Jump to content

Salg av redskaper ved gårdsoverdragelse


Recommended Posts

Hei

Jeg skal ta over garden på odel etter faren min om ett år. Jeg ønsker å utgiftsføre litt nå før nyttår, så vi har bestemt oss for at jeg skal kjøpe en del av redskapet nå. Jeg og faren min har gjort et omtrentlig overslag og kommet fram til en sum på 110.000. Dette ut fra priser på finn, for liknende redskaper. Jeg har en søster, så vi er litt opptatt av at summen skal være noenlunde slik den bør være, verken for mye eller for lite, slik at det ikke skal bli noe uenigheter rundt dette senere, ved arveoppgjør el. 

Vi kunne tenkt oss å få noen innspill på hvordan dette vanligvis gjøres. Er det vanlig å få en takstmann til å komme og vurdere prisene? Er det vanlig å gi rabatt på disse prisene? Slik jeg forstår det gjelder åsetetakst kun på eiendom, og ikke på redskaper. Dette dreier seg om redskaper til bruk på et kornbruk på 130 daa. Ikke veldig avansert utstyr, men godt vedlikeholdt. Det er en kverneland treskjærs teigplog, en kverneland treskjærs vendeplog, en harv, en slådd, en vedkløyver, en vedmaskin, et lite transportbånd, en nordsten kombimaskin, en steinsvans og en tilhenger. (Jeg skjønner at det er umulig å anslå en pris uten informasjon om merke, årsmodell etc, jeg bare nevner det.)

Setter pris på tilbakemeldinger.

Hilsen Petter

Link to comment
Share on other sites

Guest GunnarF

Ved overdraging er det prisen for samla overdraging av alt du kjøper som gjeld.  Kjøper du mange redskap av ein seljar, er det naturleg at seljar gir rabatt pga stor handel i motsetning til at du kjøper eit redskap her og eitt der.  Ved kjøp av gammal redskap vil prisen variere ein del.  Enkelte har rydding i redskapshuset og kvittar seg med gammal ræl som opptek plass nesten gratis.  Andre trur at det er gull som skal seljast.  Det mest fornuftige kan vere å studere prisar på Finn for tilsvarande redskap basert på fleire seljarar, finne ein passande verdi ut frå det, summer prisane for redskapsparken, og gi passande rabatt til slutt.  For seljar vil salgsprisen fråtrekt bokført verdi vere skattepliktig inntekt.  Er kjøpeprisen det samme som bokført verdi hos seljar, slepp seljar å skatte for salgssummen.  Men du vil få redusert grunnlag for avskriving, og får derfor høgare skattbar inntekt frå drifta.  Eg er usikker på om seljar kan sette av gevinst på taps- og vinningskonto, og om dette er meirverdiavgiftspliktig salg.  Det kan skatteetaten svare på.

Link to comment
Share on other sites

Den beste måten å unngå fremtidige uenigheter, er vel å inkludere søsken på et tidlig tidspunkt - om ikke annet informere om hva som skjer og hvorfor, og eventuelt be om innspill. Uten at jeg kjenner regelverket 100% kan vel også en del skrives som forskudd på arv, og følgelig gå som gave (en prosess som også bør inkludere søsken)

Link to comment
Share on other sites

Vi brukte maskinselgeren som vi hanler ein del av som "takstmann". Slike selgere har dei fleste priser i hove og kan fort annslå verdiene.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...