Jump to content

Kan talle/oppskrap foringspalss utkjøres på mark nå på vinteren


optimist

Recommended Posts

I prinsippet er det ikke tillatt å spre noen form for husdyrgjødsel på frosset eller snødekt mark. Dessuten skal gjødsel som hovedregel benyttes i vekstsesongen. Når det er sagt, så ser man mange steder at det ligger hauger med talle eller fastgjødsel ute over vinteren, så det er ikke alle som tar det så tungt.

Link to comment
Share on other sites

Gjødsel med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann. Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør.

Utendørs drift på talle/utegarder må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en effektiv måte fra foringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning.

sakset fra lovdata

Link to comment
Share on other sites

Svaret er vel helt enkelt ja, som MrT har sitert fra Lovdata.

I praksis håndheves dette forholdsvis lite strengt, bl.a lagres tørrmøkk fra kylling/hønsehus i haug uten annen beskyttelse fra avrenning enn "håper det går greit", og jeg vet av flere plasser der det lukter høne i småbekkene langt unna slike lagringsplasser.

For din egen del håper jeg du ser verdien av gjødsla i slike "varer" og om du legger opp haugene i øvre ende av stykket slik at evt. avrenning blir avsatt i størst mulig grad nedover på dyrkamarka og ikke renner ut i grøfter/kanaler/bekker har du mest glede av det sjøl.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...