Jump to content

Kjøpe gård i aksjeselskap?


Guest

Recommended Posts

Vi ser etter gårdsbruk. Gårdene vi har sett på har vært på 500-2500da. Den dagen vi finner det rette stedet regner jeg med at budgiving vil gå fort for seg, så jeg vil gjerne på forhånd avklare litt rundt hvordan vi skal kunne betale for dette. (Det avgjør hvor høyt vi kan gå i pris)

Vi har for tiden lite inntekt. Det gjør oss svært flyttbare, men stenger også døren for å få lån. Vi har tidligere hatt godt betalte jobber og har brukbart med egenkapital. Egenkapitalen er hus, aksjefond og et heleiet aksjeselskap som for tiden har minimalt med oppdrag. Etter salg av hus og aksjefond vil egenkapitalen fordele seg omtrent slik: samboer 35% i kontanter, jeg 28% i kontanter privat og 37% i kontanter i aksjeselskapet (hvor jeg eier alle aksjene).

Hvis jeg overfører pengene fra aksjeselskapet til privat som utbytte, kommer 29% skatt. I.o.m at gårdsdrift er næringsvirksomhet håper jeg det kan finnes en måte å kjøpe/drive gård på uten at pengene må tas ut av selskapet. Hvordan kan det i såfall gjøres? Jeg har noen ideer, men vet ikke om noen av dem vil være gjennomførbare juridisk/regnskapsmessig/konsesjonsmessig. Disse ideene er:

- Kjøpet deles i 3 eierandeler. Sambo, AS, og meg privat. - Utfordring å få konsesjon?

- AS'et kjøper rettighetene til å drive jorda/skogen for en periode (forskudd på leie?), mens jorda eies av sambo og meg. - Utløser kanskje samme skatt som utbytte fra AS?

- Emisjon i ASet. Sambo og jeg spytter inn det vi har av penger, og ASet kjøper og driver gården. - Utfordring å få konsesjon?

- Alle tre (sambo, meg og AS) oppretter et nytt selskap som kjøper og driver gården. - Utfordring å få konsesjon?

- AS'et kjøper driftsbygning(er). Jeg og sambo kjøper resten av gården. - Utfordring med regnskapsloven? Driftsbygning må skilles ut som eget bruksnummer?

Noen som har noen tanker eller ideer rundt dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest littlegreyfergie

jeg tenker at du, dersom du er bondelagsmedlem, bør ringe dit og snakke med en skatte/selskapsadvokat.

AS som eier fungerer neppe så lenge konsesjonsreglene er som de er.

AS som driftsselskaper helt greit, men gir kun mening der du enten har høy risiko i selve driften og trenger ansvarsbegrensing, eller der du har mye penger i ASet og vil bruke dem i gardsdrifta uten å ta dem ut til privat først.

de fleste finansinstitusjoner vil kreve personlig kausjon fra deg om AS skal kjøpe gard.

Link to comment
Share on other sites

AS som eierform av gården vil nok bare gjøre ting vanskeligere. Hvis poenget er skattemessig, dvs å unngå å ta ut verdiene fra As-et og betale utbytteskat, tenker jeg en løsning kunne være at AS-et kjøpte maskiner, redskap, osv og leide dem ut til gardsbruket. Ellers støtter jeg rådet om å ringe bondelaget sine jurister.

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for tips. Etter disse innspillene tenker jeg at dette kan være en løsning:

Kjøpe gården med private midler

AS inngår en leieavtale for jord, driftsbygning og kontor og retten til å ta ut skog i en 10(?)års periode. Dette betales på forskudd.

Forskuddsleia blir en del av de private midlene som brukes til å kjøpe gården.

AS kjøper alt som trengs av maskiner og får MVA-fradrag fra første krone siden det allerede er mva-registrert.

Når drifts-delen har nok inntekt til å kunne blir mva-registrert skilles det ut som eget selskap.

Det som ble dumt her er at det må skattes av forskuddsleia. Kan den regnskapsføres på noe vis i gårdsregnskap slik at man ikke skatter av hele beløpet? Når AS drifter gården, er det vel ikke så mange utgiftsposter igjen å regnskapsføre som kan redusere skatten?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Hej, jag köpte en gård för ungefär ett år sedan med kontanta medel och tänker nu bilda ett AS. Jag har tänkt att sätta in maskiner som aktiekapital istället för pengar. Jag har även andra bolag som jag tänker lägga in under mitt AS så att det blir som en koncern. Kanske kan detta vara en lösning? Jag fick höra att om man gör på detta sättet så kan man skifta om intäkter och utgifter mellan bolagen i koncernen och på så sätt göra det som är bäst rent skattemässigt. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...