Jump to content

Geit skogsbeite arealkrav


Guest

Recommended Posts

Jeg har 8 geiter / killinger. De er 7 måneder.

Skal gjerde inn et område der de skal beite i skogen en periode.

Noen som vet nødvendig areal pr geit?

Antar at de skal være der 2.5 mnd

Link to comment
Share on other sites

Guest Ørjan

Hei.

Litt avhengig av hvordan beiteforholdene i skogen er. Er det mye bærlyng, eller skrinne områder må nok arealet være større. Er det mye åpent frodig gressland, kan de greie seg med mindre arealer. Er det mye tett skog blir det jo dårlige vekstforhold for beitegras. Er det mye busk av selje og vier, vil geitene forskyne seg av dette, det fordrer at det ikke er alt for tettvokst, så noe ryddig av stier kan være fordelaktig. Geitene liker seg best på åpne arealer, med noen spredt eldre trær som ly. Det beste vil nok være om området er mangfoldig og inneholder litt av alt.

Selv har jeg 5 kje (6 mnd ved beiteslipp) og en gammelgeit som fungerer som gjeter. Disse er gjæret inn på 5 da skogsbeite av varierende slag som nevnt ovenfor + tilgang til fjære. Her har jeg de i ca 2,5 mnd, etter dette utvider jeg området med 5 da håbeite + mer fjæreareal og har de ytteligere 2,5 mnd på beite. Tilveksten er utrolig god, og arealene blir ikke snau beitet. Første året ble det høgget stier der det var kratt, og siden blir dødt kratt fjernet suksesivt.

Jeg vil anta at du bør ha 0,8 - 1 da skogsbeite pr geitekje i den alderen for ca 2,5 mnd med beite.

Håper du får laget til gode gjærder og lykkes med kje alet!

Link to comment
Share on other sites

Takk for svaret. 

Har et nes ut i et vann som jeg enkelt kan gjerde inne med å gjerde der det er smalest. Nesset er ca 20 daa. Stort nok med andre ord. 

Men. Vet du (eller andre) om geiter kan vasse? 

I så fall, hvor langt ut i vannet må eg gjerde for at de ikke skal komme seg rundt på gjerde-endene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ørjan

Geitene mine er i allefall ikke glade i å vasse.

Jeg har satt opp et "fjæra gjærde" fra høyeste flomål til normal fjæremål. Det er altså mulig å gå rundt gjære ved laveste fjæremål. Dette inntreffer kansje tre dager i måneden, toppen to timer om dagen. Det har til dags dato ikke stukket av kje den veien, da mine kje ikke liker å gå så langt ned.

Fjæra gjærde er satt opp av 8 cm stolper med ca 1,5m avstand. Det er spikret 23x95 forskalingsbord i fire høyder imellom stolpene med ca 15cm mellomrom (20cm øverst). Jeg har også satt inn en 2,5m bred port i hvert gjærde for å kunne komme igjennom med traktor.

Det at du gjærder inn på et nes vil jo gjøre at du slipper billig unna med gjærdearbeidet, da vann/ sjø nok er den aller mest effektive måten å stoppe geiters ferdsel.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...