Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Traktor kjøp, moms?

Lurer på en ting angående traktor kjøp/salg.

Dersom en bonde selger en traktor han har hatt siden den er ny, og selger den no. Traktoren kan til dømes vere ein 1985 modell. Skal bonden da ta moms på salget? Er ikke traktoren for lengst nedskrevet og ute av regnskapet ? Om han hadde kastet den på bosset hadde jo ikke det gjort noe for regnskapet?

Takker for svar!

Anonyms bilde
MS_1
Gjest
Traktor kjøp, moms?

Lurer på en ting angående traktor kjøp/salg.

Dersom en bonde selger en traktor han har hatt siden den er ny, og selger den no. Traktoren kan til dømes vere ein 1985 modell. Skal bonden da ta moms på salget? Er ikke traktoren for lengst nedskrevet og ute av regnskapet ? Om han hadde kastet den på bosset hadde jo ikke det gjort noe for regnskapet?

Takker for svar!

xeobibs bilde
xeobib
Logget av
Innmeldt: 30.11.2008
Re: Traktor kjøp, moms?

For moms-registrerte næringsdrivende som bønder/entr.er allt salg av faste-driftsmiddel som traktor/redskap momspliktig. Sjølv om traktor frå 1985 er nedskrevet for lengst så vil jo alle ha betalt det den er verdsatt i brukt-markedet.
Om den blir solgt for 50.000,- +mva blir den vel ført som inntekt og selger må skatte av denne (og momsen er jo staten sin..!)

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Traktor kjøp, moms?

Sålenge traktoren blir solgt av en bonde som er mva pliktig (alle med omsetning over 50000) så skal han ta moms på salget, selv om det er til en privatperson.

Selv om traktoren er nedskrevet og betalt så skal han fortsatt ta mva.
Dersom bonden selger traktoren til en annen bonde, så vil bonden som kjøper traktoren få tilbakebetalt momsen han betaler.

I praksis vil det si at for alle næringsdrivende så handler vi i praksis uten moms mellom hverandre (betaler mva, men får den refundert). Moms gjelder i de fleste tilfeller kun for privat sluttbruker. Du og jeg som privatperson må alltid betale moms på momsbelagte varer.

Så ja, han skal ta moms.
Om han velger å selge deg traktoren svart, alså uten å oppgi det i regnskapet og stapper pengene i puta, noe som er aldeles ulovlig, så er det jo heller en sak mellom deg og han.

Men sålenge han selger deg traktoren og oppgir dette i regnskapet så må han ta moms, for den må han innbetale til staten.

Anonyms bilde
MS_1
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Okei, så uansett visst bonden har en eldre traktor, si den har fulgt med gården fra foreldre, vil det fortsatt kunne taes moms på den?
Ser jo at dere mener bonden skal ta moms.

Men hvordan skal man da få eit skikklig godt bevis på at han faktisk betaler den momsen til staten? Synes det virker veldig enkelt for en bonde å selge gammeltraktoren og lure ekstra 25% i lomma....

Anonyms bilde
dag_1
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Det er ikkje berre at vi meiner at bonden skal ta moms, men han er pliktig til å gjere det, så sant han har over 50.000 i omsetning. Har han derimot lagt ned drifta og/eller har under 50.000 i omsetning, så skal han ikkje ta mva. Du tviler også på om han stikk mva i egen lomme, men du får vel faktura på traktoren. Dersom han då prøver seg, så blir det kluss i rekneskapen hans/forfalsking av rekneskapen som er straffbart. Men du er då ikkje nødt til å kjøpe traktor av han. Vil du unngå mva, så er det ganske ofte traktorer til salgs der selger ikkje er mva pliktig, men er det redselen for at han lurer deg, så kjøper du traktor av event ein forhandler som også tar mva.

Anonyms bilde
peugeot_1
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Pass på at du får en godkjent,nummerert regning med selgers mva nummer og betal beløpet inn til selgers konto, aldri kontant, så er du langt på vei. Dersom selger ikke betaler inn momsen kan det bli en sak mellom han og øvrigheta.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Kjære undrende Kjøper.
Fikk lyst til å komme med ett par ordspråk

På seg selv kjenner mann andre.

Kanskje dette passer også

Tyven tror alle stjeler

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Det må da være lov å være føre var, uten å bli besvart med sånn skit som Volvo650 kommer med.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

\&quot\;Undrende kjøper\&quot\;: En vanlig måte å gjøre dette på når en privatperson skal kjøpe traktor er slik:
Få faktura med moms på kanskje 2/3 av beløpet og betal resten svart. Da slipper du i allefall å betale moms på den svarte tredjedelen av beløpet.

Men: Brukte biler og lastebiler er det ikke moms på selv om eieren er momspliktig. Staten tar omregistreringsavgift i stedet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Unskyld meg!!!
Men går dere ikke vell langt her nå som dere oppfordrer til kriminelle handlinger???
Jeg mener dere er på ville veier når dere ofentlig kommer med tips og råd på hvordan en skal svindle.
Liketil mistenkeliggjøre en selger som vil følge loverket for å være svindler.

Mitt råd tenk dere om

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Ro deg ned Volvo650. Det faktisk rosverdig av TS å forsikre seg om at han ikke bidrar til momsunndragelse. Slike innlegg som ditt første er bare med på å ødelegge et bra forum. Skam deg!

Hamar BMs innlegg burde selvfølgelig vært slettet av moderatorene.

xeobibs bilde
xeobib
Logget av
Innmeldt: 30.11.2008
Re: Traktor kjøp, moms?

Er jo ingen spesiell fordel å selge ein traktor svart,ein får jo då penger ein \&quot\;ikkje har lov å bruke\&quot\; . Selger ein traktor på normal måte +moms får ein jo penger ein kan reinvestere i andre/nye driftsmiddel(traktor/redskap/nybygg++) eller eventuelt betale skatt å få pensjonspoeng for denne.
Dette blir jo først relevant når regnskaps-året er omme med differansen mellom summen av inntekter og summen av utgifter blir utrekna. Og har du større inntekt+moms enn utgifter+moms må du ut med skyldig moms(differanse) ,dersom motsatt får du igjen moms-penger frå staten ved årsslutt.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Hvis en som ikke er momspliktig, selger en traktor for mer enn 50 000, blir han momspliktig da?

Hvis en som ikke er momspliktig, selger en traktor for mer enn 50 000 og kjøper en annen traktor til omtrent samme pris, blir han momspliktig da?

Betyr det at alle traktorer over 50 000 Kr skal det betales moms på?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Hvis man selger en traktor uten å være registrert i mva registeret uten hensikt å tjene penger på handelen. Dvs. arv osv. Trenger man ikke å betale mva videre til staten. De er bare intressert i de som har en omsettning høyere enn 50 000 på 2 mnd etter de registrerte seg og samtidig driver en virksomhet som vil \&quot\;lønne\&quot\; seg på noe lengre sikt. Dette for å luke ut de som bare starter som selvstendig næringsdrivene for å få tilbake mva. på ting som de trenger til sin \&quot\;virksomhet\&quot\;, men som egentlig er privat forbruk.

De fleste ting skal det tillegges mva på. Selv traktorer til 10 000. 50 000 grenesen har ingenting å si her. Dette er kun omsettningen et foretak skal ha de to første mnd etter registrering i mva registeret, samt årlig omsettning etter dette.

Salg næringsdrivene / privat:
Den næringsdrivene legger på mva på den varen som selges uansett. mva satsene kan variere (jf. daglivare osv.)

Salg næringsdrivene / næringsdrivene
Den næringdrivene legger på mva og den kjøpende næringsdrivende betaler hele beløpet.
Ved slutten av termingen betaler det selgende den innkommende mva stil staten og den kjøpende får refundert den utgående mva fra staten.

Noen ting er det ikke mva på:
Bruktbiler, arbeid utført for statens vegesen (ikke matrealer), aviser, tidsskrift, bøker, elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge og El-biler (jf. wikipedia)

OG kan vi bruke MVA og ikke moms =)

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Så du tror ikke skatteetaten kommer etter meg om jeg bytter til nyere og dyrere traktor.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Hvis du ikke er næringsdrivende kan du jo selvfølgelig selge en traktor til en næringsdrivende, men du kan ikke ta mva ved salget. Hvis du prøver å ta mva som privatperson vil fakturaen være ugyldig da mva nr SKAL være på fakturaen.

Dvs at hvis jeg som næringsdrivende kjøper utstyr fra en som ikke er registrert i mva registeret vil jeg som kjøper ikke få denne mva-summen refundert. Altså det blir mitt problem som næringsdrivende. Betaler jeg denne traktoren inkl mva så har jeg automatiskt betalt 25% for mye for varen.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

De går ikke etter deg hvis du bytter til en nyere traktor.

Skatteetaten bare gliser, De får den inngående mva som du betaler til den du kjøper traktoren av. Mens du som ikke er registeret i mva registeret på grunn av du ikke driver mva pliktig næringsvirksomhet, bare må betale mva og får ingenting refundert.
Er ingen som sier noe hvis en privatperson kjøper en ny traktor til 1 mill.

Noe skatteetaten kanskje er intressert i er hvis du har en relativt ny traktor, eks som går 1000 timer i året uten at det er ført noen inntekter. (men hvordan skal de finne ut det??)

Fyrer mye med ved sa\'\'\'\'n

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

næringsdrivende som skal kjøpe noe fra en privatperson er som nevt av jacob håpøst da man må betale 25% \&quot\;for mye\&quot\;.

Men som regel da det gjelder f.eks. traktorer er det så mange ute i markedet at det ikke er noe problem å finne nogen lunde samme type men fra en som er næringsdrivende.

Ting som blir solgt av privatpersoner i vår \&quot\;nisje\&quot\;, blir som regel kjøpt av privatpersoner. Så ser egentlig ikke helt problemet.

Men er dette er kanskje en mulighet til å bruke opp det man har i putevaret??
Problemet da er at man mister muligheten for enten direkte utgiftsføring (under 15 000) eller avskrininger (over 15 000)

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Ønsker å holde på hobbydriftstatusen for å slippe regnskapet med det. derfor er jeg på utkikk etter en traktor som ikke er MVA på. Med bytte av traktor blir jo omsetningen langt over grensen på 50 000

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

om du kjøper en traktor til over 50 000 har det ingenting å si. Hvis du driver en hobbyvirksomhet trenger du ikke å registrere deg noe sted selv om du kjøper en traktor dyrere enn 50 000. Så lenge du ikke er registrert som enkeltpersonforetak har du ingen omsettning i ditt foretak og dermed plikter du ikke å ha regnskap osv.
Hvis du ikke har ambisjoner om å tjene penger på virksomheten din er det en hobby og dermed vil det ikke gi deg inntekter (mye hvertfall).
De små inntektene du får av f.eks snøbrøyting fra private kan du ta som vanlig lønnsinntekt og betale skatt av det. (fribeløpet er vel 2000 kr fra hver arbeidsgiver pr kalenderår)

Kort sagt:
Du kan kjøpe så dyr traktor du vil av hvem du vil (private eller forhandlere)=)

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Hva, skal jeg betale inntektsskatt av timeleie. kan jo ikke det uten at jeg trekker fra utgiftene. Og nei jeg driver ikke med brøyting, men om jeg gjorde det måtte jeg jo trekke fra diesel, kjøp av brøyteutstyr og reperasjoner...Og kom ikke å si at det har jeg fra før, det holder ikke, for det mer utstyret brukes, jo mer slites det.
Det er mange næringsdrivende som har betalt meg mer enn 2000Kr for mine tjenester og i og med at de utgiftsfører det så kan jeg regne med å bli lignet for det, i følge \'\'\'\'\'\'\'\'svar\'\'\'\'\'\'\'\'

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Her må det ryddes litt opp i begrepene.
Kun næringsdrivende med minst 50.000 i omsetning siste 12 måneder skal kreve inn merverdiavgift.
For å være næringsdrivende må virksomheten drives for egen regning og risiko, ha et viss varighet og være egnet til å gå med overkudd (på sikt).

Hvis virksomheten ikke er næring må det sjekkes om det er et lønnsforhold. Er det et lønnsforhold må oppdragsgiveren (arbeidsgiveren) sørge for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Spesielle regler gjelder blant annet for arbeid utført av andre på egen bolig.

Et tredje alernativ er at virksomheten kan være innenfor hobbybegrepet. En virksomhet med stor omsetning kan være hobby fordi virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd. Et godt eksempel kan være travsport. Kjennetegnet for disse virksomhetene er at utøverne ønsker å være registrert, men blir nektet av skattemyndighetene.
Det finnes også hobbyvirksomhet som har det motsatte kjennetegnet. Virksomheten er uten tvil egnet til å gå med overskudd, men aktiviteten er lav. Her ønsker oftest innehaveren å forbli innenfor hobbybegrepet, men det kan føles ubehagelig fordi utøvelsen lett kommer over i det som kalles \&quot\;svart arbeid\&quot\;. Det er ingen bestemt grense for når slik virksomhet går over fra hobby til næring, men jeg har mange ganger opplevd at utøverne tror det er knyttet til grensen for merverdiavgift på 50.000 kroner. Dette stemmer absolutt ikke, og plikten til å levere næringsoppgave kan opptre mye tidligere.

En siste kommentar til merverdiavgift som går helt tilbake til trådstarter er at tidligere næringsdrivende må betale uttaksmerverdiavgift når traktoren går over fra næringsvirksomhet til privat bruk. I praksis er det mange som sløyfer dette, og senere videreselger traktoren for over 50.000 kroner uten å innkreve merverdiavgift. Dette er avgiftsunndragelse, og kan straffes med tilleggsavgift for selgeren hvis det blir oppdaget. Kjøper står heldigvis ikke ansvarlig for denne feilen.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Til Kristian\; Det er ingen som kan selge en traktor eller annen gjenstand uten MVA. Om en bonde selger gammeltraktoren til en privatperson skal det tillegges MVA. Det samme må en forhandler gjøre. Om denne så selger traktoren videre så vil han nok ha igjen mest mulig av det han betalte for traktoren, altså, han vil selge traktoren \&quot\;inkludert moms\&quot\;, selv om han ikke spesifiserer det. Det gjør det nærmest uaktuelt for en næringsdrivende å kjøpe traktor fra en privatperson.
Så min påstand er at MVA.frie traktorer ikke finnes.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

For det første så var det kanskje dumt av meg å \&quot\;oppfodre til kriminelle handlinger\&quot\;. Men, når dere diskuterer priser på ved her på forumet. Både kjøp av langved og salg av småsekk og storsekk, har jeg aldri sett noen nevne MVA.
70, 80 eller 90 kroner pr 60-liter sekk, det er vel inkludert MVA, det da.....

AL mener det er nærmest uaktuelt for en MVA pliktig å kjøpe traktor av en privatperson.
Det stemmer jo itte. Om en privatperson vil selge en traktor til 40 000 eller 80 000 kroner. Det spiller ingen rolle. Det er fullt tillatt å kjøpe traktoren uten MVA av privatpersonen og ta den inn i gårdsregnskapet. Selger kan itte kreve MVA på den. Kvitteringen fra en privatperson kan godt være skrevet på et matpapir, men må inneholde navn og adresse på begge parter, dato og beløpet.
Skriv gjerne at det er MVA-fritt. Det er også en fordel om beløpet er innbetalt pr bank. Fra i år er det vel også et krav med bank hviss det er over 10 000 kr. Men, traktorer på privatmarkedet uten MVA er ofte litt dyrere, nettop fordi de er mer attraktive på privatmarkedet. Hvis en gammel traktor koster 50 000 hos en forhandler pluss MVA blir det jo 62 500. Private kjøpere må ut med 12500 ekstra som de itte får igjen. Derfor prøver mange private selgere seg med å selge den til kanskje 55 000 - 60 000.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Nettopp, Hamar BM. En privateid traktor vil bli prøvd solgt dyrere (ca=inkl.mva) derfor er det lite interresant for næringsdrivende å kjøpe fra private. Jeg sa ikke at det ikke var lov.
Men er det ikke MVA på bil/lastebil? I varebilreklamer/annonser er det da oppgitt priser med og uten MVA.
Føres bilen som firmabil i regnskapet får en da igjen MVA.(?)
Men fordi de fleste biler ikke er firmabiler (lite lønnsomt i landbruket), blir det sjelden spesifisert. Det blir da som med traktor fra privatpersoner.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Når det gjelder varebil så er det kun mva på nye biler, brukt er det ikke mva på varebiler uansett om en er mva-pliktig eller ikke. Derfor lønner det seg for mange næringsdrivende å kjøpe nye biler da en får refundert mva. Mva på varebiler er mindre den normale 20% av totalummen da mye av de bilavgiftene ikke har mva. Beregningsgrunnlaget for mva bli da lavere enn den totale prisen inkl alle avgifter.
Tror lastebiler og vanlig biler har samme regler som for varebiler.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Regnskapsfører\; Jeg har fått opplyst fra mitt lokale skatteetat at grensen ligger på rundt 50 000 i omsetning. altså at jeg må holde meg under det for å kalle dette hobby.

Uttaksmerverdiavgift skriver du , betyr det at jeg må kreve inn MVA hvis jeg selger traktoren som far kjøpte før han fikk beskjed om at det han drev med bare var hobby.

Det er dyrt å holde regnskap med sånn minidrift både for den som driver og det offentlige, derfor foretrekker jeg å holde driften på lavt nivå. Men det er vanskelig med så stor etterspørsel.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Det er overskuddet som skal skattlegges, slik at 50.000 i omsetning forteller meg lite om overskuddet av hobbyen. Har du 50.000 i omsetning og bare 5.000 i overskudd er det nok fortsatt hobby. Men du kan ikke ha i nærheten av 50.000 i overkudd hvert år og fortsatt kunne påberope deg at det er hobby. Grensen er nok mye nærmere 5.000 kroner i overskudd enn 50.000 kroner.

Fra inntektsåret 2009 kan næringsdrivende med omsetning under 50.000 kroner skatte av næringsvirksomheten uten å levere næringsoppgave. Det betyr at disse ikke trenger å ha ført regnskap slik som alle med omsetning over 50.000 kroner har krav om. Denne nye regelen skal altså fange opp alle med omsetning under 50.000 kroner som har for stort overskudd til å kunne definere det som hobby. Jeg tror egentlig du er i denne gruppen hvis omsetningen din er i nærheten av 50.000 kroner.

Uttaksmerverdiavgift skal beregnes når en traktor som tidligere har vært ført i næringen med fradrag for merverdiavgift går over fra å bli brukt i næringen til privat bruk. Uttaksmerverdiavgift gjelder altså selv om traktoren ikke blir solgt til noen andre. Et typisk eksempel er når en tidligere næringsdrivende beholder en traktor til privat brøyting og vedhogst. Grunnlaget for å beregne merverdiavgiften er verdien på traktoren den dagen den blir tatt ut til privat bruk. I tillegg til merverdiavgift skal en gjøre den samme øvelsen i forhold til skatt.

Hvis traktoren er tatt ut etter disse reglene kan traktoren selges videre uten at det skal kreves inn merverdiavgift eller beregnes skatt av beløpet. Traktoren har altså blitt privat på lik linje med en privatbil. Traktoren har blitt \&quot\;momsfri\&quot\; på en lovlig måte.

Ditt eksempel med en traktor som din far har kjøpt er litt vanskeligere. Har du overtatt hans virksomhet gjennom et eierskifte har han i praksis solgt traktoren til deg. Fortsetter du hans næringsvirksomhet skal det ikke beregnes merverdiavgift på salget fra han til deg.
Hvis ikke du er næringsdrivende (bruker traktoren i næring) tror jeg det skulle ha vært beregnet uttaksmerverdiavgift da han overførte traktoren til deg. Da har traktoren blitt \&quot\;momsfri\&quot\; på samme måte som i forrige avsnitt.

I alle slike tvilstilfeller bruker vi å ta kontakt med skattekontoret for ikke å gjøre alvorlige feil. Situasjonene er aldri helt like, og dermed kan også svaret variere mye. Hovedregelen er likevel at overføring av maskiner og utstyr fra næringsvirksomhet til privat krever uttaksmerverdiavgift fordi eieren har fått fradrag for merveridavgift ved anskaffelsen.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Overskudd og overskudd, det kommer an på hvordan du regner det. Jeg betalte forholdsvis mye for hele \'\'\'\'\'\'\'\'gården\'\'\'\'\'\'\'\' pga en av mine søskens grådighet, i form av redusert arv. Er nok ikke kommet ovenpå enda.

Skattekontoret var underretta om overtakelsen og eventuelle krav burde ha kommet da. På traktor og redskap var det ikke snakk om store verdier.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Gardsdrifta er nok fortsatt hobby ut fra en totalvurdering. Men husk at f.eks leiekjøring, vaktmestertjenester, snekkering og andre tjenester som ikke hører naturlig sammen med drifta av garden skal vurderes uavhengig av gardsdrifta. Det er mange som kommer innenfor hobbybegrepet når det gjelder gardsdrifta, men kan være næringsdrivende innen skogbruk og andre tilleggsnæringer.

Når det gjelder merverdiavgiften er dette sannsynligvis korrekt når skattemyndighetene har akseptert at du har tatt over det som defineres som et alminnelig gardsbruk. Da er det ikke merverdiavgift på de maskinene som følger med i overdragelsen. Maskinene kan da selges uten mva når du ikke er merverdiavgiftsregistrert næringsdrivende.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Mener du at skogbruk ikke er en del av gardsdrifta? Om jeg kjører ut ett vedlass til en kunde, med eller uten godtgjørelse, så er vel det fortsatt en del av skogsdriften?
Da forstår jeg det slik at en kan dele opp driften i flere enheter og kalle alle enhetene for hobby og så føre utgiftene der det er best økonomi. Da kan jeg ha fire hobbyer som hver tjener 5 000 på.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Skogbruk er alltid næring når du har mer enn til husbehov.Det kalles særskilt lignet skog. Definisjonen er årlig tilvekst på minst 3-5 m3.
Trenger altså ikke å ha årlig avvirkning for å være næringsdrivende innen skogbruk.

Skog som bare dekker eget husbehov følger skattereglene for gardsbruket. Er gardsdrifta hobby blir også skogen hobby.
Selger en hobbybonde ved i et ikke ubetydelig omfang er dette næring, da jeg regner med at ingen hogger ved for salg uten at de tjener penger på dette. Selger en hobbybonde med husbehovsskog noen få paller ved for å dekke kostnadene med traktor og vedmaskin vil inntekten fortsatt være hobby, da det reelt sett ikke blir noe overskudd.

4 hobbyer med hver 5.000 i overskudd kan vel bli utsatt for gjennomskjæring av skattemyndighetene som ren skatteplanlegging, og altså sett på som skattepliktig inntekt i næring.
Mitt poeng er vel bare at en hobby som er egnet til å gå med overskudd lett kan bli definert som næring hvis aktiviteten gjentar seg år etter år. Skatteplanlegging med å flytte kostnadene mellom de ulike aktivitetene er ulovlig, og er risikosport. Kan ikke anbefales.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Flytte kostnadene ulovlig\; vel en av de største utgiftspostene er traktorene, den brukes til alt. Utgiftene på den må jo føres der den er mest brukt selv om jeg en gang i året bruker den til å dra opp båten med. En bestemmer da selv hvor mange prosent som skal føres på de forskjellige næringene. Er vel vanlig å føre 50% jordbruk og 50% skogbruk. Men hvis en ikke har vært på skogen kan en vel ikke føre 50% på skogsdrift.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Alt er mulig hvis en ikke er lojal og følger regelverket.
Kostnadene til maskiner og utstyr som bruker i flere næringer skal fordeles etter bruken. Brukes traktoren 30 % i skogen skal skogen belastes med 30 % av kostnadene til traktorholdet. Dette gir begrensa muligheter til å flytte maskinkostnadene mellom næringene.
Jeg avslutter diskusjonen med dette svaret, da det er lite meningsfylt å diskutere hvordan en illojalt skal tilpasse seg hobbybegrepet. Føles det vanskelig å fortsatt argumentere for at virksomheten er hobby er mitt råd å registrere seg som næringsdrivende.

Anonyms bilde
Kristan
Gjest
Re: Traktor kjøp, moms?

Takk for opplysningene regnskapasfører. Føler at det er bortkastet arbeid med merverdiavgift både for meg og det offentlige. betale inn MVA og så få igjen omtrent samme beløpet, noen her påstår at de til og med får igjen mer enn de betaler inn. En trenger ikke å forlange mer for varene hvis du er MVA pliktig for MVA pliktige får igjen MVA på utgiftene, og da går det nesten opp i opp. Men er du MVA pliktig så er det lett å bli fristet til å glemme å oppgi alle intekter og da er det avgiftsnyteri da...

Anonyms bilde
Brumle
Gjest
Traktor mva

Hvis jeg som firma kjøper en Traktor fra en privat person, som er under 50000 og heller ikke har mva i sitt salg til meg. Må jeg da som firma svare mva av denne maskinen om jeg da videreselger den til en privat person ?

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Firma

Det finnes litt spesielle regler for akkurat dette, hvis du kjøper traktoren eks mva fra privatperson og selger den inkl mva (som du må gjøre som firma) kan du momse kun av avansen. Dvs hvis du kjøper traktoren for 50.000 momsfritt og selger den for 55.000 + mva skal du momse av kun 5000. Tror du må sjekke med regnskapsfører før du gjør dette, for som hovedregel gjelder denne regelen for varer som kjøpes for videresalg og ikke driftsmidler som f.eks traktorer og redskap. Men hvis du kjøper den for videresalg, kan det kanskje forsvares.

Står litt om det her

https://hjelp.conta.no/fakturaskolen/fakturere-riktig-mva-pa-bruktsalg/

 

 

 

 

Anonyms bilde
Satans fjellfinn
Gjest
bondelivet

Trudde bønder var lønnsmottakere - siden dem krever lønnsøkning 

Ahmed123s bilde
Ahmed123
Logget av
Innmeldt: 24.12.2020
Om tilbake moms

Hei ! 

Jeg spørre om en privat person kjøpt en traktor til export og han betalte moms kan han få moms tilbake når han Expert denne traktoren 

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Du må innom tollen

Du må innom tollen/spedisjonstjenester , så skal mva i Norge motregnes med mva til exportlandet