Jump to content

Søknad SMIL midler- nytt gjerde beiteområde.


optimist

Recommended Posts

Kan jeg søke SMIL milder til å sette opp ett gjerde for opprettelse av ny beiteområde for storfe..?

Har kikket litt på søknadskjemaet, der er ett avsnitt 5 -finansieringsplan-Tilskudd søknadsbeløp.  Hvilket beløp skal føres opp her?  Hvordan hvet jeg hvor mye jeg kan få i tilskudd?   100%??  Eller er det noen grense??

Link to comment
Share on other sites

Inngjerding og rydding av "gammel kulturmark" kan utløse tilskudd gjennom SMIL eller RMP, men her er det fylkesvise forskjeller. Ellers er det gjennom ordninga organisert beitebruk det kan gis tilskudd. Inntil 50% av kostnadsoverslag. Som hovedregel dekker dette materiellkostnad. Ser det opereres med kr 80/lm nettinggjerde og kr 35/lm for strømgjerde. Ville ha rettet spørsmålet til landbruksavd. i kommunen... 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...