Jump to content

Begynne med villsau?


Lie

Recommended Posts

Guest Anonym

Ingen erfaring med det selv, men leser, hører og følger litt med...

For: "robuste" dyr som i all vesentlighet klarer seg uten mye oppfølging i lammingen

Mot: færre avkom, lav slaktevekt og dårlig kjøttklasifisering -> lavere lønnsomhet

Min personlige mening: en nøysom tilskuddssau, med halve avdråttet av en typisk kjøttrase som NKS, Dala, Steigar m.fl..

Det er mulig å øke vektene noe ved å avle inn andre gener. Økonomisk sett er det ganske avgjørende å få slaktevekta over 13 kg samt O+ å klassifiseringen. Villsauen har vel et snitt som ligger knapt over dette etter hva jeg har lest. De spiser mindre, så man kan ha flere dyr pr. dekar, men om det veier opp for lavere avdrått er jeg mer skeptisk til. Har et klart inntrykk av at de som velger å satse på disse rasene gjør det fordi de krever mindre arbeidsinnsats, ikke fordi at det lønner seg. Når man kombinerer det med arbeid på siden av gården, som svært mange gjør, så blir det kanskje et positivt regnestykke likevel. Her får hver og en regne frem og tilbake på egne forutsetninger.

I disse overproduksjonstider og nedgående kjøttpriser, så er det kanskje ikke tiden for å satse på sauehold heller. Nå er ammeku i vinden, men min spådom er at det er overproduksjon også der i løpet av få år. Det er mange som satser tungt for tiden og når de når produksjonstoppen om noen år så endrer bildet seg. Akkurat som det har gjort med sau.

Link to comment
Share on other sites

Guest Håkon

Det spørs jo hva du vil ha ut av det, økonomisk gjør du nok lurt å velge andre raser/dyr som han over her er inne på, men for å hindre gjengroing med minimal innsats, er det en bedre ide.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Regnestykket er enkelt velger du NKS så har du fått deg arbeid. Legger du til grunn de timer du har gjennom ett år kontra villsauhold, Så har du mer igjen for villsau basta. 

Folk kan si hva dem vil . Driver selv med villsau ,rundt flere gårder som har kun tamsau. Og når jeg ser den arbeid mengden dem leggeR ned er det ikke mye igjen når oppgjøret kommer. 

 Villsau dem klarer mer eller mindre seg selv. Her er det å slipp noen rundballer om vinter og påse vann. Går ute hele året. Lammer selv, kun tilsyn.

ÅRETS lam gir 1 dyr ved lamming. 2 år to lam og avls dyra jeg har som har rundet 3 år gi normalt 3 lam hvert år. Klassen på slakt er for lenge siden over 0+ og får stjernelam

Når sanking kommer slipper du å jage enkelt dyr ned fra fjell. Med villsau henter du ned store flokker. Alltid godt å sepå nabon jage opp og ned i en halannen mnd når du selv henter ned 200 dyr på under en uke.

Å sende villsau til Nordtura gjør jeg heller ikke da dem betaler dårligere en privat slakteri =)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bastante meningsytringer er alltid de enkleste å argumentere mot.

Hvis du ser på gjennomsnittstallene for GNS/villsau, ligger snittet en del under det du antyder noe som betyr at det leveres mange slakt av villsau som både er under grensen for stjernelam, grunntilskudd og kvalitetstilskudd. Uansett hvilken rase det er snakk om, er det nok store forskjeller på drift på enkeltgårder, og noe av forskjellen ligger i det å ha sau, kontra det å drive med sau. Du driver åpenbart med villsau, mens det er svært mange som har villsau. Jeg tror kanskje ryktet til rasen om å være "low maintenance" gjør at mange tror de klarer seg med "no maintenance". Samme forskjell finner en også for NKS, de som er dyktige og kyniske nok i avlsopplegget får sau som klarer seg sjøl i lamming, lite helseproblem, lette å sanke osv.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg forstår dette med å leke butikk kontra å jobbe seg opp som en driveverdig leverandør. Skal man først ha sau så er det viktig å drive seriøst uavhengi av rase, Da dette alltid vil gi tilbake. Jeg satser fult og holdent på villsau da rasen har flere pluss sider kontra tamsauen. Nokk om det. 

Ved vintertid går dem ute. Dem har tilgang til tak tørt område  le for vær og vind. Rasen benytter seg lite av dette. Dem trives ute men kan trekke inn ved regn da ulla gjerne blir litt tung =)

Forer hele rundballer fra henge korg og vann fra varmetrau. Begynner med kraftfor fra dag 1, dem kommer ned av fjellet og forer gjennom hele vinter og til det er beiteslipp. Har påsett i november og det viser seg ved tidlig start av kraftfor så har man ett godt grunnlag for bedekning flere lam og friske dyr.

Lykke til =) 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...