Jump to content

firkantballer


Recommended Posts

Hei,lurer på hvor mye man kan forvente å produsere av gress på 40 mål med velholdt jord på sørlandet,forutsatt at man steller jorda,vender den,gjødsler osv...og hvor mye koster det egentlig å produsere en rundball?

En annen ting jeg og lurer på er hvor mange høyballer av vanlig størrelse med tørt høy går det egentlig på en rundball med plast og da mindre tørt høy?blir sikkert litt som å spørre hvor langt et tau er,men kan noen si noen ca tall?

Er det for optimistisk å tro at man kan produsere ca 3 rundballer pr år pr mål?,da totalt på alle slåttene+

Håper noen har svar

Link to comment
Share on other sites

Du er inne på noe når du spør hvor langt et tau er.

Ser at NILF (nå Nibio) har beregnet variable kostnader på ca 430 kr/daa i såfrø, gjødsel, kalking og sprøyting årlig (fordelt). Da er ikke kostnad med egen traktorbruk inkludert og heller ikke kostnad med pressing/pakking og evt transport. Du bør regne ca 2t slåing pr slått og pris på pressing/pakking varierer men kanskje 150-180 kr/ball? Avlingsnivå vil variere, og antall rundball er heller ikke noe godt måltall ettersom det skiller mye på tørrstoffinnhold/størrelse. Men 3b/daa bør være oppnåelig. og hvis en forutsetter det har du ei salgbar avling på 120 ball, og med vanlig ballpris i ditt distrikt på 350 kr/ball(???) har en ei salgsinntekt på 42000. Oppsummert kostnadene jeg har anslått tidligere her ender på ca 39000. Så kommer selvsagt tilskudd på toppen av dette, satsene for sørlandet er vel 0,- for grasproduksjon, men du har det generelle ak-tilskuddet på 170 kr/daa som er på 6800 på 40 daa, og hvis dette er det eneste du søker på går 6000 med til bunnfradrag så du får 800 kr. Usikkerhetsmoment her er selvsagt avlingsnivå, og om du velger å kjøre 3 slåtter vil det nødvendigvis bli en runde ekstra med slåing. Og så varierer det selvsagt også både hva en betaler for slåing, pressing, og hva en kan forvente å få betalt for rundball. I tillegg, dersom dette er eneste drift på gården (foretaket) vil du måtte ha ei salgsinntekt på 50.000 totalt for å være momspliktig. Så grovt sett og grovt regnet med disse forutsetningene sitter du igjen med 3800 som skal dekke egen arbeidsinnsats og bruk av egen traktor f.eks til våronn, flytting av ball osv. osv. 

Liten tvil om at inntekt på grasproduksjon ligger i "foredling" av graset til kjøtt eller melk. 

Link to comment
Share on other sites

...at i slike regnestykker er man nødt til å bruke standardiserte tall/satser. Og selv om jeg prøver å være kritisk til hvor jeg finner tallene kan en godt ta høyde for at det finnes mange versjoner av slike tall... Har prøvd å ta noen regneøvelser på eget bruk med utgangspunkt i regnskapstall, og ser at det absolutt er mulig å komme ut annerledes. Det gjør det nok også for grasproduksjon, men tallene over tror jeg er et helt greit nullpunkt, og så får en eventuelt justere for egne tall. Er man dyktig klarer man bedre avling på lavere kostnader, men standardtallene viser også at marginen til å gå i tap er relativt liten. 

Hovedprinsippet for grasdyrking er nok at inntjeninga skal komme når en dytter dette gjennom en drøvtygger i andre enden. Hvis en skal tjene på grasproduksjon for salg, må en enten sørge for lavere kostnader eller å produsere kvalitet som etterspørres til en høyere pris (eks. høy eller høyensilasje). Og da mener jeg ikke å selge ball til 1500kr stk i forknipa. 

Men regnestykket er interessant, og for enkelte kan det jo bety at den billigste rundballen er den de kjøper fra naboen... 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Snu det heller på hodet, sett opp tilsvarende regnestykke for egen gård (hent fram regnskapsrapportene siste 2-3 år) og se om du finner poster der du kan "knipe av" på kostnadene, eller øke på inntektene. Har satt opp tilsvarende regnestykke for lokalt maskinlag der vi betaler fast sats i maskinleie til laget (pr ball) pluss traktor- og persontimer (og om en kjører selv går disse "opp i opp"). Da blir det fort åpenbart at det koster å ha dårlig eng, lite avling og urasjonelle stykker... Skårene er like lange når de er tynne, kostnadsforskjell pr ball ved å presse 20 ball/time og 5 ball/time er ca 100 kr/ball ekstra når skåren er tynn, og i tillegg kommer slåinga som tar (omtrent) like lang tid og koster (omtrent) like mye uansett avlingsnivå. Sånn sett er det åpenbart en fordel å leie pressing til fastpris pr. ball kontra timing (eller kjøre sjøl...)

Og da ble det plutselig ikke så kostbart å snu enga hvert 4.år istedet for hvert 7.år (eller 9 eller ti eller.....det er jo fortsatt et grønnskjær i den etter 12 år). Det ekstra kiloet med nitrogen er kanskje heller ikke så kostbart. 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...