Jump to content

Nå må alle som bruker gult varsellys på traktorer og lignende SKJERPE seg!!


Guest

Recommended Posts

Har sett meg dyktig lei p&amp\;aring\; alle som bruker varselblink un&amp\;oslash\;dvendig n&amp\;aring\;. Det m&amp\;aring\; da for f... meg g&amp\;aring\; ann &amp\;aring\; bruke varsellyset n&amp\;aring\;r det er n&amp\;oslash\;dvendig og ikke bare fordi det er &amp\;quot\;t&amp\;oslash\;ft&amp\;quot\;.

Traktorer som transporterer en rundballe i klypa bruker varsellys, traktorer ,med henger uten bredde over 260 cm bruker varsellys, traktorer med en vedpall p&amp\;aring\; frontgaffelen bruker varsellys osv...

Poenget mitt er at all un&amp\;oslash\;dvengig bruk av varsellys er forbanna dumt, n&amp\;aring\;r alt kommer til alt har ikke folk det granne resepekt for detta! S&amp\;aring\; v&amp\;aelig\;r s&amp\;aring\; snill, klem kun p&amp\;aring\; brytern til rotrolampa n&amp\;aring\;r det er n&amp\;oslash\;dvendig pga. bredden p&amp\;aring\; lasta eller redskapet!

Link to comment
Share on other sites

Har sett meg dyktig lei på alle som bruker varselblink unødvendig nå. Det må da for f... meg gå ann å bruke varsellyset når det er nødvendig og ikke bare fordi det er "tøft".

Traktorer som transporterer en rundballe i klypa bruker varsellys, traktorer ,med henger uten bredde over 260 cm bruker varsellys, traktorer med en vedpall på frontgaffelen bruker varsellys osv...

Poenget mitt er at all unødvengig bruk av varsellys er forbanna dumt, når alt kommer til alt har ikke folk det granne resepekt for detta! Så vær så snill, klem kun på brytern til rotrolampa når det er nødvendig pga. bredden på lasta eller redskapet!

Link to comment
Share on other sites

Gulblinken:

Er helt enig i at unødvendig varsellys er bare tull. Varsellys er i allefall noe jeg bare bruker når jeg skal parkere langs en vei. Det er kanskje noe av problemet\; at noen glemmer å skru de av! Rotorlampe på ved behov, varsellampe på ved parkering i nærheten av trafikk, tauing, langs vei etc.

Link to comment
Share on other sites

helt enig. Har møtt mange som bruker blinklampe, eller lysbjelke unødvendig. Alle her har lysbjelke. som blir brukt bare man har snøfres på.

En gang så jeg det blinka noe voldsomt i noen strober etter veien så jeg trodde det var brøyte bilen, neida det var en dum cowboy bonde, med 150 brei snø skoff og den minste fresen til orkel. det var mørkt så han har nok umulig glemt og skru den av. lånte en 260 brei snø skoff i helga for og hente flis. brukte ikke blinklamper. så møtte jeg en annen en men en liten rundballe henger og klype foran og fulle blinklamper, hadde ikke lass engang. jeg bare lo av han.

Problemet er att det er inge som respekterer blinklamper lenger. Blinklamper skal brukes når man er over 260 brei, ved veiarbeid, brøyting i hyttefelt el. der man er til fare for andre. eller man må benytte veg som laste/losseplass. skjønn det dumme bonde entrepenører!

Link to comment
Share on other sites

er enig med dere i att en liten traktor med en enda mindre snøfres og en enda mindre skoff, ikke trenger og bruke varselbling, men synes det er greit og ha på når mann kjører med snøfres på 250 etter vegen, transport av rundballer og vedlass, synes det ble litt mye syting her!
Link to comment
Share on other sites

Bredde på 260 og over er greit,+ alt som går under avikende trafikkadferd:Brøyting som berører hovedveg,flytting av tømmer,material,eller andre ting som gjør at traktoren beveger seg sakte.Problemet er vell at folk har utført sånne ting,men glemmer av rotorlampa etterpå.Noen kan jo kjøre ei mil,mens de blinker til høyre eller venstre og så.Noen ønsker kanskje å bli sett bare de er ute med traktoren de er stolte av,he he.
Link to comment
Share on other sites

Hei!

Må si meg enig i dette som står her, at det er mye misbruk. En skulle tro at det var 16 åringer som kjører rundt og blinker, men her hvor jeg er fra er det \&quot\;godt voksne\&quot\; personer som gjør det.

Helt greitt med blink når du er over 2,55m, men for all del skru det av når det ikke trengst- billister har ikke respekt for blinklys i det hele tatt lengre pga unødig bruk!

Link to comment
Share on other sites

man skulle fått bot når man bruker unødvendig blinklys! alle kan glemme og skru det av, men ikke når det er mørkt. folk pælmer på lysbjelker og blitzere for 10 000 talls kr. hvis det er så fordømt viktig med lys så heller sjekk lysa på tilhengerene og møkkvognene!! Jeg har faktisk det. fatter mente att vi kom til og kjøre sunt lysa på hengeren med en gang, men de har holdt i 5 år nå. Og arbeidslys bakover er fy fy.
Link to comment
Share on other sites

TG, noen regler er idiotiske. men vi må bare føye oss etter det, vanskelig og følge med og vite alt. driver selv med gravemaskin. flytter på krokbil eller dumper henger. 8 tonner ca 250 brei...

Så hvis man feks. flytter en 30 tonner m/2 skoffer kan man ikke snøre fast evt. graveskuff på svanehalsen?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Kjørte bak ei mobilkran i mørket her en morgen. Greit nok å bruke blinker pga bredde, men den hadde 4 blitzere og to blinkere. Ble helt blendet av blitz. Trafikkfarlig mener jeg, mens mange tror det er tøft med mye blinklys.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Vegard_1
Tror ikkke det skader å bruke varselblinken i tilfelle forflytning av møkkarører, lastebiler som frakter lang last (pr. definisjon tydeligvis noe som såvidt stikker ut bak bilen) kjører jo også med både skilt og varsel, så jeg tror ikke du gjør noe feil TG. Dessuten er det jo til god hjelp for de som kommer fort innpå bakfra, så jeg tror vi kan si at det er ok - uten at noen veit hvordan regelverket er :)
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Anonym
de hørstes litt rart ut, bryr det deg at de kjører med et orange lys på taket?? det er jo opp til hver bonde eller entrepenører når de vil bruke varsellys!!
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
varselblinken er får å for hindre på kjørsel. for hvis vi skall få skylden får at vi ikke hadde varsel lys på. for vis det kommer en traktor rundt en sving og du ikke vet at den er der så er det bilen som får størst skade ikke traktoren min farfar ble nesten på kjørt når han var ut å brøytet han brukte ikke varsel lys men hadde han brukt det ville sjåføren vert obs på han og sett ham fra lengre unna
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Blått blinkende lys indikerer utrykningskjøretøy. De har lov, innenfor visse grenser, å bryte trafikkregler når det kreves. Oransje eller gult blinkende lys indikerer at det er snakk om et kjøretøy som KAN finne på å opptre i strid med trafikkreglene, f.eks. kryssing av vei, kjøring helt eller delvis på feil side eller med større bredde enn tillatt. M.a.o. skal andre trafikanter vise ekstra aktsomhet når gulblinken dukker opp. Da er det en fordømt uting at en hel del , særlig blant traktorførerne, som aldri slår av blinken. Greit nok å blinke når man er på veien med rundballepressa som kan være ganske brei, men da går det an å slå av når man er kommet på jordet. Finnes ikke mye teitere enn en traktor i fullt arbeid på jordet med ett vilt lysorgel blinkende i alle retninger. Når det er sagt er det også et problem med dem som ikke slår av arbeidslyset når de skal flytte seg langs veien. Når det er snø i lufta og på veien virvles det opp bak traktoren, og med fulle arbeidslys skapes det en hvit vegg, slik at det er direkte livsfarlig å prøve seg på forbikjøringer. Ikke skjønner jeg noen vil kjøre slik, mine personlige erfaringer er at det er best å ha det så mørkt som mulig rundt traktoren under veikjøring for å få best mulig sikt.

 

Men uansett, alle bør tenke seg om hvordan de bruker gulblinken.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det var et punkt jeg glemte i farta\; når man har langt utstyr, f.eks. gjødselvogn eller, som du nevner, gravemaskin på henger, må man ha ekstra gulblink sånn at alle trafikanter i hvert fall kan se ett blinklys.

For øvrig skrev jeg at overbredde krever gulblink. Så du har helt rett, Rune, fresen på 2,60 sørger for at du må ha på blinken hele tida, så lenge du er på eller ved offentlig vei. Inne på din egen gårdsplass gjør du som du vil.

Link to comment
Share on other sites

Trådstarter har veldig rett i dette med bruk av rotorblink. Har ikke så mye erfaring med det problemet i landbruket, men for en del år siden utførte jeg min førstegangstjeneste og fikk da gleden av å kjøre brolegger. Uten å gå i for mange detaljer så var det en fire akslet MAN med en fire (4) meter brei bru på taket. Denne kjørte vi mye med rundt i Nord-Norge men også i mellom Rena, Hønefoss og Rena, Lærdal.

På disse turene opplevde vi lite og ingen respekt for hverken rotorblink eller breil last skilt. Når vi skulle krysse bruer og kjøre igjennom tuneller måte vi som regel ha hele veibanen for oss selv, og hadde da en følgebil som stoppa trafikken i andre enden. Men det skulle jo ikke våre medbilister ha noe av. De hadde da møtt trekkvogner med gravemaskiner før, og hadde jo ikke noe behov for å stoppe.

 

Det var så ille at de som kjørte følgebil hadde ordre om å fysisk stoppe bilister med følgebilen. De måtte gjerne stille seg på tvers av veibanen og kjøre frem og tilbake for å forhindre at noen presset seg forbi.

 

En gang vi kjørte hjem i fra Hønefoss med en bru så var det en som var helt ekstrem i forsøket med å presse seg forbi i en tunell ved Gardemoen, men han lurte fælt når han hørte brølet i fra V10`eren og så blinkinga, Han var heller ikke sein med å rygge unna når han så den store terrengbilen komme med flatt jern med en fire meter brei og 12 meter sammenslått bru på taket. Tror han fikk seg en støkk da.

Link to comment
Share on other sites

Traktor, lastebil eller motorredskap kan ikke være bredere enn 2,55 uten enten dispensasjon eller kjøle/fryseskap (inntil 2,60), _men_ rotorblinken skal fortsatt ikke brukes mellom 2,55 og 2,60. Idefox får med andre ord &quot\;nåde&quot\; med traktor og 2,56 bredt redskap _uten_ rotorblinken på -men &quot\;landbruks-dispensasjonen&quot\; gjelder kun redskap og tvillinghjul, ikke traktor over 2,55 bred med vanlige enkle hjul. Sistnevnte traktorer må søke om ordinær dispensasjon på samme måte som 2,99 (over 3m ville krevd følgebil også uten last, derfor holder de seg helst under det...) brede maskin-semitraller krever det.

 

Regelen om bruk av rotorblink ved overbredde står av en merkelig grunn ikke i forskrift om bruk av kjøretøy, men i veglista for spesialtransport, på side 7 her: http://www.vegvesen.no/_attachment/61749

 

I tillegg står det et litt &quot\;rundere&quot\; krav i trafikkreglene: &quot\;Når det er nødvendig for å hindre fare skal fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende og som fraviker vegtrafikkbestemmelse, varsle med blinkende gult lys.&quot\;

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Vegliste spesialtransport 2013. Punkt 2 a : Største lengder og bredder for dispensasjon uten tidsbegrensning etter forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 nr. 1. Gjelder ikke veggruppe IKKE. Her står motorredskap maks 3,25 og maks 14 meter. Så ein treng disp frå 3 meter
Link to comment
Share on other sites

Ser mange flytter gravemaskin med bredde over 2,55 m med traktor og maskinhenger. Det er ikke tillatt. Traktor har ikke disp. for å kjøre med større bredde enn 2,55 m i ordinær transport med tilhenger. Det er kun i &quot\;landbrukssammenheng&quot\; den kan være over 2,55 og inntil 3,50

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bred transport&quot\;: Nei, traktor, med eller uten henger, og last på henger, kan ikke være bredere enn 2,55 uten dispensasjon -dekkes man ikke av den generelle i forskriften må man SØKE på ordinært vis, akkurat som lastebiler og maskintraller (over 3m) må. Hvor lett det er å få innvilget noe sånt på traktor aner jeg ikke\; aldri behøvd å prøve.

 

Til eget bruk vil nok flytting av egen bred gravemaskin likevel dekkes av landbruksdispensasjonen, men ikke leietransport, og sannsynligvis ikke entreprenørvirksomhet som tilleggsnæring heller.

 

Rune: Om du kaller det en &quot\;dispensasjon&quot\; eller noe annet spiller liten rolle, men faktum er i alle fall at landbrukstraktor med demonterbart graveaggregat, eller frontlaster, ikke er definert som &quot\;masseforflytningsmaskin&quot\; i henhold til førerbeviskravene i AML. Det stemmer ikke at denne &quot\;dispensasjonen&quot\; gjelder kun for landbruket (selv om man jo kan spørre seg om hva en &quot\;landbrukstraktor&quot\; egentlig er -må den brukes i landbruket, eller holder det med trepunkt og kraftuttak, som &quot\;industritraktorene&quot\; ikke har? Det står muligens en definisjon av &quot\;landbrukstraktor&quot\; i kjøretøyforskriften...) Når du så hevder at dette med egen bruk er &quot\;blitt utvannet slik at brøyting og småjobber med pallegaffel er blitt definert som tilleggsnæringer som går inn under landbruket slik at gårdbruker kan gjøre slikt lovlig. Og Staten har lagt opp til dette for å holde liv i bøndene. Og disse inntektene er blitt tatt med i tallene for landbruksinntekt slik at landbruksministeren og Bondelaget får papirtallene sine til å stemme.&quot\;, så tar jeg akkurat den påstanden med et lastebillass (vei)salt.

 

Idefox: Stemmer sikkert at det er lov med brede dekk om redskapet er bredere, men for å få skilt på traktoren må du utstyre den med dekk under 2,55 og bruke dem ved kjøring uten/med smalere redskap -eller prøve å søke om tidsubegrenset ordinær dispensasjon.

Gjødselvogn er et redskap som faller inn under den ordinære landbruksdispensasjonen, jeg har da ikke hevdet noe annet. :)

 

Lastebil og maskinsemi _med lass_ trenger ikke dispensajon før den passerer 3,25, ser jeg nå. Men _uten lass_ krever samme vogntog dispensasjon fra 3,00m... (ulogisk? Ja!) Den krever også _følgebil_ over 3 meter uansett lass eller ikke, og derfor bygges hengerene gjerne rett under den grensa for å slippe følgebil ved smalere lass / uten lass.

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Idefox, når du har ei gjødselvogn på 3,05. Har du da lov å ha lass i den når du kjører på offentlig veg. Eller er det kun tom vogn og ein semi kommer og fyller den på jorde? Er den med lass er det liten forkjell på det og ein henger med lass? Men uansett kjør med blinker....
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...