Jump to content

pris leigekjøring


Guest

Recommended Posts

eg leie meg + traktor me 160 hk t å kjøre slåmaskin,rake,presse,plog å ballekjøring. ka pris syns dokk d e normalt å ta? kjørte for 320 i fjor, tenkte på 350 i år.
Link to comment
Share on other sites

eg leie meg + traktor me 160 hk t å kjøre slåmaskin,rake,presse,plog å ballekjøring. ka pris syns dokk d e normalt å ta? kjørte for 320 i fjor, tenkte på 350 i år.
Link to comment
Share on other sites

Guest Hallvar_1

Hei..

Er det kun traktor og sjåfør du leige ut? Hadde ej fått den betalinga so hadde ej nekta. Tenk deg at du ska ha 150,- i timelønn, og traktoren bruka 15 liter i timen, ca 120-130 kr. timen, da har du igjen ca en 100 lapp til å dekke opp vedlikehold og service, og andre kostnada på utstyret du har..

Viss du er heldig og alt går smertefritt, kan d gå bra, men får du ett havari trur eg du må kjøre mange tima før å komme på pluss igjen.. Eg regna med det er nyere traktor du har...??

Link to comment
Share on other sites

ja har ein mf 6470 m chip 05 mod eg holle diesel sjøl. i fjor trur eg prisen låg på 320, 450 va vel litt drøyt, då er dorr ikkje mange kronene igjen t han så har dyre nye redskaper.
Link to comment
Share on other sites

Guest Hallvar_1
Nei, det blir det nokk ikkje, men du skal no ha penger igjen du også. Skal tjene penger på det du driver med du med, og i tilleg sette av penger til nye investeringer. Dersom ikkje so blir det en kostbar hobby for deg.
Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
Har du regnet på hva det koster deg? Hva tar du ut i lønn? for 300 kr få du kunn mann her om han er dyktig. Leaser du traktoren har du en kostnad på 20- 25 tusen i mnd eller 100+ i timen, drivstoff det samme, og så kommer forsikringer og andre sosiale utgifter. Det eneste du oppnår med dine priser er å bli fattig.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Dette er vel bortimot det første vi er enige om po :) Og jeg ser klare paralleller til den relativt lange debatten om brøytepriser som ligger her inne. Folk som kjører av ren kjøreglede er vel og bra det, men ikke når de sier seg fornøyd med å ha dekka utgiftene, og kjører gratis.

 

Men problemet er at de fleste ikke veit at de kjører gratis tror jeg. Det eneste de regner et kjapt overslag på er at de sikrer seg mot ikke å tape penger... Og det er noe helt annet enn å sikre at de tjener noe.

 

Såklart er det mange måter å sette opp dette regnestykket på og, men litt av poenget er vel at man skal tjene penger BÅDE hjemme og ute i leiekjøring, ikke bare la gratis leiekjøring sikre at du kan kjøre en fin traktor på noen få hundre mål hjemme. Ikke la dette bli en merkedebatt om hvilken traktor som har best totaløkonomi, for i denne sammenhengen spiller ikke en liten prisforskjell inn når vi fordeler kostnadene over så mange timer. (I beste fall er det i alle fall marginalt).

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein_1
Hadde jeg vært deg ville jeg nok økt prisen til 400 - 450 kr per time, Å ligge under 400 kr er rent tap for meg hvertfall da! Men er du kun sjåfør og traktor? Men ville anbefalt deg å presse prisen høyere enn 350 kr per time! Men spørs om du vil kjøre bare for å kjøre, eller tjene penger da! Men er ditt valg
Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein
Hvis han som eier redskapene synes han får for lite igjen om du tar en fornuftig pris. Så er det kanskje grunnlag for å tro at han må opp med prisene på tjenestene sine. Skal ikke gå ut over deg at han er for billig. Vi rekner fra i år 400 kroner for mann og traktor inkl. diesel(90hk). Med stadig dyrere arbeidskraft og økende diesel priser er det egentlig ikke mer en vi må ha.
Link to comment
Share on other sites

Nei dette er for lav pris, uavhengig av hva slags merke man kjører.

Det er et faktum at som selvstendig næringsdrivende må man regne ei lønn på seg selv på MINIMUM 200 pr time. Og da sier det seg selv at det blir lite igjen til driftsutgifter og avdrag/leasing dersom man tar ut lønn til seg selv.

Link to comment
Share on other sites

Hei.

 

350,- timen er utrolig lavt...

 

Selv leier jeg ut traktoren + meg, for 380,- (6 syl. 110hk)men det er til folk jeg har jobbet hos før (som avløser osv) Og til andre, entrepenører, kommune osv ligger timeprisen mellom 400-420,-...

 

ikke at jeg har så stor erfaring med dette, men tror du godt kunne ha tatt mere for timen ja...du skal jo tross alt ha noe igjen for arbeidet du legger ned...

Link to comment
Share on other sites

Jeg lever av bygdeservice ved siden av gården, og nå ligger markedet her i trøndelag på mellom 250 til 350 kr for en mann innleid på faktura. eneste investering er personlig verneutstyr etc. Da sier det seg selv at traktoren står blank og fin hjemme med de prisene som nevnes her.
Link to comment
Share on other sites

Er det mulig å ta så lite betalt?

Jeg får også 350,- pr time kun for meg uten traktor og redskap. Prisene må opp over 450 for traktor uten redskap og i arbeid som ikke sliter mye og bruker mye diesel! En skal ikke leke butikk!

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan_Dag_1

Jeg har et regneark som går på dette med kostnader per time.

med følgende forutsettninger blir tallene slik:

 

Innkjøpspris 560 000.

Går 1000 timer i året.

Restverdi på 60% om fem år.

250 kr timen for lønn til sjåfør.

0,7 I effektivitetsfaktor (70% blir fakturert av timetelleren på traktoren).

Forsikring og garasjekostnader er rundt 12 000 i året.

Det er satt av 22 500 i Vedlikeholdskostnader.

Dieselforbruket er 14,18 liter i timen a kr 5,50 pr liter.

 

Mye tall her men, resultatet blir at totalkosnadene på traktoren blir 438 kr timen.

Det er regnet 250 kr timen for sjåfør. Når jeg leier inn sjåfør må jeg betale dette, så hvorfor skal ikke jeg ha det samme?

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan_Dag_1

Det er en feil i innlegget mitt om timeprisen.

Effektivitetsfaktoren kan dere glemme for den er 1. og ikke 0,7.

Dette vi si at traktoren går 1000 timer og at 1000 timer blir fakturert.

438 kr timer er uendret.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Johan Dag har et fint regnestykke, men er jo ingen fortjeneste der.

TG 300 kr er det en maskinfører får, når han er innleigd uten maskin. Kan nok få en på 16 til den prisen du beskriver. Tar du bare 100 kr timen for deg selv? For du må ikke glemme sosiale utgifter som og skal være med i lønna.

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Om man kjører slev og tar prisen som johan dag beskriver er jo ok. Men som valtra sier\;\&quot\;men er jo ingen fortjeneste der\&quot\;. Det er sant om man leier inn en sjåfør. Tror johan dag tar den prisen når man kjører selv. Men jeg ville nokk ha lakt meg litt høyrer, fordi om du leier inn en pesjon eller kjører selv, skal ikke kundene få forskjellige priser. Så jeg ville nokk tatt endamer ja. Dette blir fort dyrt, og hvis han som leier deg regner på dette, vil han nokk finne ut at det lønner seg å handle en traktor og leie inn mann.

 

Om en sjåfør skal få 300,- pr. time, må vi legge liste høyt her. Ingen vil jo nesten ikke leie inn en traktor og mann til 488,- (etter johan dag sitt regnestykke) Det er den store konkuransen som har ødelakt marketet. Det er ikke det at jeg sier at konkuranse er usunt, for det er det ikke. Men problemet er at bøndene får for lite betalt for det de gjør. Det er der alt starter. En bonde som \&quot\;må\&quot\; handle nye traktor, fordi den gammle er så dårlig og det skaper helseproblemer for bonden. Når da han handler en traktor til rundt 400-500 000. Han vil jo kjøre litt ekstra på traktoren kanskje, for å få noen kroner ekstra. Så lenge de kronene er med på å betale traktoren og litt til lønn vil han sansynligvis legge inn et lavere annbud, enn dem som faktisk lever av. Konflikten er Bonde - Heltids entrepenør.

 

Til slutt. Valtra\; du sier at en 16åring kan leies inn for en pris på 167,50. Du betaler ikke en 16åring 167,50 kr i timen? Det er latterlig det. Synes jo 120-125,- er på grensa...

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
KV og TG kostnaden på en mann er brutto og ikke det mannen sitter igjen med, jeg har og tatt høyde for overtid. Tar du 120 kr timen og legger til feriepenger, forsikringer, arbeidtøy og andre utgifter er du ikke langt unna 170kr. På en mann som tjener 180 kr timen er kostnaden på ca 260.
Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
TG, greit nok om du bor hjemme. Du må nok betale mer i forsikring på en ansatt, og du bør nok rive i litt mer på deg selv og. Har selv forsikringer for ca 18000 tusen som ansatt, og det blir ca 10 kr timen. Bør vel ha ei sukeforsikring på toppen og det blir noen tusen til.....
Link to comment
Share on other sites

I denne tråden var det jaggu mye rart.

Dere må skille mellom kostnadene på ansatte sjåfører og når dere leier sjølstendige eller kjører sjøl. Sosiale kostnader og rettigheter er idag ca 50 % av brutto lønn dere betaler til sjåfører. Pensjonsinnbetalinger er lovfestet når lønn passerer 1G.

 

Jeg beregner mine priser slik. Har traktorer i 100HK klassen og driver med brøyting, kosting, grasslått, transport, graving o.s.v.

 

Jeg beregner og nedbetale traktoren på 5000 timer. Beregner da ikke noe ekstra vedlikehold utover serviceavtale. Restverdien reinvesteres.

 

Traktor 500.000 på 5000 timer 100kr/t

Serviceavtale 20kr/t

Forsikring (Entreprenør og 3.djepart) 5kr/t

Drivstoff 75kr/t

Lønn sjåfør 150kr/t

Sosiale utgifter sjåfør 75kr/t

---------------------------------------------

Sum 425kr/t

Fortjeneste 20% 85kr/t

---------------------------------------------

Fakturert kunde eks. mva. 510kr/t

---------------------------------------------

 

I tilleg kommer sjølsagt betaling for redskap og utstyr. Det beregner jeg i hvert enkelt tilfelle og hvor hardt jobben sliter på utstyret.

Får jeg ikke det får det være det samme. Da lar jeg traktoren stå. Har forresten mere enn nok å gjøre......................

Link to comment
Share on other sites

TG: Sosiale kostnader er fellesbegrep for det det koster deg å ha folk ansatt utenom brutto lønn.

Feriepenger: 11.2%

Arb giver avgift: 16.8%

Sykefravær/lønn: ca 5%

Arbeidsklær/verneutstyr

Forsikringer

Lønn bevegelige helligdager

Pensjonsordning

Administative kostnader (lønnskjøring, timelister o.s.v.)

 

Endel av dett er er vel ikke så aktuelt for deg som selvstendig næringsdrivende, men du og kan bli syk. Pensjonsordning bør du ordne deg sjøl om du kanskje ennå er ung.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
Ca 12000 er pensjonsforsikring. TG, kansje det er moro å kjøre traktor i noen år men du må tenke litt lenger. Jeg har vært syk et par ganger og det du da får i sykepenger er ikke så mye å rope hura for. Og skal du ha ei avbruddsforsikring som dekker alt er det ikke løseligt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Johan_Dag_1
TG: Hvis du som selvstendig næringsdrivende skal tegne forsikring som gir deg 100% sykepenger fra dag en i et år så må du sannsynligvis ut med 20-30 000 kr i året. Hvis du har en hvis jordbruksinntekt i punkt 2.7.1. i selvangivelsen så slipper du deler av denne forsikringen... Poenget er at hvis du er lønnsmotaker så koster dette ingenting. Ellers har du etter min mening helt gal holdning til Prissetting innenfor jordbuket! Med din holdning vil jorbruket aldri bli \&quot\;godt\&quot\; betalt. det er sannsynligvis veldig stor konkuranse på jæren innenfor jordbuksentreprenør, men det burde ikke påvirke holdningen om at vi skal ha betalt for den jobben vi gjør på linje med andre grupper. Så mye kunnskap du sitter på, og den trivselen du beskriver med traktor arbeid, så hadde det vel vært greit å kunne tjene til livets opphold også? Selv om det er gøy!
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...