Jump to content

avlingsnivå og utnytting av areal.


Guest

Recommended Posts

Jeg har tatt over gård og planlegger å bygge om kufjøset til oksefjøs.

Jeg har 4,55 i sonetillegg og kalkylene viser et greit resultat.

Nå er Jeg i den situasjon at areal tilgangen bremser byggeplanene mine.

Derfor ønsker jeg en debatt om dette med avlingsnivå og kvalitet på grovforet.

Jeg ser at naboer med 200 sauer legger beslag på 250 mål jord.

Økologiske produsenter får 9!!!! Rundballer på 150 mål!!

Noen driver 250-300 mål jord på sparebluss, men ammekurne berger på det jeg vil kalle ugras.

Og hobby bonden tjener gode penger på tilskuddet.

Folk leier nabo jorda, men har ikke tid til å slå.så sauene beiter og tramper ned 100 mål med jord.

Vi klager og bærer oss over priser og over politikk, men når skal vi begynne å samarbeide?

Hva om mine naboer hadde leid bort jorda si til meg i stedet.

Så hadde de fått nok for av god kvalitet som betaling for leia, og jeg hadde fått mer for til mine dyr.

For mange små produsenter hadde det vert billigere å kjøpe rundballer til 2kr pr fem og leie bort jorda.

Slik slipper man alle maskin kostnader og får foret levert ved fjøsdøra.

Men det virker som om vi ikke unner hverandre å tjene en slant.

Og alle med 50 sauer eller 15 ammekyr skal ha utstyr til mange 100000kr.

Når de i tillegg gjødsler alt for lite og heller leier mer jord som de også vannskjøtter, blir jeg oppgjidd!!

Hva er vitsen i å argumentere i landbruksoppgøret når jeg må kjempe mot nabo bonden i stede for å sammarbeide.

Dette er aktuelt over hele landet, vi må sette felles mål for avling og for utnyttelse.

Vi må spre kunnskap om agronomi og lære oss å ta imot og spørre om råd.

Vi må se nøye på om det vi driver med er riktig:

-Utnytter vi jorda vi har

-trenger vi å leie jord når vi ikke gjødsler den vi har.

-Er løvetann og høymolesyre godt dyrefor

Nå blir sikkert noen forbanna!!

Men det betyr vel at jeg har truffet et ømt punkt.

Jeg er absolutt ingen ekspert, og jeg er førstemann til å spørre om råd.

Men jeg er 100% sikker på, at jeg kunne ha skaffet for til 100 okser.

Bare med å øke avlingen på 300-400 mål bortleid jord i nær omkrets rundt min gård.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Et lite reknestykke:

Du har 250 vf sauer.

Du har 70mål jord selv.

Du leier 130 mål jord.

 

Du får 60000 i areal tillskudd og betaler 40000 i jord leie.

Til nå +20000kr.

Så dyrker du gras og leier slåing og pressing.

Dette koster 800kr pr mål, og blir 160000kr

Til nå -140000

Du har gjødslet lite og ikke kalket.

Avlinga blir 300 fem pr mål.

Dette blir 60000fem

Det er akkurat nok til de 250vf sauene gjennom vinteren.

Men 140000kr:60000fem=2,33kr pr fem og du har gjort all jobben uten lønn.

Alternativet er:

Du selger mye av utstyret og sparer 50000kr i året på kapital og vedlikeholdsutgifter.

Du leier bort 70 mål og gjir din leiejord til naboen som har en stor produksjon og trenger arealet.

Du får 20000kr i leie.

Du kjøper 60000fem for 2kr pr fem. Altså 120000-20000=100000kr

Du har 0 arbeid og sparer 40000kr i tilleg til det du kan spare på utstyr.

Naboen gjødsler,kalker,sprøyter og grøfter.

Han studerer åkern og enga og høster til rett tidspunkt

Han får ut 650fem pr mål og 130000 fem totalt.

De ekstra 70000 fem et mat til 60 okser!!!

Du kan da leie deg ut til naboen og tjene 180kr pr time på traktor kjøring du før gjorde gratis!!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Det du egentlig sier, og har regnet ut er at dårlig avling er dyrt, og det har du helt rett i. Kanskje er det en lettere vei å komme frem om du tilbyr &quot\;naboen&quot\; 2kr/fem for godt grovfor? Snakk med han om forkvalitet og avlingsmengder/kostnader/kvalitet. Om du klarer å få til ett positivt samarbeid er det sikkert lettere å nå målet enn om han får inntrykk av at du vil ta fra han leiejorda...

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Problemet er at leier du ut til noen med stordrift, grøfter dei ikkje, det som er av grøfter blir kjørt istykker av ei hevdavogn på min 15 kubikk. Dei presser og pløyer i ein operasjon for dei har så mykje å rekke over at dei ikkje kan ta hensyn til værforhold. Og vedlikehold på veier og gjerde er fraværende. Eg ville heller leigt ut dyrka mark til heste og lama beite, før det skulle vært utleigt til goodyear og yx bønder.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Billi the kid. Dette blir for useriøst å komme med. Eg har heller oppfatning av det er motsatt, det er sikkert ikkje likt over alt. Men viss du heller ville leigd vekk til hest som trør jorda svart må du var stein ,stokk dom.

 

Lanbruk er matproduksjon, men det er ikkje alle som ser den...

Vil tru naboen som har villsau gåande over heile jorda- dyrka og beiteareal bruker meir resurser /disel per produsert kalori mat enn ein som driv effektivt tradisjonelt landbruk...

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette blir latterlig!!

En som driver stort og har investert 5-10 mill i nytt fjøs, er veldig sårbar om han missligholder leiejorda og mister verdifult grovfor!

I mitt tillfelle er det utelukket å ikke gjødsele,kalke,drenere å stelle jorda.

Jeg trenger hvert eneste grasstrå!

Sammarbeid har jeg foreslått....jeg tilbød 300kr pr dk. Og at vedkommende (som har 200sauer) kunne få foret levert ved fjøsdøra for 2kr fem.

Nikks!!

Må ikke komme å påstå at du vet noe!!

Hver enkelt tulling med noen få dyr skal jo ha ny traktor å fult utstyr..det er galskap!!!!

Det er mine skattepenger disse får i tilskudd for å leke seg!!

vi som vil drive effektiv matproduksjon kunne fått disse pengene i stede for de som driver hobby drift bare for morrosskyld!!

Et snitt over 3år på 550fem pr dk i krav for å få tillskudd er rett og rimelig!

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei Jmg, du må ikke være så sint, du kommer ikke noe særlig vei med det. Vær venn med naboene dine og du får kanskje leie jord etter hvert, eller til og med kjøpe. Folk vil gjerne gjøre avtaler til flinke bønder som driver godt, men da må man ha tålmodighet, og ikke prøve å &quot\;tiltvinge&quot\; seg noe.

 

En annen ting: Håper du ikke har bygget fjøs for 5-10 millioner som du skriver, uten å ha arealgrunnlag på forhånd? Det er noe med at som man reder, ligger man.

 

En siste ting: Er det hobbydrift med 250 vinterforede sau? Trodde det var ganske omfattende produksjon. Det må vel være plass til både store og små, bare man driver godt, noe jeg er enig med deg at man skal gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jmg: Dine skattepenger? Det er ikke dine skattepenger, det er Den Norske Stat sine. De aller fleste av oss mottar langt mer i tilskudd fra norske skattebetalere enn vi betaler i skatt selv, så vi trenger ihvertfall ikke prate om &quot\;mine skattepenger&quot\;. Vi er alle avhengige av &quot\;skattebetalernes penger&quot\;. Tror du virkelig at du hadde fått mer i tilskudd bare vi fikk bort disse elendige &quot\;hobbybøndene&quot\;? Og tror du folk med 200 vf sau driver for å &quot\;leke seg&quot\;? Dette blir for dumt. Jeg er helt enig i at jord skal drives effektivt, men å ty til slik argumentasjon tjener bare Listhaug og co. I en tid som denne er splid og splittelse mellom &quot\;hobbybønder&quot\; og &quot\;heltidbønder&quot\; det siste vi trenger. Les forøvrig lederartikkel om dette i BG. Meget bra skrevet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det kommer lite fruktbart ut av å misunne andre jorda deres. Det vil alltid være noen som utnytter systemet, men vi andre kan ikke annet gjøre enn å drive som best vi kan med det vi har. Heldigvis er det ingen som kan tvinge andre til å leie ut eller selge jord, det ville blitt et skikkelig vepsebol!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ja han har et poeng. Jeg er helt enig i at jorda skal drives effektivt og at det er sløsing med ressurser å ha 25 sau på 170 daa. Men her i bygda er det omvendt. En kollega av meg greier seg med 50 daa til 120 vf sau. Deltidsbøndene her driver jorda si godt med høye avlinger. De pløyer ofte og holder grøftene vedlike. Dette vet jeg fordi jeg leiekjører for dem. Noen av dem leverer lammeslakt som er så bra at det har resultert i ROS tallerken fra Nortura. Derimot har vi et par &quot\;storbønder&quot\; med masse leiejord de aldri har tid til å stelle skikkelig. Resultatet blir deretter. Dårlige avlinger med mye ugras, istykkerkjørte grøfter, og kantsoner som blir større og større for hvert år. Det er ikke alltid at det er &quot\;heltidsbøndene&quot\; som driver best, iallefall ikke her jeg holder til. PS: Jeg er selv heltidsbonde, men jeg påstår ikke at jeg driver bedre enn andre....

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg er ikke sint.

Jeg mener heller ikke at det er bare mine skattepenger!

Og 250vf sau er helt klart mye arbeid.

Men det blir helt idiotisk å drive forhandlinger, om en mener at en hver med &quot\;bare&quot\; 250 vf sauer skal ha god intekt og fult opp med utstyr i tillegg.

Med en sånn produksjon er det mer tjent med å kjøpe foret.

Utstyr til 500000-1mill er ikke fornuftig!

Jeg har ikke bygget noe som heldar enda, jeg mangler 100dk for å være sikker.(har 440dk nå)

Om ALLE klarte 550 fem pr dk her jeg bor, hadde det vært jord å få tak i.

Jeg har ikke tid til å vente å smiske til meg mer jord.

Enten får jeg tak i 100 dk til ellers selger jeg gården!

Å bygge et &quot\;nesten&quot\; opptimalt fjøs for å drive &quot\;nesten&quot\; økonomisk, slik at jeg &quot\;nesten&quot\; kan leve av det blir bare slit.

Det er alt for mange gårder der alt ser falleferfig ut å ingeting virker mer enn 80%!

Jeg gjør ting skikkelig!

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Da foreslår jeg at du selger gården før du eller noen av naboene får hjerteinfarkt.

Jeg vet ikke hvor du holder til, men mange steder i landet er 250 vfs en stor besetning, mer enn nok arbeid til en heltidsarbeidsplass og bør gi en grei årsinntekt. Hva folk kjøper får være deres sak, det er ikke overalt det er mulig å leie hjelp så en får gjort det en skal når en må gjøre det. Da må en ha utstyr selv. Utstyr for å drive jorda for 250 vfs. kommer nok glatt opp i de summene du beskriver om en ikke skal skru for mye. Da må en ha både inntekt og utstyr, fornuftig eller ei.

 

Å drive grovfôrbasert husdyrhold og kjøpe fôr er helt sikkert mulig med langsiktige avtaler om fôr og møkk, men det tror jeg sitter langt inne for mange. og nok en gang: du kan ikke bestemme hva andre bønder skal gjøre med sin eiendom, så det er bare å slappe av.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg vil driste meg til å si at hvis du ikke har en helårsinntekt av 250 vf sauer så driver du enten dårlig, har ekstensiv drift eller har forferdelig mye gjeld. 250 sauer tilsvarer 2,2 årsverk i snitt. Som melkebonde vil du ha jevnere dager, mens sau har store arbeidstopper. At folk jobber utenfor syns jeg er bra, jeg gjør det selv også, treffer forskjellige folk og får noen nye inntrykk. Så å rakke ned på sauebøndene blir feil, de prøver å gjøre akkurat det samme som deg, skaffe seg et levebrød. Nå har vi jo en regjering som stimulerer til store areal pr dyr og dermed blir arealene mer attraktive. Jeg håper du finner leiejorda du trenger, men uansett hva, det er ikke naboene dine sin feil at det de gjør ikke passer inn i din tankegang. Du får heller gå på politikerne for det er de politiske retningslinjene du er uenig i.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Listhaug har verdens enkleste jobb i vår. Å Splitte næringa. når man leser innleggene her,så er det ikke vanskelig å se at det klarer næringa fint selv.

Når du har bygd deg et fjøs ti ganger størrelsen arealgrunnlaget ditt tilsier, for så å begynne å gå til anngrep på de som driver jorda si litt ekstensivt sa er du bare IDIOT

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Dette er en gjenganger i alle debatter om landbruk. Det kan kort oppsummeres som at &quot\;alle bør drive slik jeg gjør, og de som ikke gjør det, bør legge ned, legge om eller fratas tilskudd.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kansje d hadde vert bedre om areal tilskuddet blei regulert etter kor effektivt en driv arealet. Veit f.eks om noen tidligere sauebønder som har avslutta drifta, og kjøre over ca 70mål med beitepusser, SJØL OM at det er flere &quot\;store&quot\; melkebønder som er interessert i å leige jorda. Dei tidligere sauebønda får like mykje i tilskudd, som det dei satsande melkebøndene eventuelt ville ha fått, om dei fikk leigd jorda som dei virkeli har bruk for...

synest d blir litt feil..

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg regnet med å få kjeft i denne debatten!

Jeg har ikke bygd fjøs, det står der etter at jeg la ned melkeproduksjon.

Og jeg er ikke sint på naboen, men jeg synes det er feil at vi får like mye i tillskudd pr dk. Når jeg får dobbel avling.

Jeg vil ikke ta jorda eller gården fra noen, og alle som vil må bare drive med 25 sauer som tilleggsnæring om de vil.

Men da må de utnytte jorda, ikke beite ned bra dyrka mark!

Det har da ikke noe med effektiv matproduksjon å gjøre!

De som er imot å ha produksjons mengde krav på areal tillskudde er ikke ute etter å drive for å lage mat.

De vil bare suge til seg tillskudd!

Nå har jeg et håp om å dyrke 60-80dk i høst, så da kan det bli bygging.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Ja lurer på kvifor ingen av naboene vill leige ut til ein som har lagt ned ein produksjon. Forteller alle kor flink han er, og ikkje minst kor dårligt arbeid alle andre gjer.........
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Nå må du trå varsomt!!!

Jeg avvikla melkeproduksjon da jeg tok over fordi det ikke var lønnsomt!

Etter å ha solgt dyra og kvoten blir økonomien mye bedre og jeg kan sattse på noe jeg kommer til å trives med.

Jeg sier ikke at jeg er flinkere enn alle andre, men jeg gar mye større avling enn mange av naboene.

Nå handler ikke dette om meg og min drift!

Men om å sette fokus på d å utnytte arealet enn har og ikke legge beslag på unødvendig mye jord.

Jeg lurer på hva slags baktanker du har, ettersom du går i forsvar når det er snskk om å utbytte arealet.

Er du en av de som dyrker løvetann for tillskuddets skyld!

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Fjern alt tilskudd på dyrka areal, gi mer tilskudd på det som virkelig produseres, det er det som trengs, matproduksjonen skal jo opp,det er mange som leier mye jord og gjødsler bare passe fordi de har nok mat til dyra, men de tjener bra på tilskuddene.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

For noen merkelige innlegg fra JMG!!!

 

At du faktisk skriver at naboene skulle leid jorda til DEG! Slik at du kunne drive... og at DU kunne tjene penger og at DU og Du...

 

Enig i at det bør produseres noe og at det skulle vært fulgt bedre opp fra for eksempel kommune slik at vi ikke har masse beitepusser bønder!

 

Men: Husk at det er de ryddige, seriøse, de som har det strøkent på gården, de som betaler leie, de som kan oppføre seg som får leie jord. DU må bare sørge for å være en av dem!! Så ordner det seg på sikt!

 

Husk også at når du sier at man må drive slik og slik... fordi DU er bedre, så husk at med det lille ressursgrunnlaget som det høres ut som du har, så er du død lenge før mange andre i Norge. Noe fatter faktisk ikke at man MÅ ha et visst ressursgrunnlag før man tror at man skal leve av det. Etter mitt syn er 80-100 dekar dyrka ett dårlig utgangspunkt men dette kommer helt an på hvor du holder til og hvilke drift vi snakker om!

 

Ikke begjær din nabos eiendom!

 

Og ja jeg eier og leier relativt mye så jeg vet hvordan dette fungerer!!

Vær ryddig, gjør ting riktig og til rett tid så kommer både jorda og pengene!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvorfor skal dere anngripe meg?

Jeg har kun brukt meg som eksempel!

Det må vel være lov å ha lyst til å drive seriøst med en betydelig produksjon.

uten å være født midt i smør øyet, med en stor gjeldfri korngård å masse jord.

Jeg har en ganske grei gård.440dk(100leid på 10 års kontrakter) greit med utstyr å bra fjøs(må ombygges litt til okser) og to nyrestaurerte bolighus.

Men skal dere diskutere meg og min gård kan dere gjøre det i egen tråd.

Det er rart at ingen har noe konkret å komme med når det gjelder avlingsnivå.

Hva gjør folket for å få mest mulig ut av sin gård.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jammen i svarte faen!! det er da du som går til angrep på alle rundt deg fordi de driver elendig i dine øyne!

Det er da krav til avling pr dekar i de forskjellige sonene pr i dag også!. Er bare pissprat at noen får fullt tilskudd på flere hundre mål jord hvis de har 25 sauer! da blir det avkortning dersom landbrukskontoret i kommunen gjør jobben sin!

Er det slik at du ga opp melkeproduksjon pga. økonomi på din gård og heller tror du kommer til å gjøre det kjempebra med innkjøpte okser tror jeg både du og oksene er best tjent med at du selger gården din!

 

Ja jeg er enig i at mange kanskje kunne drevet jorda bedre nå som vi trenger mer mat. Men dere må være klar over at noe av tilskuddsystemet ble tilpasset for at det skulle være mulig å overleve for bøndene for 15-20-30 år siden da vi sleit med overproduksjon. På 80 tallet var mesteparten av tilskuddene rettet mot produksjon og ikke areal/dyretall som i dag. Det resulterte som alle vet til en massiv overproduksjon av melk og kjøtt. Kvoter/overproduksjon begrenset muligheten for inntektsøkning og derfor ble mer av inntekt vridd over på ikke produksjonsfremmende tiltak som areal/beite/dyretall.

Vil vi ha tilbake overproduksjon så er det bare å kutte ut kvotene og vri tilskuddene over på melk/kjøtt, så er vi tilbake der vi var for 30 år siden i løpet av maks 5 år. Vanskeligere er det ikke.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg anngriper ingen, men kom ikke å si at det ikke er tullete å ha halv avling.

Kravet til avling her er 1000 kg på målet, men det kan være bare løvetann...

Jeg håpet at det kom noe konstruktivt ut av denne debatten.

kom med konkrete tiltak på hva som funker for å få for god avling!

 

Når det gjelder min gård:

Jeg solgte kvoten (300 tonn)og dyrene og fjernet 2 mill i gjeld.

Nå kan jeg ha 220 okser i automatisert fjøs med 4,5-5 mill i gjeld og lite arbeid.

Med melk hadde endt på 8 mill i gjeld og mye arbeid.

Oksene gjir mer overskudd fordi jeg kan jobbe med andre ting i tillegg, og jeg har greie sone tillskudd.

Jeg har også planer om kyllingfjøs og bolig utleie etter hvert.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Vel, du startet vel denne tråden med å være interessert i råd og diskusjon rundt avlingsnivå, men deretter fyrer du løs på sauebønder og naboer som ikke driver &quot\;rett&quot\;. Da får du ingen konstruktiv debatt rundt det. Og som nevnt over her, det er null poeng i å ha så mye areal fordi du får avkorting. Du har ingen fordel med 25 sauer, om du har 1000 eller 100 mål jord, men de er jo selvfølgelig i sin fulle rett til å spørre om å få leie jord og så lenge utleier er fornøyd så vil du ha trøbbel med å få foten innenfor. Du kan tilby så mye penger du vil, men folk leier stort sett ut til den personen de liker best. Trynefaktor heter det. Og da kan vi gjerne snakke flere generasjoner tilbake. Gjorde oldefaren din en nabo noe for 100 år siden så holder det til avslag på å leie jorda den dag idag. Men skal vi vri diskusjonen over på agronomi så hadde det vært interessant å vite hvordan folk driver jorda si og hvorfor?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...