Gå til innhold

Hva har jeg lov å kjøre??


schilter_1

Anbefalte innlegg

Du må nok ha ett 40timers teoretisk anleggsmaskinførerkurs+dokumentere 40 timer praktisk opplering i den aktuelle maskinklassen før du får utdelt ett maskinførerbevis som gir deg lov til og føre en slik maskin.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hva som går under motorredskap er jeg ikke sikker på,men vet du kan plombere lastebiler og biler ned til 30km/t(Mulig denne grensen er hevet).Da får de skilter med svart bakgrunn og gul skrift,og blir hetene motorredskap.Mulig det er flere kritterier en bare toppfarten.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

6470: Trur kansje du tar feil ang. svarte skilt. Det har vore køyretøy som går på lukka anlegg som har svarte skilt med gul skrift. Kjenner ein entrepenør som hadde fleire lastebiler med vanlege skilt som omregistrerte bilane til svarte skilt for å sleppe avgifter. Er usikker på om han då kunne bruke avgiftsfri diesel. Når han flytta bilane frå eit anlegg til eit nytt, så måtte han ha prøveskilt. Bilane var heilt ordinære lastebiler med fartsperre på 90km/t.

 

Eg meiner eks. brannbiler og mobilkraner har vore registrert som motorredskap med vanlege kvite skilt. Er usikker på om reglane er dei same no, men når det kom ny brannbil her i kommuna for 6-7 år sidan, så vart det sagt at den var registrert som motorredskap.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei ville vært forsiktig med hjullaster.

Den defineres som masseforflytnings maskin, ikke som motorredskap. den største hjullaster du kan kjøre, mener jeg er ca minste avant e.l.- 18- 20 hk. Masseforflytningsmaskin krever maskinførebevis, ikke førerkort.

Tror motorredskap har hvite skilt med bare fire siffer, som traktor, moped ol.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hørte av en at man kan kjøre hjullaster opp til 60tonn med klasse b.Men bare kjøre,ikke måkke eller noe.da måtte man ha eks maskinførerkurs..
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Trønder_1
Jeg som privatperson kan jo gå til Bautas eller Cramo og leie meg Lift-graver-Truck uten noen form for førerbevis,så det er bare tull at du trenger maskinførerbevis får å kjøre selv,men er du ansatt i et firma krever de maskinførerbevis-truckbevis-liftkurs,men jeg tviler på at bransjen selv godtar at du driver og tar på deg grave oppdrag uten maskinførerbevis.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest valtra_1

Er vel det jeg skreiv i et av de første innleggene her.

 

Du kan kjøre så stor maskin du vil uten maskinførerbevis, men bare for deg selv på din egen eigendom. Er du ansatt eller tar på deg jobb for andre må du ha maskinførebevis.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 måneder senere...
Har vært på HMS i landbruket kurs i dag.Det settes krav til sertifisert opplæring(dvs.maskinførerbevis)av alle,også bønder, for og føre masseforflyttningsmaskiner(f.eks gravemaskiner og hjullastere) over 15kw(20,4hk).Disse skal også ha en årlig kontroll av godkjent kontrollpersonell.Dette inkluderer også minilastere over 15kw.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei ¨

Rune, viss du kjøyrer etter vei med en anleggsmaskin, o.l som krever bevis, så får du ikkje noko problem viss du vert stoppa av biltilsynet, men viss det skjer ei døds-ulykke, ligger du milt sakt tynt ann.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest valtra_1

Tror du vil få en dårlig sak der Rune.

Leser du forskrift 555 §5 og note til den, står det at enkeltforetak og arbeidsgivere må selv sørge for at de har nødvendig dokumentasjon. Arbeidsmiljøloven gjelder og for selvstendige til en viss grad, og har du brutt den og det skjer noe så ryker du, her sitter du og selv med ansvaret.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

I arbeidsmiljøloven paragraf 1-4 står det bl.a:\&quot\;Debartementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker\&quot\;
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er i grunnprinsippet tre lover/forskrifter som kommer til avvendelse i dette tilfellet:

Kjøretøyforskriften/veitrafikkloven, som bestemmer hva du trenger av sertifikater/kompetanse for å føre et motorredskap på veg:

En 16 åring kan med førerkort klasse T føre motorredskap med konstruktiv hastighet inntil 5okm/t og totalvekt inntil 25000 kg. Og breddebegrensninga er inntil 3meter, eller inntil 3.20 meter med følgebil. Hvis kjøretøyet har ei konstruktiv totalvekt over 19000 kg må det foreligge ei brukstillatelse (to akslet motorredskap) Legg merke til at det her er snakk om motorredskap og ikke traktor, når det gjelder bredde, hastighet og vekt ! Basta !

Så har vi arbeidsmiljøloven, som skal ivareta helse og sikkerhet til ansatte i ei bedrift, her er det også noen lovparagrafer som ogås omhandler

enkeltmannsforetak også. (loven er nå under revisjon, og revidert utgave ventes å foreligge medi 2010.) Det skilles mellom hovedbedrifts ansvar for innleide, i forhold til om de er enkeltmannsforetak ( som i utgangspunktet ikke har krav om egenkontrollsystem i HMS ), og innleide berdifter med 1 eller flere ansatte.

Dvs at bedriften som du er innleid hos har faktisk samme HMS krav for deg som for en ansatt.

da slipper du ikke unna kravet om kompetansebevis.

 

Og til slutt har vi byggherreforskiften, hvor byggherren er pålagt å ha en overordnet HMS plan, og ha det overordnede og koordinernde HMS ansvaret

for alle aktører på et anleggsområd JFR paragraf 2 og 5. Her vil du som enkeltmannsforetak bli møtt med de samme krav til kompetanse)dokumentert opplæring som ansatte.

Så konklusjonen blir at hvis du skal jobbe med en masseforflyttningsmaskin, så kommer du ikke unna kravet om maskinførerbevis (motoreffekt over 20 hk, 15.4 kw) Sjøl om du jobber på egen gård, så slipper du egentlig ikke unna. Har du en avløser ansatt, så driver du en bedrift med ansatte. Så da slår arbeidsmiljøloven inn , og byggherreforskriften inn:

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser.

§ 2. Definisjoner

a) midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser:

enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet.

b) bygge- og anleggsvirksomhet:

1) Oppføring av bygninger

2) Innrednings- og installasjonsarbeid

3) Montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4) Riving, ombygging og istandsetting

5) Sanering og vedlikehold

6) Alminnelig anleggsvirksomhet

7) Graving, sprenging og annet grunnarbeid

8) Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider.

c) byggherre:

enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid.

d) prosjektleder:

enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller

gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens

vegne.

4

Kjøretøysforskriftens definisjoner på traktor og motorredskap:§ 1-4. Nærmere bestemmelser om definisjon av traktor og motorredskap.

1. Grunnkonstruksjon: Med traktors/motorredskaps grunnkonstruksjon forstås

den utforming kjøretøyet har i henhold til § 1 nr. 1 G og H, uten at det tas hensyn

til at slikt utstyr som gravemaskin, lasteapparat, veghøvel, kran o.l, gjerne festet

til en hjelperamme, er påmontert.

2. Kjøretøy som i grunnkonstruksjonen er traktor, skal henføres til gruppen

traktor uansett det utstyr den i øyeblikket har og om utstyret er festet ved hjelp av

hurtigkopling eller det er mer fast montert.

Dette vil i praksis si at kjøretøyet i grunnkonstruksjonen hovedsakelig må

være konstruert for å trekke annet kjøretøy (tilhenger eller tilhengerredskap) og

trekke, skyve bære og drive forskjellig arbeidsredskap og ha hjul og/eller belter.

Vesentlige forutsetninger for at et kjøretøy skal klassifiseres som traktor er altså

at det er utstyrt med tilhengerfeste og hydraulikk for landbruksredskap eller at

slikt utstyr kan monteres uten vesentlig konstruktive endringer (f.eks. når

kjøretøyet har original hydraulikkpumpe og arbeidssylindere innbygget for 3-

punkts oppheng).

3. Kjøretøy som i grunnkonstruksjonen er motorredskap skal henføres til gruppen

motorredskap.

Kjøretøy som er utstyrt for å utføre bestemte arbeider, skal anses som

motorredskap - selv om det i grunnkonstruksjonen ligner en traktor når kraftuttak,

trepunktsoppheng eller arbeidssylindre for slikt utstyr fra fabrikantens side ikke er

montert (industritraktor). Motorredskap kan imidlertid ha kraftuttak og

tilhengerfeste såfremt kjøretøyet fortsatt hovedsakelig er innrettet for å utføre

bestemte arbeider, jfr. definisjonen av motorredskap. Kjøretøy (traktor) som er

omkonstruert ved at manøvreringsinnretninger m.v for styring og drift er snudd.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Og for å konkretisere ennå mere:

Hvis du brøyter for Mesta eller N.N. Kommune, så er du pålagt å ha maskinførerbevis/kompetansebevis hvis du betjener ei masseforflyttningsmaskin. Dette forholdet er regulert gjennom byggherreforskriften.

Til Dere som allerede brøyter for Mesta: ta en titt på side 1 i kontraktsformularet, som omhandler Mesta sine krav til innkjøp av tjenester. Og sjekk overordnet HMS plan !

Også en kommune som leier inn selvstendige/enkeltmannsforetak som brøytekontraktører, er definert som byggherrer.

Enkelt og greit !

Lovene er enkle og greie å fortolke.

Men det finnes mange kommuner rundt om kring som ikke er helt oppe og går, når det gjelder lovverket, og da spesielt byggherreforskriften.

Så krev full dokumentasjon, før dere inngår kontrakt. Hvis det er noen mangler her, så kan det

bli prolemer i forhold til forsikringer og skadeoppgjør, hvis ikke alt er på plass. Og da rammer det den innleide i like stor grad som byggherre, da begge parter er solidarisk ansvarlig for at alt er i orden.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hva sier loven:

 

Bruk av hjullaster på vei

Bruk av motorredskap på offentlig vei og som ikke er registreringspliktig er regulert i

forskrift om bruk av kjøretøy (se pkt. 1.13). Dette er tillatt dersom kjøretøyet ikke går

fortere enn 50 km/t, og ikke hovedsakelig er innrettet for å frakte personer eller gods,

eller trekke andre kjøretøy. I vedlegg til forskrift om bruk av kjøretøy er det gitt generell dispensasjon

for kjøring med bredder mellom 2,60 og 3,25 m for bl.a hjullastere, under betingelse av at

det brukes blinkende gult varsellys under kjøring. Ved bredder over 3,0 meter kreves

også ledsagerkjøretøy. I tillegg er det stilt krav til at et enkeltkjøretøy ikke kan ha større

totalvekt enn 19 000 kg uten å innhente dispensasjon for aksellastbestemmelsene.

 

1.13.1.3 Førerkortforskriften

Førerkortforskriften er også hjemlet i vegtrafikkloven, og omtaler kravene som stilles til

fører av traktor og motorredskap.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...
Gjest Anonym

Klasse T gir også førerrettighet for klasse M 147 og for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, (og som har tillatt totalvekt over 25000 kg).

 

Klasse T gir førerrettighet også for:

 

*

alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt før 1. januar 2005.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...