Jump to content

Hva har jeg lov å kjøre??


schilter_1

Recommended Posts

Guest tracker_1
Har man lov å kjøre UNIMOG med tilhenger hvis den er traktorregistrert? Mener å ha hørt at man må ha klasse 2 for å kjøre med henger.
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Så for å oppsummere etter en tids dvale i tråden, på en eller flere måter omfattes man av krav til maskinførerbevis. Tiilater meg å ta utgangspunkt i Runes innlegg som oppsummerer ganske greit.

 

\&quot\;Jeg kan ikke se at det har noe med egen eiendom å gjøre.\&quot\; Riktig, bare å kjøre så fremt du har førerkort. Men, og det er et stort men, du har ikke lov å utføre betalt arbeid med maskinen, ikke motta lønn eller noe slikt. Du må da begrense deg til ren forflytning av maskinen og heller ikke den jobben kan være i egenskap av næring eller som et ansettelsesforhold.

 

\&quot\;Med gammelt traktorsertifikat kan du kjøre hvor du vil med tunge maskiner så lenge du ikke er ansatt for å gjøre det.\&quot\; Riktig så lenge du ikke selger tjenester eller er ansatt som sjåfør for en som selger tjenester.

 

\&quot\;Det vil også si at du kan kjøpe en maskin for deg selv og jobbe med den hvor du vil så lenge du er selvstendig næringsdrivende.\&quot\; Feil, da er det etter loven en virksomhet og krav til maskinførerbevis stilles.

 

\&quot\;En annen sak er om du kan møte krav fra oppdragsgivere før du eventuelt får oppdrag, det vil du nok garantert få fra Mesta o.l.\&quot\; Riktig.

 

\&quot\;Men det er ingenting i veien for at en bonde kjøper en Volvo L120 med klappvinge og driver brøyting/kantklipping uten maskinførerbevis.\&quot\; Feil fordi linken til profesjonell bruk av masseforflytningsmaskin er åpenbar. Saken er mer usikker om bonden bruker en traktor med en vanlig laster - hvis jeg var den bonden tror jeg at jeg skulle latt saken gå langt i rettsystemet før jeg ga meg.

 

\&quot\;Dette er fordi arbeidsmiljøloven kun gjelder ansatte og ikke bedriftseiere/selvstendig næringsdrivende.\&quot\; Litt riktig en bitte liten stund, for i forskrift om arbeidsutstyr § 5 pålegges også virksomhet med bare bedriftseier/selvstendig næringsdrivende følgende: Arbeidsgiver og virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Det samme gjelder for virksomhet som driver sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll med hensyn til bestemmelsene i henholdsvis kapittel VIII og kapittel IX. Dette innebærer at den friheten Rune snakker om bare gjelder selvstendige som arbeider uten maskiner som er omfattet av maskinforskriften.

 

\&quot\;Det er det samme som at arbeidsmiljøloven ikke bryr seg om hvor mye en selvstendig næringsdrivende jobber. Er du ansatt er det regler for arbeidstid, overtid, ferie osv. En entrepenør eller bonde har ingen regler på dette da arbeidsmiljøloven ikke gjelder han. Tenk hvis en bonde må holde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser for hvor mye han kan jobbe?\&quot\; Riktig og her kommer vi til et av kjernepunktene i all sikkerhetstenkning. Det er slik at, den ansvarlige hva enten han nå er leder for bare seg selv eller flere ansatte, har plikt til å foreta vurderinger av sikkerhet og risiko. Hvis lederen, bonden i dette eksempelet, vurderer at det er forsvarlig å kjøre traktor 300 timer i måneden mellom øktene i fjøset, (for å sette det litt på spissen) så har han lov til det. Hvis han i midlertid havner i en alvorlig ulykke og politiets etterforskning avdekker risikovurderingen han har gjort kan det bli meget vanskelig. Hvis det blir en straffesak av det må han godtgjøre at vurderingen var riktig og i en rettsak møter det sakkyndige som kler av mannen all vurderingsevne. Det er grenser for hvor mye man kan tillate seg.

 

Dette skal man være bevisst på. Det er ikke bare å ture i vei med alskens mer eller mindre lure forklaringer klare. Ta ansvar for din egen såvel som andres sikkerhet!

 

Selv kjører jeg min traktorgraver (M5) uten maskinførerbevis så mye jeg vil i bygatene og andre steder, men jeg nytter den bare til mitt eget behov som snørydding, løft av egne paller, lasting av grus og gravearbeider hvor det ikke er stilt krav om ADK-sertifikat. Lot faktisk en innleid maskinentreprenør skifte vannledningen min og det var fordi jeg ikke ville sitte med ansvaret for å lage hull på kommunens vann og avløpsnett. Vet egentlig ikke om jeg hadde klart å trolle meg til en tillatelse for å gjøre det selv, men var ikke interessert i det.

 

Så var det en sak som K.L. tok opp. Det er henvisningen til at byggherreforskriften regulerer kontrakten som man engasjeres til arbeid for eksempelvis kommunen. Hvis vi snakker om vedlikeholdsarbeid som K.L.\'\'\'\'s eksempel refererer til så er det feil bruk av byggherreforskriften da dens virkeområde er klart definert til å være en byggeplass. Men, har man signert en kontrakt som forutsetter at arbeidet skal være i henhold til den forskriften så er man jo kontraktsbundet uansett hvor feil det er. Jeg er forøvrig enig med K.L. i at dette er et felt som er mangelfullt forstått i kommune-Norge.

 

La meg avslutningsvis ha sagt at jeg er ikke ekspert hverken på maskinkjøring eller juss for den del og at det som jeg har skrevet her må jeg forbeholde meg retten til å understreke er helt og holdent mine egne vurderinger. Vurderingene er et resultat av mange timers lesing av de lover og forskrifter jeg har funnet som innvirker på mitt eierskap av en traktorgraver som ikke kan defineres som jordbrukstraktor. Jeg innser vel at det er ikke så mange som har en slik maskin stående for eget private bruk, men denne kartleggingen har føltes nyttig og gjør at jeg kjører med en god trygghetsfølelse.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Guest Anonym
jeg har førerkort abcde ,har jobbet som anleggsmekaniker . hadde kurs i tipp og kran vedlikehold og bruk på 70 tallet . kan jeg i dag få dis. for dette i dag ..noen som hvet??
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Anonym

ser det att der e mye folk her som rett og slett ikke aner hvordan regelverket i norge er.

 

ALLE som skal operere noe som helts maskineri skal ha en opplæring i dette , dette er noe som faktisk gjelder alt.

 

du som bonde har ikke lov og kjøre gravemasking hjemme på din egen gård uten ordentlig opplæring i dette , med en eneste begrunnelse : når du graver en grøft på din gård , så er du som og rekne i henhold til loven din egen sjef , altså er du ansatt.

ALLE forsikrings selskap holder seg til dette , Loven holder seg til dette , og tro det eller ei men utleie selskapene har et ansvar med og holde seg til dette. (men er desverre ikke så mangen som gjør akkurat det.)

 

(gjelder og viss du gjør det i din egen hage i et boligfelt , det er til egen erværvelse , ergo du er ansatt av det selv , og case closed.)

 

sier ikke att sertifikatene deres er gyldige , men det sertifikate og den opplæringe du fekk for 40 år siden er desverre komplett utdater i henhold til nyt utstyr , både når det går på krefter , teknikk , og gjerne og fysiske lover.

 

derfor har du ett uhell og noen kommer i klemm og til alt uhell stryker med , da kommer du til og sitte der med skjegget så fullt av postkasse att det kommer du aldri til og få betalt.

 

dette er regelverket , hva som er teoretisk lov , er ikke grunn til og spekulere i .

 

jammen jammen ,

 

hva? har du blitt fortalt det av naboen som hørte det av en bror som hørte det av en nabo , som fant det ut dan han sat drita full på utedassen på hytta?

 

ikke relevant , du har enkelt og greit bare en ting og gjøre , spørre på arbeidskontoret , biltilsynet etc, hva DU har lov til , MED din erfaring og dine sertifikater.

 

Punktum.

 

PS , uten en gravemelding for eksempel , er forsikringer ved personskade og livstap , UGYLDIGE.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Hei ,

Har leied meg lagerhall for en periode av 5 år. For å utnytte best mulig lagringen av redskap har jeg vurdert å sette opp reoller og kjøpe truck.

Er selvstendig næringsdrivende og eier alt av redskap som befines I hallen samt har leied uteplassen og gjerde rundt.

Er det slik å forstå at jeg kan kjøre truck på dette område som jeg disponerer (leiet) uten kompetansebevis ?

Enkelt sagt er det samme regler som gjelder for en innleiet område som på eget tomt I henhold til hva man kan kjøre uten å ha kompetanse bevis ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

har nettop vert hos Granlund kompetansesenter på dal og tatt maskinfører bevis. det var lærerikt. teori med prøve koster 6500 kr. en uke med kjøring av M2-M4-M6 kom på kr 20000. det er nå et krav om å inneha maskinførerbevis om du skal jobbe med masseforfløtningsmaskiner på anlegg. strengere kommer det til og bli. det er stor fokus på sikkerhet, pga arbeid med maskiner har liggi på topp ang dødsfall på arbeidsplassen. det er aldri maskinen som er årsaken til ulykkene. det er sjaføren som må stå for det ansvaret. så reis å ta beviset, blir du kontrollert på en arbeidsplass i en maskin uten beviset. da har du ingen jobb lenger. om du leier inn folk på tomta di som skal grave , og det er noe som blir ødelagt . eller det blir et jordras ut av det , som kanskje tetter igjen offentelig veg eller kommunal , så er det du som må stå for skaden , pga du er byggherren og har allt ansvaret .

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Sverre

Har en egen traktorgraver , har ikke maskinførerbevis , er ikke ansatt hos noen og graver på min egen eiendom på 2kvm. Har alle førerkortklasser .

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...