Jump to content

Mineral og slikt til mjølkekyr


gmail_1

Recommended Posts

Guest Odd_Magne_1

@xeobib

Hvordan gir du tillskuddsforet. Strør du bare på forbrettet? Hvilet fjøs har du? Bås eller løs?

Ga mineraltillskudd sammen med kr.foret før, men har ikke funnet noen god måte å gjøre dette på etter at melkinga ble automatisert.

Evt hvilket mineraltilskudd bruker folk? Har prøvd stenene til Agri suply. Disse var greie å fore med så lenge det var bare å montere opp vanlig slikkestenholdere, men kjøper ikke NOE MER av nevnte Agri suply. Er det andre som selger letvinte løsninger?

Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
jeg bruker Pluss Multitilskudd Appetitt til melkekyr som får under 6kg kraftfor pr 24. og på dyr mot kalving og spesielt sining, tildeler det samen med kraftforet i roboten. funker helt topp..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
kraftforautomatene bør også håndtere mineralnæring i tillegg til kraftforet i løsdrift. alternativt apetitt &quot\;bokser&quot\;.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Bruker 50/50 med fk sine mineraltilskudd storfe og vit E/selen. Gir dette annenhver gang, ut fra anbefalt dosering. Strør det på fôret. Har denne våren for første gang prøvd å lagt inn vitamin/mineralboluser på alle drektige kviger, kviger som skal insemineres etter innsett og frem mot jul, og sinkyr som går på eget beite i løpet av sommeren. Gir da bare rein saltslikkestein i tillegg for &quot\;salthunger&quot\;. Er spent på å se om dette gir bra resultat. Iflg H. Volden skulle dette være en sikker måte å tilføre mineraler på til dyr på beite.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Forbruksvarer har salt-baserte mineralstein og melasse-baserte bøtter med bl.a organisk bundet selen, som er 70% lettere opptakelig for dyra enn selenitt som er mest brukt i Norge. Du kan bestille de på www.forbruksvarer.no
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...