Jump to content

Gevinst av salg


Rust

Recommended Posts

Hei

Jeg er i gang med å kjøpe gården av faren min. Gården er taksert, og jeg kjøper til denne prisen, minus åsetesfradrag (25%). Det er ca 100 daa skog og 150 daa jord. Har en eldre bror som ikke ville ta over gården og har veket prioritet. I odelsloven §57 står det bl.a. "Dersom nokon som har overtatt jord på skifte i medhald av åsetes- eller odelsrett eller ved odelsløysing, innan 10 år avhendar jorda med ein monaleg vinst, skal det skje eit etteroppgjer dersom dette blir kravt av nokon medarving eller av saksøkte i løysingssaka. Saksøkte i løysingssaka må vere syskenbarnet til saksøkjaren eller i nærare slektskap."

Dvs. at dersom en selger unna et område til tomter, så må en dele gevinsten med søsken, dersom det ikke har gått mer enn ti år siden overdragelsen. Jeg har ingen konkrete planer om å selge unna noe, og det er uansett tvilsomt at jeg ville fått lov av kommunen. Min bror ønsker allikevel å ha en klausul i kjøpskontrakten mellom meg og min far, om at denne 10-årsperioden forlenges til å vare livet ut. Han mener at dersom jeg selger tomter om 50 år, så er det rettferdig at han fortsatt skal ha halvparten av gevinsten.

Jeg lurer på om andre her har erfaringer rundt dette. Hvor vanlig er det å bli enige om å forlenge denne perioden? Et annet spørsmål er hvordan "monaleg vinst" defineres. Skulle gjerne hatt noen innspill rundt dette.

Link to comment
Share on other sites

Hvis bror din ikke vil overta gården så har han ingenting han skulle ha sagt. Odelsretten er kun en førsterett til å overta, den gir ingen rett til å stille krav. Salget blir en sak mellom far din og deg. Ingen andre. Stå hardt på at loven skal følges, uten ekstra klausuler. 

Link to comment
Share on other sites

Som Rati sier, hvis ikke broren din vil overta, så sier han fra seg retten til å kjøpe gården. Gården blir din og da er det du som må ta både tapet og evt. gevinst når den tid kommer. Kjøp og salg, er mellom kjøper og selger, så er det noen regler ekstra i forbindelse med gårdsoverdragelse, men fortsatt en sak mellom kjøper og selger.

Hva broren din synes, er sånn sett irrelevant. (Litt djevelens advokat her nå).

 

Link to comment
Share on other sites

"Dersom nokon som har overtatt jord på skifte i medhald av åsetes- eller odelsrett eller ved odelsløysing, innan 10 år avhendar jorda med ein monaleg vinst, skal det skje eit etteroppgjer dersom dette blir kravt av nokon medarving eller av saksøkte i løysingssaka. Saksøkte i løysingssaka må vere syskenbarnet til saksøkjaren eller i nærare slektskap."

Denne gjelder fortsatt. Anbefaler å vente med et evnt salg til det har gått 10 år

Link to comment
Share on other sites

Dette er lurt å drøfte sammen med advokaten deres, for så å prøve å legge fram saken for bror din. Min meining er at du ikke kan gå med på en slik klausul, det er helt umulig å vite hva som skjer i framtida. Noen mulige senarioer:

 1. Du må selge feks skogen for å overleve økonomisk. (Skal bror di ha 1/2?)

2. Prisene har steget på 45 år, overdragelsesprisen er 10 millioner høyere i 2064 enn i 2019. (Skal bror din ha 1/2?)

3. Det kommer veg over arealet ditt, garden blir ikke drivbar lenger, løsningen blir å selge gården, legge på erstattninga, for så å kjøpe en anna gard. Men så finner du ut at bror din skal ha halve erstattninga, du har i tillegg gjort en del investeringer i garden, så til slutt sitter du att med 0, og har ikke mulighet til kjøpe en anna gard.

 

4. Hva om du blir ufør, ingen vil ha garden og du må selge?

5. Eller at du er 80 år gammal, fortsatt ingen som vil ha garden, du ønsker deg ei omsorgsbolig, men kan forstatt ikke selge fordi bror din skal ha halve gevinsten.

 

6. osv

 

10 år er lang nok tid!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...