Jump to content

Hvorfor skal alle landets melkeprodusenter, betale på Q-meieriet å Finden??


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Flirer nå litt med meg selv når jeg leser hva samvirkefanatikerne klarer å lire utav seg her.

Jeg er fullstendig enig i de som støtter opp om de private aktørene i markedet.

Har selv kun mulighet til å levere til privat slakteri og har ikke angret et sekund på at jeg gikk over fra Nortura.

 

Hadde jeg hatt et privat meierialternativ hadde også melken gått dit- det gjelder også om det var Rema eller Coop som startet opp.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Guest SirLeonora_1

Hva Bondelaget ønsker å oppnå med denne saken er en ting. Hva konsekvensene kan bli, har de ikke tenkt på.

Q-meieriene og Synnøve må gå sånn passe bra. Det er den eneste konkurransen Tine kan oppnå noe som helst i, og konkurranse SKAL politikerne og forbrukerne ha...

Dersom dere kikker på årsmeldingene til Valio i Finland og Arla i Sverige/Danmark, vil dere se at der behandler hver eneste ansatt dobbelt så mye melk som de ansatte i Tine. Dersom dere i tillegg legger inn leverandørpris på melk og lønnskostnader så ser dere hvilken liga Tine må opp mot om Q og Synnøve ikke overlever.

 

Tine har klart seg så bra som de har gjort pga. at de har holdt produsentprisene for lave, samtidig som at konkurransen på melk er mye mindre aktuell enn på kjøtt.

Sikkert noen som vil arrestere meg for utsagnet om at de har holdt prisene for lave, men lønnsomhet hos produsent er viktigste grunn til at produksjonen har aksellerert på svin/kylling og gått i bånn for storfe.

 

Leverer selv Mjølk til Tine, storfe og svinekjøtt til Nortura.

Link to comment
Share on other sites

Guest SirLeonora_1

Og en annen ting\; Har dere tenkt på at Q og Synnøve kjøper masse melk av Tine, NORSK melk..

 

Uten Q og Synnøve vil konkurrenten sannsynligvis fylle butikkhyllene med egen melk, altså svensk eller finsk...

 

Det er som Myrdahl sier selv i intervjuene\; den største utfordringen for Q er om Tine driver såpass godt at det blir skikkelig etterbetaling. Dette er også eneste måten Tine kan bli robuste ved liberalisering av tollregler.

DRIFTEN må bli bedre, mer effektiv og lønnsom.

På den tiden det har tatt å doble antall kuer per melketank, har det stått bom stille med antall ansatte i Tine. Samtidig har data og automatikk tatt over like mye i meieriene som på gårdsbrukene.

Lønningene i Norge gidder jeg ikke kommentere engang. Olja er vår verste fiende. Se bare hva som skjer i skogindustrien. Konkurransen der er veldig lik den Tine vil få i konkurranse med Arla.

 

Vi bønder må bli litt mer rause med hverandre, snu skyggelua bak fram og se hva som skjer rundt oss. Det er masse muligheter til å tjene penger, men vi må bruke tia på å gjøre oss selv og naboen bedre. Ikke sitte å surmule over dem som kanskje ser seg nødt til å levere til Q eller Fatland pga. likviditet en periode.

Det er den norske produksjonen som er viktig, og så er det opp til våre tillitsvalgte å legge til rette for å nytte produktene våre på en lønnsom måte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Rune, dine tre spørsmål er egentlig bare ett, og det spørsmålet er enkelt å svare på - de private er vel ikke dummere enn at de regulerer prisene etter nivået markedsregulatoren bestemmer. Dette burde være åpenbart. Hvorfor later du som om du tror at det er pga plutselige svingninger i lønnsmomheten?

Det er nesten så du motiverer meg til å gå over til private igjen, med det &quot\;snylter&quot\;-preiket ditt.

Hadde det ikke vært for de private, hadde prisen på storfekjøtt vært bare litt høyere idag, enn bunnivået fra 99-00.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Sett at Q meieriet går så det griner, og tine vil slite framover. Q meieriet går med et SOLID overskudd, Tine har ikke overskudd til etterbetaling. Vil da Q meieriet si: &quot\; vi betaler ut mer en de 14 øra vi har lovet våre leverandører, melkeprisen er for lav og melkebøndene sliter&quot\;.Eller vil dei gni seg i henda å betale ut til aksjonærer? Et enkelt spørsmål dei som leverer til private må spør seg.......
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Å skulle diskutere effektivitet i Norsk landbruk er som å be Usain Bolt om å løpe langt. Jeg har sett kinesere sitte å snu maiskorn for hånd på kinesiske motorveier (som ble brukt til tørking av årets avling). Neppe effektivt, men det var slik de hadde tilpasset systemet.

 

Å skulle sette det norske landbruket opp mot det danske blir litt som Usain Bolt. Effektivitet vil aldri bli vår styrke. Derimot har vi fjell og ren melk laget på rent gress.

 

På mange måter er det norske landskapet skreddersydd for produksjon av mat til det norske folk.

 

Keep it simple!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er vel en grunn til at landbrukets meieri- og slakterisamvirke ble etablert, kanskje noen burde studere litt historie.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er når jeg leser samvirkefanatikerenes betraktninger om private aktører og bønder som leverer privat, at jeg virkelig er glad for at jeg byttet fra Nortura til et privat slakteri. Her går det som vanlig i trusler om fullstendig kollaps og et ragnarok uten like dersom de private får bedre fotfeste. Nortura er en topptung organisasjon som ikke har bondens ve og vel mer i fokus enn noen andre. Jeg bor ikke sentralt og det er bare små bruk her, men det private slakteriet yter topp service og jeg har etter å ha byttet fra samvirke fått bedre økonomi i drifta mi takket være høyere priser og mindre utgifter. Når jeg leverte Nortura betalte jeg hvert år nesten 10000 kr for beitekjøring,noe mitt private slakteri gjør gratis for meg. De som ønsker å levere til samvirke må jo for all del gjøre det, men kom ikke å klag over dårlig økonomi i egen produksjon når dere ber om det sjøl. Jeg ønsker utviklingen velkommen og dersom samvirkeforetakene ikke greier å gjøre seg attraktive for den enkelte bonde så er løpet kjørt. Lykke til videre :-)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

I Danmark var det for flere år siden &quot\;melkekrig&quot\; mellom private kløver melk

og Md foods samvirk somn idag heter Arla. Taperne her var alle danske

melkebønder. kløver måtte til slutt kaste inn hånkleet og Md foods ble mer

effektive igjennom bedre utnyttelse av sine anlegg. På kjøttsida er samvirke

nærmest enerådende på slakting. Det som er litt rart er at mange i vårt område som leverer til private har veldig stor sans for alt som kommer fra

Danmark. Er litt rart når danskene synes samvirke er den beste løsningen

for varelevering fra deres gård.

Det som er mi oppfatning og meining er at Danske landmenn krever mer av

sine tillitsvalgte og ledelse.

Her har me noe og lære gå på årsmøte og syng ut det er det takhøyde for.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
I storbritania tapte samvirke terreng, og gikk tilslutt under. Spør du en britisk bonde hva landbruket har gjort feil gjennom tidene, så er det at landbruket ikke støtta samvirke det første han nevner. I storbritania sliter bøndene enda mer en sine yrkeskolegaer i resten av eu......
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg er nok kanskje litt for ung til å se alle aspektene her, men som jeg sa så er det nok mye lettere å kunne slakte til private da slaktebilen kan fylles puljevis.Vi kan ikke holde melka på gården i to uker sånn at Q og Finden kan hente full tankbil. Konkurranse burde være på like vilkår. Q velger å hente der de vil. Føler at det er litt jevnere og mer rettferdig konkurranse på kjøttsiden.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Svaret på trådstarters spørsmål,er at regjeringa mente det var nødvendig,for at konkuranse skulle kunne etableres i melkesektoren.

Konkuranse mente man var nødvendig,for å skjerpe aktørene(Tine),og sikre forbrukerene mangfold,og rimeligst mulig vareutvalg.

Bare det faktum at staten innså at Q måtte subsidieres for å kunne &quot\;konkurere&quot\; ,burde fortelle at Tine ikke drives så dårlig som enkelte hevder.

At Q fremdeles trenger å subsidieres,sier meg,at de ikke har klart å finne seg ei nisje de kan eksistere i.Det burde også si dem som påla bøndene å subsidiere Q mfl,at det systemet i har i Norge,med jordbruksavtale,og hvor bøndene har ansvaret for prisen ut fra meieri

virker så godt,at det er lite å tjene på å ha slike ordninger.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er ikke mer &quot\;forbanna&quot\; på samvirket enn mange samvirkeleverandører er på de andre. Det jeg ikke skjønner er hvorfor mange samvirkeentusiaster er SÅ imot all form for konkurranse. Dere må ta innover dere den virkelighet som eksisterer i den vestlige verden: nemlig at myndighetene stimulerer til konkurranse på de fleste områder i samfunnet. De som absolutt skal ha monopol bør heller flytte til land der dette praktiseres i stedet for å kjempe for en tapt sak.

Bondelaget burde også bruke energien sin på å jobbe for ALLE bønder, og ikke bare de som gjør &quot\;sånn og sånn&quot\; med produktene sine.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Da kan vi enes om en ting:

- vi trenger et samvirke som et viktig alternativ på varemottakssiden i norsk landbruk. Vi skal derfor ikke kvitte oss med samvirkeorganisasjonene. Men jeg mener ikke at situasjonen er slik at samvirkebedriftene Nortura og Tine står i fare for å bukke under med det første. Tvert imot har de en eventyrlig markedsandel. Faktisk en så stor markedsandel at jeg (med flere) lurer på hvorfor de ikke i større grad er i stand til å konkurere på pris til leverandør. Spørmsålet jeg stiller meg er: Hvorfor klarer andre, mindre aktører å betale bonden mer i år etter år?? Mindre administrasjon og direktører kanskje?

Så til det vi er uenige om: Du vil ha konkurranse, men ikke myndighetsskapt konkurranse. Javel, det må du få lov til å mene, men jeg tror samfunnsutviklingen jobber mot monopolene......

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Et forhold som er viktig å ha i bakhodet,er at faglaga arbeider for å legge forholda til rette,for at vi kan ta ut de priser som fremforhandles.

Men det er samvirket,som har oppgaven med å ta ut de prisene .Og det er bøndene,gjennom samvirkene som har unntak fra konkuranseloven,til å samarbeide om å ta ut prisene.

Jeg vil snu saken på hodet : Bondelaget har i alt for mange år gjort for lite for at samvirket skal kunne ta ut høyere priser,og at bøndenes andel av disse skal være størst mulig !

Bondelagets jobb er ikke ferdig når jordbruksavtalen er underskrevet.

I alt for mange år har Bondelaget vært for lite opptatt av at samvirket skal kunne ta ut prisene.For at samvirket skal ha markedsmakt,må de ha tilførsler.For hver bonde som leverer til andre,så synker denne makta.

Det ser vi i forhandlingene med kjedene.Det ser vi nå,når enkelte slakterier f.eks ikke er med på vektreduksjonen på svin.

Det ser vi på egg ,for å nevne noen eksempler.

Vi bønder må bli mere bevisst på å opptre slik at vi kan bruke den markedsmakt vi har anledning til.Det gjør vi ikke,når vi sprer tilførslene i hytt og pine !

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Leverer slakt av svin og sau til privat slakteri og dette er absolutt med på reduserte vekter på gris nå, selv om de strengt tatt ikke må dette. OS: Hva slags fordeler de private har med ikke å være markedsregulator vet jeg ikke for jeg trodde det var omvendt.

Hadde samvirkene med sin markedsandel gjort jobben sin hadde de utkonkurert de private for lenge siden.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anonym

Påstanden er at q-meieriet kun tar i mot melk fra produsenter som ligger billig til å hente, i sentrale strøk... Vi leverer til Q, vi er ikke store (200 tonn), vi ligger på en fjelltopp (bokstavlig talt, 14 km stigning fra E6), vi er de eneste på denne strekningen som leverer til Q. Vi tjener mer på å lever til Q i kroner og øre hver mnd på melkeoppgjøret. Vi har ikke levering i helger, (med båsfjøs var faktisk dette en av grunnene til at vi gikk over, behøver ikke helgeavløser som kan å kjøre traktor med plog).

 

Men dette har også et anne punkt.... på meieriet vi leverer til hender det produkter blir feilprodusert.... hva skjer med disse produktene? Dette er avfall som meieriene betaler for å bli kvitt. Ikke? Ved vårt meieri får bøndene hente disse produktene og bruke til f.eks kalvfor. Hva tror dere det utgjør for oss i sparte kroner og ører i året \;)?

 

Vi har også gratis rådgivning. Av GODE rådgivere, som er oppdaterte......

 

Nå SKYT! Vi som Q leverandører OG medlem av bondelaget, har opplevd at folk slutter å hilse, å bli baksnakket, at samvirke tilhengere på skoletilstelninger nekter å spise og drikke dersom det ikke serveres TINE og NORTURA.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Du er relativt stor produsent med 200 tonn kvote. Du driver tyteligvis nært meieriet når du kan/ får tilbud om å hente feilprodukter. 14km fra E6 er relativt sentralt. Du bekrefter påstanden du prøve å motbevise.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Al, du får desverre ikke engang banklån til nytt fjøs med 200.000 i kvote.

Bare en tankevekker

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rune: Her provoserer du meg noe veldig. Å kalle noen egoister av den grunn at de selger produktet sitt et annet sted enn deg er noe av det drøyeste på lenge fra samvirkefantaster. Du skyter her pianisten da det faktisk er sittende regjering og ikke melkebøndene som har bestemt dette, det tror jeg du vet. Det er også slik at Tine opp igjennom årene har fått bra med støtte fra det offentlige, noe som en hvis en vil kan påstå har gått på bekostning av andre gode tiltak.

Hele denne tråden er direkte smålig !

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tommel opp til siste innlegg. Tror enkelte her bør være forsiktige med å beskylde den ene for å subsidiere den andre. Den linja kan trekkes langt. Skattebetaleren subsidierer oss, tenk på fraktutjamningsordning og tilskuddssoner. Holder selv til i 0-sone, og ingen skal fortelle meg at omsettningsavgift jeg betaler ikke kommer andre distriktssoner tilgode. Men sånn er det.Sånn er systemet. Innfinn dere med det, og hold kjeft.

 

Som et tillegg vil jeg si at Q henter på lørdager, ihvertfall her i området. Hvorvidt de prosseserer den selv eller ikke, er jeg usikker på, men regner med at de gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Private aktører beskyldes stadig for å skumme fløten ved å eteblere seg i kjerneområder og ikke hente fra leverandører utenfor allfarveg. Begge deler er sprøyt. Det bør være nok å nevne steder som Røros, Alvdal, og Enebakk, fine steder alle sammen men det finnes mer sentrale strøk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ja ja, ikke det minste rart at det er krig i verden når det finns personer som Rune. Du kan da ikke drive å tenke høyt å fantasere om ting du ikke vet! Jeg har en svoger som jobber inne på meieriet til Q, å han har da så absolutt ikke fri i jule- og påskehøytider. Så kom gjerne med fakta i saken folkens, det er interessant lesning, hvis ikke\; hold kjeft!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Nå vet ikke jeg hva Q produsenter får for melka. Hvis det er slik at Q-meieriet fremdeles trenger overføringer fra Tine produsenter slik at de kan overprise melka, for å få levrandører. Så syns jeg det er feil.

Etter så mange år så syns jeg at det er på tide Q-meieriet klarer å stå på egne bein.

Konkuranse er sunt, men på like vilkår. Tine er markedsregulator og har en kompensasjon for de ulempene det medfører, foreksempel mottaksplikten.

Har ikke Q-meieri her, så jeg taper kr. 45000,- i året, etter det nye forslaget fra LMD for at Q-meieriet skal kan overprise melka til sine produsenter.

Omsettningsavgift betaler alle.

Forresten bor jeg i fraktsone 3 så jeg betaler nøyaktig dobbelt pris på all frakt i forhold til en som bor i fraktsone 1.

Q-levrandør høres ut som han er irritert, for han trekkes for omsettningsavgift. Ja ja det gjenspeiler vel Egoet.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...