Jump to content

Blå regjering og framtida


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Mye bra her av både Rune og flere som faktisk forstår at det er dem som produserer mat som fortjener tilskuddet.

Alle de bgrensinger oppover på både dyreantall ogg daa bør økes betraktelig.

 

Om dere vil eller ikke så er fremtiden større enheter. Det er enestye muligheten til å forsvare tunge investeringer.Sentralt her er bedre tilskuddsordninger til nybygg og at det skulle vært mulighet til å sette av penger i fond uten å betale skatt.

 

Hvis ikke alt eventyrdrift- &quot\;hobbyhager&quot\;grønn omsorg ikke klarer å gå rundt uten tilskudd så er det ikke liv laget. Eller så må kommunen betale mer for at et slikt tilbud kan opprettholdes.

 

Som jeg har uttrykt tidligere støtter jeg Høyre og har tro på at de kan modernisere tilskuddsytemet slik at det kommer matprodusenten tilgode.

Utfodringen med Høyre er deres jordvernpolitikk. Her burde de lytte til Kåre Willoch som har sett nødvendigheten i å bevare matjorda.

Det finnes da et hav av fjellknauser å bygge hus på i Norge!!

 

Å øke kravet til omsetning til feks 100.000 vil være et skritt i riktig retning. Men også større bruk som ikke produserer noe bør straffes med reduskjon i tilskudd.

 

Og hvorfor skal øko ha så mye mer i tilskudd og sitte igjen med bedre økonomi enn oss konvensjonelle???

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Faktum er at den jevne gardbruker trenger ikke bekymre seg over hvilke partier som kommer til makta til høsten. det eneste man bør være bekymret over er sine egne &quot\;kollegaer&quot\;

Verre kannibalisme enn i landbruket må man vel tilbake til 70-80tallet og lastebilnæringa for å finne maken til.

Det er jo de passive brukerne som egentlig har gått av med seieren, så lenge leiejord og utleie av melkekvoter har blitt så attraktivt.

Tror virkelig det er på tide at folk driver med de de har selv,og lar naboen drive med sitt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er så eg lurer på om de driv med trolling her. Ti årskyr skal ikkje vere nok til å få tilskot?? Kva er det for logikk?

Kvifor skal ein ikkje få tilskot for kvart einaste dyr ein har, sjølv om ein ikkje har fleire enn ei magisk grense? Dyra et jo for, lagar kjøt, mjølk og møk?

 

Kva er de de er redde for? Løner ikkje stordrifta seg nok, sllik at de i desperasjon prøvar å ta pengane ut av lomma på dei som driv i mindre målestokk enn dykk sjølv?

 

Kvifor skal de som driv stort få tilskot då? Burde de ikkje vere store nok til å klare dykk utan, sidan stordrifta skal vere så fantastisk?

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Nå er det rett før det er ein som blir uføretrygda pga alvorlig tilfelle av avensjugå ein svært farlig og smittsom epidemi.

kva er det som får noen til til å tru at penger som i dag blir brukt til opprettholde beboelse på landsbygda og kulturlandskap, under noen omstendigheter skal overføres til ein produksjon der omsetninga er så høg. At det etter vanlig bedriftsøkonomi skal være overskudd?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Magne Kristiansen.. Eg kan ikkje fatta å begripa bønder som stemme høyre. Ka med omlegginga av toll som er med å halda prisen vår oppe, markedsreguleringa vil høyre ha vekk, jordvern bryr di seg ikkje om. Og i tillegg ligge di med FRP som vil redusera støtten med 5-6 milliardar. (Høyre bare1,5).. Der er jo dei største som taper mest når det er overproduksjon, inportpress, og de store har også størst fallhøyde med 5-10+ mill i gjeld..

Alt er ikkje rosenrødt nå men mykje av støtten går til pleie av kulturlandskapet fordi det er det folk vil ha i tillegg til matproduksjon.

Er og enige at det sko vore strengare med utbetaling av tilskudd til ugrasprodusentar..

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

For å stille noen spørsmål til dere som ikke vil øke enhetene til mer enn 10 høns, 10 melkekuer og 10 griser.

 

Hvorfor er det omtrent ingen unge som vil være bonde av yrke? ( lønn)

Hvorfor driver ikke bonden på heltid? ( fordi enheten er for liten slik at han hverken har inntekt eller noe å gjøre hele året)

Hvorfor tar ikke de unge over driften, men istedet bruker det som bolig og leier ut jorda? (fordi de ikke har kunnskapen da de ikke har fått være med i driften, fordi faren drev så lite at han klarte alt selv.)

Hvorfor er &quot\;ung bonde&quot\; 55 år i Norge? (fordi enheten er så liten at man ikke har inntekt/ jobb til to generasjoner på gården, dermed må de eldre jobbe til 70 før neste generasjon slipper til. Den nye generasjon er da 50, har annen jobb og driter i landbruket. Ikke fordi han ikke vil men fordi han aldri fikk sjansen fra han var 25!

 

Min påstand er at enheten bør han en slik størrelse at man kan ha en god inntekt, kunne forsvare nye investeringer og kunne friste kommende generasjoner til videre drift. Noe må ligge i bunn. Gården burde ha ett viss ressursgrunnlag. Det er ikke til å komme vekk i fra at du kan ikke bygge kjempefjøs på 50 daa jord som noen tror!

 

Mitt motto er å drive gården fremover, ha en kjempejobb, utvikle, tjene penger, og overlate til neste driver i bedre stand enn jeg gjorde. Vi driver heldighvis to generasjoner og lever godt men det hadde ikke gått mei ei ku og 50 daa korn!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kan ikkje sjå at nokon synest at vi skal ha eit tak på ti kyr eller høns?

 

Derimot ser eg nokre som tek til orde for at dei som har ti kyr eller høns ikkje er bønder og derfor ikkje har krav på same støtta som dei som har fleire.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er ikke rart det er vanskelig å få sentrale politikere til å skjønne utfordringene i landbruket nåe enkelte bønder ikke gjør det. I store deler av landet er ikke stordrift lik større inntekter. Når gjennomsnittsjordet er på ti mål rekker man ikke å så, gjødsle, høste og pløye mange hundre mål, og inntekten går bort i innleid arbeidskraft, dekk og diesel. Det tar lengre tid å slå to mangekanta bratte stykker på ti mål hver enn ett flatt jorde på femti mål.

 

Og: de som driver stortogønsker høyreregjering: det er jo dere som har mest å tape når produktprisene går ned.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Matvaresikkerhet kan ikke måles i den mengden vi produserer i dag, men den mengden vi raskt kan omstille landbruket til å produsere. Derfor er nedbygging av matjord, brakklegging i iplanting med juletrær en trussel mot matvaresikkerheten. Skjøtsel av beiter med hest og boergeiter opprettholder en matvaresikkerhet, fordi beitene holdes ved lag. Forøvrig kan det sies at golfbaner også vil være positive for matvaresikkerheten, fordi de må skjøttes såpass godt at jorda godt kan pløyes om og såes til med korn eller potet.

 

Da er det nok mer tvilsomt om store deler av den kraftforbaserte kjøttproduksjonen er positiv for matvaretryggheten. Kua klarer seg nok på gras og byggrøpp, men broilerkyllingene blir vel som en gråtrost når soyatransporten fra Brasil stopper...

 

Der har kanskje norsk landbruk sin største utfordring - hvordan kan vi være (mer) selvforsynt med proteinråvare...

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Enig med jon bonde her.

Rune du kan jo starte me å gå fremfor som et godt eksempel og la være å søke tilskudd på jorda, som du produserer grovfor og selger til hest på. Eller er det og her at det er kun alle andre som ikkje skal få tilskudd til dette? http://gardsdrift.no/Meninger/Debatt/Gras/For-til-hest-til-salgs-noen

Men til hovedsaken i debatten, ingen tvil om at landet har godt av ei blå regjering som vill bygge bedre veier i steden for og sette ned fartsgrenser, strengere invandringspolitikk, noen som seier i dei er for privatisering og ikkje berre privatiserer og er i mot.( statoil, telenor, hydro.....), forsvar norge er tilbake til 1940 modell. Nei fåei blå regjering.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Bullseye:

Ble nesten litt off-topic her nå, men kan si jeg er ikke så flink å telle timer.

Men jeg er veldig godt fornøyd med årslønna.

 

Er forøvrig godt å se at så mange engasjerer seg her på forumet.

 

gmail:

Syns du er flink til å rakke ned på de som driver stort.

Som svar på det du spør om, så nevnte jeg tidligere i tråden at jeg ville klare meg om vi kommer i en situasjon helt uten tilskudd, selv om jeg kanskje driver litt over gjennomsnittet..

Så lenge du driver innen matproduksjon, er det faktisk ingen som har rakket ned på deg i denne tråden.

Men skjønner hvor du vil altså\;)

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Steinar: Eg forstår ikkje kva du meiner. Når har eg rakka ned på nokon som driv stort? At eg kritiserer &quot\;store&quot\; for å kritisere &quot\;små&quot\;?

 

Og har eg skulda nokon for å rakke ned på meg?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

...hmmm. Etter å ha vært på ferie noe dager skumma jeg gjennom denne debatten. Og det ser ut som om at vi ikke trenger noe Frp styre for å avvikle norsk landbruk. De blå-blå trenger bare å åpne døra til landbruks-Norge, se at bygdedyrene slåss så filla fyker, glise til hverandre og vente til den siste &quot\;småkongen&quot\; har slått ned den nest siste.......

Og etter å ha kjørt gjennom indrefileten av norge,bla Heidal og Lom, hvor bønderne nesten må bardunere hvert grasstråd er jeg imponert. Hvordan Høyre skal effektivisere landbruket her med større og mer effektive bruk er jeg veldig interessert i. Her hvor jeg bor, i Trøndelags flateste bygd, er det da ikke noe problem å drive på dansk størrelse hvis noen på død og liv tror de blir lykkeligere av det. Men Norge er så forskjellig, vi har totalt forskjellige forutsetninger, og da blir det vel litt feil å rakke ned på andre?? Og til et par Nordlendinger her inne som lengter etter Høyre så snakka han derre Fjotten på et møte i vinter om å jevne ut distriktstilskuddene.........

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvem har sagt at vi skal drive som i Danmark? Ja det bør være rom for liten og stor! Men hva er egentlig stort...? Jeg mener det i fremtiden som i dag bør differensieres i soner osv. Og selv i den bratteste bakke på vestlandet har det blitt effektivisert de siste 50 åra.

 

Hva mener dere her inne? Er målet heltidsbonde eller deltid?

 

Hva er landbruket tjent med? Aktive heltidsbønder med kunnskap som produserer eller deltidsbonden som gjør ting når det passer jobben hans, og som tar ferie istedet for å sprøyte til rett tid? JA jeg setter det på spissen! Jeg vet at det er utrolig mange deltidsbønder som er veldig dyktige! Vi skal ikke hakke på hverandre men jeg som ung bonde mener at vi må tørre å ta diskusjonen!

 

Hvor mange av dere her inne har etterkommere som vil drive aktivt etter dere? Utrolig mange gårder som i praksis aldri vil bli drevet igjen! Det er synd!

 

Problemet med Senterpartiet er at de vil ha flest mulig velgere. De tør derfor ikke diskutere landbrukspolitikken men tvinger istedet videre på det gamle! Det er mange velgere som bor på ett lite bruk og har litt landbrukstilknytning som de vil miste hvis de skulle støttet heltidsbonden! Synd men sant!

 

Jeg kan ihvertfall garantere at man med deltidsbonden vil få synkende avlinger, mindre vedlikeholdte bygninger, skoger osv. Kunnskapen forsvinner utrolig fort og det tar lang tid å gjennoppbygge! Jeg mener ikke da nødvendigvis heltidsbonden i dag men om 1 generasjon. De kommer ikke til å kunne flytte en traktor engang!

 

Det må være takhøyde for å diskutere slike saker og fremtiden! Ingen kan bli fornærmet av det.....

 

Er du Bonde skal du være stolt!

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1
Problemet er ikke de som klarer seg med det de har (de små?), problemet er de som på død og liv skal drive størst mulig på tross av at de har så de klarer seg fra før. Stordriftsulempene kommer både på flatbygda og i Lom - mye fortere enn hvor som helst i Danmark. To hardinger med 1300 daa kunne kanskje levd like godt eller bedre i noen tilfeller med 1000 daa. Jeg mener jeg ser det veldig godt rundt meg (flatbygda, Hedmark) at de som får det til absolutt best er de som ikke gaper over for mye areal, men heller gjør det fryktelig godt med det de har fra før. Og da snakker vi kvalitet - mat som rocker hva gjelder utseende, avlinger og smak på internasjonal basis. Den dagen norske bønder i for stor grad gaper over for mye går det utover nettopp kvaliteten. Og da har vi tapt. Kvantitet kan en hvilken som helst idiot få til i landbruket. Til og med en høyrepolitiker. Det er bare så synd at mye vil ha mer.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ser at det dessverre er enkelte som misforstår både meg og de andre her som snakker om å støtte heltidsbonden og de som faktisk TØR satse og sikre seg ei fremtid i norsk landbruk.

 

Det er ingen av oss som har sagt at det skal være 100 kyr i hvert fjøs i fremtiden.

Vi er fullt klar over at norge er et langstrakt land med stor variasjon og enkelte steder vil sansynligvis feks 30 melkekyr være maks hva en person kan klare.

Men der muligheten byr seg- og naboene legger ned pga ingen rekruttering eller at de ser at deres bruk ikke er liv laget i fremtiden må det være av felles interresse at en annen så ser muligheten til å satse og bygge nytt. Og ved nybygg nytter det ikke bygge til samme produksjon som før- man må utvide for å skape lønnsomhet.

Det er en realitet- og lokale Imek selger sier at han ikke selger nybygg til under 40 kyr lengre.

 

Om hverdagen ikke blir mindre travel- så gir den økte automatiseringen i fjøs en mer fleksibel arbeidsdag- og det lnsker de unge som vil inn i bondeyrket.

 

Den utfodringen og den utvikling som norsk landbruk er i er en viktig grunn til at jeg faktisk er bonde i Norge kontra et annet land.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg vil på ingen måte angripe de som driver matproduksjon i lite skala.Vår produksjon er heller ikke mer en ca. snittet. Men for og gi et eksempel på hvordan støtteordningene kan utnyttes(og det blir gjort) så tenk på dette: Man skaffer seg 16 kyr av verneverdig rase.Man sørger for at alle kyrne kalver en gang,mer faktisk ikke nødvendig for og få dyrene registrert som produksjonsdyr. Sørg for att bruket er økologisk registrert så får man høyest mulig tilskudd og man slipper kravet til maks areal. Hva du produserer på arealet er likegyldig,så når man har tatt av det man trenger til vinterfor for en flokk dyr som bortimot ikke produserer en tøddel,er det bare og feie over resten med en beitepusser. Da er mitt spørsmål: Hva i all verden har dette med å sikre norsk matproduksjon?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
http://www.nationen.no/meninger/leder/article3279684.ece Her er link til en utfordring for norsk landbruk.Og desto flere ordninger med stabbur,styving av trær, villsau bak løa og grøftetilskudd, dess mer i lomma på byråkrater. Vi skal selvsagt ha store og små bønder, men problemet er at det blir flere og flere både store og små som driver &quot\;tilskuddslandbruk&quot\;. De holder liv i en bråte med byråkrater. Tilskuddet må meir over på kvalitet og produksjon for å snu trenden.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Missunnelse bønder i mellom er minst like farlig som blå-blå regjering tror jeg. At hobbyhester tar bort mye produktiv matjord syns jeg er direkte trist. Men dette med gamle storfe raser/ammekyr som kun får en kalv for å høste tilskudd, hvor utbredt er det egentlig? Fullt klar over at det går an å gjøre det slik, men har enda ikke sett eksempel på dette.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...