Jump to content

skogsvei


jørgenjthaule

Recommended Posts

Hei

Jeg har nå vært på befaring med en nabo som vil anlegge en traktorvei av enkel standard på min eiendom(ca 1 km),jeg vil ikke ha noen nytteverdi av veien pga at den er plassert slik at den går "feil" vei i forhold til der jeg må/vil drive ut tømmer.Jeg vil jo gjerne ha et godt forhold til denne naboen,men er ikke så voldsomt lysten på å miste produktivt skogareal der denne veien vil gå..Jeg skal ikke koste noe av veien selv,ei heller ha noe ansvar for vedlikehold,osv..Så hvis denne ha lagt litt annerledes så hadde det selvsagt vært en god deal for meg.Naboen har ingen andre alternativer for å komme seg inn til sin skog annet enn via min/andres skog..Så hva gjør jeg nå?

Håper noen har vært oppi lignende scenarioer og kan hjelpe..

Mvh

Jørgen Johan Thaule

Link to comment
Share on other sites

Om man skal gjøre det etter boka, så skal du bruke noe som heter forrentningsverdi (mulig jeg tar skammelig feil her, men mener det er det riktige ordet).

For at du skal finne ut av hvor mye du skal få erstattet for arealet ditt, som går "evig tapt", så finner man en kvadratmeterpris, ut fra bonitet og andre faktorer.
For så å dele det på forrentningsprosenten, her er lavere prosent mest verdt for deg som grunneier.

F.eks. så kan man si at arealet ditt (uten trevirket som er der nå), blir verdsatt til 100 kroner / m2. For at du skal få erstattet fremtidig inntekt, så deles det på rentesatsen (usikker på hva den er). Så da blir regnestykket f.eks. 100/0,04, om renten er 4%, da er det, så skal du få erstattet 2 500 kroner /m2.

 

Nå er dette bare et regneeksempel, men om f.eks. kommunen kommer å ekspropierer dyrkamark, så er det slik det funker.

Så må du jo nesten finne ut av hvor hyggelig eller ikke du skal være med naboen.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kanskje du og naboen kan bli enige om å endre planene litt slik at du også får nytte av dette? Skogeierforeningen og kommunens skogsjef bør også ha kompetanse og erfaring med slike saker.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jon Bonde

I en slik sak er det vel enklest å få en skjønnsmessig enighet mellom gode naboer uten å trekke alt for avanserte regnestykker inn i bildet. Jeg har en del erfaring med "å bli ekspropriert", og holder selv på å bygge en skogsbilvei (vkl.3) som starter opp langs dyrkajordskanten til naboen. Jeg passer på å snakke med han med jevne mellomrom. Han ønsker veien velkommen da det gir han en mulighet til å trene hest på grusvei, og det gir han bedre adgang til dyrkajorda som veien går langs. Samtidig passer jeg på at han får en del fordeler underveis, bl.a får han all veden vi hogger i traseen (også på min eiendom), og vi legger opp til å fylle på matjord på noen knauser i kanten av dyrkajorda hans så han får mer dyrkaareal. Vegvesenet sin verdisetting av utmark er 2 kr/kvm og kapitalisert med rentefot 4% er dette 50 kr/kvm. "Bonusen" fra vegvesenet er at de erstatter 10m fra fyllingsfot så det blir mer areal av det enn det de egentlig tar. Hvis du regner en trasè + fylling ++ på 20m er du på 1000 kr pr meter vei, og det kan jo være et utgangspunkt for diskusjoner.  Men da er du altså på "vegvesenutregning" og det er sikkert ikke riktig å bruke denne. Kanskje tar veien realistisk sett bare 4 meter bredde av terrenget, og da er du på 200.000. Men det er som sagt også bare en rettesnor...  

 

Link to comment
Share on other sites

Takker veldig for gode tips.

Vil ikke ha noe penger egentlig,kun "fordeler" slik du her beskriver,men meget nyttig å vite hva slags utregninger som man bruker hvis det skulle vært snakk om en ren "ekspropiering"..

Hvis jeg bare ikke sitter igjen med svarteper så er jeg igrunnen fornøyd,det er mange som vil få en relativt bra verdiøkning i form av økt tilgjenglighet på sine eiendommer pga denne veien.Det er flere små grunneier som tidligere ikke har kunnet drive ut sitt tømmer pga mangelen på vei,så disse vil jo selvsagt bli svært fornøyd med å få en slik vei..

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Raringen

Får du en vei over grunnen din, som det kun er naboene som profitterer på, må du kompenseres på et eller annet vis.

Hva om du kan få "bompenger" når naboene kjører ut masse? At de må betale en gitt sum pr kubikk de kjører ut.

Skogsarealet du mister ved anleggelse av vei, vil jo være en evig tapt resurs, og da er det vel rett og rimelig at du kompenseres for "evigheten" også. Så lenge de tar nytte av deg selvfølgelig.

Alternativt at de må leie veirett. Det er jo ikke alle som har tusenlapper i madrassen så det mest hensiktsmessige er kanskje å finne en løsning hvor naboene får spredd kostnadene over tid.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...