Jump to content

Avløser. Overtidsbetaling?


Recommended Posts

Jobber cirka 1600t i året som fulltids avløser på en gård. Er mye mer timer om sommer enn vintertid. Men siden jeg ikke har 1950 t som er ett årsverk, får jeg ikke overtidsbetalt selv om jeg har mange måneder med "overtid". Hva mener dere? Skal jeg gå 12t dager uten ekstra betaling bare fordi jeg har dager med mindre timer om vinteren?

Link to comment
Share on other sites

Ja, dette er riktig. Når du jobber mindre enn 1 årsverk skal du ikke ha overtidsbetaling. 

Av samme grunn har de fleste kveldsåpne butikker deltidsansatte, nettopp for å unngå overtidsbetaling. 

Kan jeg spørre hvilken månedslønn/timelønn du er oppsatt med? 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...

Som bonde og arbeidsgiver kalkulerer jeg ett årsverk til 226 dager à 7,5 tim = 1695 tim (fem ukers ferie).  Betaler tariff lønn etter tariffavtale (NHO/Fellesforbundet) = grunnlønn (med/uten agronomutd + motorkyndig traktorfører + år praksis) + tillegg for delt dag, helg, og overtid.  Gjennomsnittsberegner arbeidstida, slik at arbeidstid over 9 tim/dag er overtid.  Utføres overtidsarbeidet før kl 21 er det  +50% tillegg,  mellom 21- og 06-  er det + 100%. (Prøver å pålegge så lite overtid som mulig, bare i spesielle situasjoner det blir nødvendig).   Betaler også 12% feriepenger (ikke 10,5% som iflg Ferieloven)   (men:  riktig som det som beskrevet ovenfor - hvis du er ansatt i f eks 80% stilling og får jobbe opp til 100% får du ikke overtidstillegg for de siste 20%.  Dette heter da MERARBEIDE og lønnes som ordinær tid)

Edited by Sørstrand_1
Link to comment
Share on other sites

Beklager John-Deere, jeg svarte visst litt på siden av spørsmålet ditt.   Det du spør om faller inn under reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (se Arbeidsmiljøloven og www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/mellomoppgjoret-2021/overenskomsten-for-jordbruk-og-gartneri-2020-2022.pdf)   I praksis kan arbeidsgiver flytte arbeidstid fra "rolige" tider til "travle" tider uten å måtte betale ekstra tillegg for dette.  Dette er jo fornuftig, da landbruket er ei sesongpreget næring.  MEN: denne mulighet begrenses oppad til max 1,5 tim pr dag/ en dag pr uke. Arbeidstid utover 9 tim/dag skal derfor godtgjøres som overtid. (egne regler for matpauser og kostgodtgj ifb overtid).  For å hindre at ordningen gir stor lønnsforskjell mellom måneder bør (skal?) slik skyving av arbeidstid mellom årstidene kombineres med fast månedslønn.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...