Jump to content

ønskes kjøpt


Guest

Recommended Posts

Det er synd at dere som ønsker å satse på gårdsdrift ikke får kjøpt dere et bruk. Landbruket trenger absolutt rekruttering av yngre! På annen side så tror jeg det kan være nødvendig å flytte på seg og bosette seg litt mer grisgrendt. Alle kan ikke drive på de mest sentrale jordbruksområdene i landet. Og uansett må dere være villig til å betale den prisen selger vil ha. Sånn er det i boligmarkedet også.. Må se det som en langsiktig investering. Her på Sørlandet får man eks. greie gårder med utmark til 3 mill.

 

Når det gjelder det å selge gården ut av slekta så har jeg full forståelse for at det er ikke noe man gjør uten videre. Overtok selv en gård for tre år siden som har vært i familien siden 1400-tallet. Driver gården i dag, men kan ikke garantere at jeg kommer til

fortsette med det til jeg er pensjonist (midt 30-åra i dag). Synes derfor det blir litt sneversynt av noen her å mene at jeg bare skal selge om jeg legger ned driften. Hvorfor skal mine barn mulighet å drive videre?

Forøvrig vil jeg gi landbrukspolitikken (dårlig lønnsomhet) skylden for at få ønsker å overta og drive i landbruket, sammen med et godt jobbmarked. Når disse faktorene endrer seg, da vil dette endre seg.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 231
  • Created
  • Last Reply

Det er synd at dere som ønsker å satse på gårdsdrift ikke får kjøpt dere et bruk. Landbruket trenger absolutt rekruttering av yngre! På annen side så tror jeg det kan være nødvendig å flytte på seg og bosette seg litt mer grisgrendt. Alle kan ikke drive på de mest sentrale jordbruksområdene i landet. Og uansett må dere være villig til å betale den prisen selger vil ha. Sånn er det i boligmarkedet også.. Må se det som en langsiktig investering. Her på Sørlandet får man eks. greie gårder med utmark til 3 mill.

 

Når det gjelder det å selge gården ut av slekta så har jeg full forståelse for at det er ikke noe man gjør uten videre. Overtok selv en gård for tre år siden som har vært i familien siden 1400-tallet. Driver gården i dag, men kan ikke garantere at jeg kommer til

fortsette med det til jeg er pensjonist (midt 30-åra i dag). Synes derfor det blir litt sneversynt av noen her å mene at jeg bare skal selge om jeg legger ned driften. Hvorfor skal mine barn mulighet å drive videre?

Forøvrig vil jeg gi landbrukspolitikken (dårlig lønnsomhet) skylden for at få ønsker å overta og drive i landbruket, sammen med et godt jobbmarked. Når disse faktorene endrer seg, da vil dette endre seg.

Link to comment
Share on other sites

Et par tips til dere som vil kjøpe gård.

I tillegg til meglere vil jeg anbefale dere å ta kontakt med jordbrukssjef i de kommunene dere mener det er interessant å kjøpe gård i. De kan gjerne sette dere i kontakt potensielle selgere.

Kan også sjekke Statsskog sine hjemmesider, de selger ut skogteiger uten konsesjon til en relativt rimelig penge. Ekte nybrottsarbeid...

 

ble visst litt mye kaffe i kveld...

Link to comment
Share on other sites

Et par tips til dere som vil kjøpe gård.

I tillegg til meglere vil jeg anbefale dere å ta kontakt med jordbrukssjef i de kommunene dere mener det er interessant å kjøpe gård i. De kan gjerne sette dere i kontakt potensielle selgere.

Kan også sjekke Statsskog sine hjemmesider, de selger ut skogteiger uten konsesjon til en relativt rimelig penge. Ekte nybrottsarbeid...

 

ble visst litt mye kaffe i kveld...

Link to comment
Share on other sites

jeg er helt enig med alle som skal selge at de skal ha det gården er verdt og det er jeg også villig til å betale men skal jeg betale fra 4-8mill for en gård må det også være noe igjen av gården... jeg kan ikke forvente at noen vil betale takst for huset mitt om bare grunnmuren står igjen heller???

skal jeg da si at jeg må ha med huset for å slippe og ha lån på det nye huset mitt? huset er arv så det kommer følelser inn i bildet..nei herregud blir tåpelig å sitte å argumentere med at en ikke får hva gården er verdt om en først skal ta alt som er verdi vekk også tro at en skal få like mye for det som er igjen!!!!

Link to comment
Share on other sites

jeg er helt enig med alle som skal selge at de skal ha det gården er verdt og det er jeg også villig til å betale men skal jeg betale fra 4-8mill for en gård må det også være noe igjen av gården... jeg kan ikke forvente at noen vil betale takst for huset mitt om bare grunnmuren står igjen heller???

skal jeg da si at jeg må ha med huset for å slippe og ha lån på det nye huset mitt? huset er arv så det kommer følelser inn i bildet..nei herregud blir tåpelig å sitte å argumentere med at en ikke får hva gården er verdt om en først skal ta alt som er verdi vekk også tro at en skal få like mye for det som er igjen!!!!

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det er trist at en får lov til å dele opp gårdene så mye at dem til slutt blir så små at dem selges til entreprenører som bygger hotellet, leiligheter og annet, for at dem rett og slett blir for små til å kunne drives. Er iallfall det som stort sett skjer rundt her.
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det er trist at en får lov til å dele opp gårdene så mye at dem til slutt blir så små at dem selges til entreprenører som bygger hotellet, leiligheter og annet, for at dem rett og slett blir for små til å kunne drives. Er iallfall det som stort sett skjer rundt her.
Link to comment
Share on other sites

ja det er tragisk... vi som sitter og vil kjøpe en gård for å drive landbruk får ikke muligheten for levegrunnlaget blir solgt unna før de selger resten

av gården som et småbruk...

synd en ikke har odel....

Link to comment
Share on other sites

ja det er tragisk... vi som sitter og vil kjøpe en gård for å drive landbruk får ikke muligheten for levegrunnlaget blir solgt unna før de selger resten

av gården som et småbruk...

synd en ikke har odel....

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

MS:

Sikter du til Agronomitittelen fra videregående? Isåfall er jeg uenig i hvor snevert det er. Og det er vel ikke akkurat 3-årig er det vel? Agronomåpret kan taes etter generell studiekompetanse og er kun et ettårig studie. Det er grunnleggende kunnskap om hvordan arbeide med jordbruk og husdyr og bør være et absolutt minstekrav til de som skal kjøpe seg gård. Mer utdanning innen landbruk på høyskolenivå er heller ikke å forakte etter min mening.

Agronom: Du sier at du har full forståelse for situasjonen bønder kommer i når de legger ned drifta, også kommer du med et \&quot\;men\&quot\;. Det forteller meg at du ikke har anelse.

nskes: Du prater mot deg sjøl. Tak, vegger og gulv står gjerne igjen på gårdene som blir solgt? Hvordan kan du forvente at en bonde skal gi bort noe mer av sin bedrift enn andre gjør? Små bedrifter ellers som f.eks. selger navnet sitt til nye drivere setter igjen navnet og en tom lagerhall. Kan ikke skjønne logikken i å forvente mer akkurat fra et gårdsbruk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

MS:

Sikter du til Agronomitittelen fra videregående? Isåfall er jeg uenig i hvor snevert det er. Og det er vel ikke akkurat 3-årig er det vel? Agronomåpret kan taes etter generell studiekompetanse og er kun et ettårig studie. Det er grunnleggende kunnskap om hvordan arbeide med jordbruk og husdyr og bør være et absolutt minstekrav til de som skal kjøpe seg gård. Mer utdanning innen landbruk på høyskolenivå er heller ikke å forakte etter min mening.

Agronom: Du sier at du har full forståelse for situasjonen bønder kommer i når de legger ned drifta, også kommer du med et \&quot\;men\&quot\;. Det forteller meg at du ikke har anelse.

nskes: Du prater mot deg sjøl. Tak, vegger og gulv står gjerne igjen på gårdene som blir solgt? Hvordan kan du forvente at en bonde skal gi bort noe mer av sin bedrift enn andre gjør? Små bedrifter ellers som f.eks. selger navnet sitt til nye drivere setter igjen navnet og en tom lagerhall. Kan ikke skjønne logikken i å forvente mer akkurat fra et gårdsbruk.

Link to comment
Share on other sites

tok over farsgarden nå nylig. ser at eg er sansynlegvis siste generasjon som driver garden. mjølkeproduksjon i båsfjøs fra 70talet m 23 båsplasser, ungdyravdeling, grisfjøs m kombinertproduksjon (står tomt), gardsverksted, skogteiger, nyrestaurert sæter og hytte m naust v fjellvatn, som står i forbindelse med sætra.

skulle eg liksom selge heile greia om noen år da, og ikkje eingang ha tilgang til sætra, som er mitt paradis på jord, dær eg har mine beste sommerbarndomsminner fra. rett og slett miste alt ein har brukt tid og krefter og ikkje minst mye penger på og bygge opp, for så plutsele ikkje eingong ha tilgang til sæter og hytte. nei, vettu hva...... hadde nok tenkt og tilbringe mine \&quot\;gamle dager\&quot\; på sætra ja, m avslapping og ferie, som det ikkje vart så alt for mye av medan ein dreiv garden..

Link to comment
Share on other sites

tok over farsgarden nå nylig. ser at eg er sansynlegvis siste generasjon som driver garden. mjølkeproduksjon i båsfjøs fra 70talet m 23 båsplasser, ungdyravdeling, grisfjøs m kombinertproduksjon (står tomt), gardsverksted, skogteiger, nyrestaurert sæter og hytte m naust v fjellvatn, som står i forbindelse med sætra.

skulle eg liksom selge heile greia om noen år da, og ikkje eingang ha tilgang til sætra, som er mitt paradis på jord, dær eg har mine beste sommerbarndomsminner fra. rett og slett miste alt ein har brukt tid og krefter og ikkje minst mye penger på og bygge opp, for så plutsele ikkje eingong ha tilgang til sæter og hytte. nei, vettu hva...... hadde nok tenkt og tilbringe mine \&quot\;gamle dager\&quot\; på sætra ja, m avslapping og ferie, som det ikkje vart så alt for mye av medan ein dreiv garden..

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Legg merke til at de eneste gårdene som blir solgt komplett med maskiner og alt intakt er staselige herregårder som har stor verdi som statussymbol. Gjerne en gammel storgård som ligger på en høyde i terrenget ved en sjø. Det er stort sett folk som har enormt med penger som kjøper slike gårder. Før konsesjonen blir innvilget så lar de seg avbilde i avisen, og skryter seg selv opp i skyene med at de skal ta med seg IT-bedriften sin fra Oslo og drive den fra landsbygda. Det skal drives ridesenter og gårdsturisme i stor skala, som skal gi arbeidsplasser og store ringvirkninger i hele kommunen. Men sannheten kommer fram etter et halvt år. For de er ikke interessert i gårdsdriften i det hele tatt, så jorda blir bortleid etterpå. Og da blir maskinenene, melkekvota og dyrebesetningen solgt, så de får igjen en hel del av de pengene de betalte i overpris allikevel. Og snart blir det konflikter i nabolaget, for gjerdene blir høye og grindene blir låst. Og det dukker opp skilt med ADGANG FORBUDT eller FISKE FORBUDT overalt. Tenk å jage bort, eller kreve fiskekort av smågutter som rusler langs en bekk som er maks 4 meter bred, og inneholder bare brasme og mort! Og en sjelden gang en gjedde på størrelse med en baguett! Et gammelt ordtak sier at en bonde kan godt bli bymann, men en bymann kan aldri bli bonde. De kjøper gården kun fordi det er stas å kunne invitere rike venner på jakt og fiske. De gir gjerne et par millioner for mye for gården, for de har råd til det allikevel. Omtrent som de byr over hverandre for en fin leilighet eller et hus på Oslo vest.

 

Men tilbake til de litt mere realistiske gårdene som selges:

Man kan gjerne si at det er råttent eller grådig å selge unna mest mulig når man skal avvikle en gård. Men hvis ingen av ungene vil overta, og gården skal selges til fremmede folk, så mener jeg at eier er i sin fulle rett til å få ut mest mulig penger av handelen. Det er han selv som har bygget opp gården gjennom mange år, så det er helt naturlig at han vil sitte igjen med mest mulig når han gir seg. Ikke er det tjuveri å hogge mye tømmer før man selger, heller. Står det mindre tømmer i skogen så blir taksten på gården lavere, så tidligere eier har ikke stjålet tømmeret fra neste eier. Jeg har vært med på å avvikle et mindre entreprenørfirma i anleggsbransjen. Det var flere som var interessert i å kjøpe hele firmaet komplett eller overta maskinparken samlet, men det viste seg at man fikk 30-40% mere for det ved å selge maskinene hit og dit, hver for seg. Og levere det som ble stående igjen til skrapjern. Og hvorfor skulle man ikke gjøre det, når man har muligheten?

 

Hvis han selger gården temmelig billig for å hjelpe neste eier i gang, så gir han jo bort arven som barna hans egentlig skulle hatt! Er DET moralsk riktig overfor sine etterkommere?

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Legg merke til at de eneste gårdene som blir solgt komplett med maskiner og alt intakt er staselige herregårder som har stor verdi som statussymbol. Gjerne en gammel storgård som ligger på en høyde i terrenget ved en sjø. Det er stort sett folk som har enormt med penger som kjøper slike gårder. Før konsesjonen blir innvilget så lar de seg avbilde i avisen, og skryter seg selv opp i skyene med at de skal ta med seg IT-bedriften sin fra Oslo og drive den fra landsbygda. Det skal drives ridesenter og gårdsturisme i stor skala, som skal gi arbeidsplasser og store ringvirkninger i hele kommunen. Men sannheten kommer fram etter et halvt år. For de er ikke interessert i gårdsdriften i det hele tatt, så jorda blir bortleid etterpå. Og da blir maskinenene, melkekvota og dyrebesetningen solgt, så de får igjen en hel del av de pengene de betalte i overpris allikevel. Og snart blir det konflikter i nabolaget, for gjerdene blir høye og grindene blir låst. Og det dukker opp skilt med ADGANG FORBUDT eller FISKE FORBUDT overalt. Tenk å jage bort, eller kreve fiskekort av smågutter som rusler langs en bekk som er maks 4 meter bred, og inneholder bare brasme og mort! Og en sjelden gang en gjedde på størrelse med en baguett! Et gammelt ordtak sier at en bonde kan godt bli bymann, men en bymann kan aldri bli bonde. De kjøper gården kun fordi det er stas å kunne invitere rike venner på jakt og fiske. De gir gjerne et par millioner for mye for gården, for de har råd til det allikevel. Omtrent som de byr over hverandre for en fin leilighet eller et hus på Oslo vest.

 

Men tilbake til de litt mere realistiske gårdene som selges:

Man kan gjerne si at det er råttent eller grådig å selge unna mest mulig når man skal avvikle en gård. Men hvis ingen av ungene vil overta, og gården skal selges til fremmede folk, så mener jeg at eier er i sin fulle rett til å få ut mest mulig penger av handelen. Det er han selv som har bygget opp gården gjennom mange år, så det er helt naturlig at han vil sitte igjen med mest mulig når han gir seg. Ikke er det tjuveri å hogge mye tømmer før man selger, heller. Står det mindre tømmer i skogen så blir taksten på gården lavere, så tidligere eier har ikke stjålet tømmeret fra neste eier. Jeg har vært med på å avvikle et mindre entreprenørfirma i anleggsbransjen. Det var flere som var interessert i å kjøpe hele firmaet komplett eller overta maskinparken samlet, men det viste seg at man fikk 30-40% mere for det ved å selge maskinene hit og dit, hver for seg. Og levere det som ble stående igjen til skrapjern. Og hvorfor skulle man ikke gjøre det, når man har muligheten?

 

Hvis han selger gården temmelig billig for å hjelpe neste eier i gang, så gir han jo bort arven som barna hans egentlig skulle hatt! Er DET moralsk riktig overfor sine etterkommere?

Link to comment
Share on other sites

Då må nogen forklara meg forkjellen på det og at eldste mann får den billigt på odel. her snyt en og slektninger for arv. Så må det og tas med i denne diskusjonen at dei båndene som klager 50-60 åra har vert med i en mansalder å støttet parti og lag som har fått lovene som gjelder i dag.

Mange av desse problema hadde vert ungått viss det ikkje var så møje kjennskap og vennskap i byggder kommuner, då kunne en latt ver å gi tilatelse til fraskilling og kjørt hardere på bu og driveplikt. Selfølgelig skal kjøper betale, men det må tas med at dette er landbruksjord og i utgangspunktet ikkje industriområdet og byggefelttomter.

Link to comment
Share on other sites

Då må nogen forklara meg forkjellen på det og at eldste mann får den billigt på odel. her snyt en og slektninger for arv. Så må det og tas med i denne diskusjonen at dei båndene som klager 50-60 åra har vert med i en mansalder å støttet parti og lag som har fått lovene som gjelder i dag.

Mange av desse problema hadde vert ungått viss det ikkje var så møje kjennskap og vennskap i byggder kommuner, då kunne en latt ver å gi tilatelse til fraskilling og kjørt hardere på bu og driveplikt. Selfølgelig skal kjøper betale, men det må tas med at dette er landbruksjord og i utgangspunktet ikkje industriområdet og byggefelttomter.

Link to comment
Share on other sites

Oddbjørn\; Mener du at i mitt tilfelle der jeg fikk 1,5 mill i prisreduksjon for at selger bor igjen i et av husene er å frarøve hans barn arv?

 

Når man selger gården er det fullt mulig å ta en takst på ALT driftsløre og tilby kjøper dette som et tillegsalg til gården. Noe som ble gjort i mitt tilfelle, men jeg betalte noe overpris for dyr og redskap for å få prisen ned mot konsesjon på selve kjøpet av gården/bedriften.

 

Etter at jeg overtok har jeg ikke innvestert ei krone føreløpig, men ser at i framtiden vil jeg måtte gjøre noen relativt store innvesteringer som å bygge nytt eller bygge ut fjøset for å tilfredstille krav om løsdrift på kyrne. I tilleg må jeg kansje om 10-15 år bygge om hele grishuset siden dette også begynner å dra på årene..

Link to comment
Share on other sites

Oddbjørn\; Mener du at i mitt tilfelle der jeg fikk 1,5 mill i prisreduksjon for at selger bor igjen i et av husene er å frarøve hans barn arv?

 

Når man selger gården er det fullt mulig å ta en takst på ALT driftsløre og tilby kjøper dette som et tillegsalg til gården. Noe som ble gjort i mitt tilfelle, men jeg betalte noe overpris for dyr og redskap for å få prisen ned mot konsesjon på selve kjøpet av gården/bedriften.

 

Etter at jeg overtok har jeg ikke innvestert ei krone føreløpig, men ser at i framtiden vil jeg måtte gjøre noen relativt store innvesteringer som å bygge nytt eller bygge ut fjøset for å tilfredstille krav om løsdrift på kyrne. I tilleg må jeg kansje om 10-15 år bygge om hele grishuset siden dette også begynner å dra på årene..

Link to comment
Share on other sites

Henke: Ja tenkte mest på agronom utdanninga frå det videregåande løpet som byrjer med vg1 Naturbruk , vg2 Landbruk og gartneri og vg3 Landbruk og husdyrhald som tilslutt gjev yrkestittelen agronom. I innlegget skreiv eg \&quot\;snever\&quot\;, med dette meinte eg ikkje at det er ei veldig smal linje å gå, men mykje smalare å gå enn t.d gymnas eller bygg og annleggstekknikk.

 

Løpet er lagt opp slik at ein kan gå 3 år (evt 2 år og rett til studiekompetansen) og bli agronom for så å ta studiekompetanse, som ein må ha for å gå videre på høgskular/ universitet. Altså 4 år med vgs. Med studiekompetansen velger elevar fritt frå nærast øverste hylle, den utdanning ein ynskjer.

Det stemmer at ein kan ta vinterlandbruksskulen, denne er etter det eg forstår meint som voksenopplæring, og basert på eindel heimestudier, trur og du kan/må? ta fleire år der.

 

Eg er også enig i at bønder skal få ein pris som er leveleg når dei selger garden, og gjev dei moglegheit for å kjøpe seg eit nytt bolighus, forhåpentligvis i same bygd også. Ein bonde som ser seg om etter å bli rik og feit på ein ungdom som vil satse i lanbruket synes eg derimot veldig lite om, forhåpentligvis finnes vel ikkje dei :) Det er klart at ein må sjå lenger etter bruk enn rundt på jæren og flate austland, det er i det minste eg inneforstått med.

 

Vil gjerne avslutte innlegget med å sitere læraren min i 10. klasse når eg sa eg at eg ville, og har alltid ynskja å satsa på yrket mitt innanfor landbruk og som gardbrukar utan gard sjølv, og heller ingen i familien som driv med det: \&quot\;Å sei at ein vil bli bonde uten gard, er som å sei ein vil bli konge utan land\&quot\;.

Hehe, tolk det korleis ein vil, eg ser på det som ein artig kommentar. Må berre presisere at eg kjem frå bygda, så ingen trur læraren var ein \&quot\;by-tulling\&quot\; som ikkje veit kva landbruket innebærer..

Link to comment
Share on other sites

Henke: Ja tenkte mest på agronom utdanninga frå det videregåande løpet som byrjer med vg1 Naturbruk , vg2 Landbruk og gartneri og vg3 Landbruk og husdyrhald som tilslutt gjev yrkestittelen agronom. I innlegget skreiv eg \&quot\;snever\&quot\;, med dette meinte eg ikkje at det er ei veldig smal linje å gå, men mykje smalare å gå enn t.d gymnas eller bygg og annleggstekknikk.

 

Løpet er lagt opp slik at ein kan gå 3 år (evt 2 år og rett til studiekompetansen) og bli agronom for så å ta studiekompetanse, som ein må ha for å gå videre på høgskular/ universitet. Altså 4 år med vgs. Med studiekompetansen velger elevar fritt frå nærast øverste hylle, den utdanning ein ynskjer.

Det stemmer at ein kan ta vinterlandbruksskulen, denne er etter det eg forstår meint som voksenopplæring, og basert på eindel heimestudier, trur og du kan/må? ta fleire år der.

 

Eg er også enig i at bønder skal få ein pris som er leveleg når dei selger garden, og gjev dei moglegheit for å kjøpe seg eit nytt bolighus, forhåpentligvis i same bygd også. Ein bonde som ser seg om etter å bli rik og feit på ein ungdom som vil satse i lanbruket synes eg derimot veldig lite om, forhåpentligvis finnes vel ikkje dei :) Det er klart at ein må sjå lenger etter bruk enn rundt på jæren og flate austland, det er i det minste eg inneforstått med.

 

Vil gjerne avslutte innlegget med å sitere læraren min i 10. klasse når eg sa eg at eg ville, og har alltid ynskja å satsa på yrket mitt innanfor landbruk og som gardbrukar utan gard sjølv, og heller ingen i familien som driv med det: \&quot\;Å sei at ein vil bli bonde uten gard, er som å sei ein vil bli konge utan land\&quot\;.

Hehe, tolk det korleis ein vil, eg ser på det som ein artig kommentar. Må berre presisere at eg kjem frå bygda, så ingen trur læraren var ein \&quot\;by-tulling\&quot\; som ikkje veit kva landbruket innebærer..

Link to comment
Share on other sites

Har på følelsen av at mange av de som kommenterer her er av den sorten som har fått sølvskjea tredd nedi halsen fra fødselen av.

 

Men jeg trur ikke det er de garda \&quot\;ønske og line\&quot\; ønsker å få kjøpt,så dere kan bare parkere en store fendten deres i vognskjulet og ta mæsjen og reise på hytta, så skal vi andre ta oss av detta her så lenge.

Link to comment
Share on other sites

Har på følelsen av at mange av de som kommenterer her er av den sorten som har fått sølvskjea tredd nedi halsen fra fødselen av.

 

Men jeg trur ikke det er de garda \&quot\;ønske og line\&quot\; ønsker å få kjøpt,så dere kan bare parkere en store fendten deres i vognskjulet og ta mæsjen og reise på hytta, så skal vi andre ta oss av detta her så lenge.

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

MS: Har sjøl både studiekompetanse og agronomtittel etter 4 år på videregående samt at jeg forhåpentligvis avslutter en landbruksrettet bachelor fra Høyskole i løpet av halvannet år..

snørrleiebønder: Jeg får ikke noe smart ut av innlegget ditt. Er det mindreverdighetskomplekser, eller hva er det?

ønske og Line kan hende ønsker seg disse gårdene, men du har rett - for å komme utenfra og etablere seg i landbruket må man kanskje være villig til å starte fra bunnen, sånn som alle andre også må i etableringsfasen..

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...