å bygge jernbaner i et utrolig tregt tempo, og outsourcer forvaltningen av oljefondet til andre land, så vil den kunnskapen gå tapt. Slik at den dagen det er behov for å bygge jernbaner i tregt tempo, og forvalte penger i fond, så vil de kanskje ikke være folk med kunnskapen. Og slik er det kanskje med bønder også? At det en dag i fremtiden vil være større bruk for dem enn det er i dag? Kanskje greit å ta vare på noen av dem? De dyktigste kanskje?

Anonyms bilde
I.S_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hvor mye for en melkebonde betalt for en liter melk?

Anonyms bilde
km_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Basisprisen fra Tine er nå kr 3,47. I tillegg kommer div kvalitetstillegg og distriktstillegg. Melkeprisen varierer også gjennom året. i mitt distrikt er den høyest om sommeren. Hadde i august en melkepris på 4,38 . Snittet ligger vel rundt 4.....

Anonyms bilde
RS_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Nå er det også viktig å skille mellom effektivitet og produktivitet, det er to vidt forskjellige begrep! Et bruk på 100K kan være mye mer effektivt enn et bruk på 200K.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
skal vi ha bønder i norge?

hei!

jordbruksoppgjøret er en stor drakamp på vårparten som pågår i ukesvik der folk er så gnien på støtte til bønden...helst skulle bøndene betalt for å få produsere mat!! noe vi allerde gjør.

men så over natta bestemmer forspiste stortingsfolk at norge skal sende 6 MILLIARDER til regnskogsfondet!!! regnskogsfondet er viktig, det er jeg enig i. men er ikke norske bønder viktig?? vi fikk 1,9 milliarder i årets oppgjør, under en tredjedel av det som blir spytta inn i regnskogsfondet og da er det ingen som protesterer og henger ut ei folkegruppe for at de har sugerøret ned i statskassa!!

jeg driver med melkeprduksjon ( 160 tonn ) og arbeider døgnet rundt for å rekke alt som må gjøres for at dyra,mattilsynet,ksl,dyrleger,matmerk,tine og meg selv skal være fornøyd. og dette gjør jeg for ei årslønn på rundt 65 000. dette kan ikke være riktig. Det må komme mer penger inn i systemet for bøndene. ellers så blir det snart mye lauvskog i norge.

Anonyms bilde
Ove_Bonde_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ja dette er eg heilt einig i eg vil oppmode Dykk til og gå til VG nrk. med dine tanka eg er oppvokst på gard og jobbar i landbruksmaskin bransjen.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det blir feil å si at vi fikk 1,9 milliarder.
Vi fikk lov å øke prisene med 1,5 milliarder ig fikk 400 millioner i midler. Staten tjener grovt på dette grunnet høyere momsinntekter.
Mesteparten av inntektsøkningen er gått direkte til økte utgifter til diesel og gjødsel der mesteparten går til staten igjen.

Så den rødgrønne regjeringen bør ikke skryte på seg et godt jordbruksoppgjør, de er faktisk den eneste regjeringen i nyere tid som faktisk øker sine inntekter kraftig fra landbruket.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

skulle det ikkje bli reforhandlinger i høst vis kunstgjødselen steig for masse i pris?

Bonden_1s bilde
Bonden_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Ikke la dette forumet bli et syteforum for frustrerte bønder. Er selv heltidsbonde og har det helt topp med yrket mitt. Ville ikke bytta med noen. Synes jeg tjener helt greit på det gården kan gi, og ser ingen grunn til å klage. Med all respekt å melde...hvis du sitter igjen med 65000,-med ei kvote på 160 tonn, så foreslår jeg at du bruker litt tid på å gjennomgå drfta di med en eller annen rådgiver. Noe er galt!!
Er så inn i granskauen lei av at det alltid skal fokuseres på det negative. Hvis det er så jævlig kjipt å være bonde, så slutt da vel.

Anonyms bilde
Him_self_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Jo de sa det da, men husk også at hydro er 40% stats eid det også. så \&quot\;økte\&quot\; priser på kunstgjødsel går også den norske stat til gode.

Anonyms bilde
Torgeir_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

65000 i overskudd?? Hvor forsvinner penga??
Med det store ja flertallet ved uravstemninga, syns jeg det er litt vanskelig å klage. Vi har tross alt godtatt oppgjøret... utrolig nok
Finnes mye positivt med bondeyrket, men skal det ha en fremtid må det nok litt mer penger i potten.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

ja så da går jeg ut ifra at denne tore ikke synes det bør mer penger inn i jordbruket?? og han skjønte kanskje ikke bondens frustrasjon over at staten med glede spyr penger ut i de forskjellige tiltakene rundt omkring i VERDEN som aldri kommer staten norge til gode!? men når bøndene krever mere penger så er de helt umulige!!!

jeg vil heller ikke gjøre dette til et syteforum men han har lov til å si at det ikke er god lønnsomhet i det norske jordbruket... det hadde ikke skadet med litt mere penger!

Bonden_1s bilde
Bonden_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Hendel: Du trenger ikke tilegge meg meninger jeg ikke har. Har ikke gitt uttrykk for at det ikke skal mer penger inn i norsk landbruk. Når det gjelder states bruk av penger til andre prosjekter utenlands eller i Norge, så er det helt dødfødt å sette det ene opp mot det andre. Vi har mer enn nok penger til begge deler. Det jeg peker på er den sytinga som gjennomsyrer mye av debatten rundt norsk landbruk. Prøv å vær litt positiv, se etter løsninger istedet for å grave seg ned i møkk til knea.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Mogens Glistrup sa en gang dette:
\&quot\;Når en tibetansk fjellgeit har fått en torn i foten, så er ikke det et dansk problem.\&quot\;
Spørsmålet er om vi som er verdens rikeste mennesker skal engasjere oss i saker av global interesse.
Det Jens har gjort er neppe inflasjonsdrivende, og det er vel i bunn og grunn det eneste disse sosialistene ser på når det gjelder pengebruk.
La oss alle enes om et ansvarlig borgerlig parti ved neste valg.
Til deg Undrende Bonde vil jeg si at hvis 65K er vanlig driftsoverskudd i bedriften din, bør du snarest kjøpe en ØRT (økonomisk rådgiving hos Tine) .
Jeg ønsker deg alt godt!

Anonyms bilde
Torgeir_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

må bare si meg enig med tore at det er dødfødt å sette disse tingene opp mot hverandre.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

setter ikke dette opp mot hverandre men jeg prøver bare å uttrykke min frustrasjon over hvor lett den avgjørelsen om 6 milliarder var i forhold til den på 1,9 der bøndene blir hengt ut på kryss og tvers i radio tv og avis. er optimist på landbruket. jeg driver å bygger meg opp til en stor gård med å slå under meg alt av gårder i nærheten der folk slutter. og jeg ser ei framtid i landbruket. men jeg er lei av å bli hengt ut fordi vi får så mye støtte osv.
folk er virkelig missunnelige på meg fordi jeg får støtte fra staten og jeg blir ca. en gang i måneden konfrontert og mobbet med dette oppgjøret. nå bor antagelig jeg i en rent håpløs kommune vil jeg tro. der folk har dårlig tro på bønder. jeg ønsker at mannen i gata skal få litt mere forståelse for hva det er vi driver med og hvor arbeidskrevende det er.

dette overskuddet mitt er nokk litt missvisende da dette er langt ifra noe generasjonmønsterbruk.
men det er på vei til å bli et bra bruk nå.

Anonyms bilde
Torgeir_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Blir også litt lei det her subsidiegnålet, men jeg lar det sjelden gå innpå meg. Ble mer frustrert i starten , men man blir jo vant til det.
Hvis noen prøver seg med en morsomhet, svarer jeg bare at det har med inteligens å gjøre, at bønder er så smarte at de greier å få staten til betale oss full lønn for å ligge på soffaen hele dagen
Da skjønner de fleste urimeligheten, og diskusjonen slutter brått:)

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Selv om det er mange store utfordringer her (Jæren) også både angående økonomi og nedbygging etc, så er jeg sjeleglad at jeg bor en så bra plass med skikkelig landbruksmiljø når jeg ser hvordan det er andre steder.

Big business vil aldri landbruk i norge bli, men vi har det da godt.
Er selv priviligert for jeg har odelsrett til en gard med forholdsvis stor produksjon, men vi blir stadig \&quot\;spist\&quot\; opp av de som er har mindre, og som gjør at lønnsomheten blir dårligere for oss.

Å drive en kraftfor basert produksjon er ikke bra når prisene øker sånn de gjør nå, mens forbrukerne ikke er villige til å betale mer for varene. Men det er ekstremt få som klager av den grunn, selv om vi er blant produksjonene som nesten ikke får tilskudd fra staten.

Jeg er positiv til at staten skal gi tilskudd, men det blir feil når så mange utnytter det. Flere kunne skaffet seg en produksjon i tillegg (som i tillegg til 160 000 i kvote) for å ha to ben og stå på og gi seg selv et inntektsløft. Du kan ikke forvente å kunne leve på kvoter på rundt 100 000, det går ikke i dagens effektivitetssamfunn. Det er ofte små og ikke kostbare grep som kan gjøre at ting blir mye enklere og du sparer tid du kan bruke til annen jobb. For en bonde med 160 000 i kvote jobber ikke \&quot\;overtid\&quot\; akurat....

Men at de gir 6mrd til regnskogfondet etc. er litt vilt ja...

Anonyms bilde
yc_85_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

tg: vil berre minne om at det og finst meir tungdrevne bruk, i kommunen her (og andre rundt)er vel dei største rundt 120 000 normalbruket rundt 100 000 dei som har mindre enn dette må som regel ha anna jobb i tilleg. men skal ein kunne drive med 100-120 her, så er det ein fulltidsjobb! då meinar eg lange dagar sommer, som vinter, sjølve driv vi litt ved/tømmer om vinteren, noko som er med på å holde hjulet gåande.

Anonyms bilde
Torgeir_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

TG.... Hva mener du med følgende \&quot\;, men vi blir stadig \&quot\;spist\&quot\; opp av de som er har mindre, og som gjør at lønnsomheten blir dårligere for oss\&quot\;

Hvilken produksjon driver du som nesten ikke får tilskudd fra staten?? (Direkte eller inndirekte)

Hvis du mener 160 000 i kvote er inneffektivt, hva er da effektivt hva melkeproduksjon gjelder??.( Finnes neppe bruk i norge som kan kalles effektive når man sammenligner med utlandet)
Mener du at det kun bør være produksjon på Jæren??
Isåfall, hvorfor skal man opprettholde jordbruk på Jæren når man får billigere produkter fra utlandet??

Syns du virker å ha en rimelig arrogant holdning til dine mindre yrkesbrødre. Å hevde at folk som driver med 160 tusen i kvote utnytter tilskuddsorningen(hvis det er det du mener) er mildt sagt drøyt.
Jeg er også glad jegbor også på et sted med meget bra landbruksmiljø, selv om gårdene er mindre!

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

Neinei, ikke noe vondt om de små. Det var ikke slik ment. Det jeg mente var at flere av de som har liten produksjon kunne fått en tilleggsproduksjon for å fått gården som fulltidsjobb og kunne tatt ut \&quot\;skikkelig\&quot\; lønn.

Selvsagt trenger vi distriktene og de små, det gjør vi her også. Men enkelte utnytter dette med tilskudd, og vil ikke gjøre mer.

Bonden_1s bilde
Bonden_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: skal vi ha bønder i norge?

TG: du treffer spikeren på hodet. Vi må se muligheter og løsninger for å kunne ha gården som fulltidsjobb.Mener ikke at alle skal utvide,bygge osv. men de som ønsker å leve av gården alene må skaffe seg nok produksjon til å få en god inntekt ut av bruket. Det er også mye lettere å finne gode løsninger hvis man er positiv i utgangspunktet. Stå på!!

Knut ØHs bilde
Knut ØH
Logget av
Innmeldt: 06.09.2009
Re: skal vi ha bønder i norge?

Det er interesant det du tar opp der Jonas. Kjenner sjølv på forventninga om å ta over. Etter å ha vakse opp på eit sauebruk med noko over eit årsverk veit eg godt kva det går i. Så eg veit at det går rundt men om du skal ha til meir enn salt i grauten må ein ha noko attåt. Det gjer at ein vert springande frå det eine til det andre, det er i vretfall mi erfaring.

Så personleg etter både landbruksutdanning frå vidaregåande og universitet og ein tur utanlands i praksis, vil eg sei at eit av mine hovudargument mot å ta over er økonomien.

Så til det ander du tek opp, den manglande omsetninga av landbrukseigedommar. Er einig i at odelslova kan vera noko til hinder for dette, då det er nesten urå å finne alle som har odel til eit bruk. Det eg derimot er ueinig i er at konsesjonslovgjevinga er til hinder. problemet her er at det vert bruka fantasital og at kommunane ikkje fylgjer opp slik dei burde. Ta til dømes konsesjonsprisen, denne skal vera med på å sikre at eit bruk ikkje vert selt til ein pris som er høgare enn det er mogleg å forvalte med inntektene frå bruket. Men dei fleste kommunar godtek det meste og det ein er usikker på set ein berre opp som pris på lausøyre.

Det er nokk mykje ein kan sleppe litt opp på men det eg meiner ein byr verkeleg sjerpe inn på er bu og driveplikta. Dette slik at om ein ikkje driv og bur på bruket må ein selje då vil det sansyneleg vis koma fleire bruk på sal. Det er då viktig at kommunen er sitt ansvar bevist.

Anonyms bilde
Morten_H_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Må si at jeg kjenner meg VELDIG godt igjen i de 2 siste innlegene. Jeg og fruen har vært på jakt etter et gardsbruk det går ann å leve av i snart 2 år nå. Har vært i dialog med komunen om de vet om noe som er til salgs, har satt inn annonse i lokal avisa, men ikke noe respons selv om mange harder rundt om kring blir paktet bort av andre bønder. Bygningene blir bare stående og ikke vedlikeholdt! Blir mildt sagt forbannet når jeg ser slik for jeg vet at hadde de solgt til folk som hadde villet satse på jordbruk så hadde bygninger slippet å forfalle.

Noe som jeg også tenker på er når bønder pakter nabogarden osv og legger opp driften etter det, hva skjer da når de som eier garden han pakter faller bort og den blir solgt når han har bassert drifta på at han har 200 dekar dyrket som han trenger for å fòre dyra han har og kansje pakter en melkekvote der også?

Anonyms bilde
Magne_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Kort fortalt så må man da kunne forstå at en familie ikke kan leve av kun 2 årsverk, og verre blir det. Er en kjempefordel at de som gir seg leier bort jordene slik at vi får enkelte driveverdige gårder igjen. Ved generasjonskifte mener jeg at staten burde ekspropiere markene og så selge dem ut til den bonden som leier dem slik at han får full råderett over disse uten fare for at de kanskje skal bli leiet ut til hester o.a og dermed ta bort noe av grunnlaget for hans bedrift.

Men selvsagt hvis ingen av ens barn er interessert i å overta bør den selges til utenforstående. Dog bør den være driveverdig som etter mitt skjønn er 5-6 årsverk, vel og merkje pr idag. Om 5 år- kanskje/sansynligvis 10 årsverk??

Anonyms bilde
Jens_1
Gjest
Re: skal vi ha bønder i norge?

Alt dette vaset med årsverk er etterhvert fullstendig meningsløst. Det har aldri vært noe realistisk mål, hverken på arbeid eller inntjening på den enkelte produksjon.
Idag er jo veldig mye arbeid erstattet av kapital, og for å forrente den må produksjonen økes. Det bør gis mulighet for å drive stort i områder der det er mulig, samtidig som en legger til rette for mer \&quot\;småskalaproduksjon\&quot\; som leverer andre ting en volum. F.eks kulturlandskapspleie, mm. Slik det er idag er det litt svelt ihjel for begge. Skjønner ikke vitsen med at bo og driveplikten bør strammes inn. Nei kast både den og odelsloven. Da kan den profesjonelle bonden eie jorda si sjøl, og tun med boliger kan skilles fra. Odelsloven fungerer idag kun som et hinder for å få nytt friskt blod inn i næringa. Bruksstruktur har aldi vært og vil aldri bli statisk. Idag er en stor usikkerhetsfaktor for mange at det blir are mer og mer leiejord, ofte på korte kontrakter.

Sider