Jump to content

Hvor finner jeg info om drift av småbruk?


Caramba

Recommended Posts

Jeg kommer om en tid til å overta et gårdsbruk som ikke er stort nok til å drives på fulltid. Det har på det mest blitt drevet med rundt 50 vinterfora sau og rundt 15 melkekyr. Etter at melkekvote ble solgt har det blitt drevet med kalveproduksjon. Rundt 10 kalv til salkting hvert år i tillegg til fortsatt drift med sau. Det er nok utmarksbeite, innmarksbeite og dyrket mark som klarer av dette dyreholdet.

Planen min blir å starte opp med Høns (til eggproduksjon og slakt), gris og sau. Alle dyrene skal brukes til produksjon av avkommet. Jeg tenker da på drift for eget bruk og videresalg. Jeg tenker også dyrking av litt grønnsaler som poteter, gulrøtter, kålrot, hodekål og lignende. Dette også for eget bruk ov videresalg.

Jeg tenker i utgangspunktet å ha følgende besetning (listet opp under) som jeg vil utruste gården for. Det meste er der i dag og kan brukes i flere år til, men er gammelt. Også traktor og tilhørende utstyr. Noe må jeg legge til rette for, og da spesielt høns. Jeg ønsker at durene skal gå mest mulig ute hele året så langt det er mulig.

 • 10 sau og 1 vær
 • 5 hungris og 1 hanngris
 • 50-60 høns pluss haner
 • 0,5 - 1 dekar grønnsaksproduksjon
 • Litt produksjon av ved. det er mye tilgjengelig bjørk og gran som er forholdsvis tilgjengelig.
 • Kanskje etter hvert litt osteproduksjon i det små (med innkjøpt melk fra nabobønder)

Jeg ønsker å selge det meste av slaktet og grønnsakene selv fra gården, via internett eller på markeder. Til å begynne med må jeg kjøpe slaktetjenesten, men etter hvert ønsker jeg å slakte selv.

Jeg trenger nå blant annet å vite:

 • Hvordan går jeg frem for å regne ut økonomien i dette?
 • Hvor/hvordan kan jeg lære det jeg trenger for å gjøre dette?
 • Finnes der nettsider eller online artikler om dette som dere kan anbefale meg å lese?
 • Er der gode bøker om dette dere kan anbefale meg å lese?
 • Er denne størrelsen produksjon levedyktig som en hobby med litt avkastning? (og for å holde "liv" i garden)
 • Er det mulig å drive slik i tillegg til 100% jobb?
 • Har du tips å komme med i forhold til denne størrelse/omfang av drift? Bør noe justeres i den ene eller andre retningen?
 • Er det noe jeg ikke har tenkt på?

Alle svar og kommentarer mottas med den aller største takk!

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar @Nilss1

Men det er vel litt selvmotsidende at du mener noen andre må svare på utregning av økonomien, mens du samtidig sier at det ikke vil gå i pluss? Når det er sagt så har jeg ikke behov for å gå i pluss, men hadde vært greit å tilpasse en drift som går i ca null :-)

Link to comment
Share on other sites

En forutsetning vil være å kunne dokumentere omsetning over MVA-grensa (50') for å ha mva-fradrag, da er du også kvalifisert for tilskudd. Hvorvidt du får dette til å gå i pluss handler vel i første rekke om hvor effektivt du klarer å produsere samt hvor godt du klarer å utnytte markedet. Ingen tvil om at det er muligheter for den som er driftig og dyktig. 

Hjemmeslakting er en utfordring, spesielt med såpass lite dyretall, selve slaktinga er ikke noe problem men om det skal videreselges kreves det mye for å få godkjent lokaler osv. Noe mindre for egen foredling. Men det er ikke noe problem å basere seg på å ta slakt i retur fra slakteri innenfor nisjeordningen, da får du også slaktetilskuddene på dyra (kvalitetstilskudd på lam, grunntilskudd, distriktstilskudd osv). En mulighet er da å ta slaktene i retur "runde" og levere de til foredlingsbedrifter med godkjenning, i allefall før du får ordna noe selv. Her i området har vi flere slike mer eller mindre proffe foredlingsbedrifter som i hovedsak driver med vilt, men også hjemmeslakt til eget bruk og returslakt til nisje osv. Men da må du huske at du ikke konkurrerer med f.eks sommerkoteletter i butikken, salgsargumentet er småskala, dyrevelferd, vet hvor maten kommer fra osv. Dine egne produkter. 

Har i flere år drevet gård med 100 vfs og 150 daa korn i tillegg til 100% (++) arbeid, så det er ikke noe stort problem. Men du må sørge for å legge opp drifta slik at det er relativt enkelt å drifte fra dag til dag, det er jo noen som klarer å bruke en hel dag på å drive noen få sauer fra et beite og opp på en henger fordi de ikke har ordna seg med et fornuftig opplegg med fast, praktisk tilordnet sanketrø på beitene sine. Som et eksempel. Slike ting er viktige, spesielt når ting stort sett skjer på morgen/kveld/helg. Og skal du drive med sau, mener jeg det er en forutsetning at du har mulighet til å ta fri fra arbeid i lamminga, da mener jeg dyra skal ha tilsyn stort sett 24/7 (så kan en selvsagt ordne seg slik at en kun parer på første brunst så lamminga maks blir 16 dager).

Hvis du ikke har noen agronomrettet utdanning eller realkompetanse som kan dokumenteres, kommer du vel strengt tatt borti kompetansekravet til Mattilsynet, kan leses om her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrhold/

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...