Jump to content

Tilgang på 40 mål, som kan omgjøres til beite, hvordan gå frem?


optimist

Recommended Posts

Har mulighet å  opparbeide ett beite med naboen,   ca 40 mål.     Grei jord, ikke myr.   Heller også samme vei hele veien, så lett å få til en avskjeringskanal helt nede  i enden, og bort til  ett bekkefar.   Inneholder mye skog i dag, men har fått en avtale med noen som vil fjerne skogen helt, tar også med seg rota på trærne.     Men hva bør jeg gjøre etterpå, bør jeg    planere det, legge ned noen drensrør,   vende jorda, eller evt direkte så..?    

Link to comment
Share on other sites

Guest Thomas

Hvis det er mye skog og grønt der fra før så kan man sikkert gjerde det inn bare og slippe dyr der blir også mye billigere og gjøre det 

Link to comment
Share on other sites

om det står igjen noko skog til vern for dyra. Dei kjenner seg tryggare og har litt hjelp mot vind og ver.

Sidan det ikkje er myr ville eg ikkje ha gjort så mykje meir med det, med mindre det er veldig våte parti eller beint fram farlege ting som må rettast på.

 

Litt grasfrø kan ikkje skade. Kanskje direkteså noko der det er enkelt å få til?

 

Kva slags dyr og kor mange er det snakk om?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jon Bonde

Hvis du får fjerna røtter og kommer så langt at du får drenert og snudd jorda, er det snakk om fulldyrka og ikke innmarksbeite. Det er vel antyda at tilskuddsordningene vil endres slik at en ikke lenger får tilskudd til beiting av fulldyrka, noe som påvirker økonomien i dette. Hvis overflata er såpass slett at du kan kjøre beitepusser, men arealet ikke grøftes/pløyes, vil det normalt sett klassifiseres som overflatedyrka. Hvis du bare skal ha det til innmarksbeite bør det egentlig rekke å fjerne kvist og rask på overflata, og gjerde inn. Hvis det er veldig fuktig, kan ei avskjæringsgrøft gjøre nytta. Hvis arealet beites hardt nok vil det raskt bli et bra grasdekke uten at du trenger å gjøre for stor innsats. Men rent agronomisk, såfremt du trenger mest mulig beite, er det åpenbart at du vil få mest produksjon ut fra et areal som fulldyrkes, der du kan pløye og egentlig ha full grasavling. Men husk gode skriftlige avtaler med naboen hvis du begynner å investere mye i naboens jord. Som nevnt i en annen tråd er prisen på fulldyrka mark på vei oppover de fleste steder, og din innsats vil øke verdien av gården til naboen, og i verste fall sitter du igjen med bare kostnadene om det skulle dukke opp skjær i sjøen.  

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...