Jump to content

melkerobot


Guest

Recommended Posts

hei!

jeg tenker på å bygge meg kufjøs med robot.

hvilken robot bør jeg velge og hvilken robot bør jeg styre unna? er det noen feller jeg må passe meg for?

og hvor stor kvote bør jeg ha for å bygge med robot??

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonym

hei!

jeg tenker på å bygge meg kufjøs med robot.

hvilken robot bør jeg velge og hvilken robot bør jeg styre unna? er det noen feller jeg må passe meg for?

og hvor stor kvote bør jeg ha for å bygge med robot??

Link to comment
Share on other sites

Guest km_1
Meget bra argument SAC.... Du kunne kansje sagt noe om hvorfor velge akkurat SAC? Kjøp robot fra dei som kan levere best pris og best service. Kostnad med service ol. i etterkant spiller også inn.Snakk med brukere av dei forskjellige typene, og hør hva dei synes. Det er ingen fasit på kor tid det svarer seg med robot....
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
danskene anbefaler enten lely eller delaval og dei seie at du burde styre unna galaxy robotene fra sac. Vil sjøl anbefale lely robot dei har større kapasitet på melking av kyr i timen,og dei har det beste service tilbudet sto det i norsk landbruk når dei testa ut dei ulike service tilbudå på dei akutelle robotene som er markedet i norge.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
danskene anbefaler enten lely eller delaval og dei seie at du burde styre unna galaxy robotene fra sac. Vil sjøl anbefale lely robot dei har større kapasitet på melking av kyr i timen,og dei har det beste service tilbudet sto det i norsk landbruk når dei testa ut dei ulike service tilbudå på dei akutelle robotene som er markedet i norge. En skal aldri spør nogen som nettop har bygd nytt fjos om hva dei syns då er jo alt på topp. En ska spør dei etter 5år og spør hva dei kunne jort anderledes og hva som har vært både positivt og negavtivt me fjose.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

takker for nyttige tips. men 400 tonn er da veldig mye. jeg ser på kostnadene og mulighetene til å leie avløser for å få fri\\gjøre andre ting. det er så dyrt å leie avløser nå og enda dyrere å leie fagfolk til andre jobber som jeg ikke rekker da jeg må bruke så lang tid i fjøset.

 

jeg har ikke sååå stor kvote som 400 tonn. men jeg har tenkt å bygge fjøs uansett og da er det kanskje dumt å ikke bygge med robot.

 

 

roboten tar mindre plass og jeg får da plass til flere kyr. serviceavtalen er nesten det samme på robot og avansert grav. timene jeg bruker i fjøset må man ikke glemme å sette en pris på!!

Link to comment
Share on other sites

Guest km_1
Det er folk som bygger robotfjøs til 200 tonn også. Men bygger da gjerne om eksisterende bygg for å få ned kostnadene. Men det gjelder å tenke litt fremover også. Om noen år har du gjerne kjøpt opp ein del kvote, og da er det surt om du angrer at du ikkje valgte robot.Dessuten viss du skal ha ei avansert melkegrav, og tar med at grav tar meir plass og at du er meir bundet til faste tider så er kansje prisforskjellen så alt for stor. Du får også brukt robot fra danmark, som eks, delaval oppgraderer for deg i tilfelle. Kan være litt å spare på det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
på sandnes er det en som har bygget robotfjøs med tanke på å kjøpe seg opp kvote over tid. De hadde 155 tonnda de bygde.
Link to comment
Share on other sites

Guest jamos_1
Som km sier så kan det bli surt senere hvis du begynner å angre på at du ikke kjøpte robot. Men det må da eventuelt gå an å bygge slik at fjøset blir klargjort for robot. Mener da at jeg har lest om flere som gjør det på den måten.
Link to comment
Share on other sites

Guest MF6170_1

Har ikke så mye erfaring med roboter, men kan komme med de jeg har.

 

Har kun vært bori Laval sin robot, og som avløser må jeg si at det var forholdsvis enkelt å sette seg inn i datasystemet og hvordan man drifter roboten. Har ikke vært borti Lely sin robot, og brukergrensesnittet på den.

 

En av fordelene på laval sin robot er at det er ikke så mye \&quot\;stæsj\&quot\; som er under kua når man melker. Kun spenekoppene og en smidig liten arm. Mener at Lely har en større boks (rett meg hvis jeg tar feil..) som kan være mere utsatt for å bli truffet hvis kua sparker.

 

Ha en ting i bakhode når du bygger fjøset, ha en backup hvis roboten skulle streike og du må vente på servicemann eller deler, for det er langdrygt arbeid å skulle melke besetningen med bare en spannmelker..

 

det var mine få erfaringer...:)

 

lykke til med fjøs og evt robot

 

HJ

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

jeg deler ditt syn på robot. lelyroboten ser veldig klompete ut. delaval roboten ser mer elegant ut og så er det bare delaval som har den styrte kutrafikken.

 

jeg tror robot er den eneste løsningen for meg selv om kvoten min er liten akkurat nå... jeg tenker å bygge meg opp over tid. gården min er ikke slik at hele familien min går i fjøset sammen med meg. skal jeg ha fri må jeg leie avløser og det koster altfor mye.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Artigt å sjå debatten kring robotmjølking.Er sjølv igang med påbygg som skal innehalde robot,har valgt lely A3.Dette med bakgrunn i vass og el.forbruk samt fastpris på service, fleire kontakter som har denne type som eg har snakka med er svært nøgde.Dette er personer som eg har kontakta utan innspel frå selgar. Når det gjeld andre løysingar føler eg det er å gå baklengs inn i framtida!Ser og at prisar på brukte staller er svært låg, slik at ein taper mykje peng med å sette inn stall før ein går over til robot.Gå for robot med ein gang!Når det gjeld kvotemengd er det mange andre kontoar ein kan legge inn når ein set inn robot(fleksitid- helse-avløysing feks)sjøl har vi 170 tonn pr.idag sattsar på å kjøpe opp/leige meir på sikt.Mange i vårt distrikt som no går for robot med under 250tonn i kvote!Få laga ei driftsplan med reelle tall ut frå eiga drift slik at du veit omlag korleis du kjem ut før du set igang.Kjøp gjerne den type robot som det finnst fleire av i nærområdet, dette for å utveksle erfaringar/problemløysingar.

Lukke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest County_1
Kjøp Robot! Heime satte vi inn Lely A3 Nov. -06. Gammelt fjøs, 55 liggebåser, 330 tonn i kvote. Det funker supert! Kyrne melker godt og er friske, lite arbeid, Glade dyr og glade folk:-) Fri kutrafikk fungerer fint, det er flere måneder siden vi hentet ei ku til melking, ikke tro på alt De Laval selgerne sier!!! Lykke til.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Når det gjeld kutrafikken er det vel kraftforet i roboten som skal lokke dyra.Sjølv vil vi prøve uten ekstra kraftforautomat, slik at dyra tar det meste av kraftfor i roboten, dette veit eg det er fleire som brukar, og det funker godt.Ein på Jæren som eg snakka med hadde 58 kyr,og hadde kutta ut automaten og var kjempenøgd.Ved å kutte kraftforautomat med bakport, vil en kunne spare 50-60tusen.
Link to comment
Share on other sites

Guest km_1
Kugutt: fri kutragikk funger sikkert utmerket på 330 tonn på ein robot. Men skal du utnytte roboten fult ut, er styrt trafikk å foretrekke. Da kyr blir slusa inn enten dei vil eller ei kver gang dei går mellom ligge og ete areal. De Laval har patent på dette systemet. Rundt her kjører dei fleste med Lely også med styrt trafikk. Det med fri tilgang på surfor, og gjerne også flere foringer er minst like viktig ved styrt trafikk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Jan_Eirik_1

Fri eller styrt ku-trafikk tror jeg nok fungerer begge deler, har vært rundt og sett på forskjellige fjøs i det siste og begge systemer virker å fungere godt! Men flere av de med styrt trafikk trodde det hadde fungert like godt med fri trafikk\;-) Alle fjøs jeg har sett på hadde fra 400-750 tonn kvote. Av melke-robotene hadde jeg personlig satt DeLaval roboten øverst før jeg var på disse fjøsbesøkene, men etter å ha studert Lely roboten mer i praktisk bruk har jeg nok skiftet mening. Lely roboten er raskere til å få satt på, og den har armen som spene koppene sitter på under kua, moe som gjør at hvis ei ku sparker av en kopp blir den drat rett ned på armen uten å være nedi bakken. På DeLaval roboten er det en lang slange på hver spene kopp, og hvis ei kua sparker av seg på denne faller koppen ned i bakken, og blir liggende der å suge litt før den blir dratt opp. Kan da risikere å få sugd inn urenheter! Ellers ser begge ut til å fungere godt, men tror kanskje Lely er et lite hakk foran!!\;-) Service spiller jo en meget viktig rolle når det gjelder valg av robot, så lokal tilknyttning fra servicemann er utrolig viktig!

Når vi etterhvert skal utvide å bygge er der 2 alternativer på robot og leverandør, DeLaval (FK) og Lely (Fjøssystmer), så det vil bli en total vurdering på alt ifra robot, for-system, service, pris og selve fjøsløsningen. En må se mye på forskjellige fjøs, og gjøre seg opp ei mening om hvordan en vil ha det selv, lære av andres feil og av andres gode løsninger!!\;-)

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
de laval med styrt kutrafikk s¨å slipper du å hente kyr som hos lely,var og såg på 1 lely men har aldri sett så lortåte melkefilt før,yur blir ikke reina av att man bruker piavakost
Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

har hatt lely a3 i 3 måneder no, å det tok ei veke so gjekk alle kyrne sjølve, å har ikkje hentet kyr etter det. har hatt 9 kviger som har kalvet å dei har teke det med det same...

den kviga som oss har vært i lag med mest var tre mål. 3 melkinga i døgne å 8 avisinger..

å når det gjelder jurvasken so trur ikkje ej at eine vasker betre en hin, men lelyen vasker heile jurbotnen det gjer ikkje de laval.. spenane blir ikkje reinare en forhalda inne i lausdrifta. vi har lavft bakterie tal å filtere er ikkje mykje verre en det som var når vi melket i båsfjøsen.

har sett 3 forselige delaval robota som har ikkje vasket serligt bra!!!!

1-vasket berre en spene men den vart vasket 4 ganger

2-vasket berre eine sida av juret, to gonger på to spener.

3- kom inn ei kyr som låg i skraperenna, ho var temligt full av dritt!! å roboten var ikkje framm med vaske koppen i det heile, den satt rett opponde utan å vaske i det heile!!!

 

hade delaval melkeanlegg før. so no etter oss flytta inn, kom den gamle sørvic mannen å såg, å han sa i vertfall att delaval ikkje greide å sette so fort på ei kyr.

 

no var det en frå jæren som har hatt delaval i 2 år som bytta inn delavalen med lely på grunn av at han hadde hatt so store sørvic utgifter å reperasjoner på roboten. 300tusen på to år!!!

ei veke sidan no..

 

viss det er kyr som har en tildens til at dei er skitne , so kjøyrer vi dobbel spenevask på den kyra.

 

veit om mange med styrt trafikk som må hente kyr..

Link to comment
Share on other sites

Vil også henge meg på Lely i denne sammenhegn, rett og slett pga større kapasitet. Har også mest sansen for fri kutrafikk da styrt kutrafikk, og spesielt Feed First, er den største bløffen og salgstrikset som noen gang er servert. Lely er raskere og kan dermed takle flere kyr, men dette har også sin bakdel i og med at det stiller et høgere krav til spenplassering og ikke minst spenevinkel. DeLaval takler nok bedre dårlige jur, i og med at robotarmen er mer fleksibel.

 

Når det gjelder henting av kyr er det alt etter hva en gjør det til selv. Man må ikke hente kyr med melkerobot, men av og til kan det være en fordel. Vet om flere med DeLaval som henter kyr som ligger på 15 kg i mjølemengde bare de er ufullstendig melket, da får man trøbbel på sikt. Ville selv prøvd å lagt meg på ei linje hvor jeg kun henter kyr hvis det går over 12 timer siden sist gang og de melker over 28-30 kg.

 

Som en Lely-selger sa om robotvaksen: Hvis du skulle vasket bilen din, ville du brukt hageslangen eller hageslangen+kost? Kanskje å sette ting på spissen, men etter min mening er det noe annet det er galt med hvis roboten ikke klarer å vaske reint juret/spenene.

 

Lelyen tar vel knapt noen timer å sette inn i fjøset, samtidig som de lover at hver service skal ikke føre til en lengere sammenhengende stopp på roboten enn 20 min. DeLaval trenger vel 2-3 uker for å montere roboten og har hørt om tilfeller der roboten har stått i bortimot 35 timer pga service.

 

A3 har jo også vekt, noe jeg ser på som en kjempefordel.

 

Lely kunne med fordel hatt to detaljer som DeLaval har. Manuelt påsett hadde vært kjemperealt med tanke på nykalva kyr, og spesielt kviger. Har kun vært borti A3 uten opplæringsprogram på kvigene, mulig det fungerer bedre med, men likevel. I tillegg kunne strømutdriveren fra Lely vært byttet ut med vakumutdriveren hos DeLaval. Strømutdriveren sitter enten for langt bak eller for langt fram alt etter hvor kua er i utgangen.

 

Synes derimot programvaren til DeLaval er mer oversiktlig å bruke, men Lely har etter min mening det programmet som gir mest informasjon på enklest måte.

 

Viktig å være bevist på leverandør også, og her har vel Fjøssystemer et bedre rykte en DeLaval. Kan vel bare vise til siste Buskap fra \&quot\;Melkekompaniet rett vest\&quot\;, hvor leverandør NN får refs så det holder. Alle med en viss insikt skjønner vel at \&quot\;NN\&quot\; er Felleskjøpet/DeLaval.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

det å ikkje hente kyr, e det viktigaste før å få det til å fungere med fri kutrafikk.

 

med oss so var de stort sett kun ej som styrte med roboten under innflytinga. å det gjore slik att eg fekk den fullstendige oversikta over dyra(når en er fleire so mysser ein kontrollen på ken kyr som har forstott prinsippe).

 

vi var heller ikkje so streng med att dei skulle melkast etter 12 timer sjølv om ho melket over 30, men dette gjore oss ikkje før oss såg att akurat den kyra, gjekk lett inni roboten(att ho hadde førstott at der e det kravtfor).kan gå opp i 15 timer før oss henta dei.

ikkje på ufullstendige gjer oss det, berre viss oss viste at det var eit jur som vart verre med mykje melk.

ein skal verre litt kalde før ein henter dei(det var no tross alt ikkje på nøyaktigt 12 timer dei vart melka på før heller å då tåler dei de.

so no er det aldrigt over 12 timer , berre viss det kan verre en ufullstendigt melking men ej henter dei ikkje....

 

vi har ikkje slaktet nåken på grunn av jur/eller skader.

 

er enig att ej synst at det skulla gått and å sette på manuelt, men det har no gått greit lika vell.en lærer seg nåken triks.

 

straumen brukte vi ikkje dei to første vekene å då kunne dei stå der lenge, men straumen virker men dei kan ha en tildens til å stå i utgangen somme dyr.

 

har kunn positive ting å seie om fjøssytemer øst, vi brukte kunn 5,5 måneder frå oss begynte med betongen til vi flytta inn kyrne.det var no 3 delaval fjøs som vart bygt i same tidene å dei vart no mange måneder forsinka, å måtte ha seg advokata.. NN har myst litt popularitet hær!!

 

trur at det er viktigt at når ein flytter inn, at det er same kraftfor som dei fæ i nye fjøsen som var i gamle(til å med same leveranse)

 

vi har hatt servicemanne en gong sidan vi flytta inn å det var service, å det kann dei ikkje seie dei som har delaval.

 

delaval har nøtt til å ha Feed First før å ha same kapasitet som lely.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...