Jump to content

Norske Bønder for Fremtiden


Guest

Recommended Posts

  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonym

Rune: Veldig bra innlegg! Endelig er vi faktisk enige om noe.

 

Liksombonde: Hva har hobby, hund og hest med moderne landbruk å gjøre?

Det er jo selve eksempelet på hva som er galt med politikken.

Og ja, hobbybønder stikker av med tilskudd som heller burde gått til produksjon.

 

Billy, pass på ditt eget rykte.

 

Bra initiativ av trådstarter.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Men hva er egentlig problemet til dere &quot\;storbønder&quot\; som produserer så enorme mengder med mat? Er dere så dyktige er vel økonomien helt på topp vil jeg tro? Er dere misunnelige på de som har en mindre produksjon,som faktisk også greier å overleve på bruket sitt? Er det vondt å se at det faktisk er mange dyktige produsenter rundt på småbruk i norge som fint greier gode produksjonsresultater?? Kanskje dere ikke er så dyktige som dere skulle ønske dere var??

Det er helt utrolig at dere synker ned på et sånt lavmål som trådstarter her gjør.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ser at en del av de som kommenterer nå tydligvis ikke har lest hva folk egentlig skriver. Nesten alle uten unntak har kritisert trådstarter sine uttalelser, og alle her er inneforstått med at en trenger både store og små. Så hvorfor du Per Olaus skriver &quot\;dere storbønder&quot\; sier ditt og datt forstår jeg ikke. MEN det er intet mindre en et faktum at en kan dra inn godt 300 tusen i året på 15-20 ammekuer i året UTEN å produsere en eneste kalv!!!!!! Det stod en reportasje om det for en tid tilbake. Sånne type ting ser vi mer og mer av i norsk landbruk.....og det har ingen verdens ting med liten eller stor å gjøre. Er du av den oppfating at sånn produksjon og andre lignende produksjoner skal motta så pass mye tilskudd uten å bidra til noens verdens ting for storsamfunnet, må du være en sånn produsent eller stokk dum.
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Steinar, rykte henge eg meg ikkje opp i...

Det at nogen kan dra inn &quot\;gode&quot\; penger på ammekyr gjeld vell om ein er småbrukar eller højrer til &quot\;adelen&quot\;. Men påstanden om at det kun er dei med stor drift som kan ha fine marke er provoserande. Dei som leier 5 gårder og har full kvote + eit gris hus. Har ikkje anledning til og ta seg av dyrka areal på samme måte som ein som har 50 mål og vill ha best mulig for til villsauene sine. Kor mange med ansvar for 500 mål ++ går 2 rundar i året og tar høymol, tistel osv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tror mye av aggresjonen fra mange &quot\;store&quot\;bunner ut i at de har bygd /satset over evne. Det har vært en trend i en del år og bygge mye større enn gårdens resurssgrunnlag,dvs. de blir slaver av leiejord og gjeld. Og når økonomiske resultater uteblir tross mye større arbeidsinnsats enn før går frusterasjonen ut over de som driver på en mer &quot\;avslappet&quot\; måte.

At tilskuddene muligens skulle vært dreid mot produksjon er jeg enig i, for det resulterer da i neste runde i overproduksjon og prisfall som vil føre til at &quot\;gribbene&quot\; som har bygd over evne med gjeld over pipa og får magesår over at de ikke får tak i naboens jordflekk går konkurs og blir borte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Zts er så langt ute på jordet at gjerdet snart bør gi et lite støt......

Mener du at en dreining av tilskudd over til de som faktisk produserer noe vil resultere i overproduksjon ??

Vel her er nytt for deg.

Fremtiden:

Vi vil i Norge trenge ca 30% økning i egen matproduksjon i de neste 20-25 årene bare for å opprettholde dagens lave selvforsyningsgrad. Da vil Norge være fullstendig avhengig av at andre land er villge til¨å eksportere sin mat til oss i disse årene.

Nåsituasjon:

Dundrende underskudd på storfekjøtt, sauekjøtt, grønnsaker og korn / oljevekster. (eksempelvis import av sau fra Australia, korn fra huttiheita og storfekjøtt fra Afrika). Ellers er det også behov for mer kyllingkjøtt for å dekke økning i forbruket.

Overskudd på gris og egg inneværende år.

 

Spørsmålet mitt til deg er derfor: Hvor har du dine antakelser om snarlig overproduksjon av matvarer i Norge fra? Hvorfor skal en ikke premiere produksjon ???

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Magnekristensen spøyter gjer eg og, 2 gonger i året på alt av ugress med ryggsprøyte. Ikkje kom hercog sei at du sprøyte alt dyrka mark medd økersprøyte kvart år. Då er nokk det grunn nokk til reduserte avlinger. Her er du gjerne ikkje så flink alikevell???
Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Petter_1

Billy: Du leser Runes innllegg som fanden leser bibeln, Rune har skrevet noen fornuftige innleg her, og ikke angrepet småbrukere på noen måte.

 

Zts: Om det er noen som er agrsive i denne debaten, så er det de som forsvarer småbruk. De fleste andre ser vell behovet for mangfoldet,men at det skal stilles krav til produksjon og kvalitet.(kanskje med untak av trådstarter)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

Billy det kid:

Nei, selvsagt blir ikke alt areal sprøytet hvert år. Det er det verken behov for eller økonomisk rentabelt. Det vil også være unødvendig miljømessig- ingen grunn å sprøyte bare for å sprøyte.

 

En effektiv omlegging av eng (god pløyning) reduseres også mengden ugress.

Og ja- det finnes da vitterlig mange heltidsbønder som drivel frøavl på både høymole og hundekjeks. Potensialet for en meravling på disse arealene er enorme.

 

Definisjonen på en hobbybonde er egentlig et relativt begrep, men jeg mener at at kravet til omsetning for å søke om tilskudd bør økes til feks 100.000. Dette vil ikke ramme den aktive bonde da han har langt større omsetning, dog vil han med 25 villsau eller ekstensiv høyproduksjon/hestebeite miste muligheten for tilskudd.

----

 

På oppfordring fra deg Arvid har vi i gruppen forandret litt teksten:

Med den nye ønsker vi å ramme en bredere gruppe bønder.

 

&quot\;Dette er gruppen for oss bønder som er misfornøyd med den landbrukspolitikk som føres i dag.

 

For å stå rustet til fremtiden må dagens politik som føres av regjering og faglag legges til side, og man bør i langt større grad å jobbe for å styrke økonomien for de matproduserende landbruksbedriftene i Norge.

 

Er det ønskelig at det fortsatt skal gis støtte til andre ting enn matproduksjon bør det komme fra et annet budsjett enn over landbruksbusbudsjettet&quot\;.

 

Ha en fin dag.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Alle som produserer matvarer av god kvalitet og har god drift, bør få tilskudd for produksjonen. Dessverre er det noen &quot\;nisser&quot\; med på lasset. Skraper du sammen 100 ungdyr som du slipper på utmark om sommeren og selger igjen når høsten kommer, får du nær 100 000 kroner i inntekt på dette i form av beitetilskudd og dyretilskudd. Er dette riktig. Skjult jordleie er en annen stor feil. Betyr ofte ikke noe for den som er &quot\;entreprenør&quot\; og siden &quot\;kjøper&quot\; foret om man betaler arealleie og får tilskuddet, enn om man i realiteten får foret for å hente det. Men dette resulterer i at det er mye areal som det blir betalt høy tilskuddsats for i stedet for lav sats. Eier av arealet drar med andre ord ut urettmessig mye penger fra fellesskapet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Zts og billy the kid: dere snakker om å &quot\;stjele&quot\; naboen si jord, og gribber som skal karre til seg alt. Må si at de jeg kjenner rundt her som har bygd, så kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen. De fleste er samdrifter som har gått hver for seg og stanget i taket på ei løe fra 60 tallet. De var møkk lei og ville byge nytt eller slutte. De valgte heldigvis å bygge samdriftfjøs. ære være dem for det. Så ble det plutselig alt for god butikk å drive samdrift, og bondelag og regjering måtte ødlegge for dem. Nå blir det fortsatt lagt ned bruk rundt i disktriktet med 50-100 dekar og 80 tusen i kvote. Eierene vil ikke selge, og barna vil ikke ta over. Om en nabo da ser muligheten for kansje å kunne forsvare et nybygg med robot, og drive naboen si jord er jo ubetinget positivt!!! Hvem ellers skulle drevet dette arealet? Kvoten hadde blitt solgt, og en &quot\;nordsjøarbeider&quot\; hadde sluppet 80 villsau på gården? Nei jeg tror vi skal være glad for at det er noen som vil produsere mat i dette landet, og jeg kan ikke helt begripe hvorfor zts og billy rakker ned på de som gjør det. (ps: det finnes selvsagt unntak, men de finner en vel oftest på jæren og i de beste områda)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Et annet moment - hvis Bondelaget (eller noen andre) går inn for å kutte bort tilskuddene til alt annet enn ren matproduksjon, eventuelt får dette flyttet inn under andre budsjetter, vil arbeidsmengden i landbruksdept. reduseres betraktelig sammen med budsjettmidlene. Og hvor lenge er det da til at landbruksministeren blir &quot\;slått sammen&quot\; med en annen minister, og så står næringa uten eget departement og egen minister...?

 

Det er jo ingenting som tilsier at landbruket MÅ ha egen minister og departement...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

Jeg har fulgt med på debattene her de siste ukene, og må si jeg er overasket.

Følgende beskrivelser som har kommet her passer jeg rett inn i:

Snylter,gribb og tjuv. I tilegg bor jeg på Jæren, som etter hva jeg forstår ikke er er kvalitetsstempel!

 

Jeg er heltidsbonde, har 650 tonn melk, og 155 årspurker. Trives som plommen i egget i yrket mitt, og anser meg selv som en dyktig produsent. Det er helt sikkert ting i landbrukspolitikken i Norge som er på viddene, men min tilnerming er slik: De politiske og prismessige rammebetingelser er det lite jeg som bonde kan gjøre noe med, så da fokuserer jeg på å maksimere rammebetingelsene på mitt eget bruk, dvs. maks på bunnlinja ut fra de forutstnningene jeg har. Jeg offrer ikke en tanke på hva andre gjør i andre deler av landet, og har de samvittighet til å lure og trikse med tilskudd, så velbekomme for min del. Støtter opp om Magne og andre som stikker hodet frem, og fronter det profesjonelle landbruket.Vil oppfordre alle til å tone ned drittkasting, enten det er mot Q-produsenter, eller storbønder/småbønder.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Bergbauer_1

Var det ikke noen bønder som var ute i media her for noen uker siden og klagde over hvordan de ble fremstilit i media. Den alminnelige forbruker skulle jaggu vært inne her på forumet og sett hvordan vi snakker om hverandre, da tenker jeg de virkelig hadde fått hakeslipp...

 

Er alle bønder tjuvpakk, snyltere og fantepakk, ja bortsett i fra enn selv selvsagt???

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jærbonde - ikke vær så nærtagen! :)

155 årspurker? Så det vi har hørt om at på Jæren, der er det ikke noe som heter konsesjonsgrenser, det er sant det altså? \;) For såvidt jeg veit er vel 105 årspurker maks.

Min kompanjong leverer ca. 3000 slaktegris (vet ikke hvor mange purker han har men det er vel i overkant av 100 kanksje?) i året, mens maks er 2100. Han har lov fordi de har hatt svineproduksjon i dette omfanget siden før konesjonsgrensene kom.

 

....

 

Ang. tilskudd kan jeg bare kaste meg på det så mange har sagt før meg\; det hører ingensteds hjemme at man kan plukke ut tilskudd på lama, hest (kan man virkelig det altså?!) og sølvbunke. Men at så mange forsøker å skape en sannhet av at det bare er de &quot\;store&quot\; som er proffe, er bare rør. Og provoserende.

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Først til det med 100.000 i omsetning for og få tilskudd. Dvs 20 mål med høy til hest for og opnå. Eller du kan handle og selge for/ ved og gå i 0 og opnå dette. Så her opnår du ikkje målet dit.

Beite tilskudd blir jo gitt for og holde kulturlandskapet oppe, om det er nrf eller en alpakka som gjer dette er likegyldig for dei som vill ha kulturlandskap. Desse store tilskudda til hest er 1000 kr på hest opp til 3 år og ingenting etterpå. Avløysertilskudd kjem i itilegg. På bedekning av travere med 100.000 i sprangavgift er jo dette særs god butikk......

Keffor ikkje ta med tilskudda til mindre aviser og, fjern desse og få det til å gjelde kun nasjonen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Bullseye: det går fint med 150 purker. Konsesjonsgrensa er 105 årspurker, men det er bare å bruke engangspurker så går det bra. Om det er ok å kjøre engangspurker når det er overproduksjon veit jeg ikke. Alle burde vel ta i et tak for å kvitte seg med overskuddet, men noen er meir egoistiske en andre. Om kompisen din leverer 3000 slaktegris og har 100 purker i tillegg har han nesten to konsesjoner. Om en har både purker og fòrer opp smågrisen er det nok med rundt 60 sugger og oppfòring av smågrisen for å komme opp i konsesjon......
Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Ok, er det sånn de ordner det!

 

Jeg aner ikke hvor mange purker han har, men det dreier seg hvertfall om rundt 3000 slaktegris årlig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

For meg er det helt ok at noen absolutt skal drive &quot\;stort&quot\;, og jeg betviler og bestrider ikke at de burde hatt bedre betalt for sine produkter. MEN jeg mener det er feil å gå til angrep på alle endre tilskuddsordninger på grunn av det. Det er som nevnt en grunn for at det gis tilskudd til hest og lama og stabbur. Befolkningen/regjering vil ha kulturlandskap. Derfor er det tilskudd på det. Å tro at det går på bekostning av tilskudd pr liter melk eller kilo korn/kraftfor er feil. Alternativet hadde vært samme tilskudd til mat,null til kulturlandskap.

Det nevnes ovenfor at du drar bortimot 300000på 20 ammeku uten kalv,det er ihvertfall ikke tilfelle i min distrikssone, Dessuten hva er poenget med å koste foring/arbeid på 20 ammeku og ikke få kalv da?? Kostnadene vil uansett oppveie for tilskuddet. I min sone er det faktisk kalven som er nettoen på ammekua gjennom året,tilskuddet dekker akkurat mine kostnader til for/maskiner/fjøs/dyrlege. Samme med sauen,der er det lammeoppgjøret jeg kan ta ut i lønn,tilskuddet går med til kostnader. Betviler at mange gidder å fore en flokk sauer eller ammeku for null og niks i lønn

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Den første dreiningen av tilskudd rettet mot produksjon bør gjøres ved å vri tilskudd fra uproduktive områder,spesielt Nord Norge og heller fronte her på østlandet hvor potensialet og resursene bare ligger og venter på å blt tatt i bruk. Galskap å ha landbruk lenger nord enn nord trøndelag.Rett og slett sløsing med offentlige midler.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Kutt alt tilskudd og opphev melkekvoter og konsesjon. Da blir vi kvitt alle som er useriøse. Kun de dyktige blir igjen
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jepp: Da blir det ikke mange igjen. Ikke norske bønder iallefall. Eller har du tenkt å konkurrere mot prisene i EU? Lykke til.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Denne tråden tar like lett fyr som ild i tørt gras om dagen. Han som har 155

årsugger driver vel en varhaugkonsesjon som det heter. Dvs mye 1gangs sugger og passer på å ikkje ha flere enn 105 i produksjon på telledato.

Dette er heilt lovligt og kan sammen lignes med tidene før melkekvotene ble

vedtatt. Det ble oppfordret til å minke produksjonen og gi litt i bonus for dem som reduserte. Nogen kjøpte for og dyr og ga gass.Dei ble jo vinnerne

i det lange løp med større kvote. Når et innfløkt system som det norske jordbruksoppgjøret og all regelverk som tilhører vil det alltid være nogen som finner nogen smutthull og utnytter det. Når det gjelder hvem som er fremtidens bønder er det dem som klarer og utnytte gårdens potensial best på følgende måter. Ha en langsiktig plan samtidig være rask til å snu seg rundt når endring kreves. Om en driver stort eller smått er det drifta det kommer an på. Når det gjelder fordeling av kaka som me alle sloss om er det betenkelig at nogen får så mye mer enn andre. Me driv på jæren og hadde me ligget i sone 3 eller 4 for tilskudd ville me fått 290 000 mer i

tilskudd pr år. Og i tillegg billigere leiejord og lavere pris på kjøp av tillegsjord. Men me kjøre på og utvider bare produksjonen istedet for og

klage. Stå på nå kan me snart få ut lorten og spenna på plogen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...