Jump to content

Trenger noen gode råd til valg av drift.


Guest

Recommended Posts

Hei, jeg skal etterhvert ta over familegården, gården har pr i dag ca 40 mål dyrka mark ca 80 mål utmarksbeite og det leies rundt 120 mål dyrka.

Driften i dag er kun holdt på et minimun med 5 kjøttdyr for å beholde tilskuddet, jeg har lyst til å fortsette med kjøttdyr og kombinere dette med jobb i nordsjøen. Det jeg lurer på er, hvor stort kan jeg drive utifra dagens vilkår på gården ? og lønner det seg med ammekyr eller okser ?

Det trengs pr i dag veldig små investeringer for å kunne øke dyreholdet, alt arbeid gjøres til selvkost og jeg mener det holder med rundt 500 000-600 000 i investeringer for å kunne bedre driften.

Link to comment
Share on other sites

Guest JRL_1

He, he, da tror jeg du nesten må skrive litt mer utfyllende om driftsgrunnlaget på gården mtp. jordvei, driftsbygg osv. og ikke minst hva du liker selv. 

Link to comment
Share on other sites

Vil tro du kan ha en 20-25 ammekuer med oppfôring av egen kalv. Kommer seg litt ann på hvor mange slåtter du kan ta/avlingspotensiale. Kan godt hende at det blir litt snaut med beite, men det går ann å tilleggsfôre noe.

Kommer seg også ann på valg av rase, store forskjeller på fôrbehov. Kan hende det er greiest å prøve seg fram.

Link to comment
Share on other sites

Guest Joham

Får som regel til kun 2 slåtter her. Tenkte muligens å bygge opp en stamme av ammekyr som er blanding av Nrf og en egnet kjøttrase, vi har hatt Hereford nå noen år og synes de er greie å jobbe med, litt mindre slaktevekt enn tung rase, men det koster vel litt mindre i oppforing og ?

Tenkte og å bruke et område på 5 mål for å fore opp slaktegris på utegang i sommerhalvåret, største innvestering her blir vel en runbuehall til 20 000, hvor mange griser kan jeg fore opp på et område på 5 mål ?

Hvordan blir evt økonomien på å fore opp kun okser ? Trenger ingen store innvesteringer som sagt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Joham

Kan noen da forklare hvordan de regner dekningsbidrag på ammeku? jeg ser noen regnestykker fra Nortura der dekningsbidrag på ammeku ligger på rundt 19 000, er det da medregnet inntekten på kalven frem til slakt ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Joham

Ingen av delene er aktuelle, jeg trives med gårdsarbeid og vil drive gård ved siden av turnus i nordsjøen, målet på sikt er jo å kunne få kjøpt mer jord slik at gården kan fungere som et levebrød etterhvert, men det vil ta tid å bygge opp gården til full drift.

Link to comment
Share on other sites

Tror 10.000 Kr i db er mer riktig om man selger kalven etter noen måneder. Om du skal regne reelle grovforkostnader tror jeg at 15.000 Kr i db ved framforing av kalven er mer riktig. De som selger livdyr har høyere db. Bedre med litt forsiktig regnestykke, enn et som er litt vel optimistisk, synes jeg.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...