Jump to content

Kjøpe livdyr - kvar??


gmail_1

Recommended Posts

Viss det av ein eller annan grunn ikkje er aktuelt å kjøpe livdyr frå Nortura, kva slags alternativ har ein?

Annonse i lokalavisa, eller ringe til eit lokalt slakteri som aldri har noko eller finnast det betre alternativ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Hva skal du ha da? Smågris? Vær? Kalv? Avlsokse?

 

Det er jo mange private alternativ og de må da vel klare å hoste opp det du etterspør? Bortsett fra smågris, så får du vel kjøpt alle kategorier gjennom annonsering eller ved å banke på hos noen som har.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

Hva nå enn som er grunnen til at du står utenfor Norturasystemet, så skal du vite at du er hjertlig velkommen. Også er det bare å bestille dyr og komme med dine ønsker.

Hilsen Kretsleder`n

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det hørtes ikke ut som om du hadde truffet på rette person nei. Dessverre så har effektiviseringen i Nortura ført til at unge gode medarbeidere som vi så absolutt skulle ha hatt med videre, har blitt sagt opp. Mens noen som vi ikke har så stort \&quot\;behov\&quot\; for å ha med videre har beholdt jobbene sine. Slik er ansinitetsprinsippet, dessverre.

Vil anbefale deg å ta en telefon til nærmeste tillitsvalgte og legge fram saken. Slik skal vi ikke ha det. At Nortura gjerne ønsker deg som medlem og leverandør er en annen sak. Men det gjør vi ved å framheve de gode sidene, ikke ved trusler!!!

Og å levere 2 kalver til en framtidig medlem er en god begynnelse:-)

Så får en ta det derifra.

Ha en god dag:-)

Link to comment
Share on other sites

Guest NH6040_1
Sånne som ikke støtter samvirket er med å undergrave målprissystemet som regulerer markedet. Faller samvirket bort kan ALLE bønder utenfor bynære områder pakke sammen da private aktører ikke vil hente og betale for råvarene som Nortura og Tine i dag er forpliktet til å hente og betale målpris for. Støtt samvirket og kjøp livdyrene der.....
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg må bare spørre, dersom vi ikke hadde hatt private slakteri hva tror du da hadde skjedd med nortura sine avregningspriser, jo de hadde gått ned med mange mange kroner. Vi trenger både samvirke og de private fordi de konkurerer om kundene. Så det å si at de som ikke støtter samvirke er med på å undergrave målprissystemet er feil!

 

Nå hører det med til historien at Nortura velger å slakte foringsdyr forran å selge til private aktører på Jæren. Livdyrhandler Oddbjørn Høyland har stort behov for foringsdyr men får ikke kjøpe via Norturasystemet, det samme gjelder både Fatland Jæren og Prima Jæren. De har alle underdekning av foringsdyr, mens Nortura ikke blir kvitt sine til liv og velger å slakte forran at kunkurentene ska få kjøpe dem. Jeg mener at Nortura i denne sammenhengen er med på å gjøre det slik at det blir mindre storfe\'\'\'\'kjøtt om kort tid og mer må importeres, og det blir helt feil i foirhold til nasjonale planer om mer storfe\'\'\'\'kjøtt

 

Sånne som ikke støtter samvirket er med å undergrave målprissystemet som regulerer markedet. Faller samvirket bort kan ALLE bønder utenfor bynære områder pakke sammen da private aktører ikke vil hente og betale for råvarene som Nortura og Tine i dag er forpliktet til å hente og betale målpris for. Støtt samvirket og kjøp livdyrene der.....

NH6040

Registrert bruker

10 innlegg

Medlem siden 28.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Guest oddski_1
Heisann. Tror nok du har vært litt uheldig med den rådgiveren du traff der. Da jeg startet opp igjen med sau, sendte jeg en forespørsel til Nortura om de hadde noen livlam. Fikk til svar at de skulle undersøke litt. Det endte opp med at lammene kom via Nortura, fra en bonde ikke langt unna. Han leverer utelukkende til en privat konkurrent... Treffer du rett rådgiver, vet de uansett hvem som har bra besetning, Nortura eller ikke. Begge aktører trengs i markedet for å holde prisene opp.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Forstår godt at folk vil heller bruke et (privat) lokalslakteri enn et Nortura slakteri dersom dette er langt unna. Kortere transport= bedre for dyra. Er selv fornøyd med Nortura og bor like i nærheten av et Nortura-slakteri, men etter mitt syn har Nortura har lagt ned alt for mange slakterier rundt om i landet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

gmail:

 

Hva med å ha 5% flere kuer i fjøset, enn du har tenkt?

 

Altså. Hva er prisdifferansen på å ha den/de kuene fôr frem til du trenger dem, kontra ekstrautgiftene med å skaffe livdyr når du står å trenger kua/ene?

 

Er den betydlig, så forstår jeg det godt. Men har du vurdert dette??

 

 

Pe.

Link to comment
Share on other sites

Guest Endre

Nå er det jo slik,at livdyrkjøp,er en del av medlemsservicen.Er det underskudd,går andelseierene foran.Det er en av fordelene med å være eier.Men for all del,alle er velkomne til å handle med Nortura,både som medlem eller leverandør !

Enden på visa om kalveoverskuddet,var at ca 30 kalver ble slaktet istedet for solgt til liv - sikkert langt borte fra eventuelle kjøpere.

Samvirket og uvahengige utfyller hverandre - men det holder lenge med 15-20 % for å ha konkuranse.Nå taper vi ,fordi det bygges opp en stor overkapasitet,som belastes kjøttprisen.Se bare på hva som skjer på kylling,og på stor-og småfe i Trøndelag : Samvirket og uavhengige inngår samarbeid for å få ned kostnader.Det betyr at vi må dele en del av verdiskapninga med andre slakterikonsern.Dersom vi bønder istedet for hadde valgt bort overkapasitet (les priate),hadde den delen av verdiskapninga gått til bøndene !

Så når gmail velger å levere til privat,velger han samtidig å få større kostnader til slakting totalt sett...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette er blant 10 på topp av det dummeste jeg noensinne har sett på trykk!!

Mener du at samarbeidet mellom Nortura og Midt Norge Slakteri gir lavere utbetalingspris til leverandørene?????

Heldigvis er du rimelig alene om det. Ellers i bransjen er det stor enighet om at dette skal få slaktekostnadene ned både for Nortura og MNS. Faktisk slik at alle bønder tjener på dette. Ellers hadde slakteriene ikke inngått en slik avtale, vel ??

 

Har store problemer med å forstå hvorfor noen er så opptatt av hvor ANDRE leverer sitt produkt. Tilhengere av monopol bør flytte østover, for de får aldri viljen sin i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Arnt: Du forstår sikkert hva han mener om du vil! Isolert sett vil et samarbeid for å utnytte slaktekapasiteten i dette tillfellet bidra til bedre utnyttelse av apparatet og mindre kostnader. Men det er allikevel totalt sett stor overkapasitet på slakting i norge. Og noen av de private slakteria bygger opp store effektive anlegg i husdyrtette områder, og betaler godt for kjøttet der.Når sånne bedrifter skummer fløten i kostnadseffektive områder, sier det seg selv at nortura som er prisfastsetter i markedet vil slite med kostnader med å hente mye slakt langt vekke, kontra konkurenten. Og da vil prisen gå ned å alle tape på det. Men det er klart noen tenker kortsiktigt og bare på seg selv....... jeg er på ingen måte mot private slakterier,og fatland rangerer jeg likt med nortura. Men NOEN andre private derimot.... I storbritanina har de ikke lenger samvirkebedrifter, spør bønder der om dei angrer på at de svikta bøndenes egene bedrifter for kortsiktig profitt! Dette er enkel logikk, og lett å forstå for dei som vil. Og det at noen blir så \&quot\;hårsåre\&quot\; over å høre denne argumentasjonen for samvirke, beviser vel egentlig at teorien stemmer.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Vel, din på stand om at fløten skummes bør du dokumentere. Her i Midt-Norge henter MNS hvor det skulle være såvidt jeg vet. Selv innerst inne i den mest grisgrendte bygda. Men påstanden om at private slakteri bare henter i sentrale strøk har jeg hørt før. Har du noen holdepunkter for påstanden, tar jeg dem gjerne.

 

Arvid: Etter å ha lest det forrige innlegget en gang til, mener jeg fortsatt ikke at jeg har misforstått, innsender mener tydeligvis at samarbeidet på slaktesiden i Trøndelag gjør at prisen til leverandør går NED, forstå det de som kan.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Endre

Samarbeidet på slakting gjør selvfølgelig at kostnadene går ned.

Men mitt poeng er,at hadde vi bønder konsentrert oss om færre slakterier,så hadde vår gevinst blitt enda større.For å forklare det enda en gang.\; Nå tjener både Nortura og MNS på samarbeidet i Malvik.Dersom andelen slakt til MNS går ned,og Norturas opp,tjener Nortura bedre - er det så vanskelig å forstå ?

Vårt største problem ang.lønnsomheten i slakting,er den store overkapasiteten i bransjen.Vi bønder må tjene forbaska godt når vi har råd til å holde oss med for mange slakterier !

I gardsdrifta har vi i mange år effektivisert ca 6% i året - slakterbransjen ligger på under 2,5% .Vi vet at det er politisk umulig å heve matprisene noe særlig.Det betyr at skal bøndene tjene bedre,må noen andre i verdikjeden godta mindre.Her sitter vi med nøkkelen - reduseres overkapasiteten i slakteribransjen,øker vi vår inntjening kraftig.Og det kan vi gjøre så enkelt som ved å tenke over hvor vi vil at fortjenesten på å slakte våre dyr skal havne .

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg tviler ikke på at ditt private slakteri henter i hele ditt område....Men det finst andre områder med problemer! Og problemet er størst på gris og kylling. Norges desidert mest husdyrtette område er jæren. I HÅ kommune ( norges største husdyrkommune), har nortura markedsandel på kun 25 %!. Tror du prma jæren, og jærkylling henter slakt i i andre områder en jæren? Tror du dei kan drive effektivt ved å fråtse i KUN konsesjonsbesetninger? En ser noe av det samme på østlandet. Et annet eksempel er innen melk. Q- meieriene bygger anlegg i STORE melkedistrikt. Dei henter kun melk nermest mulig anlegget, og fra størst mulige leverandører. Det er bønder som har blitt kasta ut fra Q, pga det ikke lenger \&quot\;passet på lasset\&quot\;. Dette gjør at dei selvsagt driver effektivt, og tjener penger som IKKE bønder får tilbakebetalt. Dessuten presser det nortura og tine på pris, fordi dei selvsagt da blir mindre effektive kontra konkurenten, og sliter med å holde prisen oppe. Hvis nortura til slutt må sette ned prisen følger konkurenten etter. Konkurenten vil fremdeles ha høyest pris, men totalt sett er prisen gått ned, og alle taper.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Endre: Vel i Midt-Norge har vi konsentrert oss om færre slakterier! Det kan nesten ikke bli færre. Både Nortura og Midt Norge slakteri har lagt ned flere anlegg hver.

Tror du fortsatt på tanken om at monopol for Nortura hadde gitt best pris for slaktedyrene dine?

 

Arvid: Hvor er det de private slakteriene ikke henter slaktedyr da?

 

Videre påstås det \&quot\;Q- meieriene bygger anlegg i STORE melkedistrikt. Dei henter kun melk nermest mulig anlegget, og fra størst mulige leverandører. \&quot\;

Er det q-meieriet v Gausdal med sine leverandører med 20 kyr i snitt, du tenker på da?

Link to comment
Share on other sites

Guest Endre

Konkuranse må det være,men i dag er det for mange aktører.Vi betaler dyrt for å holde alle slakteriene igang på halv maskin.En markedsandel på 20-25% til uavhengige holder lenge,for å holde skjerpinga oppe hos alle.Hele slakteribransjen vet at dagens situasjon ikke er holdbar - alle prøver å posisjonere seg slik at det er andre som gir opp først.Se også hvordan KLF presser på for å bedre sine vilkår på bekostning av bøndene og landbrukspolitikken.Derfor er det viktig at Vi tar tak,og får det slik at det er best for oss.

Når det gjelder mottaksplikten,så er ikke problemet at dyr ikke hentes .Det er først og fremst at Nortura pga den må ha slakterier plassert slik at det er mulig å hente,sjøl om det ikke er nok dyr til å drive optimalt.Men jeg har også konkrete eksempler på at uavhengige ikke har villet hente pga få dyr i ei bygd,og henvist til Nortura.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Q meieriene har to anlegg...et på jæren og et i gausdal. Snitt leverandøren på jæren har 288 tonn i kvote,og snittleverandøren i gausdal har 175 tonn i kvote. Så det er noe mer en tine sine leverandører har i snitt da. Og det finnes flere eksempel på q leverandører som ikke har fått levert lenger, fordi det ikke passet med lasset på bilen. Q meieriet skal drive kostnadseffektivt, og gjør alltid det gunstigeste med tanke transport. Det betyr ikke at dei ikke tat små leverandører hvis det passer sånn med lasset, men det kan bety at du ikke får levere om du ønsker det, pga at det rett og slett ikke er lønsomt. Det kan ikke tine gjøre. Er det en leverandør 8-10 km på en kjerre vei som leverer 100 liter, MÅ tine hente.....
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...