Du er her

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Jeg skrev et langt avsnitt, men jeg innså at dette er en blindvei. Uansett hva folk skriver kommer du alltid til å være misunnelig og komme drassende med en stakkars-meg-historie. Hvis du klarer å debattere odelsloven objektivt, uten å komme med din historie basert på misunnelse, først da kan det være rom for debatt. Men det er ikke broren din du skal gå etter. Det er ikke hans feil at han ble født først.

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Ser ikke ditt lange avsnitt. Har du flere nick?

Jeg prøver faktisk å diskutere Odelsloven eller problematisere den og da bruker jeg noen litt ekstreme eksempler. Noen er selvopplevde og andre tenkte tilfeller.

Dere trenger ikke bekymre dere over mitt forhold til Eldste bror. Så lenge alt er gjort lovlig, bøyer jeg meg for det. Vet ikke om det er vits å diskutere med han. Det er derfor jeg lufter litt tanker her. Interessant å høre forskjeliges synsvinkler.

En har forskjellig utsikt alt etter hvor en sitter.

Kanskje kronspørsmålet er som Mesteren sier det: Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

mest innholdslause debatten eg har sett som har vært startet hær!

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Tydelig jeg tråkker på ømme tær her.

Klart alle odelgutter vil ha gården billigst mulig og da er ikke veien lang til å snakke ned verdien på garden, hvor vanskelig og travelt det er å være bonde. Jeg kjenner faktisk til et tilfelle dere odelsguttene presset gjennom å få gården gratis. Enten gratis ellers tar jeg ikke gården. Utrolig frekt!

Dette skjer på bekostning av søsken.

Er det så vanskelig å problematisere dette?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Men det er fortsatt foreldrene i den saken også som bestemmer. De kan si &quot\;nei, dere får ikke ta over gratis, men til åsetestakst.&quot\; Nekter de så kan f.eks foreldrene si til den yngste i søskenflokken, kanskje du vil kjøpe til åsetestakst? Den yngste kjøper gården. Den eldste krever å få ta gården på odel. Det kan han, men dette koster han da odelstakst som ligger opp til 25% høyere enn åsetestaksten. Da ble det plutselig en dyr gård i forhold til gratis. Så igjen, det er foreldrene, voksne mennesker, som bestemmer. Og den generasjon har ikke vært med i dagens informasjonsalder, så ofte velger de det enkle fordi det er gjort før, uten å egentlig vite hvilke rettigheter de har. Men det er også deres feil, at de ikke setter seg inn i det.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

N.Gubbe4 spør hva odelsloven grunner i. Odelsloven er slik jeg ser det ment å verne garden og gardsdrifta som en organisme. Den som tar over en odelsgard tar i realiteten over forvaltningsansvaret for garden, og skal forvalte den til beste for garden og gardsdriftas framtid, og levere den videre over til neste generasjon, helst i bedre stand enn da vedkommende overtok.

Å ta over et en odelsgard innebærer altså et ansvar for å forvalte og utvikle tidligere generasjoners arbeid og investeringer til beste for senere generasjoner. Med dette mener jeg at det rettferdiggjøres at kjøper av en odelsgard får åsetesfradrag og ulike former for gaver eller forskudd på arv, nettopp fordi kjøper av eiendommen forvalter eiendommen på vegne av slekta og til gardens beste.

Et annet moment i familieoverdragelser av eiendom er å legge opp overdragelsen slik at det blir så lite skatt og avgift som mulig å betale for både kjøper og selger av eiendommen, igjen for at mest mulig skal komme selve garden og gardsdrifta til gode.

I de fleste tilfeller av familieoverdragelser av gard tror jeg søsken og slektninger av kjøper er glad for at vedkommende tar på seg ansvaret å forvalte eiendommen videre. Med det store ansvaret å eie en gard følger også ansvaret eieren har for å finne en egnet kjøper av garden, det behøver slett ikke være den eldste i ungeflokken, kanskje ingen av ungene i det hele tatt.

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Sitat: &quot\;kjøper av eiendommen forvalter eiendommen på vegne av slekta og til gardens beste. &quot\;

Ser klart at for å drive en gård videre er det ok med en viss rabatt, men ser du ikke faren med utpressing for å få prisen ned? Faktisk på bekostning av søskene?

Synes det hadde vært mye mer rettferdig at den som ville mest og som foreldrene syntest var best egnet kunne få kjøpe gården til en noenlunde rimelig penge.

Mener du seriøst at odelsgutten bør få gave7forskudd på arv? Ser du ikke at det blir på bekostning av søsken?

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

I tillegg ligger mye av problemet rundt det at de ikke finnes åpenhet satt i system rundt prosessen med overtakelse av odelsgårder.
Der kunne i hvert fall bondeorganisasjonene vært mer på banen----men igjen---hvem styrer der --jo odelsgutter ---som er såre fornøyd med et system som bare tar hensyn til odelsguttens ønsker om en mest mulig gård og mest profitt --- på bekostning av sine kjære søsken :)

Kornbondens bilde
Kornbonden
Logget av
Innmeldt: 18.03.2013
Re: Hva skal gården koste?

Hva er egentlig problemet ditt? De du bør gå etter er jo dine foreldre, det er de som selger. Hva de gjør og hvorfor er jo deres ansvar. Har jo ingenting med odelslov eller noe å gjøre. Her blir det gårdsoverdragelse etterhvert, og det kommer til å være full åpenhet ovenfor mine søsken. Jeg tror full åpenhet er det som stort sett er vanlig.

Ser du heller ikke har svart på det med boretten? Syns du ikke 100k er billig for å kunne bo ett sted gratis resten av livet?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Du startet greit med å snakke om åpenhet, men det tok ikke lange tida før det endte opp med odelsgutter, konspirasjonsteori og forsmådde søsken igjen. Og jeg regner med du fortsatt mener at odelsloven er odelsguttenes feil?

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

nks bonde:
Kjenner meg ikke helt igjen i konspirasjonsteorier. Å bruke slike begrep er maktspråk. Diskuter heller synspunktene mine.
Forsmådde søsken er også veldig ladet ---- så søsken som ikke har fått/får noen arv er etter din definisjon materialistiske, mens odelsgutten er ren og rank og opptrer uten materialistiske behov. Odelsgutten tenker kun på å holde slektsgården i hevd og &quot\;ofrer&quot\; seg ved å overta den. Helst skulle han at penger for....:)
Er alt i sin skjønneste orden. Ser du ikke urettferdigheten satt i system?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Makan til tullball !
Om foreldre gir gave eller forskudd på arv går da dette ikke nødvendigvis utover medsøsken?? Hvordan kan du si det? Hvis foreldre gir den som skal overta gården rabatt og gir de andre tilsvarende, hva er da problemet? Hvis foreldre vil skjevfordele er det i deres fulle rett. Jeg spør igjen: Har ikke du vist i hele ditt liv at du ikke har best odel på dine foreldres gård?

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Kornbonden:

Ser du heller ikke har svart på det med boretten? Syns du ikke 100k er billig for å kunne bo ett sted gratis resten av livet?

Skal svare på spørsmålet ditt og da kan du kanskje komme med noen kommentarer etterpå? Avtale?

100k er billig for bo et sted 10-20 år. Ja. Men hallo!!! Odelsgutten har jo fått garden billig, og ofte med 2 hus og da klage på at han ikke får leieinntekter etter markedspris blir litt rart.

Døme: Du får 2 hester billig av meg. Den ene kan du bruke som du vil, den andre må du vente noen år med å bruke. Du taper penger på den første hesten...jada..:)

Du har ikke med arbeidsinnsatsen foreldre evt kan komme med. Hvordan vil du regne med den?

det går ann å lage mange bra regnestykker, spesielt når en vet hva slags svar en vil ha...

Svarer du på mine?

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Det er vel fjøstid nå ? Godt å slippe det :)

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Makan til tullball !
Om foreldre gir gave eller forskudd på arv går da dette ikke nødvendigvis utover medsøsken?? Hvordan kan du si det? Hvis foreldre gir den som skal overta gården rabatt og gir de andre tilsvarende, hva er da problemet? Hvis foreldre vil skjevfordele er det i deres fulle rett. Jeg spør igjen: Har ikke du vist i hele ditt liv at du ikke har best odel på dine foreldres gård?

Ikke nødvendigvis, men en hvis det ikke hadde vært en gave/forskudd på arv hadde jo foreldrene beholdt mer penger og dermed mer å dele senere til alle søsken.

Har aldri hørt om odelsgutter som har fått rabatt på gården og så har søsken fått den samme rabatten? Hvor har du det fra?

Det sist spørsmålet ditt trodde jeg var retorisk, så det svarer jeg ikke på:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Jøye meg!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Her var det mye rart!
Du sammenligner med en fabrikk.
Den vill være et as, hvor alle er sikkert sin andel, men i 99% av alle familie foretak er det i styret laget regler for kjøp å salg av aksjene i firmaet.
Dette slik at hele selskapet blir i familien om en av eierne(barna) vil selge sine aksjer.( må selge til en som allerede eier aksjer)

Jeg kjøpte gården på odel, av min far i fjord.
Jeg kjøpte en gård takstert til 4,8 mill for 3,5 mill.
Dette var med 300tonn melkekvote, dyr og utstyr.
Jeg har da &quot\;fått&quot\; 1 mill og mine 2 søsken 0kr.
Men, alt måtte restaureres på gården.
Og med 1 mill i gjeld fra før (restaurerte boligen) og 1mill i egenkapital investert i boligen på gården.
Var det umulig å fortsette drifta.
Om jeg lånte 4,5 mill for å drive med melk, gjekk det ikke rundt.
Jeg hadde da hadt 9 mill i lån og 10 mill investert i en gård verdt 5...
Så jeg solgte dyra og kvoten.
Jeg sitter nå med en fin og bra restaurert gård og 2,3 mill i lån.
Nå investerer jeg 6 mill i kjøttproduksjon.(3,5I ombygg+dyr+driftskred.)
Og kommer til å leve av dette.
Jeg har 3000 timer gratis de 4 siste åra, for å restaurere gården.(jobbet ved siden av)
Og jeg har 1 mill egenkapital investert i gården.

Nå når alt er ferdig, og jeg begynner å tjene penger på gården og har full jobb ved siden av, tjener jeg ganske bra.
Jeg har ny restaurert hus og fin bil...

Mener du at jeg ikke har fortjent det?
Når jeg jobba lange kvelder og hver helg for å bygge opp gården!?

Om mine søsken skulle få 1 mill hver ville jeg ikke kunnet drive gården!
Og de kunne levd godt på sin 1mill mens jeg må jobbe 2-100% jobber for min.

Jeg skjønner dette om gården blir &quot\;lagt ned&quot\; og odelsgutten selger ut mye av eiendommen til hytter og boligfelt.
Og kanskje lever godt av et grisetaklingen...men det er ofte slik at sånne verdier er avtalt fordelt før overtakelse.
Slik at alle får noe av verdiene..

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Hehe grisetakling ...damn you auto korrekt

Grustak var det!

Anonyms bilde
N.Gubbe4_1
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Takk for svar John og tro det eller ei så er jeg enig med deg.

Mitt poeng fra åpenhet rundt prosessen og at ikke odelsguttene stikker av med hele arven. Noe rabatt er forståelig. Det kan sikkert være både dyrt og arbeidskrevende å starte som bonde.

I ditt tilfelle har du betalt din far 3,5 mill som evt senere vil bli delt ut senere likt til dere 3 søsken.

Det er noe igjen for alle. Det var også mitt poeng

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

N.gubbe4: jeg tror du misforstår !
Når han i innlegget over har &quot\;fått&quot\; en mill og betalt 3,5 så blir ikke de 3,5 delt likt. Millionen som han allerede har fått blir normalt trukket fra (forutsatt at jeg forstår han rett og den er gitt i forskudd på arv).
Skjønner ?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva skal gården koste?

Jeg betalte 3,5...millionen er diferanse mellom pris og takst.
Var vel åsete fradrag det.
Men da er vi jo enige da::-)
Jeg synes det er bedre å kunne si at jeg har betalt for gården, og bygget den opp slik jeg vil ha den med hardt arbeid, enn at alt er lagt i henda på meg!

Sider