Jump to content

Traktor kjøp, moms?


Guest

Recommended Posts

Det er overskuddet som skal skattlegges, slik at 50.000 i omsetning forteller meg lite om overskuddet av hobbyen. Har du 50.000 i omsetning og bare 5.000 i overskudd er det nok fortsatt hobby. Men du kan ikke ha i nærheten av 50.000 i overkudd hvert år og fortsatt kunne påberope deg at det er hobby. Grensen er nok mye nærmere 5.000 kroner i overskudd enn 50.000 kroner.

 

Fra inntektsåret 2009 kan næringsdrivende med omsetning under 50.000 kroner skatte av næringsvirksomheten uten å levere næringsoppgave. Det betyr at disse ikke trenger å ha ført regnskap slik som alle med omsetning over 50.000 kroner har krav om. Denne nye regelen skal altså fange opp alle med omsetning under 50.000 kroner som har for stort overskudd til å kunne definere det som hobby. Jeg tror egentlig du er i denne gruppen hvis omsetningen din er i nærheten av 50.000 kroner.

 

Uttaksmerverdiavgift skal beregnes når en traktor som tidligere har vært ført i næringen med fradrag for merverdiavgift går over fra å bli brukt i næringen til privat bruk. Uttaksmerverdiavgift gjelder altså selv om traktoren ikke blir solgt til noen andre. Et typisk eksempel er når en tidligere næringsdrivende beholder en traktor til privat brøyting og vedhogst. Grunnlaget for å beregne merverdiavgiften er verdien på traktoren den dagen den blir tatt ut til privat bruk. I tillegg til merverdiavgift skal en gjøre den samme øvelsen i forhold til skatt.

 

Hvis traktoren er tatt ut etter disse reglene kan traktoren selges videre uten at det skal kreves inn merverdiavgift eller beregnes skatt av beløpet. Traktoren har altså blitt privat på lik linje med en privatbil. Traktoren har blitt \&quot\;momsfri\&quot\; på en lovlig måte.

 

Ditt eksempel med en traktor som din far har kjøpt er litt vanskeligere. Har du overtatt hans virksomhet gjennom et eierskifte har han i praksis solgt traktoren til deg. Fortsetter du hans næringsvirksomhet skal det ikke beregnes merverdiavgift på salget fra han til deg.

Hvis ikke du er næringsdrivende (bruker traktoren i næring) tror jeg det skulle ha vært beregnet uttaksmerverdiavgift da han overførte traktoren til deg. Da har traktoren blitt \&quot\;momsfri\&quot\; på samme måte som i forrige avsnitt.

 

I alle slike tvilstilfeller bruker vi å ta kontakt med skattekontoret for ikke å gjøre alvorlige feil. Situasjonene er aldri helt like, og dermed kan også svaret variere mye. Hovedregelen er likevel at overføring av maskiner og utstyr fra næringsvirksomhet til privat krever uttaksmerverdiavgift fordi eieren har fått fradrag for merveridavgift ved anskaffelsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Overskudd og overskudd, det kommer an på hvordan du regner det. Jeg betalte forholdsvis mye for hele \'\'\'\'\'\'\'\'gården\'\'\'\'\'\'\'\' pga en av mine søskens grådighet, i form av redusert arv. Er nok ikke kommet ovenpå enda.

 

Skattekontoret var underretta om overtakelsen og eventuelle krav burde ha kommet da. På traktor og redskap var det ikke snakk om store verdier.

Link to comment
Share on other sites

Gardsdrifta er nok fortsatt hobby ut fra en totalvurdering. Men husk at f.eks leiekjøring, vaktmestertjenester, snekkering og andre tjenester som ikke hører naturlig sammen med drifta av garden skal vurderes uavhengig av gardsdrifta. Det er mange som kommer innenfor hobbybegrepet når det gjelder gardsdrifta, men kan være næringsdrivende innen skogbruk og andre tilleggsnæringer.

 

Når det gjelder merverdiavgiften er dette sannsynligvis korrekt når skattemyndighetene har akseptert at du har tatt over det som defineres som et alminnelig gardsbruk. Da er det ikke merverdiavgift på de maskinene som følger med i overdragelsen. Maskinene kan da selges uten mva når du ikke er merverdiavgiftsregistrert næringsdrivende.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Mener du at skogbruk ikke er en del av gardsdrifta? Om jeg kjører ut ett vedlass til en kunde, med eller uten godtgjørelse, så er vel det fortsatt en del av skogsdriften?

Da forstår jeg det slik at en kan dele opp driften i flere enheter og kalle alle enhetene for hobby og så føre utgiftene der det er best økonomi. Da kan jeg ha fire hobbyer som hver tjener 5 000 på.

Link to comment
Share on other sites

Skogbruk er alltid næring når du har mer enn til husbehov.Det kalles særskilt lignet skog. Definisjonen er årlig tilvekst på minst 3-5 m3.

Trenger altså ikke å ha årlig avvirkning for å være næringsdrivende innen skogbruk.

 

Skog som bare dekker eget husbehov følger skattereglene for gardsbruket. Er gardsdrifta hobby blir også skogen hobby.

Selger en hobbybonde ved i et ikke ubetydelig omfang er dette næring, da jeg regner med at ingen hogger ved for salg uten at de tjener penger på dette. Selger en hobbybonde med husbehovsskog noen få paller ved for å dekke kostnadene med traktor og vedmaskin vil inntekten fortsatt være hobby, da det reelt sett ikke blir noe overskudd.

 

4 hobbyer med hver 5.000 i overskudd kan vel bli utsatt for gjennomskjæring av skattemyndighetene som ren skatteplanlegging, og altså sett på som skattepliktig inntekt i næring.

Mitt poeng er vel bare at en hobby som er egnet til å gå med overskudd lett kan bli definert som næring hvis aktiviteten gjentar seg år etter år. Skatteplanlegging med å flytte kostnadene mellom de ulike aktivitetene er ulovlig, og er risikosport. Kan ikke anbefales.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Flytte kostnadene ulovlig\; vel en av de største utgiftspostene er traktorene, den brukes til alt. Utgiftene på den må jo føres der den er mest brukt selv om jeg en gang i året bruker den til å dra opp båten med. En bestemmer da selv hvor mange prosent som skal føres på de forskjellige næringene. Er vel vanlig å føre 50% jordbruk og 50% skogbruk. Men hvis en ikke har vært på skogen kan en vel ikke føre 50% på skogsdrift.
Link to comment
Share on other sites

Alt er mulig hvis en ikke er lojal og følger regelverket.

Kostnadene til maskiner og utstyr som bruker i flere næringer skal fordeles etter bruken. Brukes traktoren 30 % i skogen skal skogen belastes med 30 % av kostnadene til traktorholdet. Dette gir begrensa muligheter til å flytte maskinkostnadene mellom næringene.

Jeg avslutter diskusjonen med dette svaret, da det er lite meningsfylt å diskutere hvordan en illojalt skal tilpasse seg hobbybegrepet. Føles det vanskelig å fortsatt argumentere for at virksomheten er hobby er mitt råd å registrere seg som næringsdrivende.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Takk for opplysningene regnskapasfører. Føler at det er bortkastet arbeid med merverdiavgift både for meg og det offentlige. betale inn MVA og så få igjen omtrent samme beløpet, noen her påstår at de til og med får igjen mer enn de betaler inn. En trenger ikke å forlange mer for varene hvis du er MVA pliktig for MVA pliktige får igjen MVA på utgiftene, og da går det nesten opp i opp. Men er du MVA pliktig så er det lett å bli fristet til å glemme å oppgi alle intekter og da er det avgiftsnyteri da...
Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...
Guest Brumle

Hvis jeg som firma kjøper en Traktor fra en privat person, som er under 50000 og heller ikke har mva i sitt salg til meg. Må jeg da som firma svare mva av denne maskinen om jeg da videreselger den til en privat person ?

Link to comment
Share on other sites

Det finnes litt spesielle regler for akkurat dette, hvis du kjøper traktoren eks mva fra privatperson og selger den inkl mva (som du må gjøre som firma) kan du momse kun av avansen. Dvs hvis du kjøper traktoren for 50.000 momsfritt og selger den for 55.000 + mva skal du momse av kun 5000. Tror du må sjekke med regnskapsfører før du gjør dette, for som hovedregel gjelder denne regelen for varer som kjøpes for videresalg og ikke driftsmidler som f.eks traktorer og redskap. Men hvis du kjøper den for videresalg, kan det kanskje forsvares.

Står litt om det her

https://hjelp.conta.no/fakturaskolen/fakturere-riktig-mva-pa-bruktsalg/

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...