Jump to content

Stoppet av biltilsynet med 3 rundballer =Kjøreforbud


Guest

Recommended Posts

Helmer: Vennligst les innlegget mitt. Det er det jeg fikk opplyst av sakkyndig da jeg ringte i dag, jeg kan ikke redegjøre for hva som er termogods, kjøretøy og ikke, jeg forholder meg til hva jeg blir fortalt av sakkyndige, da jeg ikke mener jeg har skolegang nok til å klare å tyde Norsk regelverk riktig. Men han godeste Langeland var KLAR på det, og jeg spurte flere ganger, breddevarsling starter på 2,55 meter for alle kjøretøy unntatt termovogner. Mer kan jeg ikke svare deg på.

Er forøvrig enig med P L S , sunt bondevett har aldri skada noen, og det er nok bedre å hive et skilt på bilen, og sende den foran hvis det er trangt eller ulaglig, enn å drite i det, kjøre, forså å bli pålagt det over 3 m fra myndighetene.

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1

Kverulanten: det er ikke deg eller innlegget ditt jeg er ute etter å \&quot\;ta\&quot\;. ville bare påpeke at det tolkes veldig ulikt fra sted til sted og jeg lærte også at det kun er termovogntog som har godkjent bredde 2.60 når jeg tok lappen på CEDE. men hvis du leser regelverket står det ikke termovogntog, men: Motorvogn eller vogntog......

 

ellers enig med deg Rune, BRUK HODET, og ikke fremprovoser strengere regelverk en vi må ha bare fordi noen ikke bryr seg om å kjøre varsomt og aktpågivende....

Link to comment
Share on other sites

Idefox: He he. Ja, eg ser det at eg må svelgje eit par kamelar, det ser det nå ut til at der fleire her som må. Men, det er nå heilt greitt det, så lenge ein kan bli klokare av det. Beklager dialekta, eg skal forsøke å få sidemålskunnskapane tilbake i fingrane att.

 

Abcde: Det eg meinte med at eg og dei fleste blei breiare enn 2,60, var at hvis eg har reiskap bak traktoren, som er breiare enn traktoren så er eg over 2,60, og det er vel dei fleste i dag, lite knøtte utstyr å sjå for tida.

Link to comment
Share on other sites

Ikkje at eg skal blande meg igjen, men Helmer: Det står i vedlegg 1: største bredde 2,55, og i vedlegg 2.breidde over 2.60 Her må du sjå på definisjonane. Du må hugse på at dei skal luke ut alt, med vedlegg 1. stend det at største tillatte bredde er 2.55m vedlegg 2. stend det at breidde over 2,60, så er det dei og dei krava. Eg er enig i at detta er kjeitete satt opp. Men vedlegg 2, omfattar krav og varsling av transporten, medan vedlegg 1. er vegtrafikkloven som du skal følge.

Eg har tatt feil før, men det er detta eg får ut av å lese dei.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan-martin_1

Hei, Vedlegg 1 gjelder største dimensjoner uten dispensasjon.

Vedlegg 2 gjelder største dimensjoner med dispensasjon etter visse paragrafer.

 

Landbrukskjøring følger vanlig vegtrafikklov, med generell disp for maks bredde, som gjelder kortere avstand. Jeg betviler sterkt at du får smekk på pungen om du er 2,6, men i utgangspunktet skal du nok være maks 2,55 uten varsling serru.

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1
der kan du se.. jeg fikk beskjed om dette når jeg spurte statens vegvesen!!!!!!!! 5 cm har nok ikke den største betydning, sunt bondevett og bruke hodet når man kjører er nok viktigere.(selv om statens menn kanskje ikke er av samme oppfatning) men man bør ikke bruke blinklampe i tide og utide iallefall. da er det ingen som respekterer den når du har bruk for den... dessuten sikre last og kjøre aktsomt.
Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1
MEL Maskin: jeg er ikke uenig i dette, men krav til varsellampe kommer ikke før du er 2.60 har jeg fått beskjed om... med andre ord med landbruksmaskiner som har tillatt forflyttning på offentlig vei uten dispansasjon (§ 5-4 d) gjelder krav ifølge vedlegg 2. har jeg fått opplyst her!!
Link to comment
Share on other sites

Guest Johan-martin_1

Helmer: Der er jeg så enig som jeg bare kan få blitt! Altfor mange som skrur den på bare de har dumperhengeren bak, eller i de verste tilfellene, bare de har traktoren på veien. Dissa burde få inndratt blinklampa si med øyeblikkelig virkning!!

 

Mulig det er noen lokale varianter til hva du får til svar av sakkyndig, men jeg har prata ganske mye med de om detta, i og med at jeg har vært en del der både med godkjenning av en følgebil, og for å få helt konkret krav og regler til flytting av diverse, og jeg har fått til svar hver gang at 2,55m er den generelle bredda. Detta er bredda landbrukets disp til 3,5m starter fra. Men det er nå flisespikking. Ser det sikkert og greit ut, så for all del, vent til du er 2,60, bare ikke la det skje noe, for da trur jeg du sitter med skjegget fullt av postkasser. Det er det som er stygt.

Link to comment
Share on other sites

Johan-Martin skrev: \&quot\;Landbrukskjøring følger vanlig vegtrafikklov, med generell disp for maks bredde, som gjelder kortere avstand. Jeg betviler sterkt at du får smekk på pungen om du er 2,6, men i utgangspunktet skal du nok være maks 2,55 uten varsling serru. \&quot\;

 

Du kan ikke være bredere enn 2,55 uten dispensasjon (herunder inkludert den generelle for landbruk inntil 3,50), med mindre du kjører termotransport, MEN rotorlampa trengs/skal ikke slåes på før 2,60, som også er maks bredde for termoskap.

 

(At de 5 cm mellom 2,55 og 2,60 kan skape så mye diskusjon, da...)

 

Årsaken til at det ikke er påkrevd med følgebil før 3,50 m for landbruksredskap er følgende: Hjemmelen for krav til følgebil står i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6, 5. ledd, og lyder slik: \&quot\;Kravene som stilles ved lang eller bred transport, er fastsatt i vedlegg 2 nr. 3.\&quot\;

 

Paragraf 5-6 gjelder kun lastebil over 2,55, og for landbruksredskap over 3,5m. (se 4. ledd, bokstav d)

I § 5-4, som omhandler kjøring uten dispensasjon, (hvor bokstav d er den viktige for oss: \&quot\;Forflytting av landbruksmaskin over kortere vegstrekning som ledd i vanlig bruk\&quot\;) er det IKKE henvist til kravene i vedlegg 2 nr 3 (også kjent som vegliste spesialtransport), og regelen om følgebil gjelder dermed ikke.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...