Jump to content

Forhaustar til totrinnslinje


gmail_1

Recommended Posts

"Alle" har sjølv brukt eller sett andre bruke Serigstad forhaustar til å plukke opp grasstreng. Men er det berre ein MK134 som er brukbar til dette, eller kan ein bruke ein JF, Gyro eller Kverneland/Taarup til det?

 

Kva med dei få haustarane som finnast rundtom som er breiare enn 134/135 cm? Er dei enno betre eigna?

 

I mitt tilfelle er det snakk om gras som er slått ned med 240cm skiveslåmaskin med stengelknekkar. Ikkje spreidd ut og raka saman igjen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

\&quot\;MK\&quot\; står for \&quot\;multikutter\&quot\; som er Serigstads patetent for en maskin som kan brukes både som direktehøster og til fortørket gras. Fungerer greit. Kan kobles om fra det en til den andre bruken på under 1 minutt.

Har ikke sett andre maskiner med tilsvarende utstyr.

Før jeg kjøpte min MK for 20 år siden prøvde jeg en vanlig Gyro til to-trinnshøsting. Ubrukelig!

I alle fall Taarup ble levert som 150 cm en gang for lenge siden. Men Taarup kan ikke brukes til to-trinnshøsting medmindre det har dukket opp tilleggsutstyr som jeg ikke kjenner til.

Link to comment
Share on other sites

Guest NH_5070_1
Hei. Vi kjørte med Taarup 135 cm i mangen år å blåste det opp i ei orkel 1200 presse det gjekk heilt fint. Eineste problemet var att radiatoren på traktoren tettet seg viss graset var for tørt ,for da støvet det noe voldsomt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Presisering: når jeg sier \&quot\;ubrukelig\&quot\; går det på kutting. Jeg har også kjørt med Taarup og den klarer å blåse opp. Men kuttinga uteblir, dårligere kutting enn på direktehøsting. Da mener jeg utstyret er ubrukelig.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

MK 135 kan brukes som alle andre forhøstere ved direktehøsting. Dersom de sliter med å kaste graset under direktehøsting er det i så fall den samme feilen som kan skje på alle: slitte eller skadede slagjern. En maskin som er i orden blåser graset godt.

Brukes den til 2-trinnshøsting skal det kobles inn en \&quot\;kutterbro\&quot\; egentlig et motstål som graset presses mot med en avstand på ca 1mm. Om den er dårlig justert vil maskinen kutte dårlig og vil nok også blåse graset noe dårligere. Men blåses graset svært dårlig, er nok årsaken den samme som ved direktehøsting: slitte/ ødelagte slagjern.

Prøver man å bruke en MK 134 til 2-trinnshøsting UTEN å koble inn kutterbroen, fungerer den akkurat like dårlig som andre forhøstere.

Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1

Det er ikke noen heksekunst å bolte fast en multikutter på en vanelig forhøster med samme bredde.Bare og bore noen hull(på nyere høstere tror jeg til og med hullene er der.)

 

Er man vandt til og kjøre kverneland/taarup høstere i store grasmengder kan man få litt trøbel i starten med at høsteren vil kveles på Serigstad fordi tuten er en god del smalere.Til gjenjeld er den suveren i vind og mer normale grasmengder fordi du får en betydelig mer konsentrert stråle med høyt trykk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1
Må ha MK til dette.Ved passeleg tørking fungerer dette heilt fint.Me brukte å køyre etter ei 2,8m. maskin,kunne då køre 5-7 km.Men det er heilt avgjerande med slipte knivar og MK monert nærme nok motstålet.For mykje forturka gras gjekk bra,men vart ikkje kutta noko.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

JF har og eit slikt motstål, bare litt mer tungvindt å justere enn Serigstad...

 

Noe annet er jo slitestyrken på en Serigstad kontra andre merker, kan vel nøkternt fastslå at den lever noe lengre.

 

Eneste minuset jegnkan komme på i farta er at om du har en \&quot\;for sprek\&quot\; traktor til å dra høsteren kan en mate inn såpass mye gras at man bøyer ut bakveggen på høsteren ( helt nederst mot bakken). Det skjedde i alle fall for oss når vi gikk fra å dra multikutteren med en MF 165 til en lettere oppjazza MF 382...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kutterbro på andre maskiner: mulig andre har det og med forbehold om at de maskinen jeg har sett, senere kan ha blitt endret: Serigstad kjører med tyngre slagjern (i alle fall enn Gyro og Taarup som jeg kjente best.) Monterer man på et motstål av samme prinsipp som MK, må man muligens også bytte settet med slagjern til en tyngre type for å få samme resultat.

Pris MK settet: spør Serigstad eller en forhandler.

Kapasitet 2-trinn kontra direkte: jeg kjørte med samme kjørehastighet når jeg plukket opp fortørka etter en 2,5m maskin som når jeg direktehøsta. Så der ligger en kapasitetsøkning under selve høstinga på ca 50%.

Jeg fortørket graset moderat: jeg ønsket et gras som var fuktig, men som ikke gav fra seg pressaft. Da må man ha en TS på ca 30% (minimum 27%).

Avhengig av vær tørket jeg fra 6 til 24 timer. Da hadde TS øket fra ca 19% (avhengig av vær, alder og sammensetning av enga) til ca 30%. Da hadde jeg tørket vekk over 1/3 av bruttovekta og jeg så det tydelig på lassa: bedre kutting + mindra vann betydde ca 50% mer på lasset.

Kjørehastighet avhang også av traktor. Daglig direktehøsting til dyra brukte jeg MF 165 (60HK). Men den ble for veik i slåtten med MK og mer kutting. Da gikk jeg opp på en 85HK.

Men husk at på kjøretid etter vei og tømming sparer man ikke noe, kun på jordet og i antall lass. (Dette er en selvfølgelighet, men en del glemmer å regne inn disse momentene.)

Link to comment
Share on other sites

Guest NH_5070_1
gmail: Det blir fint for med fortørking. Vi brukte ensileringsmiddel,stilte riva til syreutstyret heilt ned så den nådde ned til skåren. Den gangen slo vi med ei 2m slåmaskin i skårer men vi raket 2 skårer i sammen etter dei var tørket. Eg syns ikkje det var forlite kuttet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Åge_1

Har kjørt to sesonger med mk1340 og totrinnshøsting. Begrensningen ligger på diameteren på tuten. Så lenge reimene er stramme nok kaster den godt, men tuten er såpass smal at den er en bokstavelig flaskehals. Min erfaring var at jeg fort ble lei av å rense tuten og heller gikk ned et gir. Kjørte da etter 3,20-maskin. Brukte ensil+ og var veldig fornøyd med siloen.

 

Effektbehovet er ikke det helt store, jeg kjørte pto på 1000 rpm og traktor på tomgang. (95 hk)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Taarup har alltid hatt to motstål og den \&quot\;samme\&quot\; brua som MKn til Serigstad men det er få som har utnyttet den. Den kan også utstyres med tunge slagjern.
Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
ikke tenk forhauster etter min erfaring, slår med 3 m maskin og serigstad mk, synes det går seint, bruker mye efekt, ikke optimal kutting. vår serigstad lever på nåde noen år til, men da blir det enten jonkari/elho dobbelkutter eller jf snitter. men hver har sin smak..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvordan er det å bruke en JF 145? Jeg tror det er den som er størst på bredde! Hvor bred slåmaskin går det ann å slå med?

Hvordan er dette opplegget i forhold til lesse/snitte vogn?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

har jf fh 145. har brukt den litt til to-trinnshausting av hykor, gamal eng (kor ein slår ned ein del av stykket med skiveslåmaskin og resten blir direktehausta pga sidehelling) og gras som er svansa saman og lagt utover. generelt kor graset ikkje er serleg grovt. fungerar heilt greit, men vil ikkje anbefale metoden viss ein skal basere seg kun på to-trinnshausting. graset blir omentrent ikkje kutta, men \&quot\;blåst\&quot\; oppi vogna.

 

sjølve hausteprosessen er ikkje noko problem. graset går godt igjennom haustaren, og det er slik med jf at den kastar betre jo større straumen av gras er gjennom trakta, til eit visst punkt sjølvsagt. har ikkje hatt noko form for dårleg silo etter dette, men det er nok truleg mykje på bakgrunn av at det utgjer eit lite volum i forhold til totalen. resten av arealet blir enten direktehausta, eller finsnitta med ein jf 850.

 

i den grad det er interessant, har eg vel det synet på multikuttar som totrinns-haustereiskap at det verken er \&quot\;fugl eller fisk\&quot\;. det er betre enn vanleg forhaustar utan mk, men kan heller ikkje måle seg med ein finsnittar eller liknande. men, det er likevel eit godt argument at ein klarar seg med ei innhaustingsmaskin som kan nyttast både til direktehausting og totrinnshausting, og som ikkje er mykje dyrare enn ein eks. jf 145. Viss ein ikkje er avhengig av å ha ein forhaustar, ville eg nok likevel vurdert mk opp mot finsnittar, i staden for mk opp mot andre forhaustarar som er berekna på direkthausting.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest andgjerd_1

Kva gir best kvalitet på siloforet,ved bruk av forhauster kontra totrinnsline?

Er største forskjellen effektiviteten på totrinnhøstaren og at du kan laste meir da graset er lettare etter fortørkinga?

Link to comment
Share on other sites

Guest Horpest_1
Her på bruket kjøpte vi mk bru til fs 134 vår, forrige sesong. vi ble overaska over hvor mye bedre kuttinga var kontra vanlig forhaustar. vi kjørte både etter slåmaskin på 1,9 og 2,8 meter og det virket bra. vi føllte kuttinga ble bedre med 2,8 meter brei maskin.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kvaliteten kjem heilt an på jobben du gjer. Forhaustaren er temmeleg idiotsikker og uavhengig av veret, men du får ikkje så god foreiningskonsentrasjon som ved god fortørking. Vatnet tar plass både i siloen og i hengaren og i kumagen.

Rett utført totrinnshausting gir meir konsentrert for, men risikoen er større for at du plukkar med slemme bakteriar frå bakken, i og med at du arbeider nede på bakkenivå fleire gongar. Når du ser på effektiviteten, må du summere all tidsbruk, også skifte av reiskap. Rett utført er totrinns best når forholda ligg til rette, men for veldig mange her i landet er stadig forhaustaren eit svært godt og totalt sett økonomisk alternativ.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Hei.

Nokon som har erfaring med dobbelkutter kontra seringstad MK med tanke på kutting?

Slår med 3 meter slåmaskin og hauster med junkari dobbelkutter, har 6 kniver i vifta på junkarien (3 orginalt) og er forsovidt fornøgd med kuttinga, men ikkje resten av hausteren, vurderer derfor å skifte den ut, men er avhengi av god kutting pga utforingsystemet i fjøsen og er skeptisk på om seringstad mk kutter godt nok.

vil ha muligheten til å veksle mellom direktehausting og 2 trins hausting, so derfor er ikkje finsnittar aktuelt.

 

På forand takk for svar :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg har kjørt elho dobbeltkutter med 6 kniver i 15 år, og er veldig godt fornøyd med den. Lite vedlikehold og godt fôr.

Men har lyst på finsnitter siden dei har større kapasitet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

vert noko tull med elho dobbelkuttar da? Vert alt for mykje med junkarien min vertfall, hjullager skifta fleire gonger, dårlige el motorer på tuten, ved våte forhold sprutar det grassaft ut av tuten mot traktoren, elendig grunning/lakk og må stille den langt ned for at den skal plukke reint opp. kansje det blir bedre vist det er nyslipte knivar?

men er no selfølgelig breiare en forhaustar so det går no betydlig kjappare, når det berre virka \;)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Veldig lite tull med elhoen, har skiftet reimer 2 ganger og kuttekniver 3 ganger. Har slipt slegnene med vinkelsliperen 2 ganger og de er vendbare. Har også skiftet lager på skruen. Men når en ser hva vedlikeholdet på en vanlig forhauster etter 15 år, har jeg hatt lite på elhoen.

Men den liker ikke å plukke opp ranker som det har regnet på eller som er overkjørt av traktoren, da blir det liggene noen strå igjen. Bruker den så og si bare til totrinnshøsting etter 3 og 3,20 slåmaskin.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...