Jump to content

Norske Bønder for Fremtiden


Guest

Recommended Posts

Hei.

Vi er en gruppe bønder som har tatt intiativ og dannet en gruppe på facebook som heter:

"Norske Bønder for fremtiden".

 

Kort beskrivelse av hva vi står før:

 

Dette er gruppen for oss bønder som er misfornøyd med den landbrukspolitikk som føres i dag.

 

For å stå rustet til fremtiden må dagens småbrukerpolitik som føres av regjering og faglag legges til side, og man bør i langt større grad å jobbe for å styrke økonomien for de større landbruksbedriftene i Norge.

 

For de som ønsker det kan dere søke oss opp på søkefeltet i facebook og sende forespørsel om medlemskap.

 

Gruppen skal utelukkende bestå av aktive bønder.

 

Ha en fin dag.

mvh magne kristensen

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonym
Man kan heldigvis fritt velge hva man mener i Norge og det er faktisk ganske mange bønder her som ønsker at Bondelaget mfl. innser/godtar hvilken vei utviklingen går og heller begynner å jobbe for de som vil være fremtidens bønder her i Norge.
Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jeg har rundt 35 ammekuer pluss kalver og ungdyr, ca. 200 da eng, 900 da korn/olje/proteinvekster, og driver i et kompaniskap med en som har dobbelt så mange kjøttfe, dobbelt så stort engareal, 1650 da korn/olje/proteinvekster, og en masse griser i tillegg. Således ville du sikkert synes at vi var ypperlige tilhengere av gruppa di, men nettopp mangfoldet i norsk landbruk, er viktig, og du kan like gjerne begynne å tro på nissen hvis du mener at det ikke skal være deltidsbønder i Norge.

 

 

Jeg husker en tråd her for en stund siden - en som ville begynne å bruke jorda på egen gård igjen, og ba om innspill. Ditt svar var at han skulle slutte å ødelegge for melkebonden som hadde jorda! At det går an.

Danmark er Danmark, Norge er Norge.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei Rune.

 

De tingene du nevner er jeg 100% enig i.

I dag lønner det seg i alt for høy grad å drive med alt mulig annet enn matproduksjon.

Man kan jo også se på arealtilskuddet hvor enkelte har et kjempestort areal som de nesten ikke henter noe avling ut av- kun arealtilskudd.

En dreining av tilskuddet mot produsert enhet vil i våre øyne være mye mer rettferdig.

Det må lønne seg i større grad enn i dag å være dyktig bonde.

 

Og gruppen er åpen for alle bønder- uansett størrelse produksjon, for vi er fullstendig klar over at det ikke alle steder i landet kan bygges robotfjøs til 60-120 melkekyr.

Med andre ord bør det også være lønnsomt å bygge nytt til 30-35 melkekyr.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg er enig med Rune her. Det er også sånn at det er mange med 15-20 kyr eller 80-100 sau som driver gården meget bra. Selvsagt skal de kunne fortsette med det. Og &quot\;folkefjøs&quot\; med 30-40 kyr må ha livets rett. Magne snakker om småbrukerpolitikk. Sånne uttalelser er bare med på å splitte næringa. De store er like avhengig av de små, som motsatt. Sånn er det å bo i norge med vårt klima og topografi. Alibiet til norsk landbruk er å bruke hele landet...om det kun er storproduksjon på flatbygdene som er viktig, kan vi vel like godt importere fra danmark. Når det er sagt er jeg HEILT 100 % enig i at for mye tilskudd går til tull og vas. Gjerne en med mye areal noe villsau eller ammeku. Dette kan det gjerne komme forrandring på . Men det blir ikke lett, da norge gjennom eøs avtalen ikke har lov å gi produksjonsdrivende tilskudd. Derfor er meir og meir lagt over i &quot\;grønn boks&quot\;. Altså de som driver med mye areal lite utgifter og produskjon gjør det relativt godt i dagens system. Mens en med melkeproduksjon som fulltidsjobb og en del gjeld grunnet nybygg, lever på den lave renta vi har i dag. Kan bli spennende når renta stiger til 8-9 %. Da er det mange som vil slite.....
Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Petter_1

Enig med mange her. Vi må ha et variert landbruk for å ha livets rett, men det må lønne seg å være heltidsbonde, og drive effekttivt.

Altfor mange sitter på for store areal, som utnyttes bare 50%, for å heve mer arealtilskudd, mens andre må invistere i nydyrking for å ha nok fòr.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Mye godt enig i det som skrives her, men hvor realistisk er det å snu denne utviklinga uten å utradere store deler av norsk landbruk? Realiteten er at med dagens kostnadsnivå er vi avhengige av relativt generøse tilskuddsordninger for å opprettholde drift i store deler av landet, og i store deler av driftsretningene. Helt avhengige. For min egen del har jeg en relativt ok produksjon ved siden av annet arbeid som gjør at gården betaler seg sjøl og vel så det, så lenge jeg holder kostnadene nede. Men om kjøttprisen skulle erstatte tilskuddsordningene måtte den dobles. Er det realistisk?

 

Så kunne en si at tilskuddsordningene i større grad burde premiere de som produserer kontra de som bare driver for å gjøre seg berettiget til tilskuddene. Dette kan selvsagt alle være enige i, men innenfor dagens WTO-regelverk er ikke dette mulig, verken teoretisk eller praktisk.

 

Mange av de tilskuddsordningene som her betegnes som vas, er faktisk ordninger som er opprettet for å ha mulighet til å gi mer midler til primærnæringene innenfor regelverket. Alternativet hadde sannsynligvis vært budsjettkutt, og det vet vi mange av de toneangivende partiene på Stortinget vil juble for.

 

Dermed står en faktisk i klem mellom to ytterligheter. Enten dagens system som gjør det mulig å drive både stort og lite, og både produsere intensivt og drive ekstensivt med høy andel tilskudd. Eller en &quot\;kontinental&quot\; løsning hvor smådrift forsvinner og erstattes med store enheter i sentrale strøk der det er mulig å hente ut stordriftsfordeler. I de fleste deler av dette landet er det nemlig slik at en raskt vil få flere stordriftsulemper enn fordeler.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ser man på antall søkere til de landbruksrealaterte utdannelsene er ikke antallet høyt.

 

Samtidig ser vi at et stort antall gårdsbruk legges ned hvert år. Heldigvis klarer man stort sett å holde jorda i hevd da dem som har bygd nytt leier den som tillegsjord.

 

Med dette vil det være naivt å tro at vi klarer å holde dagens antall gårdsbruk i fremtiden.

Skal man opprettholde dagesn produksjon må de gjenværende bli større.

 

Det med WTO og boksene er en utfodring men nå skal man jo også være klar over at de har forhandlet i en årrekke og man kan jo ikke akkurat skryte av hva de er kommet frem til.

Man burde uansett jobbe litt for å finne smutthull som vil muligjøre en slik dreining av støtten ved en evt WTO- avtale.

 

Med andre ord vil utviklingen går sin gang, så jeg klarer ikke forstå hvorfor ikke BL heller prøver å hjelpe dem dyktige og de som ønsker å satse.

 

Bare enkelte endringer på feks reglene om telledato på de forskjellige dyreslagene vil gjøre det vanskligere for de som har masse dyr uten å produsere noe særlig.

Man kan også kreve at skal man motta arealtilskudd så må gressareal legges om innen feks 7 år. Hvis ikke faller tilskuddet bort/minimeres.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Petter_1

Er litt interesert i å høre &quot\;trådstarters&quot\; løsnig på dagens utfordringer for landbruket.

Etter et besøk på gruppas sider på FB, kan jeg se at trådstarter er &quot\;høyremann&quot\;.

Ikke noe galt i det, bra næringslivsparti. Men etter å ha deltatt på debattmøte med landbruksministeren, og næringspolitisk talsman i høyre, Svein Flåtten, så er jeg skremt hva som venter norsk landbruk om vi får ei blå-blå regjering.

Det mest skremmende er kunskapsløsheten, og mangel på forståelse for utfordringene til norsk landbruk.

Bare så det er nevnt, jeg er langt fra noen småbruker.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jeg har sagt i mange år\; -hvorfor skal vi i såpass stor grad subsidiere sau på flatjæren, i østfold og vestfold? Ønsker at vi kunne differensiert tilskuddene litt mer, men jeg vil fortsatt ha jordbruk i hele landet. Jeg mener altså at det skal være enklere å kunne leve av 20 melkekuer øverst i østerdalen, enn i f.eks Sande i Vestfold.

På meg virker det nesten som om Magne &amp\; co er litt flaue for at vi har såpass små forhold her i landet.

....er det problematisk med rørleggerfirmaer som bare er tre mann? Det blir det samme vi diskuterer her - Norge er variert, og vi trenger de bruka som har 80 søyer like mye som vi trenger de som har 300.

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

*Jeg tror det er en misforståelse om man tror at det blir mer på de store om de små forsvinner. De store forventes da å drive så effektivt at de ikke trenger mer tilskudd, slik at tilskudda som de små fikk blir inndratt.

*Det er bare å innse at landbruk i Norge er en politisk næring, både topografi, klima, kostnadsnivå (mye pga oljå) og eiendomsstruktur gjør at det ikke er mulig å drive effektivt med store enheter.

*Jeg tror også det er lettere å få aksept for støtte til bøndene så lenge hele landet er i bruk. Når man ser bondehatet som utspiller seg i alle kommentarfelt, så tror jeg ikke det ville bli mindre om de små ble borte. Storbonde med lavtlønnede ansatte fra Øst-Europa får nok ikke så mye sympati fra den jevne borger er jeg redd. Det er lettere å akseptere at skattepenger blir brukt til å holde landskapet åpent og produsere mat både blant fjell og fjord på Vestlandet, høyt oppe i lia i Gbr.dalen og i Nord-Norge enn at dette bare skal foregå på de beste områdene rundt Oslofjorden, på Jæren og i Trøndelag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Siden Facebook er delvis sentralt i tråden, hvor er liker-knappen? Sjelden jeg er så ordrett enig i noe som det Apple farmer skriver :)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Helt enig med Rune også!

 

Slike nisjer har ingenting med matproduksjon å gjøre, for det er nettopp produksjonstilskudd vi søker staten om hvert år. Verden sulter, og da bør det stimuleres til å produsere mat. Norge kan ikke fø hele verden, men vi kan gjøre så godt vi kan for oss selv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Oppfordrer Rune til å starte opp en facebook gruppe, som på sikt forhåpentligvis kan bli det nye bondepartiet. Trådstarter sine meininger fører ikke til annet en SPLID innad blandt bønder. Det er det siste vi trenger, vi blir tross alt bare færre å færre. Og det tror jeg faktisk ikke trådstarter egentlig ønsker å opnå heller. Men jeg er så enig med Rune, i at nå må bondelag være bondelag, og ikke et lag for alt som kan krype og gå som bor på landet og er forsikret i gjensidige. Ok med støttemedlemer altså, men et bondelag skal arbeide for bedre vilkår for den matproduserende bonden (enten han har 20 eller 60 kyr) Bondelaget jobber desverre i dag mest for Inn på tunet, lama, beitepussing, stabbur, styving av trær,mest mulig sysselsetting av landbruksbyråkrater osv osv. Jeg tør ikke engang tenke på hvor mye av statens overføringer til landbruket går til disse føremåla. Det er ikke få milliard. Og det eneste vi hører om bønder i media er at vi har sugerør i statskassen! Vi trenger faktisk ikke større overføringer, vi trenger bare få lagt alle disse &quot\;andre bygdesysselene&quot\; over på kulturbudsjett og andre budsjett, så vil overføringen til landbruket være store nok for dei som er igjen. I tillegg så må det bli slutt på tilskudd for å produsere fòr for salg. Her i bygda er nok 20 % av arealet dekt med ugress som skal bli rundballer å slege til bønder som trenger fòr. Dette blir selvagt gjort kun for å sanke tilskudd for arealet.Kansje det er dette Magne også egentlig mener også? I såfall ville jeg bytte ordlyd i gruppa di på facebook, så vil du nok få en del tilhengere fra bønder i alle deler av landet. Om ikke bør du kansje melde deg inn i dansk bondelag?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

 

Eg trur alle her er enige om at det er plass og nødvendig at både liten og stor er med i fremtiden det er ikkje det som er problemet for bønder her i landet. Det som er problemet her og som det ser ut som en del her har misforstått er at bondelaget med bondelaglederen er så langt nede i buksa på den sittene regjeringa at dei verken vill eller tør gjøre noen seriøse utspill. Og når regjeringa setter høyest at det skal vere lys i hver lykt på gårstunene men gir faen i hva som står inni fjøsene eller ute på jordene , ja da åpnes det for helt andre ting en seriøst landbruk. Eg vil gjerne fortelle om min egen sitvasjon som er blitt konsekvensen av slikt styre så får det bli opp til dere å avgøre om eg er en idiot eller om eg har rett i det eg sier. I 2007 tok eg over gården etter min far det var eit melkeproduksjonsbruk med 65000l melk og kjøttproduksjon utenom med ca 20 okseslakt i året. eg har jobbet på gården siden eg kunne krype og vi har altid satt kvalitet høyt jorda blir gjødslet og lagt om jemt og det viser på kvaliteten av silo og rundballer. eg ønsket og utvide drifta både arealmessig og med større driftsbygninger men har over flere år kjempet med eit motvillig landbrukskontor og lokale spekulanter som eg kaller dei 2 nermeste gårdene eg har rundt meg. etter 2 år fikk eg lov å sette opp en utendørs gjødsellager som eg hadde kranglet med lanbrukskontoret om , siden eg ikkje fulgte deres råd og lyster som var en tett gjødsellkjeller til 3-4 ganger prisen så gikk det en evighet med krangling om alt fra at eg måtte ha varmekabler i i lageret til plasering og gud veit hva alt var. til slutt fikk eg utrolig nok byggeløyve og 2 månder etter sto den klar i grevens tid for da var den gammle måttinga stapp full og eg kunne ikkje kjøre noe ut grunnet frost. eg bygde samme år om eit redskapslager til oksefjøs og forlenget det dette fikk eg ikkje 5øre i tilskudd til grunnet at landbrukskontoret mente det kom til å bli en dårlig løsning. samme året kom en gård her i området til salgs eg har slått og driftet nabojordene til denne og så for meg en mulighet til å få eit stort samlet område ved å kjøpe dette og slå det sammen . det var også en annen fritidsbonde som var intrisert i denne gården her , han hadde 4 ammekyr og 10 villsau og den gården han hadde fra før pluss leigejord var meir en nok til å drifte denne besetninga sjølv med (økologisk drift) som han selvsagt hadde grunnet tilskudd . det utrolige her er at det ble ornet slik at det faktisk ble han som fikk kjøpe denne gården og eiger den den dag i dag , han har ikkje gjort noe med fjøsen og jorda og jorda er nå totalt ødlagt grunnet at han har leigt det ut som hestebeite. huset på gården har han leigt ut og har god intekt på. Eg må erlig inrømme at eg fikk en nedtur etter alt dette, og det gikk ut over produksjon og økonomi . for å få litt mer å rutte for og større muligheter til å kunne handle om noe kom på så begynte er å ta på meg tjenester utenfor gården, det var alt fra snøbrøyting graving utleige som håndmann til entrepenører. Eg ble fort populer i denne bransjen og tlf sto ikkje stille. så i 2011 om høsten kom en mulighet eg hadde drømt om den nærmeste nabogården skulle selges av arvtakerene og dei ønsket å selge jorda for seg og så dele huset som lå for seg selv fra og bruke det til feriebolig. dette var en vinn vinn sitvasjon for både meg og dei eg fikk jorda som eg trong og kunne utvide driftsbygningen og slå sammen alle arealene rundt fjøsen til eit stort. Det ble tatt takst på jorda og det var en sum som var til å leve med. Så ble det søkt frådeling av huset på jorda dette gikk ikkje så greit det ble lagt nederst i stabelen på landbrukskontoret og en fikk bekjed om at ting tar tid.... 2011 gikk og vi kom frem til sommeren 2012 da var det begynt å komme ut at jorda skulle selges om eigerene fikk delt huset i frå samtidig var noen av arvingene begynt å bli utålmodig grunnet at dette tok så lang tid . Det begynte å gå rykter på bygda om at eg og arvingene var uenige om både pris og hvor stor tomt som skulle deles ifra (en av dei som sette dette ut var faktisk han med ammekyrne) høsten 2012 kom og nå begynte det å bli interne stridigheter i mellom arvtakerene flere av dei mente nå at en fikk bare selge gården som den var samlet så arveoppgjøret kunne gjøres opp , eg fikk da en tlf med spørsmål om eg kunne kjøpe gården samlet . eg sa at eg kunne ikkje det grunnet at prisen ble da for høy for meg . Det dette ente med var at gården gikk på det åpne markedet og en spekulant kjøpte denne gården nå i vinter. eg tok kontakt med han for noen uker siden og spurte hva planer han hadde og om det var mulig å få kjøpe jorda i fremtida eventuelt få en seriøs og lang leieavtale. da fikk eg svar han skulle fikse opp huset til topp stand og så kom han til å kjøpe inn en flokk villsau og jorda ville han ikkje leige ut for den skulle han drive økologisk og fikk tilskudd til det og utmarka skulle brukes til sauebeite og settes opp eit skur som han kunne kjøre en rundball ut i dei verste kuldeperiodene til villsauene.Dette skuret hadde faktisk landbrukskontoret sagt i fra at dei skulle vere behjelpelige med å få tilskudd til og da reknet han med at det kom til å koste han kun egeninsatsen !!!! Alt dette er med stor velsingnelse fra landbruksmyndighetene. Det er nå komt en flokk sauer på plass og både disse og dei andre økologiske dyrene her i bygda ser ut som skinn og bein. Etter alle disse nedturene og latterligjørelsene der eg prøver å holde oppe en seriøs drift og leverer topp kvalitet både på jorda og på båsen så er det helt for jævlig å sjå at dei ØKOLOGISKE naboene kan få mer i tilskudd for å avle blomst og høymåle på bakkene og levere utmagra skinnfiller til slakt og leve meget godt på dette som ein bonus oppå lønna fra den faste jobben dei har i norsjøen og på offentlige kontor.Ferie tar dei og både titt og ofte i både ut og innland , er jo greit å reise vekk når du har dyra gående ute hele året og du får en slekning til å kjøre en halvråtten rundball ut på en svarttråkket eng eit par ganger i i uka. Ingen krav til byggningstandar båstørrelser liggeunderlag eller smittesluser der i gården nei. Kan og nevne at eg har i løpet av disse årene hat 3 besøk av matilsynet for inspesjon av øyremerker og vanlig sjekk av melkerom og slikt samt hyppige besøk av overivrige Hms tjenester i samme tidsrom har det ikkje vert eit eneste besøk på dei økologiske nabobruka....... Eg har nå bestemt meg i sammen med samboeren at nok er nok så for 3 månder siden ble fjøsene tømt og kvota som nå er på 135000l skal selges. Eg har startet eget selskap innen anlegg og det har alerede blitt en stor suksess og ser ut til å omsette for 3 ganger så mye som eg i hele tatt hadde tenkt var realistisk første året. gresset skal en kompis som driver seriøst med kjøtt få men eg skal stelle jorda sjølv mot kostpris på rundballene. Dette var helt ok for han siden han alerede har eit stort areal å stelle. Eg har hat mange tunge kvelder og netter og eg er glad for at eg traff min nåverende samboer og har hatt hennes støtte i denne tiden, uten den er det ikkje sikkert at ting hadde gått så bra.... Det har vert tungt å måtte jobbe mot en vegg av byråkrati og nedturer etter nedturer . Eg har drømt siden eg var en guttonge om å vere bonde og eg er faktisk dyktig i faget. Men hvordan skal dette gå fremover når vi må betale for å drive med dette og på toppen av det hele blir motarbeidet av myndigheter og økologiske spekulanter som lever i en drømmeverden velsignet med tilskudd???? Eg har den største respekt for dere kjære kolegaer enten dere driver heltid eller må ha arbeid utenfor for å få ting til å gå rundt. Men dere må stå samlet for fienden her er ikkje dere som ønsker å drive seriøst her , fienden er dei som ser økonomi i å kjøpe seg en gård og så drive med helt andre ting en gårdsdrift og i tilleg få meget godt betalt for det siden dei holder dette såkalte lyset tent på bygda som det snakkes om av myndighetene.... Eg mener at om det blir stilt krav til at det som havner i siloer eller rundballer står i stil volumessig og kvalitetmessig med arealet det høstes av og det som blir levert til meieri og slakteri er av kvalitet og at bøndene får oppgjør og tilskudd etter dette så vil det vere en stor fremgang for næringa og det kommer til å bli lite fristene for spekulanter å holde på for da må dei gjøre som oss andre og jobbe hardt for lønna si.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

Jeg er glad for de synspunkter dere alle har kommet med- og egentlig er jeg enig med de fleste av dere og jeg ville satt pris på om at dere kan hjelpe med å skape en bedre ordlyd i gruppen for hva &quot\;Norske bønder for fremtiden&quot\; skal stå for.

 

For vi trenger en organisasjon som er på de aktive bønders side- den organisasjonen er finnes ikke i dag.

 

Til Anonym Bruker:

Det var veldig trist å lese ditt innlegg. Synes det er synd at vi mister mange dyktige brukere på bekostning av at naboer heller vil leie ut til hestebeite og villsau.

Dette er et av de viktigste tingene man må arbeide for å få ei forandring på- især om vi skal klare regjeringens mål med å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten.

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Det er sånne som ødelegger rykte til gardbrukarer. Her skal folk klage for dei må dyrke, ikkje får leige jord billig eller &quot\;stjelt&quot\; nabogarden som tillegsjord. Viss du auker så pass i antall dyr at du ikkje har for og spreieareal til dette så har du kun deg sjølv og takke.

Nå er det sån at det er dagens regjering som har lagt opp til den landbrukspolitikken som blir ført i dette landet, med god hjelp av bondelaget. Her står folk fritt til å stemme og hvor dei vill vere medlemer.

Det var ein som for lenge si skreiv at heilttidsbønner som gikk heime og sveiv ikkje skulle fått tilskudd. Og med ein del av holdningen her er eg litt enig. Folk må få styre garden som dei vill. Det er mange store garder som har en mye ustelt granskog fra 70 tallet. Dette blei plantet for det var gode tilskudd. Så skal desse gode bønnene rakke ned på dei som tilpasser seg tilskuddsordningen i dag?

Eg vill påstå at mange garder som blir drevet på deltid er bedre holdt, har finere dyrka marker og bedre gjerder. I forhold til dei som trur dei driv i usa der disel er billig og det er om og gjere og kjøre mest mil med traktoren med hevd og for og hente rundballer. Desse har og så tungt utstyr at pressing og pløying bli gjort i et.

Eg ser ikkje problemet med golf eller økologisk løvetanndyrking. Jorda ligg der, den dagen matmangelen er og ta og føle på er det kun til og finne frem plogen.

Nei få heller ein organisasjon som verner om alle, han på setra med 5 gjeiter, inn på tunet med hest og stabbur og dei med gjeld og 500.000 i kvote og diselrekninger i samme størelseorden. Då kan med ha ein mulighet for og få forståelse ståtte til neringa.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Petter_1

Den organisasjonen som mange etterlyser finne :)

Gå inn på www.bondesolidaritet.no

Et supliment til dagens etablerte faglag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg vil nå starte opp et faglag for oss aller største. Her er det kun plass til de som har minimum 1000 søyer. 300 ammekuer eller mer. 1500 okser pr innsett. 7000-8000slaktegris og de som har fjøs/areal til å produsere minimum 1million liter melk. Dere andre småbrukere er ikke velkommne!!

 

Vi kommer til å jobbe for at det er kun vi som skal få ALT tilskudd i norge, Vi ønsker samtidig å gjenninføre husmannsvesenet slik at vanlige folk må komme med lua i handa for å få lov til å jobbe 70 timer i uka for å ha en skarve plass og bo,samt kanskje kunne dyrke litt selv så de ikke svelter ihjel.

Vi går også inn for at unger av vanlig befolkning ikke trenger skole/utdanning så lenge de kun skal jobbe som husmenn. Den vanlige &quot\;fanten&quot\; i landet bør også miste stemmeretten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Men Rune!! Er det egentlig vi på gulvet eller er det våre ansvarlige folkevalgte som bør ha størst bekymring for nettopp det du nevner????
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Nei, rune bondelaget er i et forhold med sv og samvirke. Så der bler eg aldri medlem.

Men nå må dåkke som meiner dere driver så mykje bedre en andre ta ein pause, subsidine te deltidsbønner betaler dei i skatt og vell så det. Ka så om tilskuddet til 500 sau blir betalt til 1 bonde eller 50?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...