Jump to content

ønskes kjøpt


Guest

Recommended Posts

ja dere som har alle løsningene for hvordan vi som faktisk vil bli bønder skal få tak i en gård får bli politikere og gjøre noe med reglene så dette åpner seg for oss før landbruket dør ut:)

Takk for meg!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 231
  • Created
  • Last Reply

ja dere som har alle løsningene for hvordan vi som faktisk vil bli bønder skal få tak i en gård får bli politikere og gjøre noe med reglene så dette åpner seg for oss før landbruket dør ut:)

Takk for meg!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Er desverre redd for at det ikke hade hjulpet så veldig mye med regelendring eller odelsbortgang på salg av gårdsbruk. De fleste gården har vært i slekten i generasjoner og følelsene for slekt og gård står alt for sterkt desverre. Men du er inne på noe, men om regelendringene skjer om 1 år er det ikke sikkert det hadde vist igjen på salgsstatestikken før om 15-20 år er jeg redd.
Link to comment
Share on other sites

Er desverre redd for at det ikke hade hjulpet så veldig mye med regelendring eller odelsbortgang på salg av gårdsbruk. De fleste gården har vært i slekten i generasjoner og følelsene for slekt og gård står alt for sterkt desverre. Men du er inne på noe, men om regelendringene skjer om 1 år er det ikke sikkert det hadde vist igjen på salgsstatestikken før om 15-20 år er jeg redd.
Link to comment
Share on other sites

Til \&quot\;Ønske\&quot\;\; Jeg vil anbefale dere til å prøve å få leid dere en gård i første omgang og håpe dere får kjøpe den ut med tiden.

Ønsker dere hvertfall lykke til i jakten på den rette gården :)

Link to comment
Share on other sites

Til \&quot\;Ønske\&quot\;\; Jeg vil anbefale dere til å prøve å få leid dere en gård i første omgang og håpe dere får kjøpe den ut med tiden.

Ønsker dere hvertfall lykke til i jakten på den rette gården :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

huff, når jeg leser endel av svarene Line og \&quot\;ønsker\&quot\; får her, blir jeg flau på bondenæringas vegne! Dere passer jo perfekt inn i forhold til fordommer som sier at bønder er gniene, vrange, og mistror alle. Virker som om dere er av typen som heller tar et nederlag sjøl, enn å sørge for at andre kan begunstiges.

 

Line, hvis du gidder å besøke dette forumet igjen\; lykke til med leitinga! Det beste tipset du har fått her, er å si ifra at du finnes, til de få landbruksmeglerne som er, samt følge med i Bondebladet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

huff, når jeg leser endel av svarene Line og \&quot\;ønsker\&quot\; får her, blir jeg flau på bondenæringas vegne! Dere passer jo perfekt inn i forhold til fordommer som sier at bønder er gniene, vrange, og mistror alle. Virker som om dere er av typen som heller tar et nederlag sjøl, enn å sørge for at andre kan begunstiges.

 

Line, hvis du gidder å besøke dette forumet igjen\; lykke til med leitinga! Det beste tipset du har fått her, er å si ifra at du finnes, til de få landbruksmeglerne som er, samt følge med i Bondebladet.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor kan ikke \&quot\;ønske\&quot\; og line kjøpe seg en teig av staten og starte bureisning da vel slik som mange gjorde for 70 år siden?

Sitter selv med et bureisningsbruk som har blitt utbygd jevnt og trutt gjennom 75år til å bli en driverdig enhet.

Vil ikke noen av unga ta over så vil jeg jo selvsagt ha igjen mest mulig for eiendommen min om det så blir å selge tomter.

Hvor har det blitt av samfunnsansvar hos bedriftseiere da?Bedrifter slaktes jo daglig i norge.

Det er det stadige kravet og ønsket om rask profitt som veier tyngst,slik er det hos oss som har et gardsbruk også. Ingen som gir bort noe til noen eventyrere som synes det er flott på landet.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor kan ikke \&quot\;ønske\&quot\; og line kjøpe seg en teig av staten og starte bureisning da vel slik som mange gjorde for 70 år siden?

Sitter selv med et bureisningsbruk som har blitt utbygd jevnt og trutt gjennom 75år til å bli en driverdig enhet.

Vil ikke noen av unga ta over så vil jeg jo selvsagt ha igjen mest mulig for eiendommen min om det så blir å selge tomter.

Hvor har det blitt av samfunnsansvar hos bedriftseiere da?Bedrifter slaktes jo daglig i norge.

Det er det stadige kravet og ønsket om rask profitt som veier tyngst,slik er det hos oss som har et gardsbruk også. Ingen som gir bort noe til noen eventyrere som synes det er flott på landet.

Link to comment
Share on other sites

8,4mill er ikkje galen pris viss det følger med to hus. ein plass å bu må ein jo ha, her må du ut med 4 mill viss du skall ha ein jobb som du må kjøre til. i dette tilfelle har du jo et hus til utleige som vill gi inntekt. ergo prisen er nede i 4,4 mill og det med leieintekter. så kommer det tilskudd på 95000kr for kvote, slår du 340mål har du nokk 100.000 for det, så kommer tillskudd for beite og buskap. 150.000??? dette blir 345.000kr i tilskudd, kan ver eg bommer men her kan rune korigere.

leigeintekter på hus 70.000 i året viss det er takst til 2.000.000 uten grunn.

ein har då nokk penger til lånet på 4,4mill før ein produserer noe som helst. og alle skal klare å gå i pluss på sjølve drifta uten å ta hensyn til tillskud. skogen kan ein og hente penger ut av. så eg forstår i grunnen keffor rune fortsatt er bonde og driver sjølv om han bruker ein annen kalkulator.

Link to comment
Share on other sites

8,4mill er ikkje galen pris viss det følger med to hus. ein plass å bu må ein jo ha, her må du ut med 4 mill viss du skall ha ein jobb som du må kjøre til. i dette tilfelle har du jo et hus til utleige som vill gi inntekt. ergo prisen er nede i 4,4 mill og det med leieintekter. så kommer det tilskudd på 95000kr for kvote, slår du 340mål har du nokk 100.000 for det, så kommer tillskudd for beite og buskap. 150.000??? dette blir 345.000kr i tilskudd, kan ver eg bommer men her kan rune korigere.

leigeintekter på hus 70.000 i året viss det er takst til 2.000.000 uten grunn.

ein har då nokk penger til lånet på 4,4mill før ein produserer noe som helst. og alle skal klare å gå i pluss på sjølve drifta uten å ta hensyn til tillskud. skogen kan ein og hente penger ut av. så eg forstår i grunnen keffor rune fortsatt er bonde og driver sjølv om han bruker ein annen kalkulator.

Link to comment
Share on other sites

\&quot\;huff, når jeg leser endel av svarene Line og \&quot\;ønsker\&quot\; får her, blir jeg flau på bondenæringas vegne! Dere passer jo perfekt inn i forhold til fordommer som sier at bønder er gniene, vrange, og mistror alle. Virker som om dere er av typen som heller tar et nederlag sjøl, enn å sørge for at andre kan begunstiges.\&quot\;

 

Kan du Bullseye presisere hvilke svar du sikter til og hva du mener er galt?? Hva gjør deg flau??

Link to comment
Share on other sites

\&quot\;huff, når jeg leser endel av svarene Line og \&quot\;ønsker\&quot\; får her, blir jeg flau på bondenæringas vegne! Dere passer jo perfekt inn i forhold til fordommer som sier at bønder er gniene, vrange, og mistror alle. Virker som om dere er av typen som heller tar et nederlag sjøl, enn å sørge for at andre kan begunstiges.\&quot\;

 

Kan du Bullseye presisere hvilke svar du sikter til og hva du mener er galt?? Hva gjør deg flau??

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Endel svar her gjennomsyres jo av jantelovens paragrafer. De jeg sikter til, har valgt å svare nesten hysterisk - det opprinnelige spørsmålet til Line var veldig greit, og de videre presiseringene også.

Trass i dette, vil enkelte her angripe, med smålig gnål som antyder at trådstarter ser seg om etter lettvinne snarveier, og kun det å komme til dekket bord.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Endel svar her gjennomsyres jo av jantelovens paragrafer. De jeg sikter til, har valgt å svare nesten hysterisk - det opprinnelige spørsmålet til Line var veldig greit, og de videre presiseringene også.

Trass i dette, vil enkelte her angripe, med smålig gnål som antyder at trådstarter ser seg om etter lettvinne snarveier, og kun det å komme til dekket bord.

Link to comment
Share on other sites

Må si meg mest enig med \&quot\;ønske\&quot\; her. Bønder må bli flinkere til å gje slepp på den gammle nostalgien rundt familiebruket. Gjennomsnittsalderen på bonden idag er noe slikt som 54 år (?) og veldig mange av bøndene klager over at ingen av barna, som gjerne har rukket å bli 35, har ektefelle, enebolig med lån og god jobb, vil overta etter dei.

 

Då bestemmer altså bonden seg heller for å drive til han blir pensjonist, også legge ned, og invisterer så lite så mulig i bygning/maskiner slik at han kan ha litt igjen til pensjonen sin. Såkalla styrt avvikkling. Er ikkje yrkesstolthet over det!

 

Istedenfor burde bonden sett seg om etter andre overtakerer, kanskje dei finnes heilt i nærområdet? (Erfaringsmessig frå mi side skjer mange overtakelser i det \&quot\;stille\&quot\; mellom bonde og sambygding.) Videre kjem bonden i dialog med intresserte kjøperer og kan tilby seg å selge garden for ein avtalt pris og betingelser. Med/uten lausøre etc.

 

Dette må no vere eit mykje kjekkare scenario for ein stolt bonde som har lagt utallige timer og mye penger i gardsdrifta, at drifta vert ført vidare med.

 

Istedenfor ønsker jo flertallet (tydligvis) å sjå garden forfalle og la ein nabo leige jorda fleire km unna og som sjelden legg om eller driv jorda optimalt fordi jorda ligg langt unna han og kostnaden med å stelle og drive jorda optimalt vert for stor. Dette er ein heilt reel situasjon!

 

Bondelaget er stadig ute med møter/arrangerment for rekkrutering av ungdom for å ta over bruka, det ein ikkje ser på er alle dei som har tatt Agronom utdanninga si, som ikkje kjem frå gard, og som tilslutt ser seg nøydd til å få seg anna arbeid då dei fort skjøner at bonden ikkje selger og lar nye hender sleppe til!

 

Det er rett og slett ikkje dei unge som ikkje vil, men dei som er eldre bønder idag som berre har gitt opp, og tenker ikkje lenger enn til nasetippen!

Link to comment
Share on other sites

Må si meg mest enig med \&quot\;ønske\&quot\; her. Bønder må bli flinkere til å gje slepp på den gammle nostalgien rundt familiebruket. Gjennomsnittsalderen på bonden idag er noe slikt som 54 år (?) og veldig mange av bøndene klager over at ingen av barna, som gjerne har rukket å bli 35, har ektefelle, enebolig med lån og god jobb, vil overta etter dei.

 

Då bestemmer altså bonden seg heller for å drive til han blir pensjonist, også legge ned, og invisterer så lite så mulig i bygning/maskiner slik at han kan ha litt igjen til pensjonen sin. Såkalla styrt avvikkling. Er ikkje yrkesstolthet over det!

 

Istedenfor burde bonden sett seg om etter andre overtakerer, kanskje dei finnes heilt i nærområdet? (Erfaringsmessig frå mi side skjer mange overtakelser i det \&quot\;stille\&quot\; mellom bonde og sambygding.) Videre kjem bonden i dialog med intresserte kjøperer og kan tilby seg å selge garden for ein avtalt pris og betingelser. Med/uten lausøre etc.

 

Dette må no vere eit mykje kjekkare scenario for ein stolt bonde som har lagt utallige timer og mye penger i gardsdrifta, at drifta vert ført vidare med.

 

Istedenfor ønsker jo flertallet (tydligvis) å sjå garden forfalle og la ein nabo leige jorda fleire km unna og som sjelden legg om eller driv jorda optimalt fordi jorda ligg langt unna han og kostnaden med å stelle og drive jorda optimalt vert for stor. Dette er ein heilt reel situasjon!

 

Bondelaget er stadig ute med møter/arrangerment for rekkrutering av ungdom for å ta over bruka, det ein ikkje ser på er alle dei som har tatt Agronom utdanninga si, som ikkje kjem frå gard, og som tilslutt ser seg nøydd til å få seg anna arbeid då dei fort skjøner at bonden ikkje selger og lar nye hender sleppe til!

 

Det er rett og slett ikkje dei unge som ikkje vil, men dei som er eldre bønder idag som berre har gitt opp, og tenker ikkje lenger enn til nasetippen!

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen..

Her var det skrevet mye rart siden jeg leste sist..

Men mitt tips til ønske,line og andre.Sjekk på nette hvem som selger gårdsbruk der du vil bo.(ketil koppang,hana,orwall osv) Kontakt disse og be om å få stå på ei ønsker å kjøpe liste.

Selv kjøpte jeg via jungeltelegrafen,men med megler.

Gården jeg kjøpte skulle også egenlig \&quot\;slaktes\&quot\;,men selgers følelser for stedet bled for sterke,og jeg fikk en telefon...

Ang pris,er nok slik Rune skiserer. Her var taksten høy,og jeg gav mer..

Man lever ikke av 200 mål korn uansett,men ett flott bosted og base for min virksomhet.

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen..

Her var det skrevet mye rart siden jeg leste sist..

Men mitt tips til ønske,line og andre.Sjekk på nette hvem som selger gårdsbruk der du vil bo.(ketil koppang,hana,orwall osv) Kontakt disse og be om å få stå på ei ønsker å kjøpe liste.

Selv kjøpte jeg via jungeltelegrafen,men med megler.

Gården jeg kjøpte skulle også egenlig \&quot\;slaktes\&quot\;,men selgers følelser for stedet bled for sterke,og jeg fikk en telefon...

Ang pris,er nok slik Rune skiserer. Her var taksten høy,og jeg gav mer..

Man lever ikke av 200 mål korn uansett,men ett flott bosted og base for min virksomhet.

Link to comment
Share on other sites

Det er en ting som hadde vært intressant å vite mer om. Siden ca. 1/5 av Norge\'\'\'\'s befolkning skal ha lyst til å bygge å bo med katt og kaniner, så lenge det ikke går på bekostning av noe, hvor mange er det har kjøpt gård og fortsatt driver denne som gård - ikke bare har den som stor tomt - sett over perioder på 5, 10 ,15, 20, 25, 30,35år.

 

70\'\'\'\'talls \&quot\;ut og bygge med katt og kaniner\&quot\; generasjonen skulle nå nærme seg et generasjonsskifte og hva vil/har avkommet deres valgt å gjøre?

 

Og hvis de ikke fortsatt driver, hvorfor har de sluttet og hva har de isåfall gjort med bruket?.

Link to comment
Share on other sites

Det er en ting som hadde vært intressant å vite mer om. Siden ca. 1/5 av Norge\'\'\'\'s befolkning skal ha lyst til å bygge å bo med katt og kaniner, så lenge det ikke går på bekostning av noe, hvor mange er det har kjøpt gård og fortsatt driver denne som gård - ikke bare har den som stor tomt - sett over perioder på 5, 10 ,15, 20, 25, 30,35år.

 

70\'\'\'\'talls \&quot\;ut og bygge med katt og kaniner\&quot\; generasjonen skulle nå nærme seg et generasjonsskifte og hva vil/har avkommet deres valgt å gjøre?

 

Og hvis de ikke fortsatt driver, hvorfor har de sluttet og hva har de isåfall gjort med bruket?.

Link to comment
Share on other sites

jeg vil gjerne komme i kontakt med bønder som snart skal slutte og selge gården de har så mye følelser for. jeg er intr i å drive gården videre ikke la den forfalle:)

håper det kan finnes noen med de rette følelsene det er så mye snakk om her!!

Link to comment
Share on other sites

jeg vil gjerne komme i kontakt med bønder som snart skal slutte og selge gården de har så mye følelser for. jeg er intr i å drive gården videre ikke la den forfalle:)

håper det kan finnes noen med de rette følelsene det er så mye snakk om her!!

Link to comment
Share on other sites

Ett gammelt ordtak, fra før konsesjonslovens, tid sier at en gard kan ikke forente både kapital og arbeid. Derfor må kjøperen ha egenkapital, eller tolerere et beskjedent privatforbruk.

Det som jeg anser som det største problemet er imidlertid at man får ikke lov til å selge til den prisen markedet er villig til å betale.

Fjern prisreguleringen, jeg er overbevist om at nå 60-åringen ser at han plutselig kan få 6mill i stede for 3-4 mill for gården så vil han vurdere en gang til om han skal selge.

 

Og for ordens skyld: Jeg håper at både Ønske og andre med brennende hjerte for jordbruk får kjøpt seg gård.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...