Jump to content

Traktor kjøp, moms?


Guest

Recommended Posts

Lurer på en ting angående traktor kjøp/salg.

 

Dersom en bonde selger en traktor han har hatt siden den er ny, og selger den no. Traktoren kan til dømes vere ein 1985 modell. Skal bonden da ta moms på salget? Er ikke traktoren for lengst nedskrevet og ute av regnskapet ? Om han hadde kastet den på bosset hadde jo ikke det gjort noe for regnskapet?

 

Takker for svar!

Link to comment
Share on other sites

Lurer på en ting angående traktor kjøp/salg.

 

Dersom en bonde selger en traktor han har hatt siden den er ny, og selger den no. Traktoren kan til dømes vere ein 1985 modell. Skal bonden da ta moms på salget? Er ikke traktoren for lengst nedskrevet og ute av regnskapet ? Om han hadde kastet den på bosset hadde jo ikke det gjort noe for regnskapet?

 

Takker for svar!

Link to comment
Share on other sites

Okei, så uansett visst bonden har en eldre traktor, si den har fulgt med gården fra foreldre, vil det fortsatt kunne taes moms på den?

Ser jo at dere mener bonden skal ta moms.

 

Men hvordan skal man da få eit skikklig godt bevis på at han faktisk betaler den momsen til staten? Synes det virker veldig enkelt for en bonde å selge gammeltraktoren og lure ekstra 25% i lomma....

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje berre at vi meiner at bonden skal ta moms, men han er pliktig til å gjere det, så sant han har over 50.000 i omsetning. Har han derimot lagt ned drifta og/eller har under 50.000 i omsetning, så skal han ikkje ta mva. Du tviler også på om han stikk mva i egen lomme, men du får vel faktura på traktoren. Dersom han då prøver seg, så blir det kluss i rekneskapen hans/forfalsking av rekneskapen som er straffbart. Men du er då ikkje nødt til å kjøpe traktor av han. Vil du unngå mva, så er det ganske ofte traktorer til salgs der selger ikkje er mva pliktig, men er det redselen for at han lurer deg, så kjøper du traktor av event ein forhandler som også tar mva.
Link to comment
Share on other sites

Guest peugeot_1
Pass på at du får en godkjent,nummerert regning med selgers mva nummer og betal beløpet inn til selgers konto, aldri kontant, så er du langt på vei. Dersom selger ikke betaler inn momsen kan det bli en sak mellom han og øvrigheta.
Link to comment
Share on other sites

Kjære undrende Kjøper.

Fikk lyst til å komme med ett par ordspråk

 

På seg selv kjenner mann andre.

 

Kanskje dette passer også

 

Tyven tror alle stjeler

Link to comment
Share on other sites

\&quot\;Undrende kjøper\&quot\;: En vanlig måte å gjøre dette på når en privatperson skal kjøpe traktor er slik:

Få faktura med moms på kanskje 2/3 av beløpet og betal resten svart. Da slipper du i allefall å betale moms på den svarte tredjedelen av beløpet.

 

Men: Brukte biler og lastebiler er det ikke moms på selv om eieren er momspliktig. Staten tar omregistreringsavgift i stedet.

Link to comment
Share on other sites

Unskyld meg!!!

Men går dere ikke vell langt her nå som dere oppfordrer til kriminelle handlinger???

Jeg mener dere er på ville veier når dere ofentlig kommer med tips og råd på hvordan en skal svindle.

Liketil mistenkeliggjøre en selger som vil følge loverket for å være svindler.

 

Mitt råd tenk dere om

Link to comment
Share on other sites

Ro deg ned Volvo650. Det faktisk rosverdig av TS å forsikre seg om at han ikke bidrar til momsunndragelse. Slike innlegg som ditt første er bare med på å ødelegge et bra forum. Skam deg!

 

Hamar BMs innlegg burde selvfølgelig vært slettet av moderatorene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Hvis en som ikke er momspliktig, selger en traktor for mer enn 50 000, blir han momspliktig da?

 

Hvis en som ikke er momspliktig, selger en traktor for mer enn 50 000 og kjøper en annen traktor til omtrent samme pris, blir han momspliktig da?

 

Betyr det at alle traktorer over 50 000 Kr skal det betales moms på?

Link to comment
Share on other sites

Hvis man selger en traktor uten å være registrert i mva registeret uten hensikt å tjene penger på handelen. Dvs. arv osv. Trenger man ikke å betale mva videre til staten. De er bare intressert i de som har en omsettning høyere enn 50 000 på 2 mnd etter de registrerte seg og samtidig driver en virksomhet som vil \&quot\;lønne\&quot\; seg på noe lengre sikt. Dette for å luke ut de som bare starter som selvstendig næringsdrivene for å få tilbake mva. på ting som de trenger til sin \&quot\;virksomhet\&quot\;, men som egentlig er privat forbruk.

 

De fleste ting skal det tillegges mva på. Selv traktorer til 10 000. 50 000 grenesen har ingenting å si her. Dette er kun omsettningen et foretak skal ha de to første mnd etter registrering i mva registeret, samt årlig omsettning etter dette.

 

Salg næringsdrivene / privat:

Den næringsdrivene legger på mva på den varen som selges uansett. mva satsene kan variere (jf. daglivare osv.)

 

Salg næringsdrivene / næringsdrivene

Den næringdrivene legger på mva og den kjøpende næringsdrivende betaler hele beløpet.

Ved slutten av termingen betaler det selgende den innkommende mva stil staten og den kjøpende får refundert den utgående mva fra staten.

 

Noen ting er det ikke mva på:

Bruktbiler, arbeid utført for statens vegesen (ikke matrealer), aviser, tidsskrift, bøker, elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge og El-biler (jf. wikipedia)

 

OG kan vi bruke MVA og ikke moms =)

Link to comment
Share on other sites

Hvis du ikke er næringsdrivende kan du jo selvfølgelig selge en traktor til en næringsdrivende, men du kan ikke ta mva ved salget. Hvis du prøver å ta mva som privatperson vil fakturaen være ugyldig da mva nr SKAL være på fakturaen.

 

Dvs at hvis jeg som næringsdrivende kjøper utstyr fra en som ikke er registrert i mva registeret vil jeg som kjøper ikke få denne mva-summen refundert. Altså det blir mitt problem som næringsdrivende. Betaler jeg denne traktoren inkl mva så har jeg automatiskt betalt 25% for mye for varen.

Link to comment
Share on other sites

De går ikke etter deg hvis du bytter til en nyere traktor.

 

Skatteetaten bare gliser, De får den inngående mva som du betaler til den du kjøper traktoren av. Mens du som ikke er registeret i mva registeret på grunn av du ikke driver mva pliktig næringsvirksomhet, bare må betale mva og får ingenting refundert.

Er ingen som sier noe hvis en privatperson kjøper en ny traktor til 1 mill.

 

Noe skatteetaten kanskje er intressert i er hvis du har en relativt ny traktor, eks som går 1000 timer i året uten at det er ført noen inntekter. (men hvordan skal de finne ut det??)

 

Fyrer mye med ved sa\'\'\'\'n

Link to comment
Share on other sites

næringsdrivende som skal kjøpe noe fra en privatperson er som nevt av jacob håpøst da man må betale 25% \&quot\;for mye\&quot\;.

 

Men som regel da det gjelder f.eks. traktorer er det så mange ute i markedet at det ikke er noe problem å finne nogen lunde samme type men fra en som er næringsdrivende.

 

Ting som blir solgt av privatpersoner i vår \&quot\;nisje\&quot\;, blir som regel kjøpt av privatpersoner. Så ser egentlig ikke helt problemet.

 

Men er dette er kanskje en mulighet til å bruke opp det man har i putevaret??

Problemet da er at man mister muligheten for enten direkte utgiftsføring (under 15 000) eller avskrininger (over 15 000)

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Ønsker å holde på hobbydriftstatusen for å slippe regnskapet med det. derfor er jeg på utkikk etter en traktor som ikke er MVA på. Med bytte av traktor blir jo omsetningen langt over grensen på 50 000
Link to comment
Share on other sites

om du kjøper en traktor til over 50 000 har det ingenting å si. Hvis du driver en hobbyvirksomhet trenger du ikke å registrere deg noe sted selv om du kjøper en traktor dyrere enn 50 000. Så lenge du ikke er registrert som enkeltpersonforetak har du ingen omsettning i ditt foretak og dermed plikter du ikke å ha regnskap osv.

Hvis du ikke har ambisjoner om å tjene penger på virksomheten din er det en hobby og dermed vil det ikke gi deg inntekter (mye hvertfall).

De små inntektene du får av f.eks snøbrøyting fra private kan du ta som vanlig lønnsinntekt og betale skatt av det. (fribeløpet er vel 2000 kr fra hver arbeidsgiver pr kalenderår)

 

Kort sagt:

Du kan kjøpe så dyr traktor du vil av hvem du vil (private eller forhandlere)=)

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Hva, skal jeg betale inntektsskatt av timeleie. kan jo ikke det uten at jeg trekker fra utgiftene. Og nei jeg driver ikke med brøyting, men om jeg gjorde det måtte jeg jo trekke fra diesel, kjøp av brøyteutstyr og reperasjoner...Og kom ikke å si at det har jeg fra før, det holder ikke, for det mer utstyret brukes, jo mer slites det.

Det er mange næringsdrivende som har betalt meg mer enn 2000Kr for mine tjenester og i og med at de utgiftsfører det så kan jeg regne med å bli lignet for det, i følge \'\'\'\'\'\'\'\'svar\'\'\'\'\'\'\'\'

Link to comment
Share on other sites

Her må det ryddes litt opp i begrepene.

Kun næringsdrivende med minst 50.000 i omsetning siste 12 måneder skal kreve inn merverdiavgift.

For å være næringsdrivende må virksomheten drives for egen regning og risiko, ha et viss varighet og være egnet til å gå med overkudd (på sikt).

 

Hvis virksomheten ikke er næring må det sjekkes om det er et lønnsforhold. Er det et lønnsforhold må oppdragsgiveren (arbeidsgiveren) sørge for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Spesielle regler gjelder blant annet for arbeid utført av andre på egen bolig.

 

Et tredje alernativ er at virksomheten kan være innenfor hobbybegrepet. En virksomhet med stor omsetning kan være hobby fordi virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd. Et godt eksempel kan være travsport. Kjennetegnet for disse virksomhetene er at utøverne ønsker å være registrert, men blir nektet av skattemyndighetene.

Det finnes også hobbyvirksomhet som har det motsatte kjennetegnet. Virksomheten er uten tvil egnet til å gå med overskudd, men aktiviteten er lav. Her ønsker oftest innehaveren å forbli innenfor hobbybegrepet, men det kan føles ubehagelig fordi utøvelsen lett kommer over i det som kalles \&quot\;svart arbeid\&quot\;. Det er ingen bestemt grense for når slik virksomhet går over fra hobby til næring, men jeg har mange ganger opplevd at utøverne tror det er knyttet til grensen for merverdiavgift på 50.000 kroner. Dette stemmer absolutt ikke, og plikten til å levere næringsoppgave kan opptre mye tidligere.

 

En siste kommentar til merverdiavgift som går helt tilbake til trådstarter er at tidligere næringsdrivende må betale uttaksmerverdiavgift når traktoren går over fra næringsvirksomhet til privat bruk. I praksis er det mange som sløyfer dette, og senere videreselger traktoren for over 50.000 kroner uten å innkreve merverdiavgift. Dette er avgiftsunndragelse, og kan straffes med tilleggsavgift for selgeren hvis det blir oppdaget. Kjøper står heldigvis ikke ansvarlig for denne feilen.

Link to comment
Share on other sites

Til Kristian\; Det er ingen som kan selge en traktor eller annen gjenstand uten MVA. Om en bonde selger gammeltraktoren til en privatperson skal det tillegges MVA. Det samme må en forhandler gjøre. Om denne så selger traktoren videre så vil han nok ha igjen mest mulig av det han betalte for traktoren, altså, han vil selge traktoren \&quot\;inkludert moms\&quot\;, selv om han ikke spesifiserer det. Det gjør det nærmest uaktuelt for en næringsdrivende å kjøpe traktor fra en privatperson.

Så min påstand er at MVA.frie traktorer ikke finnes.

Link to comment
Share on other sites

For det første så var det kanskje dumt av meg å \&quot\;oppfodre til kriminelle handlinger\&quot\;. Men, når dere diskuterer priser på ved her på forumet. Både kjøp av langved og salg av småsekk og storsekk, har jeg aldri sett noen nevne MVA.

70, 80 eller 90 kroner pr 60-liter sekk, det er vel inkludert MVA, det da.....

 

AL mener det er nærmest uaktuelt for en MVA pliktig å kjøpe traktor av en privatperson.

Det stemmer jo itte. Om en privatperson vil selge en traktor til 40 000 eller 80 000 kroner. Det spiller ingen rolle. Det er fullt tillatt å kjøpe traktoren uten MVA av privatpersonen og ta den inn i gårdsregnskapet. Selger kan itte kreve MVA på den. Kvitteringen fra en privatperson kan godt være skrevet på et matpapir, men må inneholde navn og adresse på begge parter, dato og beløpet.

Skriv gjerne at det er MVA-fritt. Det er også en fordel om beløpet er innbetalt pr bank. Fra i år er det vel også et krav med bank hviss det er over 10 000 kr. Men, traktorer på privatmarkedet uten MVA er ofte litt dyrere, nettop fordi de er mer attraktive på privatmarkedet. Hvis en gammel traktor koster 50 000 hos en forhandler pluss MVA blir det jo 62 500. Private kjøpere må ut med 12500 ekstra som de itte får igjen. Derfor prøver mange private selgere seg med å selge den til kanskje 55 000 - 60 000.

Link to comment
Share on other sites

Nettopp, Hamar BM. En privateid traktor vil bli prøvd solgt dyrere (ca=inkl.mva) derfor er det lite interresant for næringsdrivende å kjøpe fra private. Jeg sa ikke at det ikke var lov.

Men er det ikke MVA på bil/lastebil? I varebilreklamer/annonser er det da oppgitt priser med og uten MVA.

Føres bilen som firmabil i regnskapet får en da igjen MVA.(?)

Men fordi de fleste biler ikke er firmabiler (lite lønnsomt i landbruket), blir det sjelden spesifisert. Det blir da som med traktor fra privatpersoner.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder varebil så er det kun mva på nye biler, brukt er det ikke mva på varebiler uansett om en er mva-pliktig eller ikke. Derfor lønner det seg for mange næringsdrivende å kjøpe nye biler da en får refundert mva. Mva på varebiler er mindre den normale 20% av totalummen da mye av de bilavgiftene ikke har mva. Beregningsgrunnlaget for mva bli da lavere enn den totale prisen inkl alle avgifter.

Tror lastebiler og vanlig biler har samme regler som for varebiler.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Regnskapsfører\; Jeg har fått opplyst fra mitt lokale skatteetat at grensen ligger på rundt 50 000 i omsetning. altså at jeg må holde meg under det for å kalle dette hobby.

 

Uttaksmerverdiavgift skriver du , betyr det at jeg må kreve inn MVA hvis jeg selger traktoren som far kjøpte før han fikk beskjed om at det han drev med bare var hobby.

 

Det er dyrt å holde regnskap med sånn minidrift både for den som driver og det offentlige, derfor foretrekker jeg å holde driften på lavt nivå. Men det er vanskelig med så stor etterspørsel.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...