Jump to content

multikutte eller snitte?


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym
TG: Ta deg en liten tur rundtom i landet. Der er mangt terreng som ikkje passer for store maskiner, og det finst enda bønder med mindre enn 700 mål... Og kva kostar ein multikuttar mot ei full snittarlinje? Dessutan: Du kan direktefôre med den, og når regnet lurar, kan du direktehauste. Lur maskin.
Link to comment
Share on other sites

Guest valmet365_1

Til Ottar,

det er bra ikkje alle ser like stort på ting, er heilt enig med deg! det er nå desverre sånn i det noske landbruket at næringa er bitt av alt for mange med elefantsjuka, stormannsgalskap er noko som me egentlig ikkje treng i næringa, sånn ca 80prosent åv norske gardsbruk er vel like effektive med forhøster så med finsnitter, eg personlig driv 170da dyrka jord, legg inn i tårnsilo med multikutter, slår ner med 3meter slåmaskin å har ein kapasitet på 10-12 mål i timen, med 100hk traktor og grei avling. pleier fortørke graset ca en dag. eg våger å påstå at 10-12 mål i timen, er nesten på høgde med finsnitter, dessuten koster ein ny snitter 200tusen, å en multikutter ca 60.. så kan TG bedømme økonomien etter det....

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
dere må huske at TG er entrepenør ikke bonde. og at jordene der han er ikke har en gjennomsnittlig størrelse på 5-6 daa som enkelte andre steder i landet. hvis du kubonde hadde kjøpt en snitter åg brukt en dag mindre på slåtten. da hadde du kanskje fått en fòrenhetskonsentrasjon som var 0,01-0,03 bedre. så inntil kraftfòr koster over 50 kr/kg så tror jeg at regnestykket er ganske enkelt. man kan jo også begynne slåtten en halv dag tidligere.
Link to comment
Share on other sites

Guest valmet365_1
Jaja, bruker 1 dag på slåtten, så for meg er ikke akkurat tida eg kan spare veldig avgjørende, som entrepenør er eg heilt enig at du må kjøre snitter, men skal ein vanlig bonde kjøpe utstyret selv, vil eg våge påstå at garden å produksjonen vere i stor skala, for å forsvare kjøp av ny snitter, men viss du har mekanisk sans, er de jo skjølvsagt klart at kjøp av brukt snitter kan vere eit brukbart alternativ, men skal du sette opp regnstykket frå bunn av, med kjøp av nytt utstyr til eige bruk, vil eg påstå at med min produksjon på 140tonn å fem på 23% kraftfor å ytelse på 7400kg, er det umulig å invistere i finsnitter!
Link to comment
Share on other sites

Guest valmet365_1
Når slåtten er gjort på en dag med forhauster som er kjøpt å betalt som står der uansett blir det jo uansett rein utgift å leie snitter, for min del finner eg det mest reinigssvarande for min egen del å bruke forhauster med multikutter, å kjøre gjødsel er også gjort på en dag halvannen med en MOI X5 doff så eg trenge ikkje akkuratt leige den kjøringa heller. Men for all del må folk gjere kva dei måtte ønske men eg finner det mest regningssvarande for min egen del med utstyr som er kjøpt til en rimelig penge som er nedbetalt over lengre tid for lenge siden om du set kostnaden med leigekjøring over samme periode opp mot kverandre. og eg er mest fornøyd med foret etter hausting med forhauster.
Link to comment
Share on other sites

Guest NOR_1

Ser at det er mange forskjellige meninger ute blant folk, men man bør kanskje se an hvilken løsning som passer sin gård å sine egne behov best? Jeg er av den oppfattningen av hvis en driver noen lunde stort kan det absolutt lønne seg å leie inn visse tjenester som f.eks. grashøstinga, fordi en entreprenør i 7/10 tilfeller kan gjøre jobben mer effektivt enn bonden (ikke missforstå) på grunn av større og mer effektivt utstyr.

Men dette av den forutsetning at en vet helt sikkert av høstinga blir gjort nå den skal og en vet at det blir gjort! Dette er veldig viktig!

Det er jo ikke slik at en trenger å holde hele høstelinja selv, vet flere som har noe utstyr selv å er med på å legge til rette for entreprenøren slik at det blir gjort på mest mulig rask og effektiv måte, og mener at dette er det mest økonomiske. Det tror jeg er måten å gå frem på

Det vil vel kanskje også ha noe å si hvor i landet en holder til, og hvor godt tilbudet er der du er. Men ser her hvor jeg bor er det ikke mange landbruks entreprenører igjen fordi stort sett hver gård sitter på komplett høstelinje. Galskap!

Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1
Har du vurdert dobbeltkutter.Denne vil jeg påstå gir ett bedre kuttet og mindre forurenset for enn multikutteren.Mindre forurensing fordi den plukker gresset fra bakken og ikke suger det.Pris nivået ligger på det samme som en MK.Byttet selv ut en Serigstad med MK til fordel for en Junkarri dobbeltkutter i 2001 og er svært fornøyd med for kvaliteten.Opplevde også å få vesentlig mer i vognene da foret ble så godt kuttet.Kan nok ikke nærme seg en snitter i effektivitet,men har du litt avstand fra jordet og til silo tror jeg det er mer tid å spare i veien med flere traktorer og større voger. P.S Neste gang tror jeg kanskje vi satser på Elho da kvaliteten på disse trolig er litt bedre.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Det bunner vel ut i et arealspørsmål vel? Sjøl syns jeg multikutteren er helt grei, hos han ene jeg jobber for kjører vi greit 60 mål mellom fjøstidene med multikutter og to avlesservogner og toppfylling av tårnsiloen. Som regel er det inntransport i silo som er flaskehalsen (gjelder tårnsilo), ikke det som går ute på jordet.

 

Det er nok økonomiske fordeler med å leie entreprenør i en del tilfeller, men det er noen aspekter som er vanskelig å regne på. For eksempel er jeg litt skeptisk til tråkketid og med det silokvalitet der de legger i store plansiloer / markstakker med sjølgående snitter og flere 40m3-vogner. Sjøl om de kjører med stor hjullaster i siloen ser jeg de knapt rekker å tråkke før neste lasset kommer inn. Og redusert grovforkvalitet koster mange kroner i løpet av en inneforingssesong!

 

En annen ting jeg ser som en fordel med å kjøre sjøl er at man kan få tatt slåtten akkurat når man ønsker (forutsatt vær og tilgang på evt. ekstra mannskap). En entreprenør kan ha flere å kjøre for og, og må forståelig nok begynne i \&quot\;en ende\&quot\; og kjøre seg gjennom til han er ferdig. Sjøl om han har stor kapasitet tar det noen dager å kjøre over det antallet mål han må for å tjene penger...

 

Og for å gå tilbake til mekaniseringsspørsmålet - jeg slår gjerne et nytt slag for lessevogna jeg da. Den er utrolig mannskapseffektiv, og en drøm å kjøre gras med. Og nye stjernerotorvogner kutter utrolig bra, så glem sammenligninga med \&quot\;høyvogner\&quot\; fra tidlig 90-tall!

Link to comment
Share on other sites

Dobbeltkuttere har vel et litt \&quot\;frynsete\&quot\; rykte når det gjelder kvalitet. Mk er jo heilt suveren når det gjelder driftsikkerhet. Ein dobbeltkutter kan du direktehauste med akkurat som mk,og den har slagjern som på ein mk (har vifte i tillegg). Så det at mk forurense foret meir dobbeltkutter er vel ikkje heilt rett. Er forøvrig enig med Vegard når det gjelder lessevogn. Det kan være problematisk å skaffe mannskap til snitting. Her er den nye vogna til pøttinger prøvd (stjernerotor), ein mann kjører greit inn 100 mål på ein dag. Ingen metode er meir mannskapseffektivt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Kan nok være riktig att multikutteren er mer driftsikker enn dobbeltkutteren,men vi har trossalt skiftet bare 4 lager på 7 sessonger (ca. 300 mål i året).Slagjernene på dobbeltkutteren er konstruert slik at de ikke skal lage trykk (S-form),men tar lufta inn ved kuttevifta ca 1m over bakken.En forhøster som kun har 1 trommel må nødvendigvis ta inn lufta ved bakken.
Link to comment
Share on other sites

Guest Jan_Eirik_1
Hvilke erfaringer har dere som har kjørt lessevogn med sjerneinnmater der det er skikkelig bratt??? Har mye bratt jord, kjørt vanlig forhøster til nå, fått tak i en Elho dobbeltkutter til iår. Vurderer sterkt lessevogn, men er usikker på hvordan dette funker der det er veldig bratt... Slepesnitter er uaktuellt, hadde sikkert kunne dratt snitteren, men han som evt skal holde følge med tilhenger hadde nok blitt svett!!!\;-) Tror forhøster, dobbeltkutter eller evt lessevogn er alternativene her....=)
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Tror nok dessverre at ei lavbygd lessevogn med stjernerotor er ønsketenkning - sjøl om man aldri skal si aldri. Det er mange bratte jorder i Østerrike og Sveits og, så det kommer kanskje med tida.

 

Nå er det vel like gjerne totalvolumet som byggehøyden som er problemet med stjernerotorvogn i bratt lende. De \&quot\;minste\&quot\; er vel 40-kubikkere, og det er vel rimelig dårlig økonomi i å kjøre halve lass og...

Link to comment
Share on other sites

Den minste til pøttinger med stjernerotor er 35 kubikk, og har 27 kniver. Euroboss er ei lavbygd vogn som du også får med boggie. Den har 31 knivar med \&quot\;gamle\&quot\; typen innmating. Kan det være så stor forskjell på kutting mellom disse vognene? Euroboss er jo ei hendig vogn der det er bratt, og der du ikkje kan ha for tung vogn. Men vil uansett tro at den kutter godt nok dersom du har tårnsilo.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Det er absolutt stor forskjell i kuttelengde mellom tradisjonelle lessevogner og nye stjernerotorvogner (med sammenlignbart knivtall). I praksis kan en gange teoretisk kuttelengde med 2 når det gjelder gamle vogner, mens de nye ofte har snittelengde ganske lik den teoretiske.

 

Det er ikke noe problem å få god silo med lessevogn, heller ikke i plansilo - det er kun spørsmål om vekt på tråkketraktor og tråkketid. Noe annet er jo grovforopptak hos kua, og det syns jeg er et moment som er lite nevnt når vi snakker om maskiner. For det er jo tross alt kua vi jobber for, ikke for foranalyselabratoriet :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Kjører selv med ei JF Es 3500 og vil på det varmeste anbefale ei snittevogn framfor lessevogn med stjernerotor.

Hovedgrunnen til det er at gresset blir snittet langt bedre som igjen gir enklere pakking i siloen, lettere uttak med redusert fare for varmngang og høyere foropptak-&gt\; med økt ytelse som resultat.

Og Vegard: Den praktiske gjennomsnittlige snittelengde er 2.3 ganger den teoretiske.

Dette fra test utført i Sverige mellom JF Es 3600 og Pøttinger Jumbo 7200.

Fordelen med lessevogn er som jeg ser det, at man kan holde høyere hastighet ute på jordet enn med ei snittevogn.

Men begge type vogner er mest beregnet til forholdsvis flate jorder og uegnet i bakkene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

magne: er flere fordeler en det med lessevogn. mindre vedlikehold,større driftsikkerhet og lengre levetid,mindre dieselforbruk og mindre belastning på traktor.

 

Jan Erik: går fint å kjøre slepesnitter selv om det er veldi bratt,er bare å kjøre sidelessing så slipper du problemer med å koble i bratta og saksing.vil påstå at det er bedre en multi/dobbelkutter

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Tomle:

Vet nå ikke helt jeg, men vi skal nå igang med 6 sesongen og har ikke hatt noen driftstans på vognen. Har kun utført daglig vedlikehold, smøring av lagre og kjeder samt sliping av kniver.

Lagre og kjeder smøres etter endt dag mens de er varme. Etter bruk blåses vognen ren og snitteren smøres inn med ei diesel/olje blanding for å unngå rust.

Hvis man kjører stein i JF-snitteren, så har knivene til en bruddkant hvor de knekker og blir kastet opp i vognen uten å gjøre annen skade.

Levetid:

Kommer vel mye an på brukeren.

Besøkte maskinstasjon i Danmark som kjørte

med to JF Es 4200. Til sammen snittet vognene årlig ca. 35.000 da, max på en god dag var 750 da.

Drivstofforbruk:

Ja den krever litt mer, men man kan ta bort annenhver kniv, slik at kraftforbruket går ned. Ulempen er at snittelengden blir lengre, men fullt på høyde med lessevognene.

Men så skal man jo ha det med grovforopptakelse i tankene..

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Magne: Ser i vedlagt link at det er gjort forsøk som viser at man oppnår nesten like god pakking i silo med pottinger europrofi som med eksaktsnitter. Har aldri sett tester av pakkingsgrad i forhold til snittlengde eksakt/ rotor. Noen som har?

 

(\&quot\;Spesialvogner slik som Pøttinger Europrofi har i test vist pakkingsresultat opp mot eksaktsnitta gras. Her er innmatingsorganet vel så viktig som tal knivar. Slike vogner er store og tunge (23m3 og 4610 kg tom opptil 12 tonn med fullt lass\&quot\;)http://vestlandet.lfr.no/Docs/00000EBC.html

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Det er vel først og fremst ikke pakkinga i silo som er problemet - i alle fall ikke når vi snakker om rimelig kutting, det er kun et spørsmål om vekt / tråkketid. Det som er mer vesentlig er foropptak, og jeg er enig i at det øker med redusert kuttelengde. Men erfaringene mine med stjernerotorvogn (Pöttinger Faro) tilsier at det helt uvintenskapelig ikke kan være 2,3 ganger lengre gjennomsnittlig kuttelengde enn eksaktsnitter. At man finner enkelte lengre strå benekter jeg ikke, men det virker som mesteparten av graset er innenfor teoretisk kuttelengde. Det som uansett er viktig med slik kutting er å ha skarpe kniver. Mange som kjører presse kvesser kniver for hver 300. ball, men jeg veit ikke om så mange med lessevogn som kvesser for hvert 150. mål - og det skulle vel egentlig bli to sider av samme sak??
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Resultat fra test som Pøttinger har fått utført ved Sveriges landbruksuniversitet.

 

Pøttinger Jumbo 7200 vs JF Es 3600:

Teoretisk snittlengde:

35 mm (Pøttinger) vs 16 mm (JF)

 

Praktisk snittelengde:

Under 40 mm: 30% vs 84%

40-80 mm : 32% vs 12%

80-160 mm : 27% vs 4%

over 160 mm: 11% vs 0%

 

Snittekvaliteten som JF oppnådde ved denne testen passer med hva jeg opplever i praksis, men hvorvidt det stemmer ved Pøttinger vet jeg ikke, men vil gå ut fra at det er riktig.

Men man må huske på at snittekvaliteten avhenger veldig mye av fortørkingsgraden.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...