Gå til innhold

Stoppet av biltilsynet med 3 rundballer =Kjøreforbud


Gjest

Anbefalte innlegg

Gjest Ole-K.O_1

Ble stoppet i dag med 3 rundballer på traktoren.

1 på frontlasteren og 2 i dobbel pigg bak på trepungten..etter riksvegen

Resultat kjøreforbud.pga.

 

Ikke lov og bruke lasteren til annet en lasting altså ikke transport av rundball.

 

2 runballer bak = 3m bredde.

 

Overskridelse av traktorens totalvekt med 600 kg.(traktoren var en Valtra med 144hk totalvekt 9600kg)

 

Fikk da lov og kjøre videre med 1 runball bak Denne stakk da mer en en meter ut fra traktorens bakre punkt og måtte derfor Merkes med en plastpose el.lignende helst med hvit og rød merke refleks.

 

Lurer på om dette er riktig spesielt dette med transport av ting i laster ikke er lov.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ble stoppet i dag med 3 rundballer på traktoren.

1 på frontlasteren og 2 i dobbel pigg bak på trepungten..etter riksvegen

Resultat kjøreforbud.pga.

 

Ikke lov og bruke lasteren til annet en lasting altså ikke transport av rundball.

 

2 runballer bak = 3m bredde.

 

Overskridelse av traktorens totalvekt med 600 kg.(traktoren var en Valtra med 144hk totalvekt 9600kg)

 

Fikk da lov og kjøre videre med 1 runball bak Denne stakk da mer en en meter ut fra traktorens bakre punkt og måtte derfor Merkes med en plastpose el.lignende helst med hvit og rød merke refleks.

 

Lurer på om dette er riktig spesielt dette med transport av ting i laster ikke er lov.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det gis tillatelse til transport med bredde inntil 3.5 m ved korte forflytninger ? (max 5 km).

Dersom bredden overstiger 3,5 meter og transportetappen overstiger 5 km skal det søkes dispensasjon. Dersom man driver leiekjøring må man søke dispensasjon for hver sesong.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Glemte å kommentere at det er riktig at lasteren kun er til lasting og interntransport, du kan ikke frakte varer på denne etter offentlig veg. Dette har vegvesenet utredet av vegtrafikkloven og kjørt adskillige kampanjer på i mange år nå.

 

Her er link til den nyeste:

http://www.vegvesen.no/_attachment/75416/binary/48652

 

I tillegg til dette vil du ikke med en rundballe i lasteren tilfredsstille vegtrafikklovens krav om tilstrekkelig utsyn og vil derfor ved en eventuell ulykke bli dømt som grovt uaktsom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Beklager mange poster.

Glemte å nevne at uansett bredde så skal dette merkes iht forskrift så snart det er bredere en traktoren. Jeg vil anta at det var dette som var problemet i ditt tilfelle dersom du tilfredsstilte de andre kravene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mine opplysninger har jeg fra Statens Vegvesen, men om du sier det er feil så skal jeg undersøke om jeg har utdaterte opplysninger.

Det er ikke jeg som har utformet brosjyren, ei heller jeg som håndhever uttredelsene av lovene så den diskusjonen overlater jeg til deg, Politiet og Statens Vegvesen.

Forøvrig så tilsier debattformen din der du at du kan ha behov for terapi, det er ikke normalt å oppmode folk om å innta brosjyremateriell analt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Regelen om 5km var gjeldende inn til september i fjord, da ble den midlertidig økt. Forslaget er nå til behandling men ikke endelig vedtatt.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...
Vedr stropping av rundballer: husk også å stroppe på henger selv om veien er kort. Lesset halve lasset på ene siden av jordet og kjørte 100 m for å lesse resten. Da var hengeren tom! Kombinasjon snø og is/ stålflak/rundballer pakket i plast er forferdelig glatt! Bruk stropper så redder du kanskje et liv og i alle fall egen økonomi!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest tracker_1
Rundballespyd og pallegaffler har ikke noe å gjøre på en frontlaster i trafikken. Samme med lasteren uten redskap mellom 1 og 3.5 meters høyde over bakken. Man trenger ikke være så høyt på strå i Mensaklubben for å skjønne hvor galt det kan gå hvis man treffer noen!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei!

Strengt tatt er dette ein reaksjon i tråd med gjeldande regelverk, sjølv om eg slett ikkje har vanskar med å forstå at den er litt plagsom.

 

a) Frontlastaren skal ikkje brukast til transport langs offentleg veg, men interntransport og kryssing av offentleg veg (inkl nokre meter langs vegen) bør bli godtatt. Det finst rikeleg med døme på farlege situasjonar pga last i frontlastaren.

 

b) Maksimalbreidde langs offentleg veg er 2,55 meter. Landbruket har ein generell dispensasjon for inntil 3,50 meter, men dette gjeld udelbar last. To rundballar side om side er ikkje udelbar last. Blir ballane dine breiare enn 2,55, må du altså finne andre løysingar om du vil køyre fleire om gongen utan å bli hefta av folk med lovbok i handa.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Må bare rette opp i en sak jeg så her, som alt for mange bønder driter i/gjør feil.

Bredde over 2,55 m. Skal varsles med roterende lys, og \&quot\;bred last\&quot\;.

Bredde fra 3m opp til 3,5m(max fri disp) skal det også være følgebil med merking og roterende lys.

er \&quot\;lasset_/slepet\&quot\; bredere enn traktoren skal det varsles med gulblink.

Det skal derimot ikke varsles med gulblink dersom du har gravemaskinen bakpå Orkel hengeren din.

 

Når det gjelder at du ikke kan bruke lasteren til å bære med i trafikken, Mulig det er flisespikking, men du får ikke lov å ha rundball på spydet, men du kan ha skuffen full av redskap? eller sopemaskin på lasteren? vanntanker etc. Veit om fleire som har blitt stoppa med det her, og kjørt videre. Trur vel ikke jeg hadde godtatt alt detta sånn helt uten videre, nei.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har ikke sagt noe annet enn at det gjaldt udelbar last, jeg. Antok den som selvfølgelig siden det står lenger oppe her.

Men jeg er veldig interressert i hvor du har finni ut at landbruket er fritatt for bred last merking og følgebil, for det er regler som ikke blir praktisert her i området, men det hadde gjort hverdagen betydelig enklere. Så hvis du kan tipse om hvor detta står hen vil jeg anta du blir en populær mann her inne.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Lover og regler:

§5. Tillatt kjøretøybredde for offentlig veg

 

Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste.

 

For kjøretøy med skappåbygg - fast eller avtagbart - spesielt utstyrt for transport av gods ved en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m.

 

Største tillatte bredder etter dette pkt. skal måles uten toleranse.

 

§3. Krav til transport med lengde mer enn 2 m over det som er tillatt etter vedlegg 1 og med større bredde enn 2,60 m a) Følgende generelle krav gjelder:

- Kjøringen må ikke foregå fredag mellom kl. 1500-2400, eller fra kl. 0600 lørdag eller hverdag før helligdag eller offentlig høytidsdag til kl. 2400 søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag. Politiet kan i særlig tilfelle gjøre unntak fra disse bestemmelsene.

- Kjøringen må heller ikke foregå på sted med stor rushtrafikk mellom kl. 0700-0900 eller mellom kl. 1500-1800.

- Kjøringen skal fortrinnsvis foregå i dagslys. I særlig tilfelle kan politiet påby kjøring i et annet tidsrom.

 

- Motorvogn eller vogntog skal være utstyrt med minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider når bredden er over 2,60 m.

(!!)b) Når lengden er over 6 m mer enn tillatt etter vedlegg 1, eller bredden er over 3 m, gjelder dessuten følgende:

- Transporten skal følges av ledsagerkjøretøy. Antallet fastsettes ved utstedelse av dispensasjon.

 

(!!)- Transportøren må skaffe til veie ledsagerkjøretøy. Til ledsaging kan bare nyttes personbil eller varebil.

 

(!!)- Vogntog og ledsagerkjøretøy skal være utstyrt med minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

- Merking av utstikkende gods og bruk av skilt på vogntog og ledsagerkjøretøy skal være i samsvar med bestemmelsene i forskrift om bruk av kjøretøy § 3-4.

- Politiet bestemmer om det på grunn av trafikkforholdene, transportens størrelse mv. skal lede eller overvåke transporten.

- Transportøren må kontakte politiet for mulig avtale om politiledsaging.

(Denne forskrift (vedlegg 2) trer i kraft 15. januar 2006.

 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. desember 2004 nr. 1873 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy)).

 

Merkte dei debatterte spørsmåla med to utropstekn i parentes.

Her heve landbruket eit skjønnsmessig fritak for tidspunkter ifbm med nødvendig jordarbeiding, men eg kan heller ikkje finne noko fritak om merking og fygjebil...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jøss. detta er jo supert. Her har vi forstått det som at denne utgikk ifbm. revidering i 2006. Men da er den jo fortsatt oppe og går da?

takk for det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå ska ikkje eg slengje inn ein brannfakkel, her. Mæn... Detta gjeld kjøyring uta dispensasjon.... Og dispensasjon gjeld for bredder, høgder, lengder og vikter. Ikkje for fygjebil og lastmerking. (i utgangspunktet skal du i flg. St.Vg.vn. innhente disp. for å være yvi 2.6m, men detta var dei ikkje så nøye på, og du kunne innhente ein generell disp. opp til 3,5m, og detta æ landbruksfritaket)

Ta ein prat med Satans Uvesen, så vil nøk de få samma svaret eg fekk, at fygjebil yvi 3m og roterans lampur og skilt yvi 2.55. Alltid roterans lamper med reiskap breiare enn traktor.

Merking heve ingjenting med dispensasjon å gjere, med mindre du heve fængji dispensasjon for å lat væra å merke.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mel.Maskin: hvis du har fått beskjed av statens vegvesen om å bruke lampe når redskapen er bredere enn traktoren, er den du har snakka med en uvitende gnom som burde hatt en annen jobb!

 

INGEN rotorblink på bredde under 2.60!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det æ nå det dei seier på sakkyndig, me sto nå eg og tre stk på verkstaden dera å prata om det. Men hvis eg har reiskap breiare enn traktoren så er eg nå yvi 2,60 au då. Det æ væl dei aller fleste. Selvfølgeleg med unntak av tilhengarar og annen reiskap med hjul og markeringsljos.

Hvis eg hugsar rett sø va det formelle i det du vart 15 cm. breiare, sø sku du varsle.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du æ sikker på detta mæ 2,60? det æ kun frysebiler o.l. mæ isolera skåp som kan være yvi 2,55 uta å varsle. Dera begyndar varslingkravet på 2,60, for alle andre æ det 2,55, heve mi fengji beskjed om hera. Og det æ godt møgleg at dei skulle hatt ein anna jobb, det veit ikkje eg nøke om.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Den er økt til 2.60 for landbruk og.

 

og nei, samme om det er en halvmeter bredere enn traktoren, så skal du ikke bruke rotorblink om det er under 2.60.

 

Og en normalstørrelse norsk traktor med normal dimensjon er ikke 2.55 bred, mine john deere, (6420s med 540hjul foran og 600 bak, og 6520 med 650-540) er godt under 2.50..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Okey. Eg skal ikkje være påståelig eg, men eg skal ha meg ei ny runde med Satans Uvesen trur eg. Men når det kjæm til detta med dispensasjonsfritaka då? Eg æ rimeleg bjønnsikker på at du ikkje er fritatt verken breddevarsling eller fygjebil i landbruket. Samma kor irritera dei blir, men fritak for disp gjeld ikkje for varsling.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har akkurat prate med biltilsynet i Drammen, (det var visstnok disse som hadde best kompetanse på det området) en meget trivelig kar ved navn Langeland. Han kunne opplyse om følgende:

 

ALL landbrukstransport følger den vanlige vegtrafikkloven, herunder maks bredde uten varsling 2,55(!) KUN termovogner har disp til 2,60.

 

Varsling skal bestå av: Bred last skilt, Markeringslys, refleksplater(breddemarkører) og roterende gulblink.

 

Det er gitt en disp. på bredde inntil 3,5m uten ledsagerbil, for kortere strekninger (satt av samferdselsdep. og landbruksdep.) inntil 32km.

 

INGEN varsling før du passerer 2,55m. (selv om redskapen er breiere enn \&quot\;redskapsbæreren\&quot\;(les: Traktoren))

 

Dette gjelder KUN arbeidsredskap. Tilhengere o.l. som er over 2,55 i bredde må du innhente særs. disp for å bruke. (gjelder ikke gjødselvogner osv)

 

Det er det jeg fikk opplyst i dag, han satt og leste reglane for meg mens jeg var i telefon, og han bekrefta det jeg har skrevet ovafor.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest helmer_1

her er utdrag fra vedlegg 2:

 

 

Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon:

 

-Motorvogn eller vogntog skal være utstyrt med minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider når bredden er over 2,60 m.

 

 

er alle motorvogner og vogntog termovogner?????

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bare et apropos til følgebil eller ikke inntil 3,5 meter. I dag er regelen klar for landbruksmaskiner: ikke behov under 3,5 meter. Imidlertid er reglene under revidering og en rekke høringsinnstanser ønsker følgebil fra 3 ev 3,2 meter. Bondelaget har beregnet kostnaden ved å følge et slikt påbud vil være et sted mellom 500 og 1000 mill. kr. Bruk alle muligheter til å protestere på en slik endring, det vil være en katastrofe for moderne Norsk landbruk uten at det gavner trafikksikkerheten.

Imidlertid er det situasjoner og steder det kan være lurt å bruke følgebil og \&quot\;bred last\&quot\; og \&quot\;bred last følger\&quot\; skilt selv om vi ikke er pålagt det. Vi bruker det en del på bestemte, trange, uoversiktlige vegstrekninger når vi flytter treskeren på 3,46 meter og ca 15 meter lang. Mener det er et fornuftig trafikksikkerhetstiltak noen steder, men som er undøvendig mange andre plasser.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...