Du er her

Anleggsbondens bilde
Anleggsbonden
Logget av
Innmeldt: 07.02.2016
Kjøp av tilleggsjord spørsmål.

Hei. 

Går å lurer på å kontakte 2 eiger av landbrukseiendommer her eg driver for å høre med dei om muligheten for å kjøpe 2 mindre jorder som ikkje er i drift. Begge disse ligger tett inntil dyrka mark eg eier sjølv  og eg tenkte slå dei sammen. Jordlappene er på 2-3 mål ca hver det ene stykket er ikkje dyrket og består i dag av krattskog men med gode muligheter for å dyrke. Det andre stykket ligger ubrukt og har ikkje vert drift på dei siste 4 årene dette stykket ligger for seg sjølv . En kommunal vei deler denne biten fra  hovedjorda til eier . Spørsmålet mitt er hva pris eg bør tilby pr mål for disse. Er villig betale litt over markedspris om nødvendig da eg trenger fôret og det vil vere kort avstand til gården . Men er helt blank på hva pris slikt kan ligge på. Det andre spørsmålet er hvordan slikt gjøres . Disse lappene må jo deles fra nåværende eiendom ved eit salg. Er det en kurant sak? Kan sies at ingen av disse gårdene har egen drift . Den beste dyrka jorda leies ut og høstes av andre bønder. Arealet ligger mellom bergen og voss . Håper på svar. 

Østlandsbondes bilde
Østlandsbonde
Logget av
Innmeldt: 04.04.2016
Det må lages en

Det må lages en intensjonsavtale som sendes sammen med søknaden om fradeling. Dersom denne godkjennes, så må det ryddes opp i grunnboka. Er det tatt pant i eiendommen må evt. bank fraskrive seg den. Er det andre rettigheter på eiendommen må disse ryddes opp i. Det er evt. det som er knot og som tar tid. Dette er arbeid som selger må gjøre, og derfor må selger være motivert :)

Så må teigene oppmåles før nytt skjøte kan lages. Her varierer kostnaden veldig fra kommune til kommune.

Vedr. pris så hadde jeg ringt landbrukssjefen i kommunen og snakket med han. Han bør kunne gi deg en pekepinn på i hvertfall hva som er makspris de godtar. I utgangspunktet er det jo 1,5 x takst for tilleggsjord. 

Hadelandssmåbrukers bilde
Hadelandssmåbruker
Logget av
Innmeldt: 20.01.2020
Kjøpe tilbake skogeiendom på odel

Hei,

Lurer på om noen har noen erfaringer med eller synspunkt på dette.?

Mor til min kone ( som har odel) driver en gård, men med underskudd.

Mor har derfor solgt en skogeiendom for å dekke utgifter.

Kan min kone, som har best odel på gården, kreve å få kjøpe denne skogeiendommen tilbake, fra ekstern kjøper, ved å bruke sin odelsrett??

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Nei. Eigar kan selge delar av

Nei. Eigar kan selge delar av eigedomen uavhengig av odel,som først trer i kraft ved salg av heile eigedomen. Eigar har full råderett over gården. 

Raitis bilde
Raiti
Logget av
Innmeldt: 26.07.2018
Jeg er ganske sikker på at

Jeg er ganske sikker på at svaret i #4 er feil, og at fraskilte deler av en odelseiendom kan løses inn på odel. Sjekk med advokat, det er bryet verdt.