Jump to content

skogs langs teiger, tips om hvordan kan gjøre dette til en ressurs?


optimist

Recommended Posts

Har veldig mye skog langs teigene,  skal bla nå til å videre  føre en vei.  Men rydding av skog tar mye tid,   har egentlig  tilgang til stor bjørkaskog , som blir brukt til å hente ved fra.   Har prøvd å forhøre meg om noen vil komme og hogge gratis, men liten respons her og.

Kan det være en ide, å forhøre seg om ett forbrenningsanlegg vil ha skogen,  kan jeg evt få betalt for det.?  Eller bør jeg hogge opp alt til flis, og selge det slik?    Vurderer også å ha ammekyr etterhvert,   kansje flis kan brukes som underlag?    Og må det evt tørke , eller kan det lagres i hauger?

Stor takk for alle som har litt erfaring med dette, og som vil gi litt råd her:P

Link to comment
Share on other sites

Det er sikkert en ide å høre med et forbrenningsanlegg, men et fjernvarmeanlegg her i strøket har ordningen at de tar imot levert virke vederlagsfritt. De formidler kontakt med transportør som man må dekke selv. Er du i et område med lite respons på tilbud og gratis hogst, virker det ikke som om tilgangen til virke for flis hos de som eventuelt driver med fjernvarmeanlegg i nærheten er noe problem. Det ligger et par forskningsrapporter på flis til underlag for for storfe (søk google for mer), men det virker ikke som om de konkluderer med noe tydelig, og er nok ikke noe å basere et driftsopplegg på i alle fall.

Link to comment
Share on other sites

Etter at tilskudd til flising forsvant er regnestykket for lauvskog / åkerkant helt håpløst. Jeg har seriøs mottaker av fyringsflis to kilometer unna. De betaler ca 45 kr PR m3 ferdig flisa virke. Det er vel ca 2,5 ganger mer voluminøst enn fastmasse. Hogstmaskin-folk hater tynne lauvtrær, så alternativet er motorsag eller gravemaskin med saks. Men framkjøring til flishugger er så dyrt at du blir skyldig store summer. Ergo blir det bål . Verden er gal, men kalkulatoren lyver ikke. Kjøp fyrstikker!

Link to comment
Share on other sites

presisering. Kjøperen fliser selv og frakter hjem. Betaler 45 kr for ferdig flisa virke målt i tilhenger . Det er etter mitt skjønn billigst å få en gravemaskin med saks til å hive sammen svære hauger som du med dine nyinnkjøpte fyrstikker gjør en ende på. Når flistiøskuddet kom var det på 73 kr. Senere ble det redusert til 43(?)kr. Dette var løskubikkmeter tømmerlunn (trær med bar og greiner på) da gikk det an å levere til flising . Det ble ikke fortjeneste , men det gikk an å rydde beite uten stor kostnad. Norge gror igjen. energien som står og vokser burde kunne betale hogst og framkjøring. I alle fall når det er politisk vilje til å satse på bioenergi. Men sånn er det visst ikke.

Link to comment
Share on other sites

Hjelpestikker er tingen. Prøv å få bålet så stort som mulig så det blir fokus på det. .

Beste økonomien får du dersom du har fyringsanlegg og stort fyringsbehov. Lar din egen skog vokse og får andre til å hogge lauvkratt for deg. Tragisk

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...