Jump to content

Tilgang til skifte


paalkas

Recommended Posts

Havner i en inklemt sitv her. Overtar ett skifte som ligger innerst i forhold til ett annet. Med dette må jeg bruke en privat vei samt over dette andre skiftet ca 30 meter før jeg kommer på mitt. Det ser ut til at jeg ikke får tillatelse til dette. Er saken tapt ? 

Link to comment
Share on other sites

Du har sjekket grunnbok, både den nye på seeiendom og den skrevne versjonen som du kan få ut på https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb 

Hvis det er tinglyst en veirett vil denne stå i grunnboka til eiendommen du skal kjøre over. 

Hvis det ikke er tinglyst veirett fra før, kan du kreve jordskifte. Jeg ville i så tilfelle starte med juridisk hjelp hos bondelaget gitt at du er medlem. Hvis saken er at du nektes tilgang til dyrkamark som du har eiendoms- eller bruksrett til, vil jordskifte kunne ordne opp i dette, det er jo egentlig hele formålet med jordskifteloven "Formålet med lova er å leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eigedom og ressursar til beste for eigarane, rettshavarane og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utenlege eigedoms- og brukstilhøve, klarlegg og fastset grenser og rettar, og behandlar skjønn og andre avgjerder etter denne og andre lover."

 

Link to comment
Share on other sites

Det er mykje rett i det Jon skriv. Vil og anbefale deg å få den du leiger av til å vise deg kor han/ho meiner du har rett til adkomt til skiftet som du skal leige. Det er heilt sikkert ein form for adkomstrett/vegrett til teigen du skal bruke. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...