Jump to content

Hjelp en grønnskolling


Guest

Recommended Posts

Hei

Grønn som jeg er når det gjelder landbruk så kjenner jeg ikke til hvor store arealer man trenger for å kunne drive for eksempel med gress, skog eller storfe. Eller sagt på en annen måte, jeg ser ikke hvilke driftsformer som egner seg til et gitt gårdsbruk. For eksempel dette gårdsbruket på Gjemnes på Nordmøre, med arealfordeling som gjengitt nedenfor. Det er en del skog og noe dyrkbar jord her, men hvilke driftsformer egner dette gårdsbruket seg til? Jeg forstår det slik at fulldyrka mark kan pløyes og egner seg til grønnsaker, mens overflatedyrka jord kanskje er mer tilpasset gressproduksjon?

Jeg ser for meg følgende driftsformer:

  • Fulldyrka mark: Poteter, gulrot og purreløk?
  • Overflatedyrka jord: Gressproduksjon
  • Innmarksbeite: Sau/Storfe

Jeg ser for meg at det blir litt lite gress til husdyrene av 6 mål hvis man vil utnytte de 26 målene med innmarksbeite, slik at man nok må kjøpe inn noen rundballer til vinteren? Hvordan er økonomien i å drive med grønnsaksproduksjon på 71 mål? Er det eventuelle andre måter å utnytte dette arealet på?

Det er en del skog på eiendommen og terrenget er nokså greit og jevnt for Vestlandet å være. Hvor stort potensiale er det i skogteigene? Er dette i det hele tatt en gård som kan drives med overskudd, og hvor mye arbeidskraft krever den? Er det mer eller mindre enn ett årsverk? Og må man uansett regne med å måtte ha en jobb ved siden av i tillegg for at det skal gå rundt? Takk så mye for svar!

Gnr. 9 bnr. 1 og 2
Fulldyrka mark 70,8 da
Overflatedyrka jord 5.6 da
Innmarksbeite 26,2 da
Skog særs høy bonitet 56,3 da
Skog høy bonitet 382,3 da
Skog middels bonitet 57,5 da
Uproduktiv skog 176,7 da
Myr 123,9 da
Jorddekt fastmark 36,3 da
Skinn fastmark 13,3 da
Bebygd 7,3 da

Gnr. 80, bnr. 1
Skog særs høy bonitet 37,9 da
Skog høy bonitet 91 da
Skog middels bonitet 37,9 da
Uproduktiv skog 42,7 da
Skinn fastmark 34,8 da
Bebygd 0,4 da

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...