Jump to content

Blå regjering og framtida


Guest

Recommended Posts

Det ser jo ut til at det kan bli eit borgarleg fleirtal ved haustens val. Sjølv ser eg svart på ei blåblå regjering. Ikkje det at AP er bondens beste kompis, men med SP og faktisk til dels SV som formildande faktorar har det jo gått på eit vis for ein del av oss.

 

Slik sett kan det jo gå med ei lyseblå regjering samansett av KrF og V i tillegg til blåare parti.

Dessutan er det jo ikkje sikkert at det raudgrøne alternativet vil tape, eller at det ikkje kan bil andre løysningar på kabalen.

 

Korleis ser de andre på dette?

 

 

Ein annan måte å sjå det på er jo at det no kan vere nok med seigpininga til noverande regjering og at eit meir bondefiendleg regjeringsalternativ kan få slutt på det i denne omgongen.

Blir det gale nok kan det føre til at samfunnet tek grep og får landbruket på fote igjen, men det er vel berre ønsketenkning....

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Går vel fint det, bare føre inntekta på kjerringa eller noe i den duren\;-) Men blir spennende å se hva forskjellen blir. Kutter de i byråkrati og overfører det til produksjon så er vi jo rike alle mann\;-)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Krf har vist seg som det mest landbruksvennlige partiet i de siste årene, kanskje med SP og V som nummer to. Slik sett skulle en regjering av H, V og Krf ikke gi værre forhold for bønder enn i dag. Sannsynligvis tvertimot.

Likevel er det bare å innse at strukturendringene vil fortsette uansett regjering frem til det flater ut og oponionen krever større matproduksjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Om vi får en blå-blå regjering er det vel en sjanse for at det bare får surre å gå videre som før med bøndene, det er vel ikke de fremste hjertesakene deres å legge ned landbruket, de blir vel målt på veibygging, bensinpriser, sykehuskøer osv. Høyre har jo også i valgkampen moderert seg på mange felt,bl.a. &quot\;ostetollen&quot\; så det må ikke bli kattastrofe.

Når det gjelder SP og landbruket så er det jo skuffende etter 8 år med makta, men på den annen side er det jo faktorer som ikke så lett lar seg styre av politikere også.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rune: Forstår ikkje heilt kva uføretrygd har med dette å gjere? Viss du trur det er svindel på gong får du tipse Nav, men det er godt mogeleg dei veit om sauehaldet og har ein avtale med bonden. Og sauer skal då utløyse tilskot same kven som eig dei? Eller er du misunneleg? \;-)

 

Lama og hestar er jo ikkje det vi lever av, men eg er ikkje heilt med på at det berre er av det vonde med eit visst tilskot til det likevel. Det held jo trass alt oppe eit visst miljø når alt anna går under og bidreg til å halde kulturlandskapet på plass. Det er jo ikkje dumt med tanke på at det er lettare for andre å drive &quot\;ekte&quot\; jordbruk etterpå. Det er jo ein del mål slåttemark som blir brukt til å halde liv i desse dyra.

 

Geiter og villsauer er jo ikkje negativt, vel? Er det berre &quot\;din&quot\; produksjon som er godkjent?

 

 

Forøvrig er eg heller ikkje spesielt nøgd med den raudgrøne landbrukspolitikken, men eg trur nok resultatet hadde vore ganske annleis om ikkje SP hadde vore med i balletten. Ein må berre innsjå at ulike folk faktisk har heilt ulike meiningar om korleis ting skal vere lagt opp, og at talet på nedlagde bruk kunne vore mykje høgare enn det har vore til no.

I mitt område har det rett nok blitt langt færre som driv gard siste tiåra, men dei aller fleste legg ned i forbindelse med generasjonsskifte eller sjukdom.

Viss det hadde vore enno dårlegare betalt å drive gard hadde langt fleire lagt ned av meir umiddelbare økonomiske grunnar. Og det har vore lite av her, som sagt. Eg er redd for at det kan bli resultatet no, blant anna for meg.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det med uføretrygd var vel bare et eksempel Gmail...Rune meiner vel heller ikke geiter og sau er negativt. Poenget er lønnsomheten i 10 ammekuer i skogen og 20 villsau i utmarka om får klare seg selv. Det blir stilt for lite krav til drift og produksjon,og stell av jorda en får tilskot for. Geit og sau skal selvsagt ha tilskudd, men hvorfor skal en med 10 sauer i hagen få tilskudd? Driver han for å tjene penger, eller hadde han kansje beholdt sauene som en hobby uansett? Det går mye penger i tull å vas innen landbruket, og når &quot\;potten&quot\; som skal fordeles er (i følge de fleste parti) allerede for høy, må fordelinga gjøres noe med. Og da er det vel bønder som produserer mat 1 prioritet? Det er feks fult mulig å oppnå 2-300 tusen i tilskot på ammeku uten å produsere en eneste kalv.Og tro det eller ei, det er faktisk folk som driver sånn! Ammekuer som går ute hele året,spiser halm og seint slått siloballer/siloplast. Null arbeid, null utgift dermed netto inntjening på tilskudd. Er det sånn vi vil ha det? Og hvorfor skal hest og lama ha tilskudd? Produserer dei mye mat? Dei opprettholder kulturlandskap til seiner sier du, men om det hadde vært butikk å drive med sau,geit eller ku/okse hadde vel behovet for å beite med hest å lama vært fraværende. Altså både mat og kulturlandskap for samme penga......
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette utviklar seg visst til ein debatt om kva slags produksjon som skal ha tilskot...

Hugs at det ikkje berre er matproduksjon som ligg til grunn for tilskotsystemet her i landet. Viss ein skulle gå knallhardt inn for det, kunne vi jo berre gi bæng i å produsere maten her og heller bruke pengane på å importere rimelegare utanlandsk mat.

Vi skal trass alt ha synleg matproduksjon, sauer og kyr på beite og kulturlandskap i drift, og då kan det hende det er han med ti sauer i hagen som er med på å oppretthalde den politiske viljen hos dei som bestemmer slik at de andre kan få ut tilskota på stordrifta dykkar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Foreslår at du, Rune skaffer deg litt mer faktakunnskap før du fortsetter å spre løgner og halvsannheter, enten det nå er forsettlig eller uaktsomt.

 

Fra 2005 til 2012 (2013-tallene foreligger naturlig nok ikke enda...) har antall jordbruksbedrifter gått ned fra 53.000 til 44.500 (avrundet til nærmeste 500), en reduksjon på 8500. (eller 16% av de 53.000, for å regne slik.)

 

Fra 2001 til 2005, altså under Bondevik, Sponheim, KrF, H og V, var reduksjonen fra 65500 til 53000, en reduksjon på 12500 bruk, eller 20% av de 65500. Og det var jo på en litt over halvparten så lang periode, bare fire år (!)

Så nei, de rødgrønne har nok langt fra satt noen rekord, og jeg er definitivt ikke verken dum eller &quot\;blåøyd&quot\; (bokstavelig og politisk sett...) nok til å tro at det vil bli noe særlig bedre med en ny runde Høyre-politikk, selv om KrF har mildt sagt store ambisjoner om å få diktere landbrukspolitikken helt alene...

 

(tall for 1997 finnes ikke hos SSB, så åtteårsperioden 97-05 er ikke mulig å regne ut\; og dessuten var det jo vekslende regjeringer i den perioden, men går vi tilbake til 1999 var det 70.500, en reduksjon på 17500 på de _6_ årene fra 99-05...)

 

kilde: http://www.ssb.no/a/kortnavn/stjord/tab-2012-11-28-01.html

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Det forbauser meg at det kommer noe positivt om Venstres landbrukspolitikk! Sponheim la vel i praksis ned halvparten av gårdene i sin egen bygd, den tiden han var landbruksminister.

SP's landbruks- og distriktspolitikk er det motsatte av hva de fleste velgerne deres later til å tro at partiet står for, for de vil raskest mulig komme til store enheter, det har vi jo sett.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tingen er den at en må vel å gjerne ha 10 sauer, men en må ikke under noen omstendigheter tro at det skal gå an å leve av det.

Dagens tilskuddsordning er utgått, den må over på produksjonsrettet.

Selv om vi gjerne ikke kan konkurrere med utlandet på kvanta, må vi ha en viss edruelighet på hva vi kan forvente å tjene på eksempelvis 10 sauer.

 

Skal ikke engasjere meg så volsomt her, for min egen del skal jeg klare meg fint uten tilskudd også. Og ja, jeg stemmer Høyre.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Klare deg &quot\;fint&quot\; uten tilskudd, sier du, men hva slags produksjon har du da? Uten tilskuddene, som alt landbruk i det vi kan kalle den vestlige verden har, så hadde det ikke blitt noen større vits i å holde på.

 

Kan dere spesifisere hva dere mener med produksjonsretta tilskudd? Jeg mener at det er det som det er idag, for jo fler eller jo større, jo mer tilskudd.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Bullseye:

Jeg har melkeproduksjon, med fullt påsett slaktedyr. Kun storfe.

Det er såpass inntjening at det går uten noen form for tilskudd.

 

Definisjonen av produksjonsrettet kommer vel an på hvor grensen settes politisk.

Men for å komme med eksempel har jeg bekjente som driver i mindre skala med sau og ammedyr, som får nesten dobbelt så mye tilskudd som meg.

Det menes at slik det er idag, kan en tjene mer penger på å gjøre mindre, om man legger opp produksjonen etter tilskuddsordningene.

 

Det er dette jeg mener blir litt feil, spesielt nå i tider med økende import.

Det jeg sier om å klare meg helt uten tilskudd er selvfølgelig satt litt på spissen, men hadde fortsatt hatt en brukbar inntekt om så hadde blitt tilfelle.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Så bra! (....er du fornøyd med timelønna også?)

Det med at man f.eks kan heve fullt tilskudd på ammekuer, ved å la dem kalve en gang, deretter aldri bedekke dem igjen, men fortsette å holde dem for å heve tilskudd, er forkastelig, og når det gjelder sånt er jeg selvfølgelig enig. Sånne muligheter må fjernes.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ideen om å legge tilskudd over på produksjon er nok vel og bra, men problemet er WTO-reglene setter en effektiv stopper for noen særlig økning her. Den jobben som er gjort i form av å finne muligheter for å gi tilskudd til landbruket tror jeg vi skal være rimelig glad for. Realiteten er at vi ikke kan ta beitetilskudd og kulturlandskapstilskudd og klaske dette på toppen av melkepris og kjøttpris. Alternativet med en blå-blå regjering ser ut til å være å sette en strek over hele beløpet.

 

Men da slipper vi i allefall å irritere oss over at naboen får penger vi ikke får.

 

Jeg produserer både mat og kulturlandskap, sånn ca 50/50 og får betalt for begge delene, det også sånn ca 50/50.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1
Våkn opp! Drømmer om KrF i regjering med Høyre, der KrF skal verne om landbruket er nettopp drømmer. At Høyre vil havne i regjering med noen andre enn FrP er også bare drømmer. Å stemmer KrF vil derfor squatt utalgs for landbruket - positivt eller negativt. Når dere har våknet opp kan dere jo finne ut at både Høyre og Frp fabler om å legge ned landbruksdepartementet. Da kan de av dere som stemmer Høyre &quot\;for&quot\; landbruket i denne omgang takke dere sjøl når ingen vil ha maten deres fordi den er vesentlig dyrere enn importert mat. Partier som snakker NED norsk landbruk og sympatiserer med sutrende naboland som ikke får eksportere osten sin hit har ikke mye å gjøre i norsk landbrukspolitikk. Mener jeg.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rune\; For det første, avløsertilskuddet er ikke et tilskudd men en refusjonsordning, derfor er det i grønn boks. For det andre kan uføretrygdede tjene inntil 1 G før de trekkes i trygd. Og det er pt ikke samordning mellom pensjon og tilskudd i landbruket. Og med den produksjonen kommer de vel ikke over det beløpet. Misunnelsen du her viser er lite kledelig og på grensen til us(m)aklig.

Når det gjelder temaet. Hva tilsier at Krf skal få mer gjennomslag i en blåblågul regjering enn Sp har greid å få igjennom i den rødgrønne med et valgresultat mellom 4 og 10%? Når det gjelder en blåblå regjering så må også de komme med så &quot\;romslige&quot\; overgangsordninger at det ikke blir de helt store forandringene på fire år. Og skal de få en periode til så skal de gjøre en utrolig bra jobb på menge andre områder for å få en periode til.

H og Ap står ikke så veldig langt fra hverandre når det gjelder landbruk (heller).

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er på tide med en endring i landbrukstilskuddene! Alt annet har endret seg og bonden skal hele tiden effektivisere mens landbrukskontorene, smil midler og alt byråkratiet finansiert over landbruksbudsjettet øker.

 

På tide at man følger sonene og hever tilskuddsinnslaget. I dag burde ikke kornbruk på under 100 daa motta tilskudd. (gjelder da i soner for sentrale østlandet) dette må selvsagt differensieres fra kyst til fjell, øst og vest osv. Burde også gjeldi innen melk kjøtt osv. Kanskje man burde sette innslag for tilskudd lik 100.000.

At noen må skje er helt sikkert, her i kommunen er det flere som ikke har tresket og levert noe de siste årene. Men tilskudd mottar dem. Helt forkastelig at dette er mulig. Også personer som aldri får sådd år etter år. Kommunen følger ikke med.

 

På tide at brukene øker og at man styrker inntjeningen til heltidsbonden! Hvis man ikke vil styrke heltidsbonden er det snart ingen igjen. Her i kommunen er vi 5 unge heltidsbønder. Det er synd at det er slik. Jeg ønsker kollegaer men ingen vil på grunn av inntjening. Og dette er en stor landbrukskommune. Mange hobbybruk og lave avlinger!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hadde aldri trudd at det skulle vere ei slik stemning her.

 

Viss det er noko eg saknar så er det småbøndene. Dei som har nokre få mål gras, nokre få sauer eller kyr, der kjerring og ungar er med og leier krøtter heim frå beite og som slår kantane sine, steller beite og gjerde og gret ein skvett når kua skal slaktast. Eller kanskje bytteslaktar ein sau med naboen og lagar pinnekjøt.

 

Det eg ikkje bryr meg om er storfjøsane der ingen kyr har namn, bonden er bedriftssjef med to polakkar og ein litauar på lønningslista, ungane på garden har aldri tatt i eit dyr, ikkje ein kant blir slått, til nød pussa ned kvart femte år og gjelda blir rekna i titals millionar.

 

Kven av disse er det som står sterkast når bybefolkninga og bygdefolket som ikkje driv gard skal avgjere om vi skal bruke milliardar på å støtte oss som er gardbrukarar? Trur de dei bryr seg om mjølkeroboten din? Dei vil sjå idyll for pengane sine og då er geiter og sauer og stelte bruk det som gjeld.

 

Eg synest det skal vere litt av alt, men dette tullet med å hetse småbrukarane kan de dra lenger ut på landet med. Kvar trur de at de er? Vi har jo våre naturgitte betingelsar som er vanskeleg å gjere noko med. Og ikkje kom og snakk om dei som misbrukar systemet. Det er sjølvsagt ikkje akseptabelt, men er heller ikkje eit argument for eller mot uføretrygd eller tal på dyr eller noko anna.

Korleis trur de at det går når dei minste er borte? Kven er då minst? Dette er jo standardutviklinga dei fleste stader opp gjennom tida etter krigen. Les litt om utviklinga i Danmark siste åra. Større gardar gir større gjeld og mindre inntening...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ja det høres fint ut! Men faktum er at en slik virkelighet finnes ikke. Utviklingen skjer om en vil eller ikke. Du kan like det eller hate det, men uansett så går det mot større bruk! MEN! Det er ikke sånn at det bare skal bli store.... Det skal også være rom for mindre enheter og det bør differensieres i forhold til soner.

 

Så er det store spørsmålet hvorfor mener jeg dette? Det må faktisk være av en viss størrelse for at det skal være inntekter nok. Jeg kan garantere at din unger ikke vil overta og drive som bonde på heltid hvis du ikke satser, utvider, effiktiviserer og tjener penger! De vil garantert velge en annen jobb og gården vil bli død! Vi driver to generasjoner på heltid, har det strøkent på bruket, satser for fullt og tjener penger! Da er det gøy å være bonde! Vi vedlikeholder også lulturlandskapet og beitene med sauer som en annen bonde har gratis! En gård

med ei geit, 10 kuer og en hest er hobby og fortjener ikke tilskudd. Ingen kan mene det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette begynner å høres ut som når det er møte blant de lokale elgjegerne. Ingen som klager over egen kvote, men alle synes naboen har fått for høy kvote.

 

Landbruket må holdes på en viss størrelse hvis vi skal beholde et eget departement. Nå har landbruksministeren blitt landbruks og matminister, og knepper vi av en bit her og en bit der blir han raskt landbruks og fiskeminister. Og plutselig sitter vi der med en næringsminister som skal styre over både bønder, fiskere og oljebaroner.

 

Da blir storbonden liten lell...

 

De små trenger de store, og de store trenger de små.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ett av de største og lengst brukte argumentene for og opprettholde støtteordningene til norsk landbruk er opprettholdelse av matvaresikkerheten. I mine ører må det bety og produsere så mye mat av det vi kan selv for og slippe og belaste stadig minkende matvarereserver på verdensbasis og att vi vet hva vi spiser. Da blir det etter min mening feil at det pøses ut pengestøtte til alle tenkelige og utenkelige aktiviteter du kan foreta deg på et gårdsbruk som ikke produserer mat. Grønn omsorg sorterer under helsedepartementet, ridning og turisme sorterer under næringsdepartementet, osv. Skal man få en oppsving på norsk matproduksjon,da spesielt husdyrproduksjon i form av melk og kjøtt må det stilles krav til produksjon på arealene. Slik det har vært her de siste årene er det de som fyker rundt og slår det vi på dialekt kaller &quot\;finnsjegg&quot\; som tjener penger ,mens de tar opp jord som kunne vært delt på fler om de bare har blitt pløyd.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Storbonde hva legger dere i det? Det er ikke det at man nødvendigvis må være stor, men at man driver godt, på heltid for å kunne følge opp de rette tingene til rett tid! Man må få drive så stort eller lite som man vil men slik utviklinga i samfunnet har blitt så må man ha en viss størrelse for å forsvare innvesteringer og kunne sitte igjen med akseptabel lønn.

 

Man trenger ikke drive 1000 daa, men dette må være ut fra aktuelle drift og sone. Det burde ihvertfall være slik at bonden jobber for høyeste avlinger og ikke bare for å dyrke balderbrå!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hvis tilskuddet skal gå til matprodusenter,noe jeg er enig i. Så er vell 1.bud å avvikle økologisk landbruk. Sløsing med areal,tid og tilskudd mener nå jeg..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Få alt av tilskudd over på produksjonsrettede produksjoner NÅ.

da er vi helt sikre på å få overproduksjon igjen på både melk og kjøtt.

Er faktisk ikke veldig lenge siden det var et faktum,og det tror jeg bestemt kan skje igjen. Se på kylling/egg/svin. Er det et scenario melk/storfebøndene ønsker seg??

Er ikke så lett å skrike etter mer betalt for melka hvis vi må dumpe berg av ost og smør til russland som vi gjorde hele 80 tallet og til langt ut på 90 tallet. Er enig i at ikke alt er bra i norsk landbruk,og dyrevelfered i form av skikkelig hus/forkvalitet, osv skal selfølgelig være på topp.

Men jeg tror mange må evne til å se litt mer helhet i systemet. Det at noen driver med hest og økologisk ammeku er kanskje med å bidrar til 6kr literen i oppgjør for melk og ikke 2,75kroner som for ti år siden. Eller 2,50 som en svensk melkebonde får.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...