Jump to content

Kulturbeite areal per sau?


Lie

Recommended Posts

Kvaliteten på beitet vil selvsagt utgjøre mye, og om det gjødsles. Jeg har ca samme areal på ett av kulturbeitene jeg disponerer (ugjødsla), der er ca 30 daa registrert som fulldyrka/overflatedyrka, men er brukt som beite i 10-15 år, resten er "hagemark" dvs spredt bevokst med stor bjørk og selje. Har prøvd litt ulike dyretall her, men 12 sau med lam (NKS) har gått greit nok, såfremt en passer på å behandle mot snyltere et par ganger i løpet av sommeren, og følger med når det er værskifte (kaldt og fuktig går over til varme) i forhold til fluemakk. Optimalt sett bør det deles og beites "annenhver gang" med beitepussing mellom.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...