Jump to content

Odelsrett og kompensasjon


Guest

Recommended Posts

Det er forskjell på arv og odel. Og nå er begge kjønnsnøytrale. (I boken).

Det er også forskjell på odelstakst og åsetestakst. Det er åsetestakst som legges til grunn ved f.ex. overdragelse fra foreldrene. Den er forholdsvis moderat. Odelstakst blir gjeldende når en gård er solgt til noen uten odel eller lengre ut i odelsrekkefølgen og den med (bedre-)odel vil kjøpe den \&quot\;tilbake\&quot\;. Den taksten er ikke lav. Den kan for bli høyere eller minst lik markedspris. Det er sjelden en som må selge etter odelsløsning blir skyldig på det.

Og et bruk som er moderne og i drift har ofte også gjeld. Og den kommer til fratrekk den gangen det blir snakk om arv så det er ikke sikkert arven blir så stor heller. Men om foreldrene selger gården og det blir en sum igjen etter de så er \&quot\;arven\&quot\; der fortsatt og arvingene har fortsatt sine rettigheter.

 

Og om et gårdsbruk blir en\&quot\;billig\&quot\;(billigere) boplass for en av arvingene (\&quot\;delsgutten\&quot\; les: den med best odel) så er det mer et resultat av siste 30 års landbrukspolitikk, med konstant underregulering av priser på produkter og gårder, enn et urettferdig utslag av odelsloven.

Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

\&quot\;Kansje jeg tar feil men odelsrett for jenter vil nå fremover vise seg å forsterke nedleggelser av gårdsbruk pga at de aldri er helt klare til å ta over....

-Yngstemann\&quot\;

 

Bra å sjå at det ikkje er mange her som deler meininga di, så da har vel bondestanden komt litt lenger i 2010 da:)

 

Til temaet, Skulle også gjerne tenkte meg å høyrt frå Heidi kva som skjer. Synest ikkje ho er storkrevjande eller egoistisk. Mange er sterkt knytte til garden dei kjem i frå, er ikkje rart at nokon vil behalde ein del jamvel om dei ikkje skal overta drifta. Om ikkje dei gjer det, er jo tilknytninga til garden berre opp til den som tek over garden. Denne personen kan jo selje garden om 20 år, og da har ikkje Heidi noko att om ho ikkje sikrar seg denne biten.

Link to comment
Share on other sites

Om gården blir kommer på salg om 20 år så har hun fortsatt odelsretten og kan kjøpe den da om interessen (og loven) fortsatt er der. Og mange tre-, fire-, fem-menninger, og deres etterkommere av dine, mine og våre barn, i nabolaget...

Og det med å bestemme seg. Det gjelder kanskje ikke bare jenter, men yngstemann kan ha ett poeng. Men eier står jo fritt i å selge til hvem han vil når han vil da.

Men som tidligere landbruksminister Oskar Øksnes vistnok har uttalt:

At det var den yngste som skulle hatt best odel, det var bare så vanskelig å vite når den yngste kom.

Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

Er du så sikker på det?

 

Sjekk ut odelslova. Når broren har eigd garden i 20år er det han og has unger som har odel på garden. Det kan godt vere at ho kan ta garden på odel om ingen av desse vil ha den, men der stopper mi forståing av dette kronglete regelverket...

 

Vi har kjøpt garden, og vi må eige den i 20 år før dottera vår har odel på den i det heile... Men du har nok rett, det er slett ikkje sikkert at den lova eksisterer da.

Link to comment
Share on other sites

Guest MacJoJo

Faile:

 

Jeg mener at du har rett, men det komer an på hva en skriver i odelsfravikelsen.

 

For en del år siden tok jeg over gården hjemme der min søster egentlig hadde odel. Hun har skrevet en odelsfravikelse som kun gjelder meg og mine etterkommere, dvs at om jeg ønsker å selge har hun førsterett på kjøp etter odelsloven. Hun har ikke fraveket odel overfor andre enn meg og mine etterkommere....

 

Om loven er lik i dag skal jeg ikke si, dette skjedde i 1993....

 

 

 

 

 

Forøvrig mener jeg jenter kan/skal/bør ha samme rettigheter til odel som gutter. Det er ingen grunn til å si at jenter vil blir dårligere bønder enn gutter. Her i bygda har vi ett par eksempler på at det er jentene som er hoveddrivere, og de gjør det godt....

 

Jenter bør absolutt ikke la seg presse til å la vær å ta over bruk.....

 

c\&quot\;,)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...