Jump to content

Fra rundball til plansilo


Guest

Recommended Posts

Hei. vi driver gård og produserer ca 1300 rundball i året og vurderer å bygge plansilo i nær framtid, men hvor store burde disse plansiloene være? helst med litt å gå på...
Link to comment
Share on other sites

Hei. vi driver gård og produserer ca 1300 rundball i året og vurderer å bygge plansilo i nær framtid, men hvor store burde disse plansiloene være? helst med litt å gå på...
Link to comment
Share on other sites

evt. prisområde et slikt prosjekt ligger på, med tett overbygg, trevirke til overbygg kan vi hogge og sage på eget sagbruk, trevirke hogges i forbindelse med nydyrking.

noen med erfaring?

Link to comment
Share on other sites

Guest MFgutn_1

min onkel har bygget plansilo, husker jeg ikke feil er de 700 kubikk* (2 smale lange inntil hverandre) han har ikke tak å har ikke vert planget med å få vann nedi dær. den er bygger ned i grunnen i stedet får flatt. tråkker med 20 tonns hjullaster å tar ut med alligatorgrip(sylskarp i framkant og sider).

-men bor du en plass dær det regner mye så stor fordel med tak..

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1
hei. jeg bygde plansilo i 2004 med ståloverbygg. det er to kammer på 6*21 meter. 3 meter høye. har gravd de 2.5 meter ned i terrenget. overbygget har jeg bygd med stålbuer ca 50 cm utenfor betongveggen for å ha bedre plass ved pakking av grass og muligheter for å lage kanal langs veggen for å ta varme fra taket hvis jeg bygger den om til plantørke. det er 4 meter høye vegger, men de burde vært minimum 0.5 meter høyere for å ha høyde til å tippe lass uten å ta oppi taket. legger to lag plast over grasset og sagflis oppå der for å holde plasten nede og lagrer frøhøy og strøhalm oppå der igjen, så eter jeg meg innover på vinteren.... og alt er tørt og fint og ta ut! har en nabo her som har bygd to kammer på 1.5 meter høye gravd ned i terrenget som er uten overbygg.fungerer fint det også og det er lett å tråkke da toppen blir jevn med bakkeplan når den er full.
Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1
jeg kjøpte elementer fra Borgen Bygg og støpte gulvet selv. men pris på betong og elementer vil variere fra sted til sted. det kommer jo an på hvor mye en klarer å presse prisen ned. jeg forhandlet meg ned noen hundrelapper pr tonn betong ved å ringe noen flere konkurrenter. husk at du må ha vanntett betong. det er viktig å huske på at sideveggene bør være litt skrå for å få ordentlig pakking inntil veggene i siloen hvis du skal plasstøpe den eller gjøre det selv. jeg kjøpte overbygget og armering før stålprisen gikk opp pga Kina i 2004. men alt i alt med grunnarbeid(som jeg gjorde mest selv) og til ferdig bygg med overbygg kostet det vel rundt 700 000.-
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Volumvekta i plansilo ligg på mellom 700-800 kg/m3. Svakt fortørka rundballar ligg omlag i samme vektklasse. Ein kubikk i silo tilsvarar grovt rekna ein rundballe. Er rundballane godt fortørka, krev dette meir volum i siloen.

 

Eg går ut frå at siloen skal ha to løp når du skal bygge med overbygg. Legg du inn to slåttar med ulik grasmengde, bør du vurdere å bygge eine siloen breiare enn den andre. Då kan du få to fulle løp i staden for eitt heilt fullt og eitt med god plass i.

 

Har du muligheter til å grave ned siloen, blir det mindre problem med frost dersom du bur i område med frost. I tillegg blir bygget lågare. Høgda av overbygget må tilpassast inntransportutstyret, og om lasset skal tømmast på toppen av innlagt masse. Hengar krev høgare overbygg enn avlessarvogn/lessevogn. Kan du tømme lasset i botnen av, eller ved siloen og transportere graset i siloen med klo/svans, kan høgda tilpassast traktor/hjullastar som skal brukast i siloen. I tillegg er du mindre utsett for å få skitt i foret ved hausting i vått ver.

 

Skal du bruke talje til uttak, kan siloen byggast høgare enn ved uttak med lastar. Kan du bygge autovern eller liknande på toppen, får du fylt heile siloen til topps. Samstundes er du sikra mot å kjøre over kanten. Eg har gode erfaringar med å bruke tvillinghjul bak på pakketraktoren. Då går pakkinga raskare. I tillegg er ein mindre utsett for fastkjøring.

 

I tilfelle det blir tæring på betongen, må du vere rask med å behandle siloen med innvendig belegg. Dette er billigare og enklare enn å renovere skader seinare.

 

Eg har ikkje prisar å komme med fordi siloane mine er frå først på 80-talet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Større samdriftsfjøs i nærheten bygde plansiloer. Husker ikke målene på siloene, men de tar 3 slåtter fra mellom 5- og 600 mål. De har 3 løp, ikke noe overbygg, delvis bygd ned i bakken, tipper lasset inne i siloen, og etter hvert utenfor og flytter graset innover med hjullaster og traktor. De benyttet ivertfall veggelementer fra Borgen bygg. Total byggekostnad kom på 1,6 mill sa de.

Tilsvarende fjøs i området tok seg ikke råd til plansilo med vegger, men fikk istede støpt en asfaltplate med fall på som de legger stakksilo på. Mener de fortalte at kostnaden kom på mellom 300- og 400 000.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...